fbpx Prace doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace doktorskie

Prace doktorskie

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

1. Jolanta Zboińska Syntezy, badania biologiczne i konformacyjne scyliorhininy I, scyliorhininy II oraz ich analogów i fragmentów, 1992 (nadanie stopnia)
2. Jan Różycki Badanie wpływu zmian strukturalnych inhibitora CMTI-III wyizolowanego z nasion dyni na oddziaływanie z wołową β-trypsyną i ludzką elastazą leukocytarną, 1994 (nadanie stopnia)
3. Qi Xiao-Fei Conformational studies of tachykinin family peptides – Scyliorhinin I and Scyliorhinin II using modern NMR spectroscopy methods, 1997 (nadanie stopnia)
4. Anna Jaśkiewicz Projektowanie, chemiczna synteza i badania kinetyczne analogów inhibitora trypsyny CMTI-III wyodrębnionego z nasion dyni, 2000 (nadanie stopnia)
5. Adam Lesner Chromogeniczne substraty proteinaz serynowych, 2001 (nadanie stopnia)
6. Sylwia Rodziewicz-Motowidło Badania konformacyjne peptydów z rodziny tachykinin, 2001 (nadanie stopnia)
7. Katarzyna Lis Niskocząsteczkowe inhibitory proteinaz serynowych: hemiczna synteza oraz badanie aktywności w układzie enzym – inhibitor, 2002 (nadanie stopnia)
8. Lidia Klaułdel Badania konformacyjne nocyceptyny oraz jej fragmentów i analogów, 2004 (nadanie stopnia)
9. Maciej Stawikowski Projektowanie, chemiczna synteza oraz badania strukturalne analogów inhibitora SFTI-1 zawierających w pozycji P1 N-podstawione reszty glicyny, 2005 (nadanie stopnia)
10.Ewa Zabłotna Projektowanie i synteza chemiczna inhibitorów proteinaz serynowych metodami chemii kombinatorycznej, 2006 (nadanie stopnia)
11. Elżbieta Bulak Projektowanie, synteza chemiczna oraz badanie oddziaływań z proteazami serynowymi analogów inhibitora trypsyny SFTI-1 wyodrębnionego z nasion słonecznika, 2007 (nadanie stopnia)
12. Magdalena Wysocka Zastosowanie metod chemii kombinatorycznej w syntezie substratów chromogenicznych wybranych proteinaz, 2008 (nadanie stopnia)
13. Dawid Dębowski Peptometyczne ligandy: ocena specyficzności w układzie enzym –inhibitor oraz antygen – przeciwciało, 2009 (nadanie stopnia)
14. Bożena Spichalska Zastosowanie metod chemii kombinatorycznej do syntezy i selekcji substratów i inhibitorów ludzkiej β-tryptazy, ludzkiej matryptazy oraz ludzkiej trypsynopodobnej proteazy dróg oddechowych, 2010 (nadanie stopnia)
15. Aleksandra Walewska Mechanizmy fałdowania peptydów bogatych w mostki disulfidowe, 2011 (nadanie stopnia)
16. Krzysztof Brzozowski Zastosowanie spektroskopii NMR w badaniach konformacyjnych biologicznie czynnych peptydów, 2011 (nadanie stopnia)
17. Agata Gitlin-Domagalska (Gitlin) Designing and chemical syntheses of selective matriptase-2 inhibitors based on trypsin inhibitor SFTI-1 isolated from sunflower seeds, 2016 (nadanie stopnia)
18. Marta Lubos Projektowanie i synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, 2019 (nadanie stopnia)
19. Joanna Okońska

 

 

Promotor: dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG

1. Magdalena Filipowicz Fluorogenicze analogi inhibitora trypsyny SFTI-1, 2016 (nadanie stopnia)
2. Natalia Ptaszyńska (Karna) Międzycząsteczkowe mostki disulfidowe: zastosowanie w badaniu mechanizmu splicingu peptydowego katalizowanego przez proteinazy i w syntezie koniugatów peptydowych, 2017 (nadanie stopnia)
3. Katarzyna Olkiewicz Projektowanie i synteza koniugatow peptydowych o aktywnosci przeciwdrobnoustrojowej i/lub przeciwnowotworowej, 2016 (otwarcie przewodu)

 
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 stycznia 2020 roku, 13:13