Tematyka badawcza

Opis tematyki badawczej

Opis tematyki badawczej

Podstawowym zakresem zainteresowania są badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych związków kompleksowych metali. Przy czym przedmiotem szczególnego zainteresowania są badania oddziaływań pomiędzy jonami metali a fragmentami peptydowymi wyizolowanymi z małych białek o znanej strukturze trzeciorzędowej w celu oceny roli konformacji peptydów w przebiegu reakcji kompleksowania.

 

1. Synteza związków kompleksowych jonów metali bloku d

2. Badania struktury kompleksów

3. Charakterystyka termiczna kompleksów w stanie stałym

4. Badania trwałości termodynamicznej i kinetycznej kompleksów w roztworze

5. Charakterystyka właściwości antyutleniających kompleksów

6. Badanie zależności struktura-aktywność biologiczna związków kompleksowych

7. Eksperymentalno – teoretyczne badania konformacyjne peptydów

8. Badania stabilności termodynamicznej polipeptydów i białek oraz ich kompleksów metodą DSC

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 31. Październik 2017 - 16:46; osoba wprowadzająca: Dariusz Wyrzykowski Ostatnia zmiana: sobota, 21. Marzec 2020 - 10:30; osoba wprowadzająca: Dariusz Wyrzykowski