fbpx Tematyka badawcza | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematyka badawcza

Opis tematyki badawczej

Opis tematyki badawczej

Podstawowym zakresem zainteresowania są badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych związków kompleksowych metali. Przy czym przedmiotem szczególnego zainteresowania są badania oddziaływań pomiędzy jonami metali a fragmentami peptydowymi wyizolowanymi z małych białek o znanej strukturze trzeciorzędowej w celu oceny roli konformacji peptydów w przebiegu reakcji kompleksowania.

 

1. Synteza związków kompleksowych jonów metali bloku d

2. Badania struktury kompleksów

3. Charakterystyka termiczna kompleksów w stanie stałym

4. Badania trwałości termodynamicznej i kinetycznej kompleksów w roztworze

5. Charakterystyka właściwości antyutleniających kompleksów

6. Badanie zależności struktura-aktywność biologiczna związków kompleksowych

7. Eksperymentalno – teoretyczne badania konformacyjne peptydów

8. Badania stabilności termodynamicznej polipeptydów i białek oraz ich kompleksów metodą DSC

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dariusz Wyrzykowski
Treść wprowadzona przez: Dariusz Wyrzykowski
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 21 marca 2020 roku, 10:30