fbpx Zapisy na przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Zapisy na przedmioty do wyboru

Regulamin zapisów na przedmioty do wyboru

1. Studenci Wydziału Chemii UG mają obowiązek zapisania się na przedmioty do wyboru (fakultety) jeśli są one przewidziane programem studiów.

Zapisu należy dokonać drogą internetową poprzez Portal Studenta.

2. W danym roku akademickim zapisy przeprowadzane są 2 razy:

o w listopadzie - dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku chemia II stopnia na 2 semestr.

o w marcu i w kwietniu – dla wszystkich studentów pierwszego i drugiego roku I stopnia na semestr 3,4, 5, 6 i 7,

o w maju - dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku chemia II stopnia na semestr 3 oraz dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku biznes chemiczny II stopnia na semestr 2.

Szczegółowe terminy zapisów rokrocznie określa Prodziekan ds. Studiów.

3. Zapisy przeprowadzane są w 2 turach, przy czym w drugiej turze uczestniczą tylko ci studenci, których przedmiot nie zostanie uruchomiony w pierwszej turze.

4. Liczebność na zajęciach określa Zarządzenie Rektora nr 103/R/13 z późn. zmianami.

5. Z listą przedmiotów do wyboru (fakultetów) student może zapoznać się przed zapisami; jest dostępna on-line na stronie domowej Wydziału Chemii UG.

6. Po zamknięciu list przedmiotów do wyboru nie ma możliwości przepisania się na inny przedmiot.

7. Prodziekan ds. Studiów przypisze odgórnie przedmioty do wyboru studentom, którzy nie dokonali wyboru w wyznaczonych terminach.

8. Koordynatorem Modułu Zapisów jest pracownik Dziekanatu Studenckiego powołany przez Prodziekana ds. Studiów.

9. W przypadku małej liczebności roku na danym kierunku/specjalności Koordynator Modułu Zapisów może zmienić formę zapisów z wersji elektronicznej na papierową.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją Prodziekana ds. Studiów, zapisy na fakultety mogą się zakończyć po pierwszej turze.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 marca 2020 roku, 15:16