fbpx Kontakt | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Kontakt

Kontakt z pracownikami oraz doktorantami Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Pracownik / doktorant Stanowisko E-mail Telefon
prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński kierownik lech.chmurzynski@ug.edu.pl (58) 523 50 61
prof. dr hab. Ewa Siedlecka pracownik samodzielny ewa.siedlecka@ug.edu.pl (58) 523 50 60
dr hab. Joanna Makowska, prof. UG pracownik samodzielny joanna.makowska@ug.edu.pl (58) 523 53 15
dr hab. Henryk Myszka, prof. UG starszy wykładowca henryk.myszka@ug.edu.pl (58) 523 50 70
dr Edward Gleich adiunkt edward.gleich@ug.edu.pl (58) 523 50 58
dr hab. Dariusz Wyrzykowski adiunkt dariusz.wyrzykowski@ug.edu.pl (58) 523 50 56
dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń adiunkt a.bielicka-gieldon@ug.edu.pl (58) 523 50 59
dr Aleksandra Tesmar adiunkt aleksandra.tesmar@ug.edu.pl (58) 523 50 56
dr inż. Krzysztof Żamojć adiunkt krzysztof.zamojc@ug.edu.pl (58) 523 50 57
mgr Ola Grabowska doktorant ola.grabowska@phdstudug.edu.pl (58) 523 50 57
mgr Karol Tabaka doktorant karol.tabaka@phdstudug.edu.pl (58) 523 50 58
mgr Patrycja Wilczewska doktorant patrycja.wilczewska@phdstud.ug.edu.pl (58) 523 50 58

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 marca 2021 roku, 11:40