fbpx Lista proponowanych przedmiotów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Lista proponowanych przedmiotów

Pracownia dyplomowa: zalecane przedmioty do wyboru

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z wyborem przedmiotów fakultatywnych i koniecznością uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS, sugerujemy wybranie ścieżki przedmiotowej, w której przedmioty fakultatywne są ze sobą powiązane tematycznie i wiążą się także z tzw. blokiem przedmiotów dyplomowych. Przy zachowaniu zasady pełnej dowolności wyboru, wybór odpowiedniego bloku przedmiotów dyplomowych, ułatwia podjęcie decyzji w sprawie kontynuowania nauki na studiach II stopnia i tym samym wyboru Katedry/Zakładu, w którym Student zamierza wykonywać pracę magisterską.

Semestr 3 i 4:

godzin przedmiot punktów
W 30 "Chemia i fizykochemia substancji niebezpiecznych" (prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz) 2 p. ECTS
i/lub
W 30 "Chemia w praktyce" (dr hab. Janusz Madaj, prof. UG) 2 p. ECTS
i/lub
L 60 "Preparatyka i analiza związków naturalnych" (Katedra Chemii Organicznej i Zakład Chemii Medycznej) 4 p. ECTS

Semestr 5:

godzin przedmiot punktów
W 30 "Podstawy chemii węglowodanów" (dr hab. Janusz Madaj, prof. UG) (przedmiot niezbędny przy realizacji bloku przedmiotów dyplomowych w naszym Zakładzie) 2 p. ECTS
i/lub
L 60 "Chemiczne metody identyfikacji leków" (Katedra Chemii Organicznej i Zakład Chemii Medycznej) 4 p. ECTS
i/lub
W 30 "Chemia aminokwasów, peptydów i białek" (prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz) 2 p. ECTS
i/lub
W 15 "Surowce roślinne w kosmetyce i aromaterapii" (Katedra i Zakład Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku) 1 p. ECTS
i/lub
W 15 "Właściwości kwasowo-zasadowe związków organicznych" (dr hab. Beata Liberek, prof. UG) 1 p. ECTS
i/lub
W 30 "Współczesne metody rozdziału związków chemicznych" (dr Aneta Szymańska) 2 p. ECTS

Semestr 6:
blok przedmiotów dyplomowych w naszym Zakładzie: przejdź do bloku przedmiotów dyplomowych...

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 14:44