fbpx konkurs | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną listę rankingową laureatów konkursu MINIATURA 5. Wśród laureatów jest 2 naukowców z Wydziału Chemii. 

dr inż. Małgorzata Gawrońska, projekt pt.: „Nowe pochodne ampicyliny i ich kompleksy z jonami miedzi(II): synteza, oddziaływanie z biomelekułami, badania mikrobiologiczne”, na kwotę 46 200 zł

Do 30 października 2021 rokuw Dziekanacie Studenckim można składać na konkurs im. Prof. Leszka Łankiewicza prace magisterskie obronione na Wydziale Chemii UG w roku akademickim 2020/2021 (regulamin konkursu jest tutaj).

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej - Gdańsk

 

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant

 

 

We Wrocławiu została powołana Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema. Jej laureat bądź laureatka, wyróżniający się wizjonerstwem i kreatywnością w dziedzinach nauki i inżynierii otrzyma 100 tysięcy złotych. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 15 października.

Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema została ustanowiona dla upamiętnienia 100. rocznicy urodzin tego wybitnego polskiego pisarza fantastyki naukowej i doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej.

 

Jednym z  laureatów konkursu Miniatura 5 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki została dr inż. Irena Bylińska. Projekt „Poszukiwanie nowych znakowanych fluorescencyjnie pochodnych izotiocyjanianów wykazujących aktywność antynowotworową” uzyskał dofinansowanie na kwotę 49 940 zł.

Więcej informacji na stronie NCN

DOKTORAT WDROŻENIOWY

Dla absolwentów biotechnologii, biofizyki, biologii, chemii lub farmacji Wydział Biotechnologii UG oraz Recepton Sp. z o.o.

Szczegóły w załączniku

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firma DuPont zaprasza do wzięcia udziału w 11 edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2021. Konkurs skierowany jest do autorów prac licencjackich/ inżynierskich o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym w dziedzinie chemii (dot. prac zrealizowanych i obronionych w roku akademickim 2020/2021).
 

Informacja o wolnym miejscu pracy na UG

 

Szczegóły o statnowisku pracy (pracownik naukowo-techniczny) oraz klauzula informacyjna znajdują się w załączniku.

W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATINA 5 dofinansowanie otrzymał projekt dr inż. Patrycji Marii Jutrzenki TrzebiatowskiejWydział Chemii, pt.: Struktury metaloorganiczne (MOF) jako potencjalne katalizatory chemicznego recyklingu polimerów (695 050,00 zł.). 

Serdecznie gratulujemy! 

W ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych UG następujące projekty z naszego Wydziału uzyskały dofinansowanie: