Wyniki konkursu

sc

Wyniki Konkursu „I Ty możesz zostać wykładowcą”

realizowanego w ramach projektu MNiSW

„Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – Znane i nieznane oblicza nauki”

 

Prezentacje konkursowe zostały ocenione przez Komisję według następujących kryteriów:

  1. kompleksowe ujęcie tematu (max 4 pkt)
  2. nowatorskie podejście do tematu (max 4 pkt)
  3. szata graficzna i sposób prezentacji (max 2 pkt)

Uczestnicy konkursu mogli uzyskać maksymalnie 10 pkt za każdą zgłoszoną prezentację.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace, których Autorzy wykazali się wielkim zaangażowaniem, kreatywnością i pracowitością.

 

Laureaci konkursu:

 

W obszarze ekonomii:

Laureatka konkursu w kategorii szkół podstawowych (klasy 7-8):

Imię i nazwisko: Ksenyia Korshun; SP Nr 55 w Gdańsku; liczba punktów 7,33

 
Laureatka konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych: 

Imię i nazwisko: Joanna Czapp; ZSZiO w Kartuzach; liczba punktów 7,67  

 

Laureaci konkursu ekonomicznego zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich prezentacji na Uniwersytecie Gdańskim podczas Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (Kongres KEEKS) w dniu 26 marca 2021 r.

 

W obszarze chemii:

 

Laureat konkursu w kategorii szkół podstawowych (klasy 7-8):

Imię i nazwisko: Robert Gronowski; SP nr 9 w Rumi; liczba punktów 9
 
Laureat konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych: 

Imię i nazwisko: Norbert Rój; IX LO w Gdyni; liczba punktów 8,66

Laureaci konkursu chemicznego zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich prezentacji podczas konferencji Chemia-Biznes-Środowisko w czerwcu 2021 r.

 

Gratulujemy wszystkim Autorom i Laureatom!

 

Przewodnicząca Komisji Oceniającej Konkursu

„Związki chemiczne w życiu codziennym”

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

Dziekan Wydziału Chemii

Przewodnicząca Komisji Oceniającej Konkursu

„W co zainwestował(a)bym 1 mln dolarów?”

dr Magdalena Markiewicz

Prodziekan Wydziału Ekonomicznego

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Marzec 2021 - 19:23; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Marzec 2021 - 10:30; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki