fbpx Lista proponowanych przedmiotów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Lista proponowanych przedmiotów

Proponowane przedmioty

STUDIA II STOPNIA (2-letnie uzupełniające studia magisterskie)

Przedmioty fakultatywne (zobacz legendę pod tabelą):

Przedmiot W, Ć, L ECTS Wykładowca(y) Uwagi*
SEMESTR 2 (letni)
Cukry proste - struktura i stereochemia W 30 2 dr Barbara Dmochowska wykład specjalizacyjny w PChC i PG
Mechanizmy reakcji w chemii organicznej W 30, Ć 30 4 dr hab. Beata Liberek, prof. UG  
SEMESTR 3 (zimowy)
Stereochemia związków organicznych W 30 2 dr Andrzej Nowacki  
Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein W 30 2 dr hab. Adam Prahl, prof. UG wykład monograficzny w PChC i PG
SEMESTR 4 (letni)
Wybrane zagadnienia z chemii cukrów W 30 2 dr hab. Janusz Madaj, prof. UG wykład monograficzny w PChC i PG

* Adnotacja w kolumnie "Uwagi" oznacza, że dany wykład jest wykładem specjalizacyjnym lub monograficznym i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę magisterską w Pracowni Chemii CukrówPracowni Glikochemii a dla innych studentów jest wykładem fakultatywnym.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 14:44