2022

Publikacje Wydziału Chemii w roku 2022

 1. Alfuth Jan, Zadykowicz Beata, Wicher Barbara, Kazimierczuk Katarzyna, Połoński Tadeusz, Olszewska Teresa: Cooperativity of halogen- and chalcogen-bonding interactions in the self-assembly of 4-iodoethynyl- and 4,7-bis(iodoethynyl)benzo-2,1,3-chalcogenadiazoles: crystal structures, Hirshfeld surface analyses, and crystal lattice energy calculations, Crystal Growth & Design, American Chemical Society, vol. 22, nr 2, 2022, s. 1299-1311, DOI:10.1021/acs.cgd.1c01266, 100 punktów, IF(4,01)
 2. Andrzejewski Kewin , Czyżów Wiktor , Jacewicz Dagmara, Drzeżdżon Joanna: Polimery z pamięcią kształtu i ich otrzymywanie, Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 3-4, 2022, s. 183-205, DOI:10.53584/wiadchem.2022.3.5, 20 punktów
 3. Anusiewicz Iwona, Skurski Piotr, Simons Jack: Finding valence antibonding levels while avoiding Rydberg, pseudo-continuum, and dipole-bound orbitals, Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society, vol. 144, nr 25, 2022, s. 11348-11363, DOI:10.1021/jacs.2c03422, 200 punktów, IF(16,383)
 4. Arthur-Baidoo Eugene, Schöpfer Gabriel, Ončák Milan, Chomicz-Mańka Lidia, Rak Janusz, Denifl Stephan: Electron attachment to 5-fluorouracil: the role of hydrogen fluoride in dissociation chemistry, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 15, 2022, Numer artykułu: 8325, s. 1-14, DOI:10.3390/ijms23158325, 140 punktów, IF(6,208)
 5. Audzeyenka Irena, Bierżyńska Agnieszka, Lay Abigail C.: Podocyte bioenergetics in the development of diabetic nephropathy: the role of mitochondria, Endocrinology, vol. 163, nr 1, 2022, Numer artykułu: bqab234, s. 1-12, DOI:10.1210/endocr/bqab234, 200 punktów, IF(5,051)
 6. Audzeyenka Irena, Rachubik Patrycja, Typiak Marlena, Kulesza Tomasz, Kalkowska Daria, Rogacka Dorota, Rychłowski Michał, Angielski Stefan, Saleem Moin, Piwkowska Agnieszka: PTEN-induced kinase 1 deficiency alters albumin permeability and insulin signaling in podocytes, Journal of Molecular Medicine-Jmm, vol. 100, nr 6, 2022, s. 903-915, DOI:10.1007/s00109-022-02204-4, 140 punktów, IF(5,606)
 7. Białk-Bielińska Anna, Grabarczyk Łukasz, Mulkiewicz Ewa, Puckowski Alan, Stolte Stefan, Stepnowski Piotr: Mixture toxicity of six pharmaceuticals towards Aliivibrio fischeri, Daphnia magna, and Lemna minor, Environmental Science and Pollution Research, vol. 29, nr 18, 2022, s. 26977-26991, DOI:10.1007/s11356-021-17928-y, 100 punktów, IF(5,19)
 8. Biernacki Karol, Ciupak Olga, Daśko Mateusz, Rachoń Janusz, Kozak Witold, Rak Janusz, Kubiński Konrad, Masłyk Maciej, Martyna Aleksandra, Śliwka-Kaszyńska Magdalena: Development of sulfamoylated 4-(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)phenol derivatives as potent steroid sulfatase inhibitors for efficient treatment of breast cancer, Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society, vol. 65, nr 6, 2022, 50445056, DOI:10.1021/acs.jmedchem.1c02220, łączna liczba autorów: 15, 200 punktów, IF(8,039)
 9. Biernat Monika, Szwed-Georgiou Aleksandra, Rudnicka Karolina, Płociński Przemysław, Pagacz Joanna, Tymowicz-Grzyb Paulina, Woźniak Anna, Włodarczyk Marcin, Karska Natalia, Rodziewicz-Motowidło Sylwia: Dual modification of porous Ca-P/PLA composites with APTES and alendronate improves their mechanical strength and cytobiocompatibility towards human osteoblasts, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 22, 2022, Numer artykułu: 14315, s. 1-26, DOI:10.3390/ijms232214315, łączna liczba autorów: 13, 140 punktów, IF(6,208)
 10. Biskupek Iga, Czaplewski Cezary, Sawicka Justyna, Iłowska Emilia, Dzierżyńska Maria, Rodziewicz-Motowidło Sylwia, Liwo Józef Adam: Prediction of aggregation of biologically-active peptides with the UNRES coarse-grained model, Biomolecules, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 12, nr 8, 2022, Numer artykułu: 1140, s. 1-18, DOI:10.3390/biom12081140, 100 punktów, IF(6,064)
 11. Biskupek Iga, Sieradzan Adam, Czaplewski Cezary, Liwo Józef Adam, Lesner Adam, Giełdoń Artur: Theoretical investigation of the coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) infection mechanism and selectivity, Molecules, MDPI, vol. 27, nr 7, 2022, Numer artykułu: 2080, s. 1-11, DOI:10.3390/molecules27072080, 140 punktów, IF(4,927)
 12. Bogunia   Małgorzata, Liwo Józef Adam, Czaplewski Cezary, Makowska Joanna, Giełdoń Artur, Makowski Mariusz: Influence of temperature and salt concentration on the hydrophobic interactions of adamantane and hexane, Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, vol. 126, nr 3, 2022, s. 634-642, DOI:10.1021/acs.jpcb.1c09860, 140 punktów, IF(3,466)
 13. Bojarski Krzysztof, Sage J., Lalmanach G., Lecaille F., Samsonov Sergey: In silico and in vitro mapping of specificity patterns of glycosaminoglycans towards cysteine cathepsins B, L, K, S and V, Journal of Molecular Graphics & Modelling, Elsevier, vol. 113, 2022, Numer artykułu: 108153, s. 1-10, DOI:10.1016/j.jmgm.2022.108153, 70 punktów, IF(2,942)
 14. Bojko Magdalena, Węgrzyn Katarzyna, Sikorska Emilia, Kocikowski Mikołaj, Parys Maciej, Battin Claire, Kogut Małgorzata, Sieradzan Adam, Spodzieja Marta, Rodziewicz-Motowidło Sylwia: Design, synthesis and biological evaluation of PD-1 derived peptides as inhibitors of PD-1/PD-L1 complex formation for cancer therapy, Bioorganic Chemistry, vol. 128, 2022, Numer artykułu: 106047, s. 1-15, DOI:10.1016/j.bioorg.2022.106047, łączna liczba autorów: 12, 100 punktów, IF(5,307)
 15. Boryło Alicja, Skwarzec Bogdan, Wieczorek Jarosław: Sources of Polonium 210Po and Radio-Lead 210Pb in human body in Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI, vol. 19, nr 4, 2022, Numer artykułu: 1984, s. 1-9, DOI:10.3390/ijerph19041984, 140 punktów, IF(4,614)
 16. Brankiewicz Wioletta, Okońska Joanna, Serbakowska Katarzyna, Lica Jan, Drab Marek, Ptaszyńska Natalia, Łęgowska Anna, Rolka Krzysztof, Szweda Piotr: New peptide based fluconazole conjugates with expanded molecular targets, Pharmaceutics, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 14, nr 4, 2022, Numer artykułu: 693, s. 1-18, DOI:10.3390/pharmaceutics14040693, 100 punktów, IF(6,525)
 17. Brzeski Jakub, Wyrzykowski Dariusz, Chylewska Agnieszka, Makowski Mariusz, Papini Anna Maria, Makowska Joanna: Metal-ion interactions with dodecapeptide fragments of human cationic antimicrobial protein LL-37 [hCAP(134170)], Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, vol. 126, nr 36, 2022, s. 6911-6921, DOI:10.1021/acs.jpcb.2c05200, 140 punktów, IF(3,466)
 18. Brzeski Jakub, Jordan Kenneth D. : Non-valence anions of pyridine and the diazines, Journal of Physical Chemistry A, American Chemical Society, vol. 126, nr 32, 2022, s. 5310-5313, DOI:10.1021/acs.jpca.2c04040, 100 punktów, IF(2,944)
 19. Brzeski Jakub: On the influence of pnictogen bonding on acidity, Polyhedron, Pergamon, vol. 227, 2022, Numer artykułu: 116145, s. 1-10, DOI:10.1016/j.poly.2022.116145, 100 punktów, IF(2,975)
 20. Brzeski Jakub: The influence of tetrel bonds on the acidities of group 14 tetrafluoride - inorganic acid complexes, Journal of Computational Chemistry, Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company, vol. 43, nr 9, 2022, s. 611-618, DOI:10.1002/jcc.26822, 100 punktów, IF(3,672)
 21. Bylińska Irena, Dzierżyńska Maria, Giżyńska Małgorzata, Guzow Katarzyna, Jankowska Elżbieta, Jurczak Przemysław, Kaczyński Zbigniew, Karska Natalia, Kowalczyk Agnieszka, Kuncewicz Katarzyna: Aminokwasy, glikany, peptydy i białka w ścieżkach diagnostycznych i terapeutycznych chorób cywilizacyjnych XXI wieku projektowanie i charakterystyka fizykochemiczna oraz strukturalna, Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 5-6, 2022, s. 373-431, DOI:10.53584/wiadchem.2022.5.8, łączna liczba autorów: 18, 20 punktów
 22. Bylińska Irena, Wiczk Wiesław: Influence of solvent properties on two individuals presented in the excited state - reverse fluorosolvatochromism of CNAacDMA, ChemPhysChem, vol. 23, nr 20, 2022, Numer artykułu: e202200293, s. 1-11, DOI:10.1002/cphc.202200293, 100 punktów, IF(3,52)
 23. Caban Magda, Lis Hanna, Stepnowski Piotr: Limitations of integrative passive samplers as a tool for the quantification of pharmaceuticals in the environment - a critical review with the latest innovations, Critical Reviews in Analytical Chemistry, Taylor & Francis Inc., vol. 52, nr 6, 2022, s. 1386-1407, DOI:10.1080/10408347.2021.1881755, 100 punktów, IF(5,686)
 24. Cavdar Onur, Malankowska Anna, Łuczak Justyna, Żak Andrzej, Lisowski Wojciech, Klimczuk Tomasz, Zaleska-Medynska Adriana: Capping ligand initiated CuInS2 quantum dots decoration on, ZnIn2S4 microspheres surface under different alkalinity levels resulting in different hydrogen evolution performance, Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, Elsevier BV, vol. 652, 2022, Numer artykułu: 129760, s. 1-11, DOI:10.1016/j.colsurfa.2022.129760, 70 punktów, IF(5,518)
 25. Cekała Katarzyna, Trepczyk Karolina, Sowik Daria, Karpowicz Przemysław, Giełdoń Artur, Witkowska Julia, Giżyńska Małgorzata, Jankowska Elżbieta, Wieczerzak Ewa: Peptidomimetics based on C-terminus of Blm10 stimulate human 20S proteasome activity and promote degradation of proteins, Biomolecules, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 12, nr 6, 2022, Numer artykułu: 777, s. 1-13, DOI:10.3390/biom12060777, 100 punktów, IF(6,064)
 26. Chajduk Marek, Gołębiowski Marek: Seasonality study of extracts from leaves of Thuja occidentalis L.  , Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, vol. 64, nr 1, 2022, s. 7-14, DOI:10.24425/abcsb.2021.136703, 70 punktów, IF(1,103)
 27. Chatterjee Mainak, Banerjee Arkaprava, De Priyanka, Gajewicz-Skrętna Agnieszka, Roy Kunal: A novel quantitative read-across tool designed purposefully to fill the existing gaps in nanosafety data, Environmental Science-Nano, vol. 9, nr 1, 2022, s. 189-203, DOI:10.1039/d1en00725d, 140 punktów, IF(9,473)
 28. Chocron E. Sandra, Munkácsy Erin, Kim Harper S., Karpowicz Przemysław, Jiang Nisi, Van Skike Candice E., DeRosa Nicholas, Banh Andy Q., Palavicini Juan P., Jankowska Elżbieta: Genetic and pharmacologic proteasome augmentation ameliorates Alzheimers-like pathology in mouse and fly APP overexpression models, Science advances, American Association for the Advancement of Science, vol. 8, nr 23, 2022, Numer artykułu: eabk2252, s. 1-18, DOI:10.1126/sciadv.abk2252, łączna liczba autorów: 16, 200 punktów, IF(14,957)
 29. Chraniuk Milena, Panasiuk Mirosława, Hovhannisyan Lilit, Żołędowska Sabina, Nidzworski Dawid, Ciołek Lidia, Woźniak  Anna, Kubiś Agnieszka, Karska Natalia, Rodziewicz-Motowidło Sylwia: Assessment of the toxicity of biocompatible materials supporting bone regeneration: impact of the type of assay and used controls, Toxics, vol. 10, nr 1, 2022, Numer artykułu: 20, s. 1-8, DOI:10.3390/toxics10010020, łączna liczba autorów: 13, 70 punktów, IF(4,472)
 30. Ciesielska Aleksandra, Gawrońska Małgorzata, Makowski Mariusz, Ramotowska   Sandra: Sulfonamides differing in the alkylamino substituent length synthesis, electrochemical characteristic, acid-base profile and complexation properties, Polyhedron, Pergamon, vol. 221, 2022, Numer artykułu: 115868, s. 1-11, DOI:10.1016/j.poly.2022.115868, 100 punktów, IF(2,975)
 31. Cyraniak Adrianna, Freza Sylwia, Skurski Piotr: An ab initio study on the stability of isolated borata-alkene synthons, Chemical Physics, vol. 559, 2022, Numer artykułu: 111543, s. 1-9, DOI:10.1016/j.chemphys.2022.111543, 70 punktów, IF(2,552)
 32. Cyraniak Adrianna, Faron Dawid, Freza Sylwia, Anusiewicz Iwona, Skurski Piotr: Superhalogen anions supported by the systems comprising alternately aligned boron and nitrogen central atoms, Frontiers in Chemistry, vol. 10, 2022, Numer artykułu: 863408, s. 1-10, DOI:10.3389/fchem.2022.863408, 100 punktów, IF(5,545)
 33. Danielsson Annemarie, Kogut Małgorzata, Maszota-Zieleniak Martyna, Chopra Pradeep, Boons Geert-Jan, Samsonov Sergey: Molecular dynamics-based descriptors of 3-O-Sulfated Heparan sulfate as contributors of protein binding specificity, Computational Biology and Chemistry, vol. 99, 2022, Numer artykułu: 107716, s. 1-14, DOI:10.1016/j.compbiolchem.2022.107716, 70 punktów, IF(3,737)
