Kontakt | Wydział Chemii

Kontakt z pracownikami oraz doktorantami Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Pracownik / doktorant Stanowisko E-mail Telefon
prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński kierownik lech.chmurzynski@ug.edu.pl (58) 523 50 61
prof. UG, dr hab. Aleksandra Dąbrowska pracownik samodzielny aleksandra.dabrowska@ug.edu.pl (58) 523 50 54
prof. UG, dr hab. Dagmara Jacewicz pracownik samodzielny dagmara.jacewicz@ug.edu.pl (58) 523 50 60
dr hab. Joanna Makowska pracownik samodzielny joanna.makowska@ug.edu.pl (58) 523 50 52
prof. UG, dr hab. Mariusz Makowski pracownik samodzielny mariusz.makowski@ug.edu.pl (58) 523 50 55
dr Henryk Myszka starszy wykładowca henryk.myszka@ug.edu.pl (58) 523 50 58
dr Albert Ignatowicz pracownik naukowo-techniczny albert.ignatowicz@ug.edu.pl (58) 523 50 58
dr Agnieszka Chylewska adiunkt agnieszka.chylewska@ug.edu.pl (58) 523 50 52
dr Dariusz Wyrzykowski adiunkt dariusz.wyrzykowski@ug.edu.pl (58) 523 50 57
dr inż. Krzysztof Żamojć adiunkt krzysztof.zamojc@ug.edu.pl (58) 523 50 57
dr Joanna Drzeżdżon adiunkt joanna.drzezdzon@ug.edu.pl (58) 523 50 60
mgr Małgorzata Biedulska asystent malgorzata.biedulska@phdstud.ug.edu.pl (58) 523 50 53
mgr Aleksandra Tesmar asystent aleksandra.tesmar@phdstud.ug.edu.pl (58) 523 50 56
mgr Anna Barabaś doktorant anna.barabas@phdstud.ug.edu.pl (58) 523 50 54

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 października 2017 roku, 9:50