fbpx Projekty naukowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty naukowe

Projekty naukowe - obecnie realizowane

Tytuł
Kierownik
Rodzaj
Numer
Okres realizacji

Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjny sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków

(Design and chemical synthesis of peptide-based conjugates with antimicrobial activity -a promising approach to improve pharmacological profiles of antibiotic drugs )

Prof. Krzysztof Rolka NCN – OPUS 11 2016/21/B/ST5/00101

01.2017 – 01.2020

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 czerwca 2018 roku, 10:03

Projekty naukowe - zrealizowane

Tytuł
Kierownik
Rodzaj
Numer
Okres realizacji

Projektowanie, chemiczna synteza oraz badania kinetyczne inhibitorów proteinaz serynowych będących analogami inhibitora trypsyny SFTI-1 wyodrębnionego z nasion słonecznika

(Design, chemical synthesis and kinetic investigations of serine proteinases inhibitors - analogues of trypsin inhibitor SFTI-1 isolated from sunflower seeds)

Prof. Krzysztof Rolka

MNiSW

2889/B/H03/2008/34

04.2008-04.2011

Splicing peptydowy - badanie mechanizmu oraz mozliwości jego wykorzystania w projektowaniu zwiazków o potencjalnym zastosowaniu w praktyce medycznej

(Peptide splicing - mechanism and application for designing compounds with potential use in medicinal practice)

Prof. Krzysztof Rolka

NCN – OPUS 1

2011/01/B/ST5/03772

12.2011- 11.2014

 

Poszukiwanie nowych inhibitorów i substratów fluorogenicznych ludzkiego proteasomu


(The search for novel human proteasome inhibitors and fluorogenic substrates)

 

Dr Dawid Dębowski

NCN – SONATA 1

2011/01/D/ST5/02778

12.2011 – 12.2015

Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2.

(Design, chemical synthesis and biological activity of inhibitors of matriptase-2)

Dr Agata Gitlin-Domagalska NCN- PRELUDIUM 7 2014/13/N/ST5/01299 02.2015- 02.2018

Czy białka adhezyjne Fusobacterium nucleatum zwiększają prooksydatywną aktywność jonów żelaza i miedzi?

(Do Fusobacterium nucleatum adhesion proteins increase prooxidative activity of iron and copper ions?)

Prof. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk

(Wydział Chemii, Uniwersytetu Wrocławskiego)

NCN – OPUS 7 2014/13/B/ST5/04359 02.2015- 02.2018

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 czerwca 2018 roku, 10:04