Badania

Tematyka badawcza realizowana w Katedrze Chemii Fizycznej

 

 • synteza, struktura i fizykochemia pochodnych akrydyny o znaczeniu biologicznym;
 • synteza, właściwości chemiluminogenne i zastosowania analityczne pochodnych akrydyny;
 • rentgenografia kryształów; energetyka sieciowa kryształów jonowych i molekularnych;
 • analiza, zachowanie i reaktywność połączeń chemicznych na gruncie termodynamiki i kinetyki;
 • organizacja i zachowanie przyrody na gruncie termodynamiki procesów nieodwracalnych;
 • flawonole – struktura, właściwości, zastosowania analityczne;
 • foto- i radiouczulające właściwości pochodnych zasad nukleinowych;
 • synteza znakowanego DNA przy użyciu metody PCR;
 • synteza modyfikowanych nukleozydów o potencjalnych zastosowaniach klinicznych;
 • badania mechanizmu uszkadzania znakowanego DNA przyz użyciu technik HPLC, MS, elektroforezy oraz metod teoretycznych;
 • eksperymentalne i teoretyczne badania wpływu komlpeksów DNA-białko na proces uszkadzania modyfikowanego DNA promieniowaniem UV i jonizującym.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Marzec 2014 - 13:10; osoba wprowadzająca: Piotr Storoniak Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 13:11; osoba wprowadzająca: Piotr Storoniak