fbpx konkurs | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Wydziału Chemii:

OPUS:

prof. dr hab. Tomasz Puzyn  Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują - TransNANO?” na kwotę 749 520 PLN

Konkurs na dwa stanowiskowiska w ramach grantu NCBiR LIDER XI „Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru”

 

Konkurs na stanowisko: PRACOWNIK NAUKOWY

Konkurs na stanowisko: STAŻYSTA/MAGISTRANT

Dr Przemysław Jurczak
Uzyskał finansowanie na badania w konkursie NCN Miniatura 4
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański - Gdańsk
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

Poszukujemy osoby ze stopniem doktora nauk chemicznych specjalizującego się w badaniach fizykochemicznych i strukturalnych związków oraz zainteresowanej realizacją projektu badawczego w Katedrze Chemii Bionieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wymagania:

Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej, której obrona odbyła się w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu (w latach 2019-2020).  

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres konkursykcha@gmail.com w terminie do 15 stycznia 2021 roku.  

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/TANGO – Opracowanie bazy danych oraz strategii marketingowej dla fotoreaktora cienkowarstwowego w ramach III konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Fotoreaktor cienkowarstwowy”. 

Załączniki: 

Do 30 października 2020 roku w Dziekanacie Studenckim można składać na konkurs im. Prof. Leszka Łankiewicza prace magisterskie obronione na Wydziale Chemii UG w roku akademickim 2019/2020 (regulamin konkursu jest tutaj).

 

Za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Analizy Środowiska, Wydział ChemiiUniwersytet Gdański