fbpx konkurs | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

Do 30 października 2020 roku w Dziekanacie Studenckim można składać na konkurs im. Prof. Leszka Łankiewicza prace magisterskie obronione na Wydziale Chemii UG w roku akademickim 2019/2020 (regulamin konkursu jest tutaj).

 

Za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Analizy Środowiska, Wydział ChemiiUniwersytet Gdański

KONKURS

Stypendium naukowe w ramach międzynarodowego projektu BEETHOVEN 2

PostDoc w ramach grantu NCN SONATA 15


Nazwa stanowiska: Wykonawca typu PostDoc w ramach projektu SONATA 15 „Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody”

W imieniu organizacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt oraz polskiego partnera Stowarzyszenia Środowisko dla Środowisko chcielibyśmy serdecznie zachęcić do aplikowania o staż/ stypendium badawcze w Niemczech.

Projekt pt.: “Advanced High Aspect Ratio and Multicomponent materials: towards comprehensive intelLigent tEsting and Safe by design Strategies” (HARMLESS), realizowany w konsorcjum składającym się z 19 partnerów, któremu przewodniczy Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health (GmbH), Niemcy, otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Za zadania Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie odpowiadać będzie grupa nauk

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • posiada stopień magistra w dyscyplinie Chemia lub pokrewnej
  • posiada pozytywną opinię opiekuna pracy magisterskiej
  • wykazuje zainteresowanie pracą naukową, chce poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności
  • posiada przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie:

-  syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy peptydów

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • posiada stopień magistra w dyscyplinie Chemia lub pokrewnej
  • posiada pozytywną opinię opiekuna pracy magisterskiej
  • wykazuje zainteresowanie pracą naukową, chce poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności
  • posiada przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie:

-  syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy peptydów