Kontakt | Wydział Chemii

Kontakt z pracownikami oraz doktorantami Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Pracownik / doktorant Stanowisko E-mail Telefon
prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński kierownik lech.chmurzynski@ug.edu.pl (58) 523 50 61
prof. UG, dr hab. Aleksandra Dąbrowska pracownik samodzielny aleksandra.dabrowska@ug.edu.pl (58) 523 50 54
prof. UG, dr hab. Mariusz Makowski pracownik samodzielny mariusz.makowski@ug.edu.pl (58) 523 50 55
dr Agnieszka Chylewska adiunkt agnieszka.chylewska@ug.edu.pl (58) 523 50 52
dr Albert Ignatowicz pracownik naukowo-techniczny albert.ignatowicz@ug.edu.pl (58) 523 50 58
prof. UG, dr hab. Dagmara Jacewicz pracownik samodzielny dagmara.jacewicz@ug.edu.pl (58) 523 50 60
dr hab. Joanna Makowska pracownik samodzielny joanna.makowska@ug.edu.pl (58) 523 50 52
dr Henryk Myszka starszy wykładowca henryk.myszka@ug.edu.pl (58) 523 50 58
dr Grażyna Wawrzyniak starszy wykładowca grazyna.wawrzyniak@ug.edu.pl (58) 523 50 51
dr Dariusz Wyrzykowski adiunkt dariusz.wyrzykowski@ug.edu.pl (58) 523 50 57
dr inż. Krzysztof Żamojć adiunkt krzysztof.zamojc@ug.edu.pl (58) 523 50 57
mgr Joanna Drzeżdżon asystent pranczk@chem.univ.gda.pl (58) 523 50 60
mgr Dorota Uber doktorant dorota.uber@phdstud.ug.edu.pl (58) 523 50 53
mgr Małgorzata Ogryzek doktorant malgorzata.ogryzek@phdstud.ug.edu.pl (58) 523 50 53
mgr Aleksandra Tesmar doktorant aleksandra.tesmar@phdstud.ug.edu.pl (58) 523 50 56
mgr Angelika Bartosik doktorant angelika.bartosik@phdstud.ug.edu.pl (58) 523 50 56

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 września 2016 roku, 15:45