Pracownia Chemii Związków Biologicznie Czynnych

Witamy na stronach
Pracowni Chemii Związków Biologicznie Czynnych

Pracownicy i doktoranck PCZBC

Pracownicy i doktoranci Pracowni Chemii Związków Biologicznie Czynnych

Pracownicy pracowni


Prof. dr hab. Piotr Rekowski

Prof. dr hab. Piotr Rekowski - kierownik pracowni
pokój B122
tel.: +48 (58) 523 54 34
e-mail: piotr.rekowski@ug.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6994-4833

Urodzony w Kliczkowach na Kaszubach, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Czersku. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UG, z tytułem zawodowym magistra chemii. Następnie na tym samym Wydziale uzyskał stopień naukowy doktora (1983) i już na Wydziale Chemii UG doktora habilitowanego (1996) oraz tytuł naukowy profesora (2000). Od 1980 roku związany jest Instytutem a później z Wydziałem Chemii UG. Od roku 2003 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Odbył staże naukowe w laboratorium peptydowym Ferring (Malmö, Szwecja, 1984–1985),   Instytucie Biologii Molekularnej i Biofizyki ETH (Zurych, Szwajcaria, 1987–1988) oraz  laboratorium naukowym Menarini (Florencja, Włochy, 1997).

Jego zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze chemii peptydów, metodologii syntezy peptydów,  badania zależności struktura aktywność biologiczna między innymi wazopresyn, oksytocyn, konopresyn, hormonu wzrostu, galaniny, palców cynkowych, systeminy, transportanu i innych peptyów penetrujących komórki (CPP), badania oddziaływań peptydów z kwasami nukleinowymi, syntezy kwasów peptydonukleinowych oraz click chemistry (substraty azydkowe i propynowe), koniugatów peptydowych z związkami biologicznie czynnymi (wankomycyna, dopamina, kwasy peptydonukleinowe). Był współprzewodniczącym 29-tego Europejskiego Sympozjum Peptydowego (2006, Gdańsk). W latach 2001-2010 roku był członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA). Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Peptydowego (EPS) i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Zainteresowania i czas poza pracą: spędzanie czasu z rodziną (szczególnie z wnuczkami i wnukiem),  turystyka, pływanie, ogród i majsterkowanie.


Dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

Dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
pokój B124
tel.: +48 (58) 523 54 32
e-mail: piotr.mucha@ug.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0269-8620

Urodzony w 1968 roku w Tczewie. Absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Od 1993 r. pracownik Wydziału Chemii UG, gdzie uzyskał stopień doktora (1997 r.) i doktora habilitowanego (2005 r.) nauk chemicznych. W latach 1999-2001 odbył staże naukowe w North Carolina State University (USA), w zespole prof. Paula Agrisa jako stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz NATO/NSF. Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG.      

Zainteresowania badawcze koncentrują się na badaniu oddziaływań  kwasów nukleinowych (DNA i RNA) z białkami i peptydami, syntezie chemicznej biomolekuł oraz zastosowaniu technik analitycznych, takich jak elektroforeza kapilarna (CE) do badań oddziaływań biomolekuł. Zajmuje się poszukiwaniem inhibitorów replikacji wirusa HIV wiążących się do wirusowego RNA oraz projektowaniem i syntezą nienaturalnych (nie występujących w przyrodzie) kwasów nukleinowych (artificial nucleic acids). W kręgu zainteresowań jest również zastosowanie reakcji „klik” (click chemistry) do modyfikacji i koniugacji biomolekuł. Prowadzi również badania nad związkami neuroprotekcyjnymi i pro-regeneracyjnymi stymulującymi chondrogenezę (tworzenie się chrząstki) oraz ich nośnikami takimi jak żele celulozowe. W kręgu zainteresowań leżą również problemy syntezy pierwotnych związków organicznych na Ziemi (synteza prebiotyczna) i początków życia na Ziemi (Świat RNA).

Jest członkiem Klubu Stypendystów Zagranicznych FNP oraz Europejskiego Towarzystwa Peptydowego (EPS). Hobby: koszykówka i tenis stołowy oraz literatura fantastyczna starych dobrych lat 60-80-tych.


Dr hab. Jarosław Ruczyński, prof. UG

Dr hab. Jarosław Ruczyński, prof. UG
pokój B125
tel.: +48 (58) 523 54 31
e-mail: jaroslaw.ruczynski@ug.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1945-194X

Urodzony w Nowym Mieście Lubawskim, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Lubawie. W 1998 r. ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł zawodowy magistra chemii. Na tym samym wydziale uzyskał stopień naukowy doktora (2003 rok) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego (2019 rok). Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na projektowaniu i syntezie chemicznej biomolekuł (peptydów, PNA, koniugatów peptydów z PNA i innymi biomolekułami, pochodnych nukleozydów i nukleozasad) oraz zastosowaniu technik analitycznych, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas (LC-MS) do analizy biocząsteczek. Zajmuje się badaniem zależności struktura peptydów – aktywność biologiczna, badaniem oddziaływań peptydów z kwasami nukleinowymi oraz poszukiwaniem nowych związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, przeciwnowotworowej i przeciwparkinsonowskiej. Prowadzi badania nad wykorzystaniem peptydów penetrujących komórkę (CPP) jako transporterów biologicznie aktywnych związków (leków) do wnętrza komórek oraz ośrodkowego układu nerwowego. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również wykorzystanie „reakcji klik” („click chemistry”) do koniugacji biomolekuł.

W 2009 roku był współprzewodniczącym 20-tego Polskiego Sympozjum Peptydowego (20PPS, Władysławowo). Jest członkiem oraz edytorem stron internetowych Europejskiego Towarzystwa Peptydowego (EPS) i Polskiej Społeczności Peptydowej (PPC).

Zainteresowania: turystyka, dobra muzyka i film, programowanie.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. luty 2014 - 22:16; osoba wprowadzająca: Jarosław Ruczyński Ostatnia zmiana: niedziela, 12. Listopad 2023 - 23:29; osoba wprowadzająca: Jarosław Ruczyński