fbpx Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe

Blok przedmiotów dyplomowych - z zachowaniem pełnej dowolności wyboru - ułatwi kontynuację studiów II stopnia na kierunku chemia - specjalność chemia biologiczna.

 

PRZEDMIOT / TYTUŁ / PROGRAM L.g. PROWADZĄCY
Wykład - Aktywność biologiczna oraz synteza glikopeptydów i ich prekursorów

Charakterystyka aminokwasów i cukrów, synteza peptydów, glikoprotein i prostych związków cukrowych, charakterystyka metod służących do oczyszczania i identyfikacji biomolekuł (chromatografia, elektroforeza, spektroskopia IR, UV-VIS, NMR, spektrometria mas), rola i funkcje peptydów, białek, cukrów oraz glikokoprotein w organizmie, charakterystyka wybranych peptydów i cukrów.

30 dr hab. Janusz Madaj, prof. UG i dr hab. Adam Prahl, prof. UG
Seminarium dyplomowe

Zajęcia seminaryjne zostaną podzielone na dwie części. Pierwszą z nich stanowić będą referaty przygotowywane przez studentów a prezentujące zagadnienia teoretyczne będące rozszerzeniem tematyki wykładu.
W drugiej części zajęć seminaryjnych dyplomanci będą prezentować wyniki badań eksperymentalnych stanowiących ich projekty dyplomowe.

30 dr hab. Janusz Madaj, prof. UG i dr hab. Adam Prahl, prof. UG
Pracownia dyplomowa

Eksperymentalne projekty dyplomowe:

 1. Otrzymywanie chronionych pochodnych aminokwasów.
 2. Synteza peptydów z zastosowaniem SPPS (syntezy peptydów w fazie stałej).
 3. Analiza mieszaniny aminokwasów z zastosowaniem technik chromatograficznych (TLC, HPLC).
 4. Identyfikacja mieszaniny biomolekuł w oparciu o metody spektroskopowe.
 5. Synteza wybranych związków cukrowych będących prekursorami glikopeptydów.
 6. Analiza polisacharydów metodą elektroforezy żelowej.
 7. Analiza i oczyszczanie peptydów w oparciu o HPLC i MS.
 8. Analiza peptydów i białek w oparciu o sekwencjonowanie.
 9. Wpływ donora glikozylu na wydajność reakcji tworzenia glikozydów seryny.
 10. Synteza prostych związków cukrowych służących do syntezy muramylopeptydów.
 11. Wykorzystanie chromatografii do rozdziałów związków cukrowych.
ćwiczenia laboratoryjne - 60 godz. pracownicy Katedry Syntezy Organicznej

(zajęcia będą prowadzone w pracowniach studenckich chemii organicznej oraz w pracowniach magisterskich Katedry i Zakładu)

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika i pracowników Pracowni.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 marca 2014 roku, 22:56