Dydaktyka | Wydział Chemii

Dydaktyka

 

Chemia Ogólna i Nieorganiczna – II termin egzaminu

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Chemia Ogólna i Nieorganiczna" odbędzie
się 11 września (poniedziałek) o godz. 11 w s. D-101.

dr Dariusz Wyrzykowski
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 czerwca 2017 roku, 15:19