fbpx konkurs | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne”

 

Liczba stypendiów: 1

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Technologii Środowiska, Wydział ChemiiUniwersytet Gdański

 

4-letnie stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu realizowanego w konkursie PRELUDIUM BIS 1 (Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2do użytecznych węglowodorów)

 

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2do użytecznych węglowodorów

Konkurs na stanowisko post-doc

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyłonił 200 młodych naukowców, którym przyznał stypendium.

Stypendium zostało przyznane na 36 miesięcy, a jego miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. 

Wśród laureatów znalazł się dr Paweł Mazierski z naszego wydziału.

 

Serdecznie gratulujemy!

OFERTA STYPENDIALNA

 

Półroczne stypendium naukowe w ramach projektu OPUS 13 „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych”

 

W numerze tygodnika POLITYKA (strona 85, nr 14/2020) ogłaszamy jubileuszową 20. edycję programu stypendialnego dla młodych naukowców – Nagród Naukowych POLITYKI.

 

Po raz kolejny Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz pierwszy wyniki skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS.

Wśród laureatów znaleźli się pracownicy naszego Wydziału: