DZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2021

Dzień Zrównoważonego Rozwoju

Science clubs

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki

 

plakat         plakat 2

Założeniem Dnia Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim jest promowanie, wspieranie idei i realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez inicjowanie projektów promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia i działalności gospodarczej. Działanie ma zasięg ogólnoeuropejski i jego celem jest włączenie UG do europejskiej sieci działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w ramach organizowanego od 5 lat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. W ciągu trwania projektu przewidujemy 2 wydarzenia, które zostaną zorganizowane w dniach 15 października 2021 i 2 czerwca 2022. Jako temat przewodni proponujemy:

1. Kropla H2O = życie na Planecie?

2. Czy dojrzeliśmy już do modelu zrównoważonej konsumpcji?

Zgodnie z hasłem przewodnim studenci i koła naukowe pod opieką pracownika uczelni zaprojektują i zorganizują warsztaty dla młodzieży i uczniów oraz nawiążą współpracę z otoczeniem gospodarczym. Jako przykładową inicjatywę można podać: warsztaty na temat Ile kosztuje woda? Jak ją wycenić na podstawie Indeksu Big Maca? czy „Ginące gatunki, zanikające umiejętności”, w ramach, których będzie możliwość współpracy najmłodszych i najstarszych w zakresie, jak przyszyć guzik, jak zaplanować jadłospis na tydzień i listę zakupów, co oznacza zdrowy tryb życia, co zabrać na drugie śniadanie, przygotowanie kosmetyków na bazie naturalnych składników, właściwa segregacja śmieci, itp. Działania w ramach projektu są sposobem podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania postaw wśród studentów, pracowników oraz otoczenia uczelni. Jest to też działanie w kierunku realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni poprzez dialog z interesariuszami i podejmowanie wspólnych działań skupionych na promowaniu idei zrównoważonego rozwoju, a w szczególności Celów Zrównoważonego Rozwoju.

DZR_1

 

Dzień Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim

Głównym celem wydarzenia jest włączenie Uniwersytetu Gdańskiego do Europejskiej sieci działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w ramach organizowanego od pięciu lat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Jest to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu promowanie i wspieranie idei zrównoważonego rozwoju. Założeniem tego projektu jest inicjowanie działań promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia i działalności gospodarczej. Inicjatywa realizowana jest poprzez organizowanie w tygodniu między 30.05 i 5.06 projektów/wydarzeń promujących zasady zrównoważonego rozwoju.  W proponowanych inicjatywach, realizowanych od 2015 r. w ramach ESDW widoczne jest silne powiązanie z Agendą 2030 i 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Liczba zarejestrowanych wydarzeń rośnie każdego roku.  Najwięcej wydarzeń zarejestrowano w 2019 r. tj. w ponad 6700 inicjatyw w około 30 krajach europejskich. Wśród tych wydarzeń był również Dzień Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim.  W 2021 roku z uwagi na sytuację zagrożenia związanego z pandemią wydarzenia odbędą się w październiku.

Głównym celem przewodnim tego zadania w projekcie „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim - Znane i nieznane oblicza nauki” jest edukowanie, wyjaśnianie oraz pokazywanie korzyści z proekologicznych zachowań i ekologicznego stylu życia. Koła naukowe, samorząd studentów oraz grupy studenckie zaproponują inicjatywy promujące działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a następnie pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych przystąpią do ich organizacji i realizacji. Studenci w ramach dyskusji nad zagadnieniem zrównoważonego rozwoju sami zdecydują jakie zadania, do kogo skierowane i w jakiej formie będą realizowane. Jednym z celów jest tu podniesienie kompetencji miękkich i rozwoju naukowego studentów uczestniczących w projekcie. Tematem przewodnim dwóch wydarzeń organizowanych w ramach projektu w latach 2021-2022 będą:

  1. Kropla H2O = życie na Planecie?
  2. Modelu zrównoważonej konsumpcji

Cel zadania: Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowania proekologicznych postaw wśród studentów, pracowników oraz otoczenia uczelni oraz realizacja społecznej odpowiedzialności uczelni poprzez dialog z interesariuszami i podejmowanie wspólnych działań skupionych na promowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Takie działanie pozwala ponadto na tworzenie i rozwijanie relacji uczelni z otoczeniem

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej. Do projektu zapraszamy szereg partnerów z otoczenia zewnętrznego uczelni związanych z wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju.

 

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/

Szczegółowe informacje o projektach organizowanych w Europie na stronie https://www.esdw.eu/

DZR_2

 

Załącznik Rozmiar
Podziękowania od ministra Michała Kurtyki 170.81 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Styczeń 2021 - 20:05; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Grudzień 2021 - 12:14; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki