fbpx Prace magisterskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace magisterskie

Prace magisterskie

Opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

1. Adam Sieradzan Synteza i badanie oddziaływań dimerycznych analogów inhibitora trypsyny SFTI-1 z proteinazami serynowymi, 2009
2. Tomasz Demkowicz Badania kinetyczne analogów inhibitora trypsyny SFTI-1 wyodrębnionego z nasion słonecznika i pętli wiążącej inhibitora trypsyny wydzielonego ze skóry żaby Huia versabilis o potencjalnej aktywności antyelastazowej, 2010
3. Karolina Żukowska Chemiczna synteza monocyklicznych analogów inhibitora trypsyny SFTI-1, zawierających w pozycji P1 γ-aminokwasy, 2011
4. Marta Sarnowska Synteza analogów inhibitora trypsyny SFTI-1 modyfikowanych w pozycji 2 lub 5, 2011
5. Daria Czajka Chromogeniczne substraty proteinaz serynowych, 2012
6. Agnieszka Hej Badania konformacyjne peptydów z rodziny tachykinin, 2012
7. Agata Oryl Chemiczna synteza koniugatów flukonazolu z katelicydyną z osła domowego, 2015
8. Katarzyna Pituła Chemiczna synteza hybrydy peptydowej zbudowanej z analogu α-defensyny modyfikowanego resztą kwasu 2-aminobenzoesowego i fragmentu laktoferampiny, połączonych wiązaniem izo-peptydowym, 2016
9. Nikola Osiecka Chemiczna synteza fragmentów białek adhezyjnych pre-FadA i FadA występujących w Fusobacterium nucleatum, 2016

 

 

Opiekun: dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG

1. Anita Łukaszewska Chemiczna synteza związków zawierających monomery peptoidowe, 2009
2. Joanna Klimczyk Chemiczna synteza inhibitora trypsyny SFTI-1, 2009
3. Blanka Szulc Chemiczna synteza analogów inhibitora trypsyny SFTI-1, modyfikowanych w pozycji P1, 2010
4. Emilia Wenecka Synteza analogów SFTI-1, zawierających w pozycji P1 monomer peptoidowy, 2010
5. Chmielewska Ewa Synteza fragmentów inhibitora trypsyny OGTI, wyodrębnionego ze skóry żaby Odorrana grahami, 2011
6. Dorota Hinca Chemiczna synteza analogu, fragmentu i inhibitora trypsyny wyodrębnionego ze skóry żaby Huia versabilis, 2011
7. Agata Gitlin Chemiczna synteza substratów i aktywatorów ludzkiej proteazy HtrA2, 2012
8. Natalia Karna Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej analogów peptydów wyodrębnionych ze skóry żab Huia versabilis i Odorrana graham, 2012
9. Karolina Kadubiec Chemiczna synteza i badania enzymatyczne analogów inhibitora trypsyny SFTI-1, zawierających PEG i/lub sekwencję RGD, 2013
10. Karolina Kumuda Chemiczna synteza i badania enzymatyczne analogów inhibitora trypsyny SFTI-1, zawierających sekwencję RGD, 2013
11. Katarzyna Olkiewicz Chemiczna synteza substratów proteinaz serynowych, 2014
12. Aleksandra Berk Chemiczna synteza substratów proteinaz serynowych, 2014
13. Katarzyna Tyburska Chemiczna synteza koniugatu nystatyny z katelicydyną bażanta zwyczajnego, 2015
14. Joanna Okońska Chemiczna synteza koniugatu nystatyny z analogiem fragmentu (1-18) katelicydyny świnki morskiej, 2015
15. Kordian Wittbrodt Chemiczna synteza koniugatu peptydowego złożonego z fragmentu analogu α-defensyny i fragmentu laktoferampiny, połączonych mostkiem disulfidowym, 2016
16. Maciej Gać Chemiczna synteza hybryd peptydowych złożonych z analogów fragmentu α-defensyny i fragmentu (268-284) laktoferampiny, 2016
17. Iwona Kachnowska Chemiczna synteza hybrydy peptydowej zbudowanej z fragmentu α-defensyny modyfikowanego resztami kwasów aminobenzoesowego i α-aminobutanowego i fragmentu laktoferampiny, 2016
18. Anna Kasprzykowska Chemiczna synteza koniugatów lewofloksacyny i peptydu penetrującego komórki PFVYLI, 2017
19. Joanna Michurska Chemiczna synteza fragmentów białka FomA, występującego w G-ujemnej Fusobacterium nucleatum, 2017

 


 

Opiekun: dr Dawid Dębowski

1. Monika Lewandowska Chemiczna synteza inhibitora trypsyny OGTI, wyodrębnionego ze skóry żaby Odorrana grahami, oraz analogu inhibitora SFTI-1, 2011
2. Anna Nowacka Chemiczna synteza analogów inhibitora trypsyny SFTI-1 modyfikowanych w pozycji P1 resztami: L-waliny i N-aminopropyloglicyny, 2011
3. Justyna Hawrylec Peptydy stanowiące fragmenty pętli wiążących inhibitorów z rodziny Bowmana - Birki, jako potencjalne inhibitory proteasomu, 2012
4. Marta Majkowska Peptomeryczne analogi inhibitora OGTI wyodrębnionego ze skóry żaby Odorrana grahami, 2012
5. Marta Lubos Chemiczna synteza analogów inhibitora trypsyny SFTI-1 modyfikowanych na N-końcu oraz badanie ich oddziaływania z proteasomem, 2013
6. Adrian Kostka Optymalizacja syntezy peptydowych i peptomerycznych analogów inhibitora SFTI-1 z udziałem promieniowania mikrofalowego, 2014
7. Monika Pelzner Synteza chemiczna analogów inhibitora trypsyny SFTI-1 oraz badanie ich aktywności inhibitorowej wobec matryptazy-2, 2014
8. Dominika Juszko Synteza i badanie właściwości inhibitorowych analogów SFTI-1 wobec proteasomu 20S, 2015
9. Ewelina Renz Analogi inhibitora trypsyny HV-BBI - chemiczna synteza oraz badania właściwości inhibitorowych, 2016
10. Maria Błaszczyk Synteza dendrymerycznych analogów peptydu antydrobnoustrojowego KSLW, 2016
11. Sylwia Wrzesień Synteza i badanie aktywności peptomerycznych inhibitorów matryptazy-2, 2016
12. Marta Powierża Zastosowanie 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena do syntezy koniugatów peptydu UBI29-41 z pochodną flukonazolu, 2017

 

 

Opiekun: dr Magdalena Wysocka

1. Marcelina Jaros Synteza chemiczna i badania kinetyczne substratów fluorescencyjnych proteinaz cysteinowych wyizolowanych z Gronkowca złocistego, 2010
2. Anna Szostak    Synteza chemiczna i badania kinetyczne substratów fluorescencyjnych ludzkich proteinaz serynowych, 2010
3. Paulina Golijanek    Synteza 12-peptydu z C-końcową grupą karboksylową modyfikowaną PEG aminokwasem o potencjalnych właściwościach antywirusowych, 2011
4. Jadwiga Popow    Synteza chemiczna i badania biologiczne substratów fluorescencyjnych proteinaz serynowych zawierających na N- i C-końcu resztę kwasu 2-[2-(2-aminoetoksy)etoksy]-karboksylowego, 2011
5. Martyna Gaudyn    Substraty fluorescencyjne jako narzędzia badania aktywności proteolitycznej, 2012
6. Natalia Gruba    Charakterystyka wybranych enzymów proteolitycznych metodami chemii kombinatoryczne, 2012
7. Anna Lubomska    Charakterystyka specyficzności substratowej ludzkiej neutrofilnej proteinazy serynowej 4 (NSP4) metodami chemii kombinatorycznej, 2013

 

Opiekun: dr Anna Jaśkiewicz

1. Michał Sieracki Synteza i badania kinetyczne analogów inhibitora trypsyny SFTI-1, posiadających w pozycjach 3 i 11 reszty Dab, Orn, Lys, tworzące mostek karbonylowy, 2009
2. Izabela Małuch Synteza i badania kinetyczne analogów inhibitora trypsyny SFTI-1, modyfikowanych w pozycjach 3 i 11 resztami Dap, Orn, Lys, tworzącymi mostek karbonylowy, 2009
 

Opiekun: dr Hanna Miecznikowska

1. Anna Jasińska Chemiczna synteza analogu i fragmentów inhibitora trypsyny OGTI, wyodrębnionego ze skóry żaby Odorana grahami. 2009
2. Wilgorska Aurelia Chemiczna synteza analogów pętli wiążącej inhibitora trypsyny wydzielonego ze skóry żaby Huia versabilis, 2010
3. Katarzyna Mikulak Synteza analogu inhibitora trypsyny SFTI-1 zawierającego w pozycji P1 resztę D-Tyr oraz substratu trypsyny Ac-Ile-Arg-Asn-Arg-ANB-NH2, 2011
4. Marta Dumitrescu Synteza peptomerycznego analogu inhibitora trypsyny SFTI-1 oraz substratu trypsyny Phe-Val-Pro-Arg-ANB-NH2, 2011
 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 listopada 2017 roku, 7:15