Konkurs na stanowisko adiunkt badawczy (post-doc) Sonata Bis-10

Konkurs na stanowisko adiunkt badawczy (post-doc) Sonata Bis-10

 

Konkurs na stanowisko adiunkt badawczy (post-doc) w ramach projektu Sonata Bis-10 „Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem”, umowa nr UMO-2020/38/E/ST8/00409

 

Nazwa jednostki / miejsce pracy: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański – Gdańsk

Nazwa stanowiska: Adiunkt badawczy (post-doc) w ramach projektu „Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem”

Wymagania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych, inżynierii materiałowej, nauk fizycznych lub pokrewne.
 • Umiejętność prototypowania i druku 3D w technologii FDM.
 • Udokumentowana znajomość elektrochemicznych technik pomiarowych: woltamperometria cykliczna (CV), różnicowa woltamperometria pulsowa (DPV), elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS).
 • Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu badań materiałów elektroaktywnych, inżynierii materiałowej lub elektrochemii i druku 3D w technologii FDM.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Samodzielność, sumienność, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

 • Przygotowanie, aktywacja i optymalizacja warunków otrzymywania kompozytów na bazie diament-PLA wykazujących właściwości elektroaktywne.
 • Prowadzenie badań aktywności elektrochemicznej oraz charakterystyka fizykochemiczna elektrod i mikroelektrod wykonanych z materiałów kompozytowych.
 • Drukowanie materiałów 3D w trybie dwu-ekstruderowym oraz określenie właściwości mechanicznych i elektrochemicznych powyższych struktur.
 • Badania wpływu wybranych czynników środowiskowych na właściwości materiałów,
 • Przygotowanie dokumentacji naukowych przeprowadzanych badań oraz pisanie publikacji naukowych.

 

Typ konkursu NCN: Sonata Bis-10

Termin składania ofert: 5 grudzień 2022, do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu: 7 grudnia 2022 r.

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę na okres 18 miesięcy

Wynagrodzenie: 10000 PLN brutto/brutto miesięcznie na okres 18 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pawel.niedzialkowski@ug.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „post-doc Sonata Bis-10”.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród
 • List referencyjny (opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym profesora o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata);
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (Format pdf z zeskanowanym podpisem),
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Gdański

 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez komisję rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną (on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

Załącznik
Załącznik Rozmiar
Klauzula informacyjna 17.34 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 4. Listopad 2022 - 19:20; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 4. Listopad 2022 - 19:22; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki