fbpx Andrzej Nowacki | Wydział Chemii

Andrzej Nowacki | Wydział Chemii

dr Andrzej Nowacki

Realizowane projekty badawcze

 

 

 

 

 

Temat 1: Aminocukry jako komponenty wieloskładnikowej domino-reakcji Hantzscha

Reakcja Hantzscha pozwala w łatwy sposób, ze skladników acyklicznych, skonstruować podstawiony pierścień 1,4-dihydropirydyny. 1,4-Dihydropirydyna jest podstawowym elementem strukturalnym wielu ważnych z punktu widzenia medycznego substancji. Związki tego typu m.in. obniżają ciśnienie tętnicze, wykazują działanie przeciwgruźlicze, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwdrgawkowe oraz przeciwnowotworowe.

hantzsch

 

Temat 2: Badania konformacji i komplementarności TNA z RNA i DNA

 

Temat 3: Badania równowag kwasowo-zasadowych wybranych grup leków

 

Temat 4: Badania oddziaływań cieczy jonowych z lekami

 

Temat 5: Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrach

  • Cukrowe aminokwasy - monomery i dimery

Cukrowe aminokwasy, SAA, są pochodnymi sacharydów, które do pierścienia cukrowego, mają dołączoną grupę aminową i karboksylową. Związki tego typu znalazly zastosowanie jako glikomimetyki, peptydomimetyki, a także izostery, platformy z punktami farmakologicznego rozpoznania oraz foldamery. SAA stanowią bardzo zróżnicowaną strukturalnie grupę pochodnych cukrów. Zróżnicowanie to dotyczy zarówno wielkości pierścienia, rozmieszczenia grup funkcyjnych, obecność w pierścieniu innych grup, a przy ustalonej konstytucji również konfiguracji podstawników dołączonych do pierścienia oraz konformacji. Takie zróżnicowanie dostarcza ogromną ilość możliwych kombinacji połączeń.

aminokwasy cukrowe

Celem badawczym jest opisanie przestrzeni konformacyjnej mono- i dimerów aminokwsów cukrowych.

 

  • Czwartorzędowe sole amoniowe - aspekty konformacyjne pierścienia furanoidowego oraz tworzenie.

Czwartorzędowe sole amoniowe (CSA) zawierające reszty cukrowe są przedmiotem wieloletnich badań Zakladu Chemii Cukrów. W toku tych badań stwierdzono istnienie zależności pomiedzy strukturą tosylanowych pochodnych cukrów i anhydroalditoli a szybkością ich czwartorzędowania pod wpływem różnego typu amin trzeciorzędowych. Obserwacje te stały się punktem wyjścia do badań obliczeniowych, których celem było potwierdzenie poczynionych spostrzeżeń, a także wskazanie czynników wpływających na przebieg badanych reakcji. Innym aspektem badań nad tworzeniem CSA jest opis zachowania konformacyjnego pierścienia furanoidowego w czasie reakcji.

CSA

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 lutego 2020 roku, 9:57