fbpx Współpraca naukowa | Wydział Chemii

Współpraca naukowa | Wydział Chemii

Współpraca naukowa

  1. Dr Bogusław Pilarski, Firma Cerko
  2. Prof. Adam Liwo, Pracownia Modelowania Molekularnego, Wydział Chemii UG
  3. Dr Artur Gieldoń,  Pracownia Symulacji Polimerów, Wydział Chemii UG
  4. Prof. Yi He, University of California, Merced, USA, UCM
  5. Prof. Anna M. Papini, University of Florence, Department of Chemistry, Italy
  6. Dr Wioletta Żmudzińska, Prof. Stanisław Ołdziej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dariusz Wyrzykowski
Treść wprowadzona przez: Dariusz Wyrzykowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 31 października 2017 roku, 18:07