fbpx konkurs | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

Projekt pt.: “Advanced High Aspect Ratio and Multicomponent materials: towards comprehensive intelLigent tEsting and Safe by design Strategies” (HARMLESS), realizowany w konsorcjum składającym się z 19 partnerów, któremu przewodniczy Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health (GmbH), Niemcy, otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Za zadania Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie odpowiadać będzie grupa nauk

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • posiada stopień magistra w dyscyplinie Chemia lub pokrewnej
  • posiada pozytywną opinię opiekuna pracy magisterskiej
  • wykazuje zainteresowanie pracą naukową, chce poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności
  • posiada przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie:

-  syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy peptydów

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • posiada stopień magistra w dyscyplinie Chemia lub pokrewnej
  • posiada pozytywną opinię opiekuna pracy magisterskiej
  • wykazuje zainteresowanie pracą naukową, chce poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności
  • posiada przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie:

-  syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy peptydów

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne”

 

Liczba stypendiów: 1

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Technologii Środowiska, Wydział ChemiiUniwersytet Gdański

 

4-letnie stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu realizowanego w konkursie PRELUDIUM BIS 1 (Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2do użytecznych węglowodorów)

 

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2do użytecznych węglowodorów

Konkurs na stanowisko post-doc

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyłonił 200 młodych naukowców, którym przyznał stypendium.

Stypendium zostało przyznane na 36 miesięcy, a jego miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. 

Wśród laureatów znalazł się dr Paweł Mazierski z naszego wydziału.

 

Serdecznie gratulujemy!