 34. Dąbrowska Aleksandra, Mech-Warda Paulina, Wera Michał, Domżalska Marta, Makowski Mariusz, Chylewska Agnieszka: Prototropic tautomerism of (E)-N-((4-((2-hydroxy-5-methoxybenzylidene) amino)phenyl)sulfonyl)acetamide and its coordination abilities towards Ru, Rh, and Ir trivalent metal ions, Polyhedron, Pergamon, vol. 222, 2022, Numer artykułu: 115909, s. 1-14, DOI:10.1016/j.poly.2022.115909, 100 punktów, IF(2,975)
 35. de Carvalho Bertozo Luiza, Kogut Małgorzata, Maszota-Zieleniak Martyna, Samsonov Sergey, Ximenes Valdecir F.: Induced circular dichroism as a tool to monitor the displacement of ligands between albumins, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier BV, vol. 278, 2022, Numer artykułu: 121374, s. 1-13, DOI:10.1016/j.saa.2022.121374, 140 punktów, IF(4,831)
 36. Denamur Sophie, Chazeirat  Thibault, Maszota-Zieleniak Martyna, Vivès Romain R., Saidi Ahlame, Zhang Fuming, Linhardt Robert J., Labarthe François, Samsonov Sergey, Lalmanach Gilles : Binding of heparan sulfate to human cystatin C modulates inhibition of cathepsin L: putative consequences in mucopolysaccharidosis, Carbohydrate Polymers, vol. 293, 2022, Numer artykułu: 119734, s. 1-12, DOI:10.1016/j.carbpol.2022.119734, łączna liczba autorów: 11, 140 punktów, IF(10,723)
 37. Domżalska Marta, Dąbrowska Aleksandra, Chojnowski Dawid, Makowski Mariusz, Chylewska Agnieszka: Sensors to the diagnostic assessment of anticancer and antimicrobial therapies effectiveness by drugs a with pyrazine scaffold, Chemosensors, vol. 10, nr 1, 2022, Numer artykułu: 24, s. 1-15, DOI:10.3390/chemosensors10010024, 20 punktów, IF(4,229)
 38. Dorawa Sebastian, Werbowy Olesia, Płotka Magdalena, Kaczorowska Anna, Makowska Joanna, Kozlowski Lukasz P, Fridjonsson   Olafur H., Hreggvidsson Gudmundur O., Aevarsson Arnthór, Kaczorowski Tadeusz: Molecular characterization of a DNA polymerase from Thermus thermophilus MAT72 phage vB_Tt72: a novel type-a family enzyme with strong proofreading activity, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 14, 2022, Numer artykułu: 7945, s. 1-25, DOI:10.3390/ijms23147945, 140 punktów, IF(6,208)
 39. Drzeżdżon Joanna, Mokwa Celina , Sikorski Artur, Parnicka Patrycja, Zaleska-Medynska Adriana, Malinowski Jacek, Kwiatkowska Magdalena, Gawdzik Barbara, Jacewicz Dagmara: Bis(5-chloroquinolin-8-olato)-bis(pyridine)-cobalt(II) as new catalytic material, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 12, nr 1, 2022, Numer artykułu: 2151, s. 1-8, DOI:10.1038/s41598-022-06312-6, 140 punktów, IF(4,996)
 40. Drzeżdżon Joanna, Pawlak Marta, Gawdzik Barbara, Wypych Aleksandra, Kramkowski Karol, Kowalczyk Paweł, Jacewicz Dagmara: Dipicolinate complexes of oxovanadium(IV) and dioxovanadium(V) with 2-phenylpyridine and 4,4-dimethoxy-2,2-bipyridyl as new precatalysts for olefin oligomerization, Materials, MDPIAG, vol. 15, nr 4, 2022, Numer artykułu: 1379, s. 1-11, DOI:10.3390/ma15041379, 140 punktów, IF(3,748)
 41. Dzimitrowicz Anna, Caban Magda, Terefinko Dominik, Pohl Paweł, Jamroz Piotr, Babińska Weronika, Stepnowski Piotr, Łojkowska Ewa, Śledź Wojciech, Motyka-Pomagruk Agata: Application of pulse-modulated radio-frequency atmospheric pressure glow discharge for degradation of doxycycline from a flowing liquid solution, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 12, nr 1, 2022, Numer artykułu: 7354, s. 1-16, DOI:10.1038/s41598-022-11088-w, łączna liczba autorów: 11, 140 punktów, IF(4,996)
 42. Dzimitrowicz Anna, Pohl Paweł, Caban Magda, Jamroz Piotr, Cyganowski Piotr, Bykowski Mateusz, Klimczak Aleksandra, Bielawska-Pohl Aleksandra: How does direct current atmospheric pressure glow discharge application influence on physicochemical, nutritional, microbiological, and cytotoxic properties of orange juice?, Food Chemistry, vol. 377, 2022, Numer artykułu: 131903, s. 1-12, DOI:10.1016/j.foodchem.2021.131903, 200 punktów, IF(9,231)
 43. El Yamani Naouale, Mariussen Espen, Gromelski Maciej, Wyrzykowska Ewelina, Grabarek Dawid, Puzyn Tomasz, Tanasescu Speranta, Dusinska Maria, Rundén-Pran Elise: Hazard identification of nanomaterials: in silico unraveling of descriptors for cytotoxicity and genotoxicity, Nano Today, vol. 46, 2022, Numer artykułu: 101581, s. 1-13, DOI:10.1016/j.nantod.2022.101581, 200 punktów, IF(18,962)
 44. Falandysz Jerzy, Saniewski Michał, Fernandes Alwyn R., Meloni Daniela, Cocchi Luigi, Strumińska-Parulska Dagmara, Zalewska Tamara: Radiocaesium in Tricholoma spp. from the northern hemisphere in 1971-2016, Science of the Total Environment, vol. 802, 2022, Numer artykułu: 149829, s. 1-13, DOI:10.1016/j.scitotenv.2021.149829, 200 punktów, IF(10,753)
 45. Falandysz Jerzy, Nnorom Innocent Chidi , Mędyk   Małgorzata: Rare earth elements in Boletus edulis (King Bolete) mushrooms from lowland and montane areas in Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI, vol. 19, nr 15, 2022, Numer artykułu: 8948, s. 1-12, DOI:10.3390/ijerph19158948, 140 punktów, IF(4,614)
 46. Falandysz Jerzy, Saba Martyna, Rutkowska Małgorzata, Konieczka Piotr: Total mercury and methylmercury (MeHg) in braised and crude Boletus edulis carpophores during various developmental stages, Environmental Science and Pollution Research, vol. 29, nr 2, 2022, s. 3107-3115, DOI:10.1007/s11356-021-15884-1, 100 punktów, IF(5,19)
 47. Fernandes Eryk, Drosopoulou Stella, Mazierski   Paweł, Miodyńska Magdalena, Gołaszewska Dominika, Zaleska-Medynska Adriana, Martins Rui C., Gomes João: Carbon nitride photoactivation evaluation and degradation of a mixture of parabens by ozone assistance, Journal of Water Process Engineering, Elsevier Limited, vol. 49, 2022, Numer artykułu: 103018, DOI:10.1016/j.jwpe.2022.103018, 100 punktów, IF(7,34)
 48. Ferrero Luca, Scibetta Lorenzo, Markuszewski Piotr, Mazurkiewicz Mikołaj, Drozdowska Violetta, Makuch Przemysław, Jutrzenka Trzebiatowska Patrycja, Zaleska-Medynska Adriana, Andò Sergio, Saliu Francesco: Airborne and marine microplastics from an oceanographic survey at the Baltic Sea: an emerging role of air-sea interaction?, Science of the Total Environment, Elsevier, vol. 824, 2022, Numer artykułu: 153709, s. 1-16, DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.153709, łączna liczba autorów: 12, 200 punktów, IF(10,753)
 49. Fioriti Simona, Cirioni Oscar, Simonetti Oriana, Franca Lucia, Candelaresi Bianca, Pallotta Francesco, Neubauer Damian, Kamysz Elżbieta, Kamysz Wojciech, Canovari Benedetta: In vitro activity of novel lipopeptides against triazole-resistant Aspergillus fumigatus, Journal of Fungi, M D P I AG, vol. 8, nr 8, 2022, Numer artykułu: 872, s. 1-10, DOI:10.3390/jof8080872, łączna liczba autorów: 13, 20 punktów, IF(5,724)
 50. Firouzi Alireza, Yusof Noordin Mohd, Lee Muhammad Hisyam, Bashiri Robabeh: Theoretical and experimental investigation of estimating change point in multivariate processes via simultaneous covariance matrix and mean vector, Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, vol. 84, nr 1, 2022, s. 85-96, DOI:10.11113/jurnalteknologi.v84.17419, 20 punktów
 51. Gawrońska Małgorzata, Kowalik Mateusz, Makowski Mariusz: Recent advances in medicinal chemistry of ampicillin: derivatives, metal complexes, and sensing approaches, Trac-Trends in Analytical Chemistry, Elsevier BV, vol. 155, 2022, Numer artykułu: 116691, s. 1-21, DOI:10.1016/j.trac.2022.116691, 140 punktów, IF(14,908)
 52. Gawrońska Małgorzata, Kowalik Mateusz, Duch Joanna, Kazimierczuk Katarzyna, Makowski Mariusz: Sulfonamides with hydroxyphenyl moiety: synthesis, structure, physicochemical properties, and ability to form complexes with Rh(III) ion, Polyhedron, Pergamon, vol. 221, 2022, Numer artykułu: 115865, s. 1-11, DOI:10.1016/j.poly.2022.115865, 100 punktów, IF(2,975)
 53. Giatagana Eirini-Maria, Berdiaki Aikaterini, Gaardløs Margrethe , Samsonov Sergey, Tzanakakis George N., Nikitovic Dragana: Biglycan interacts with type I insulin-like receptor (IGF-IR) signaling pathway to regulate osteosarcoma cell growth and response to chemotherapy, Cancers, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 14, nr 5, 2022, Numer artykułu: 1196, s. 1-25, DOI:10.3390/cancers14051196, 140 punktów, IF(6,575)
 54. Giatagana Eirini-Maria, Berdiaki Aikaterini, Gaardløs Margrethe , Tsatsakis Aristidis M., Samsonov Sergey, Nikitovic Dragana: Rapamycin-induced autophagy in osteosarcoma cells is mediated via the biglycan/Wnt/β-catenin signaling axis, American Journal of Physiology-Cell Physiology, vol. 323, nr 6, 2022, C1740-C1756, DOI:10.1152/ajpcell.00368.2022, 100 punktów, IF(5,282)
 55. Glavaš Mladena, Gitlin-Domagalska Agata, Dębowski Dawid, Ptaszyńska Natalia, Łęgowska Anna, Rolka Krzysztof: Vasopressin and its analogues: from natural hormones to multitasking peptides, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 6, 2022, Numer artykułu: 3068, s. 1-30, DOI:10.3390/ijms23063068, 140 punktów, IF(6,208)
 56. Głowacki Maciej J., Ficek Mateusz, Sawczak Mirosław, Wcisło Anna: Fluorescence of nanodiamond cocktails: pH-induced effects through interactions with comestible liquids, Food Chemistry, vol. 381, 2022, Numer artykułu: 132206, s. 1-11, DOI:10.1016/j.foodchem.2022.132206, 200 punktów, IF(9,231)
 57. Godlewska Klaudia, Stepnowski Piotr, Paszkiewicz Monika: Carbon nanotube-passive samplers as novel tools for sampling and determining micropollutants in the aquatic environment, Science of the Total Environment, Elsevier, vol. 836, 2022, Numer artykułu: 155551, s. 1-9, DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.155551, 200 punktów, IF(10,753)
 58. Godlewska Klaudia, Stepnowski Piotr, Paszkiewicz Monika: Carbon nanotubes, activated carbon and Oasis HLB as sorbents of passive samplers for extraction of selected micropollutants - comparison of sampling rates and extraction efficiency, Microchemical Journal, vol. 172, nr pt. A, 2022, Numer artykułu: 106975, s. 1-12, DOI:10.1016/j.microc.2021.106975, 70 punktów, IF(5,304)
 59. Godlewska Klaudia, Paszkiewicz Monika, Stepnowski Piotr: Nanorurki węglowe - innowacyjny nanomateriał czy zagrożenie ekologiczne?, Analityka: nauka i praktyka, MALAMUT, vol. 23, nr 2, 2022, s. 34-38, 20 punktów
 60. Grochowalska Klaudia, Pikul Piotr, Piwkowska Agnieszka: Insights into the regulation of podocyte and glomerular function by lactate and its metabolic sensor G-protein-coupled receptor 81, Journal of Cellular Physiology, vol. 237, nr 11, 2022, s. 1-15, DOI:10.1002/jcp.30874, 100 punktów, IF(6,513)
 61. Gromelski Maciej, Stoliński Filip, Jagiełło Karolina, Rybińska-Fryca Anna, Williams Andrew, Halappanavar Sabina, Vogel Ulla, Puzyn Tomasz: AOP173key event associated pathway predictor - online application for the prediction of benchmark dose lower bound (BMDLs) of a transcriptomic pathway involved in MWCNTs-induced lung fibrosis, Nanotoxicology, vol. 16, nr 2, 2022, s. 183-194, DOI:10.1080/17435390.2022.2064250, 140 punktów, IF(5,881)
 62. Gruba Natalia, Stachurski Lech, Lesner Adam: Chemical tools to monitor bladder cancer progression, Biomarkers, vol. 27, nr 6, 2022, s. 568-578, DOI:10.1080/1354750x.2022.2076153, 70 punktów, IF(2,663)
 63. Gruba Natalia, Musielak Monika, Rejmak Wiktoria, Lesner Adam: Detection of ADAM15 in urine from patients with bladder cancer, Analytical Biochemistry, vol. 654, 2022, Numer artykułu: 114805, s. 1-30, DOI:10.1016/j.ab.2022.114805, 70 punktów, IF(3,191)
 64. Gruba Natalia, Romanowska Anita, Rejmak Wiktoria, Sikora Honorata, Wysocka Magdalena, Lesner Adam: Monitorowanie aktywności proteolitycznej jako element diagnostyki chorób cywilizacyjnych, Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 5-6, 2022, s. 335-347, DOI:10.53584/wiadchem.2022.5.5, 20 punktów
 65. Gruba Natalia: Nieinwazyjne biomarkery do wykrywania raka pęcherza moczowego, Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 9-10, 2022, s. 1-16, DOI:10.53584/wiadchem.2022.9.1, 20 punktów
 66. Ievtukhov Vladyslav, Zadykowicz Beata, Blazheyevskiy Mykola Ye., Krzymiński Karol: New luminometric method for quantification of biological sulfur nucleophiles with the participation of 9cyano10methylacridinium salt, Luminescence, vol. 37, nr 2, 2022, s. 208-219, DOI:10.1002/bio.4162, 100 punktów, IF(2,613)
 67. Iłowska Emilia, Barciszewski Jakub, Jaskólski Mariusz, Moliński Augustyn, Kozak Maciej, Szymańska Aneta: Identification of a steric zipper motif in the amyloidogenic core of human cystatin C and its use for the design of self-assembling peptides, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 10, 2022, Numer artykułu: 5800, s. 1-17, DOI:10.3390/ijms23105800, 140 punktów, IF(6,208)
 68. Jagiełło Karolina, Ciura Krzesimir: In vitro to in vivo extrapolation to support the development of the next generation risk assessment (NGRA) strategy for nanomaterials, Nanoscale, vol. 14, nr 18, 2022, s. 6735-6742, DOI:10.1039/D2NR00664B, 140 punktów, IF(8,307)
 69. Jagiełło Karolina, Judzińska Beata, Sosnowska Anita, Lynch Iseult, Halappanavar Sabina, Puzyn Tomasz: Using AOP-Wiki to support the ecotoxicological risk assessment of nanomaterials: first steps in the development of novel adverse outcome pathways, Environmental Science-Nano, vol. 9, nr 5, 2022, s. 1675-1684, DOI:10.1039/d1en01127h, 140 punktów, IF(9,473)
 70. Jakóbczyk Paweł, Skowierzak Grzegorz, Kaczmarzyk Iwona, Nadolska Aleksandra, Wcisło Anna, Lota Katarzyna, Bogdanowicz Robert, Ossowski Tadeusz, Rostkowski Paweł, Lota Grzegorz: Electrocatalytic performance of oxygen-activated carbon fibre felt anodes mediating degradation mechanism of acetaminophen in aqueous environments, Chemosphere, Elsevier, vol. 304, 2022, Numer artykułu: 135381, s. 1-11, DOI:10.1016/j.chemosphere.2022.135381, łączna liczba autorów: 11, 140 punktów, IF(8,943)
 71. Jakóbczyk Paweł, Dettlaff Anna, Skowierzak Grzegorz, Ossowski Tadeusz, Ryl Jacek, Bogdanowicz Robert: Enhanced stability of electrochemical performance of few-layer black phosphorus electrodes by noncovalent adsorption of 1,4-diamine-9,10-anthraquinone, Electrochimica Acta, Pergamon, vol. 416, 2022, Numer artykułu: 140290, s. 1-8, DOI:10.1016/j.electacta.2022.140290, 100 punktów, IF(7,336)
 72. Janik Monika, Głowacki Maciej, Sawczak Mirosław , Wcisło Anna, Niedziałkowski Paweł, Jurak Kacper, Ficek Mateusz, Bogdanowicz Robert: Poly-L-Lysine-functionalized fluorescent diamond particles: pH triggered fluorescence enhancement via surface charge modulation, MRS Bulletin, vol. 47, 2022, s. 1011-1022, DOI:10.1557/s43577-022-00326-1, 100 punktów, IF(4,882)
 73. Jutrzenka Trzebiatowska Patrycja: Recykling chemiczny tworzyw  sztucznych, Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 3-4, 2022, s. 159-181, DOI:10.53584/wiadchem.2022.3.4, 20 punktów
 74. Kathiravan Arunkumar, Sengottiyan Selvaraj, Puzyn Tomasz, Gopinath Pushparathinam, Ramasubramanian Kanagachidambaresan, Susila Praveen Ayyappan, Jhonsi Mariadoss Asha: Rapid colorimetric discrimination of cyanide ions - mechanistic insights and applications, Analytical Methods, RSC Publications, vol. 14, nr 5, 2022, s. 518-525, DOI:10.1039/d1ay02040d, 70 punktów, IF(3,532)
 75. Kobylis Paulina, Kasprzyk Marta, Nowacki Andrzej, Caban Magda: An investigation of the ionicity of selected ionic liquid matrices used for matrix-assisted laser desorption/ionization, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 349, 2022, Numer artykułu: 118106, s. 1-16, DOI:10.1016/j.molliq.2021.118106, 100 punktów, IF(6,633)
 76. Kogut Małgorzata, Grabowska Ola, Wyrzykowski Dariusz, Samsonov Sergey: Affinity and putative entrance mechanisms of alkyl sulfates into the β-CD cavity, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 364, 2022, Numer artykułu: 119978, s. 1-11, DOI:10.1016/j.molliq.2022.119978, 100 punktów, IF(6,633)
 77. Kogut Małgorzata, Danielsson Annemarie, Ricard-Blum  Sylvie, Samsonov Sergey: Impact of calcium ions on the structural and dynamic properties of heparin oligosaccharides by computational analysis, Computational Biology and Chemistry, vol. 99, 2022, Numer artykułu: 107727, s. 1-10, DOI:10.1016/j.compbiolchem.2022.107727, 70 punktów, IF(3,737)
 78. Kogut Małgorzata, Marcisz Mateusz, Samsonov Sergey: Modeling glycosaminoglycan-protein complexes, Current Opinion in Structural Biology, vol. 73, 2022, Numer artykułu: 102332, s. 1-10, DOI:10.1016/j.sbi.2022.102332, 140 punktów, IF(7,786)
 79. Kołecka Katarzyna, Gajewska Magdalena, Caban Magda: From the pills to environment - prediction and tracking of non-steroidal anti-inflammatory drug concentrations in wastewater, Science of the Total Environment, Elsevier, vol. 825, 2022, Numer artykułu: 153611, s. 1-11, DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.153611, 200 punktów, IF(10,753)
 80. Konkel Robert, Grabski Michał, Cegłowska Marta, Wieczerzak Ewa, Węgrzyn Grzegorz, Mazur-Marzec Hanna: Anabaenopeptins from Nostoc edaphicum CCNP1411, International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI, vol. 19, nr 19, 2022, Numer artykułu: 12346, s. 1-15, DOI:10.3390/ijerph191912346, 140 punktów, IF(4,614)
 81. Kostrzewa Tomasz, Jończyk Jakub, Drzeżdżon Joanna, Jacewicz Dagmara, Górska-Ponikowska Magdalena, Kołaczkowski Marcin, Kuban-Jankowska Alicja: Synthesis, in vitro and computational studies of PTP1B phosphatase inhibitors based on oxovanadium(IV) and dioxovanadium(V) complexes, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 13, 2022, Numer artykułu: 7034, s. 1-19, DOI:10.3390/ijms23137034, 140 punktów, IF(6,208)
 82. Koterwa Adrian, Kaczmarzyk Iwona, Mania Szymon, Cieślik Mateusz, Tylingo Robert, Ossowski Tadeusz, Bogdanowicz Robert, Niedziałkowski Paweł, Ryl Jacek: The role of electrolysis and enzymatic hydrolysis treatment in the enhancement of the electrochemical properties of 3D-printed carbon black/poly(lactic acid) structures, Applied Surface Science, Elsevier BV - North-Holland, vol. 574, 2022, Numer artykułu: 151587, s. 1-13, DOI:10.1016/j.apsusc.2021.151587, 140 punktów, IF(7,392)
 83. Kowalczyk Agnieszka, Szpakowska Nikola, Babińska Weronika, Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew: The structure of an abequose - containing O-polysaccharide isolated from Pectobacterium aquaticum IFB5637, Carbohydrate Research, Elsevier, vol. 522, 2022, Numer artykułu: 108696, s. 1-5, DOI:10.1016/j.carres.2022.108696, 100 punktów, IF(2,975)
 84. Kowalik Mateusz, Masternak Joanna, Brzeski Jakub, Daszkiewicz Marek, Barszcz Barbara: Effect of a lone electron pair and tetrel interactions on the structure of Pb(II) CPs constructed from pyrimidine carboxylates and auxiliary inorganic ions, Polyhedron, Pergamon, vol. 219, 2022, Numer artykułu: 115818, s. 1-12, DOI:10.1016/j.poly.2022.115818, 100 punktów, IF(2,975)
 85. Kowalska Dorota, Stolte Stefan, Wyrzykowski Dariusz, Stepnowski Piotr, Dołżonek Joanna: Interaction of ionic liquids with human serum albumin in the view of bioconcentration: a preliminary study, Chemical Papers, Slovenska Akademia Vied - Chemicky Ustav, vol. 76, nr 4, 2022, s. 2405-2417, DOI:10.1007/s11696-021-02021-y, 40 punktów, IF(2,146)
 86. Kozłowska Lucyna, Santonen Tina, Duca Radu Corneliu, Godderis Lode, Jagiełło Karolina, Janasik Beata, Nieuwenhuyse An Van, Poels Katrien, Puzyn Tomasz, Scheepers Paul T. J.: HBM4EU chromates study: urinary metabolomics study of workers exposed to hexavalent chromium, Metabolites, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 12, nr 4, 2022, Numer artykułu: 362, s. 1-26, DOI:10.3390/metabo12040362, łączna liczba autorów: 16, 100 punktów, IF(5,581)
 87. Krefft Daria, Prusinowski Maciej, Maciszka Paulina, Skokowska Aleksandra, Żebrowska Joanna, Skowron Piotr: T7-lac promoter vectors spontaneous derepression caused by plant-derived growth media may lead to serious expression problems: a systematic evaluation, Microbial Cell Factories, vol. 21, 2022, Numer artykułu: 13, s. 1-13, DOI:10.1186/s12934-022-01740-5, 100 punktów, IF(6,352)
 88. Kriaa Aicha, Mariaule Vincent, Jablaoui Amin, Rhimi Soufien, Mkaouar Hela, Hernandez Juan, Korkmaz Brice, Lesner Adam, Maguin Emmanuelle, Aghdassi Ali: Bile acids: key players in inflammatory bowel diseases?, Cells, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 11, nr 5, 2022, Numer artykułu: 901, s. 1-10, DOI:10.3390/cells11050901, łączna liczba autorów: 11, 140 punktów, IF(7,666)
 89. Kulesza Tomasz, Typiak Marlena, Rachubik Patrycja, Audzeyenka Irena, Rogacka Dorota, Angielski Stefan, Saleem Moin A., Piwkowska Agnieszka: Hyperglycemic environment disrupts phosphate transporter function and promotes calcification processes in podocytes and isolated glomeruli, Journal of Cellular Physiology, vol. 237, nr 5, 2022, s. 2478-2491, DOI:10.1002/jcp.30700, 100 punktów, IF(6,513)
 90. Kulpa-Koterwa Amanda, Ryl Jacek, Górnicka Karolina, Niedziałkowski Paweł: New nanoadsorbent based on magnetic iron oxide containing 1,4,7,10-tetraazacyclododecane in outer chain (Fe3O4@SiO2-cyclen) for adsorption and removal of selected heavy metal ions Cd2+, Pb2+, Cu2+, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 368, nr pt. B, 2022, s. 1-11, DOI:10.1016/j.molliq.2022.120710, 100 punktów, IF(6,633)
 91. Kuncewicz Katarzyna, Battin Claire, Węgrzyn Katarzyna, Sieradzan Adam, Wardowska Anna, Sikorska Emilia, Giedrojć Irma, Smardz Pamela, Rodziewicz-Motowidło Sylwia, Spodzieja Marta: Targeting the HVEM protein using a fragment of glycoprotein D to inhibit formation of the BTLA/HVEM complex, Bioorganic Chemistry, vol. 122, 2022, Numer artykułu: 105748, s. 1-14, DOI:10.1016/j.bioorg.2022.105748, łączna liczba autorów: 12, 100 punktów, IF(5,307)
 92. Lech Anna, Garbacz Patrycja, Sikorski Artur, Gazda Maria, Wesołowski Marek: New saccharin salt of chlordiazepoxide: structural and physicochemical examination, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 19, 2022, Numer artykułu: 12050, s. 1-18, DOI:10.3390/ijms231912050, 140 punktów, IF(6,208)
 93. Lewandowski Łukasz, Zwara Julia, Gołąbiewska Anna, Klimczuk Tomasz, Trykowski Grzegorz, Zaleska-Medynska Adriana: New approach for the synthesis of Ag3PO4-graphene photocatalysts, Materials Science in Semiconductor Processing, vol. 149, 2022, Numer artykułu: 106851, s. 1-11, DOI:10.1016/j.mssp.2022.106851, 70 punktów, IF(4,644)
 94. Liakh Ivan, Janczy Agata, Pakiet Alicja, Korczyńska Justyna, Proczko-Stepaniak Monika, Kaska Łukasz, Śledziński Tomasz, Mika Adriana: One-anastomosis gastric bypass modulates the serum levels of pro- and anti-inflammatory oxylipins, which may contribute to the resolution of inflammation, International Journal of Obesity, vol. 46, nr 2, 2022, s. 408-416, DOI:10.1038/s41366-021-01013-y, 100 punktów, IF(5,551)
 95. Lincho João, Zaleska-Medynska Adriana, Martins Rui C., Gomes João: Nanostructured photocatalysts for the abatement of contaminants by photocatalysis and photocatalytic ozonation: an overview, Science of the Total Environment, Elsevier, vol. 837, 2022, Numer artykułu: 155776, s. 1-29, DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.155776, 200 punktów, IF(10,753)
 96. Lindahl Patric, Olszewski Grzegorz, Eriksson Mats: Total dissolution of environmental samples for the determination of uranium and thorium by ICP-MS and alpha-particle spectrometry, Applied Radiation and Isotopes, vol. 181, 2022, Numer artykułu: 110103, s. 1-6, DOI:10.1016/j.apradiso.2022.110103, 70 punktów, IF(1,787)
 97. Lipińska Monika, Gołębiowski Marek, Szlachetko Dariusz Lucjan, Kowalkowska Agnieszka: Floral attractants in the black orchid Brasiliorchis schunkeana (Orchidaceae, Maxillariinae): clues for presumed sapromyophily and potential antimicrobial activity, BMC Plant Biology, vol. 22, 2022, Numer artykułu: 575, s. 1-23, DOI:10.1186/s12870-022-03944-8, 140 punktów, IF(5,26)
 98. Lipińska Monika, Archila Fredy, Haliński Łukasz, Łuszczek Dorota, Szlachetko Dariusz Lucjan, Kowalkowska Agnieszka: Ornithophily in the subtribe Maxillariinae (Orchidaceae) proven with a case study of Ornithidium fulgens in Guatemala, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 12, 2022, Numer artykułu: 5273, s. 1-14, DOI:10.1038/s41598-022-09146-4, 140 punktów, IF(4,996)
 99. Lipska Agnieszka, Antoniak Anna, Wesołowski Patryk, Warszawski Alan, Samsonov Sergey, Sieradzan Andrzej: Coarse-grained modeling of the calcium, sodium, magnesium and potassium cations interacting with proteins, Journal of Molecular Modeling, Springer, vol. 28, nr 7, 2022, Numer artykułu: 201, s. 1-13, DOI:10.1007/s00894-022-05154-3, 40 punktów, IF(2,172)
 100. Lis Hanna, Paszkiewicz Monika, Godlewska Klaudia, Maculewicz Jakub, Kowalska Dorota, Stepnowski Piotr, Caban Magda: Ionic liquid-based functionalized materials for analytical chemistry, Journal of Chromatography A, Elsevier BV, vol. 1681, 2022, Numer artykułu: 463460, s. 1-29, DOI:10.1016/j.chroma.2022.463460, 100 punktów, IF(4,601)
 101. Lisowska Małgorzata, Gil-Mir Maria, Huart Anne-Sophie, Way Luke, Hernychova Lenka, Krejci Adam, Jurczak Przemysław, Rodziewicz-Motowidło Sylwia, Hupp Theodore, Kalathiya Umesh: Next generation sequencing of a combinatorial peptide phage library screened against ubiquitin identifies peptide aptamers that can inhibit the in vitro ubiquitin transfer cascade, Frontiers in Microbiology, Frontiers Media, vol. 13, 2022, Numer artykułu: 875556, s. 1-18, DOI:10.3389/fmicb.2022.875556, łączna liczba autorów: 16, 100 punktów, IF(5,64)
 102. Lochmann Christine , Luxford Thomas F. M., Makurat Samanta, Pysanenko Andriy, Kočišek Jaroslav, Rak Janusz, Denifl Stephan: Low-energy electron induced reactions in metronidazole at different solvation conditions, Pharmaceuticals, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 15, nr 6, 2022, Numer artykułu: 701, s. 1-12, DOI:10.3390/ph15060701, 100 punktów, IF(5,215)
 103. Lubecka Emilia, Liwo Józef Adam: A coarse-grained approach to NMR-data-assisted modeling of protein structures, Journal of Computational Chemistry, Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company, vol. 43, nr 31, 2022, s. 2047-2059, DOI:10.1002/jcc.27003, 100 punktów, IF(3,672)
 104. Łagód G., Drewnowski J., Guz Ł., Piotrowicz A., Suchorab Z., Drewnowska   Małgorzata, Jaromin-Gleń K., Szeląg B.: Rapid on-line method of wastewater parameters estimation by electronic nose for control and operating wastewater treatment plants toward Green Deal implementation, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, vol. 275, 2022, s. 56-68, DOI:10.5004/dwt.2022.28638, 100 punktów, IF(1,273)
 105. Maciejewska Natalia, Olszewski Mateusz, Jurasz Jakub, Serocki Marcin, Dzierżyńska Maria, Cekała Katarzyna, Wieczerzak Ewa, Baginski Maciej: Novel chalcone-derived pyrazoles as potential therapeutic agents for the treatment of non-small cell lung cancer, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 12, nr 1, 2022, Numer artykułu: 3703, s. 1-19, DOI:10.1038/s41598-022-07691-6, 140 punktów, IF(4,996)
 106. Maculewicz Jakub, Świacka Klaudia, Stepnowski Piotr, Dołżonek Joanna, Białk-Bielińska Anna: Ionic liquids as potentially hazardous pollutants: evidences of their presence in the environment and recent analytical developments, Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, vol. 437, 2022, Numer artykułu: 129353, s. 1-11, DOI:10.1016/j.jhazmat.2022.129353, 200 punktów, IF(14,224)
 107. Maculewicz Jakub, Kowalska Dorota, Świacka Klaudia, Toński Michał, Stepnowski Piotr, Białk-Bielińska Anna, Dołżonek Joanna: Transformation products of pharmaceuticals in the environment: their fate, (eco)toxicity and bioaccumulation potential, Science of the Total Environment, vol. 802, 2022, Numer artykułu: 149916, s. 1-31, DOI:10.1016/j.scitotenv.2021.149916, 200 punktów, IF(10,753)
 108. Makurat Samanta, Yuan Qinqin, Czub Jacek, Chomicz-Mańka Lidia, Cao Wenjin, Wang Xue-Bin, Rak Janusz: Guanosine dianions hydrated by one to four water molecules, Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 13, 2022, s. 3230-3236, DOI:10.1021/acs.jpclett.2c00512, 200 punktów, IF(6,888)
 109. Malinowski Jacek, Drzeżdżon Joanna, Sikorski Artur, Jacewicz Dagmara: Prekatalizatory oligomeryzacji olefin oparte na kationach chromu(III) oraz kobaltu(II) właściwości fizykochemiczne oraz katalityczne, Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 11-12, 2022, s. 943-962, DOI:10.53584/wiadchem.2022.11.5, 20 punktów
 110. Marcisz Mateusz, Gaardløs Margrethe , Bojarski Krzysztof, Siebenmorgen Till, Zacharias Martin , Samsonov Sergey: Explicit solvent repulsive scaling replica exchangemolecular dynamics (RS-REMD) in molecular modelingof protein-glycosaminoglycan complexes, Journal of Computational Chemistry, Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company, vol. 43, nr 24, 2022, s. 1633-1640, DOI:10.1002/jcc.26965, 100 punktów, IF(3,672)
 111. Marković Sanja B., Maciejewska Natalia, Olszewski Mateusz, Višnjevac Aleksandar, Puerta Adrián, Padrón José M., Novaković Irena, Ramotowska   Sandra, Chylewska Agnieszka, Makowski Mariusz: Study of the anticancer potential of Cd complexes of selenazoyl-hydrazones and their sulfur isosters, European Journal of Medicinal Chemistry, vol. 238, 2022, Numer artykułu: 114449, s. 1-17, DOI:10.1016/j.ejmech.2022.114449, łączna liczba autorów: 15, 140 punktów, IF(7,088)
 112. Masternak Joanna, Gilewska Agnieszka, Kowalik Mateusz, Kazimierczuk Katarzyna, Sitkowski Jerzy, Okła Karol, Wietrzyk Joanna, Barszcz Barbara: Synthesis, crystal structure and spectroscopic characterization of new anionic iridium(III) complexes and their interaction with biological targets, Polyhedron, Pergamon, nr 221, 2022, Numer artykułu: 115837, s. 1-12, DOI:10.1016/j.poly.2022.115837, 100 punktów, IF(2,975)
 113. Masternak Joanna, Kazimierczuk Katarzyna, Kupcewicz Bogumiła, Brzeski Jakub, Kowalik Mateusz: Synthesis, structure, and spectroscopic properties of calcium thiophenecarboxylate polymers. Structural comparison with analogous lead complexes, European Journal of Inorganic Chemistry, John Wiley & Sons, vol. 2022, nr 29, 2022, Numer artykułu: e202200353, s. 1-10, DOI:10.1002/ejic.202200353, 70 punktów, IF(2,551)
 114. Maszota-Zieleniak Martyna, Zsila Ferenc, Samsonov Sergey: Molecular dynamics approaches dissect molecular mechanisms underlying methylene blue - glycosaminoglycan interactions, Molecules, MDPI, vol. 27, nr 9, 2022, Numer artykułu: 2654, s. 1-13, DOI:10.3390/molecules27092654, 140 punktów, IF(4,927)
 115. Mazierski   Paweł, Wilczewska Patrycja, Lisowski Wojciech, Klimczuk Tomasz, Białk-Bielińska Anna, Zaleska-Medynska Adriana, Siedlecka Ewa Maria, Pieczyńska Aleksandra: Solar-driven photoelectrocatalytic degradation of anticancer drugs using TiO2 nanotubes decorated with SnS quantum dots, Dalton Transactions, RSC Publications, vol. 51, nr 15, 2022, s. 5962-5976, DOI:10.1039/D2DT00407K, 140 punktów, IF(4,569)
