Stypendysta/doktorant w ramach projektu Sonata 15

Wyniki konkursu na stanowisko Doktorant-Stypendysta w projekcie Sonata 15

W wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej na Stypendium dla doktoranta w ramach projektu Sonata 15 „Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody”, 2019/35/D/NZ7/00174, wybrano Panią mgr Aleksandrę Helbik-Maciejewską

 

OFERTA STYPENDIALNA

 

Stypendium naukowe w ramach projektu SONATA 15 „Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody”

 Nazwa jednostki: Katedra Biochemii Molekularnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody”

Czas trwania kontraktu: 6 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 1.04.2024 r.

Kwota stypendium: 3000zł/miesiąc

Zadania badawcze:

 1. Synteza, oczyszczanie i analiza zaplanowanych peptydów
 2. Synteza odczynników guanidylujących i ich wykorzystanie do syntezy zaplanowanych proleków.
 3. Synteza, oczyszczanie i analiza zaplanowanych proleków.
 4. Badanie stabilności otrzymanych związków.
 5. Współudział w badaniu przenikalności otrzymanych związków.
 6. Przygotowaniu raportów z przeprowadzonych badań, prowadzenie analiz danych literaturowych, prezentowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie publikacji naukowych.  

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Ukończone studia II stopnia na kierunku Chemicznym.
 2. Status uczestnika Szkoły Doktorskiej lub Studium Doktoranckiego.
 3. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie syntezy peptydów.
 4. Wiedza teoretyczna w zakresie chemii bioorganicznej, chemii peptydów, środków guanidylujących i guanidylacji peptydów, analizy fizykochemicznej peptydów.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2) w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie publikacji naukowych, współudział w tworzeniu publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych. Mile widziany certyfikat.
 6. Autorstwo/współautorstwo co najmniej dwóch publikacji z listy JCR.
 7. Zainteresowanie pracą naukową, szczególnie w problematyce badawczej projektu.
 8. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku laboranta w laboratorium komercyjnym lub diagnostycznym.

Termin składania ofert: 1.03.2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5.03.02024 r.

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem (w temacie wpisując – Ogłoszenie -doktorant-stypendysta, Sonata) na adres:

agata.domagalska@ug.edu.pl (do dr Agaty Gitlin-Domagalskiej) następujące dokumenty:

 • List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
 • CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia w nauce, uzyskane stypendia ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.)
 • Kopię dyplomu ukończenia studiów.
 • Podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik do ogłoszenia).

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Załącznik
Załącznik Rozmiar
Klauzula informacyjna 23.99 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 10. luty 2024 - 15:30; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Marzec 2024 - 11:20; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki