fbpx Andrzej Nowacki | Wydział Chemii

Andrzej Nowacki | Wydział Chemii

dr Andrzej Nowacki

Realizowane projekty badawcze

  • Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrach

1) Cukrowe aminokwasy - monomery i dimery

Cukrowe aminokwasy, SAA, są pochodnymi sacharydów, które do pierścienia cukrowego, mają dołączoną grupę aminową i karboksylową. Związki tego typu znalazly zastosowanie jako glikomimetyki, peptydomimetyki, a także izostery, platformy z punktami farmakologicznego rozpoznania oraz foldamery. SAA stanowią bardzo zróżnicowaną strukturalnie grupę pochodnych cukrów. Zróżnicowanie to dotyczy zarówno wielkości pierścienia, rozmieszczenia grup funkcyjnych, obecność w pierścieniu innych grup, a przy ustalonej konstytucji również konfiguracji podstawników dołączonych do pierścienia oraz konformacji. Takie zróżnicowanie dostarcza ogromną ilość możliwych kombinacji połączeń.

aminokwasy cukrowe

Celem badawczym jest opisanie przestrzeni konformacyjnej mono- i dimerów aminokwsów cukrowych.

2) Czwartorzędowe sole amoniowe - aspekty konformacyjne pierścienia furanoidowego oraz tworzenie.

Czwartorzędowe sole amoniowe (CSA) zawierające reszty cukrowe są przedmiotem wieloletnich badań Zakladu Chemii Cukrów. W toku tych badań stwierdzono istnienie zależności pomiedzy strukturą tosylanowych pochodnych cukrów i anhydroalditoli a szybkością ich czwartorzędowania pod wpływem różnego typu amin trzeciorzędowych. Obserwacje te stały się punktem wyjścia do badań obliczeniowych, których celem było potwierdzenie poczynionych spostrzeżeń. Innym aspektem badań nad tworzeniem CSA jest opis zachowania konformacyjnego pierścienia furanoidowego w czasie reakcji.

CSA

3) Badania konformacyjne TNA, analogu kwasów nukleinowych.

 

  • Aminocukry jako komponenty w wieloskładnikowej domino-reakcji Hantzscha.

Reakcja Hantzscha pozwala w łatwy sposób ze skladników acyklicznych skonstruować podstawiony pierścień 1,4-dihydropirydyny. 1,4-Dihydropirydyna jest podstawowym elementem strukturalnym wielu ważnych z punktu widzenia medycznego substancji. Związki tego typu obniżają ciśnienie tętnicze, wykazują działanie przeciwgruźlicze, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwdrgawkowe oraz przeciwnowotworowe.

hantzsch

 

  • Badanie własciwości kwasowo-zasadowych wybranych leków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 lutego 2018 roku, 13:26