fbpx konkurs | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS. Wśród laureatów znalazł się naukowiec Wydziału Chemii dr Paweł Niedziałkowski. Projekt  „Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem”, na kwotę 1 982 560 zł,  realizowany będzie w konsorcjum z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej (kierownik projektu - dr hab. inż. Jacek Ryl). Dofinansowanie grantu dla Wydziału Chemii  to 572 800 zł.

Stypendysta/doktorant w ramach projektu projektu OPUS-19 „Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej"

 

Nazwa jednostki / miejsce pracy: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański – Gdańsk

Oddział POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż z dniem 15 stycznia br. rozpoczyna się kolejna, VI edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowcówtj. na najlepszą publikację naukową z 2020 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Ze względu na rozwój pandemii Covid-19 termin naboru wniosków w programie START (edycja 2021) zostaje przesunięty na 18 grudnia br.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czwartą listę rankingową laureatów konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Wśród laureatów jest 4 naukowców z Wydziału Chemii. Serdecznie gratulujemy!

dr Przemysław Jurczak, projekt pt.: „Badanie kompatybilności nanomateriałów 2D (TiO2) z ligandami z grup peptydów i białek. Analiza wpływu sfunkcjonalizowanych nanomateriałów 2D na komórki prokariotyczne i eukariotyczne”, na kwotę 49 500,00 zł

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Wydziału Chemii:

OPUS:

prof. dr hab. Tomasz Puzyn  Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują - TransNANO?” na kwotę 749 520 PLN

Konkurs na dwa stanowiskowiska w ramach grantu NCBiR LIDER XI „Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru”

 

Konkurs na stanowisko: PRACOWNIK NAUKOWY

Konkurs na stanowisko: STAŻYSTA/MAGISTRANT

Dr Przemysław Jurczak
Uzyskał finansowanie na badania w konkursie NCN Miniatura 4
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański - Gdańsk
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

Poszukujemy osoby ze stopniem doktora nauk chemicznych specjalizującego się w badaniach fizykochemicznych i strukturalnych związków oraz zainteresowanej realizacją projektu badawczego w Katedrze Chemii Bionieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wymagania: