Warsztaty | Wydział Chemii

Warsztaty

UMO banner

 

PROJEKT

Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

WARSZTATY nr 1

W dniach 14 i 21 listopada 2018 roku oraz 9 stycznia 2019 odbyły się na Wydziale Chemii pierwsze realizowane w ramach projektu zajęcia laboratoryjne. Gościliśmy na nich podopiecznych trójmiejskich placówek wspierających młodzież szkolną. Spotkanie było prowadzone przez pracowników Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki oraz studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela chemii. Warsztaty składały się z dwóch części. W części pokazowej warsztatów młodzież obejrzała widowiskowe doświadczenia wykonane przez studentów Modułu nauczycielskiego. Podczas drugiej części zajęć, uczniowie pracowali samodzielnie postępując zgodnie z przygotowanymi instrukcjami. W trakcie wykonywania doświadczeń wypełniali karty pracy zapisując swoje spostrzeżenia i wnioski.

Więcej...

 

WARSZTATY nr 2

W dniach 14, 16 i 23 stycznia 2019 odbyły się na Wydziale Chemii drugie warsztaty realizowane w ramach projektu. Ich przebieg i treść zostały przygotowane przez pracowników Katedry Chemii Teoretycznej oraz Katedry Technologii Środowiska. Zajęcia składały się z dwóch części. W pierwszej,
pt. Modelowanie molekularne” uczniowie przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego, tworzyli cząsteczki, w drugiej pt. „Modelowanie miasta przyjaznego środowisku” zapoznawali się z nowoczesnymi rozwiązaniami i technologiami, które wykorzystywane są w miastach uznawanych za dbające o środowisko i jego mieszkańców.

Więcej...

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 31 stycznia 2019 roku, 21:05