 116. Mazierski   Paweł, Wilczewska Patrycja, Lisowski Wojciech, Klimczuk Tomasz, Białk-Bielińska Anna, Zaleska-Medynska Adriana, Siedlecka Ewa Maria, Pieczyńska Aleksandra: Ti/TiO2 nanotubes sensitized PbS quantum dots as photoelectrodes applied for decomposition of anticancer drugs under simulated solar energy, Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, vol. 421, 2022, Numer artykułu: 126751, s. 1-12, DOI:10.1016/j.jhazmat.2021.126751, 200 punktów, IF(14,224)
 117. Mech-Warda Paulina, Giełdoń Artur, Kawiak Anna, Maciejewska Natalia, Olszewski Mateusz, Makowski Mariusz, Chylewska Agnieszka: Low-molecular pyrazine-based DNA binders: physicochemical and antimicrobial properties, Molecules, MDPI, vol. 27, nr 12, 2022, Numer artykułu: 3704, s. 1-22, DOI:10.3390/molecules27123704, 140 punktów, IF(4,927)
 118. Mędyk   Małgorzata, Falandysz Jerzy: Occurrence, bio-concentration and distribution of rare earth elements in wild mushrooms, Science of the Total Environment, Elsevier, vol. 851, nr 1, 2022, Numer artykułu: 158159, s. 1-6, DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.158159, 200 punktów, IF(10,753)
 119. Mika Adriana, Pakiet Alicja, Szczygielski Orest, Woźniak Katarzyna , Osipowicz Katarzyna , Kowalewski Cezary , Krześniak Natalia , Noszczyk Bartłomiej H. , Wertheim-Tysarowska Katarzyna : Fatty acid profiles in various lipid fractions in the female epidermis. Does the body site and age matter?, Acta Biochimica Polonica, Polish Academy of Science, vol. 69, nr 3, 2022, s. 657-671, DOI:10.18388/abp.2020_6131, 70 punktów, IF(2,349)
 120. Mikołajczyk Alicja, Falkowski Dawid: One step before synthesis: structure-property-condition relationship models to sustainable design of efficient TiO2-based multicomponent nanomaterials, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 21, 2022, Numer artykułu: 13196, s. 1-15, DOI:10.3390/ijms232113196, 140 punktów, IF(6,208)
 121. Miodyńska Magdalena, Mikołajczyk Alicja, Mazierski   Paweł, Klimczuk Tomasz, Lisowski Wojciech, Trykowski Grzegorz, Zaleska-Medynska Adriana: Lead-free bismuth-based perovskites coupled with gC3N4: a machine learning based novel approach for visible light induced degradation of pollutants, Applied Surface Science, Elsevier BV - North-Holland, vol. 588, 2022, Numer artykułu: 152921, s. 1-18, DOI:10.1016/j.apsusc.2022.152921, 140 punktów, IF(7,392)
 122. Mirocki Artur: Crystal structure of 6,9-diamino-2-ethoxyacridinium 3,5-dinitrobenozate - dimethylsulfoxide - water (1/1/1), C24H27N5O9S, Zeitschrift Fur Kristallographie-New Crystal Structures, vol. 237, nr 4, 2022, s. 639-641, DOI:10.1515/ncrs-2022-0174, 20 punktów, IF(0,365)
 123. Mirocki Artur, Conterosito Eleonora , Palin Luca, Sikorski Artur, Milanesio Marco, Lopresti Mattia: Crystal structure of a new 1:1 acridine-diclofenac salt, obtained with high yield by a mechanochemical approach, Crystals, MDPI AG, vol. 12, nr 11, 2022, Numer artykułu: 1573, s. 1-11, DOI:10.3390/cryst12111573, 70 punktów, IF(2,67)
 124. Mirocki Artur, Lopresti Mattia, Palin Luca, Conterosito Eleonora , Sikorski Artur, Milanesio Marco: Exploring the molecular landscape of multicomponent crystals formed by naproxen drug and acridines, CrystEngComm, vol. 24, nr 39, 2022, s. 6839-6853, DOI:10.1039/d2ce00890d, 100 punktów, IF(3,756)
 125. Mirocki Artur, Sikorski Artur: Structural characterization of multicomponent crystals formed from diclofenac and acridines, Materials, MDPIAG, vol. 15, nr 4, 2022, Numer artykułu: 1518, s. 1-13, DOI:10.3390/ma15041518, 140 punktów, IF(3,748)
 126. Moniakowska Aleksandra, Block-Łaszewska Klaudia, Strumińska-Parulska Dagmara: Determination of natural thorium isotopes (230Th and 232Th) in calcium and magnesium supplements and the potential effective exposure radiation dose for human, Journal of Food Composition and Analysis, vol. 105, 2022, Numer artykułu: 104263, s. 1-5, DOI:10.1016/j.jfca.2021.104263, 100 punktów, IF(4,52)
 127. Moniakowska Aleksandra, Zhang D., Block-Łaszewska Klaudia, Olszewski Grzegorz, Zaborska Agata, Strumińska-Parulska Dagmara: Radioactive isotopes 40K, 137Cs, 226Ra, 228Ra, 234Th in algae supplements - potential radiotoxicity of aquatic superfoods, Journal of Food Composition and Analysis, vol. 114, 2022, Numer artykułu: 104862, s. 1-5, DOI:10.1016/j.jfca.2022.104862, 100 punktów, IF(4,52)
 128. Mońka Michał, Grzywacz Daria, Hoffman Estera, Ievtukhov Vladyslav, Kozakiewicz Karol, Rogowski Radosław, Kubicki Aleksander, Liberek Beata, Bojarski Piotr, Serdiuk Illia: Decisive role of heavy-atom orientation for efficient enhancement of spinorbit coupling in organic thermally activated delayed fluorescence emitters, Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistr, vol. 10, nr 32, 2022, s. 11719-11729, DOI:10.1039/D2TC01729F, 140 punktów, IF(8,067)
 129. Mońka Michał, Serdiuk Illia, Kozakiewicz Karol, Hoffman-Rusin Estera, Szumilas Jan, Kubicki Aleksander, Park Soo Young, Bojarski Piotr: Understanding the internal heavy-atom effect on thermally activated delayed fluorescence: application of Arrhenius and Marcus theories for spinorbit coupling analysis, Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistr, vol. 10, nr 20, 2022, s. 7925-7934, DOI:10.1039/D2TC00476C, 140 punktów, IF(8,067)
 130. Mucha Piotr, Sikorska Emilia, Rekowski Piotr, Ruczyński Jarosław: Interaction of arginine-rich cell-penetrating peptides with an artificial neuronal membrane, Cells, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 11, nr 10, 2022, Numer artykułu: 1638, s. 1-14, DOI:10.3390/cells11101638, 140 punktów, IF(7,666)
 131. Nadolska Małgorzata, Szkoda Mariusz, Trzciński Konrad, Niedziałkowski Paweł, Ryl Jacek, Mielewczyk-Gryń Aleksandra, Górnicka Karolina, Prześniak-Welenc Marta: Insight into potassium vanadates as visible-light-driven photocatalysts: synthesis of V(IV)-rich nano/microstructures for the photodegradation of methylene blue, Inorganic Chemistry, American Chemical Society, vol. 61, nr 25, 2022, s. 9433-9444, DOI:10.1021/acs.inorgchem.2c00136, 140 punktów, IF(5,436)
 132. Nevarez Martinez Maria, Cavdar Onur, Haliński Łukasz, Miodyńska Magdalena, Parnicka Patrycja, Bajorowicz Beata, Kobylański   Marek, Lewandowski Łukasz, Zaleska-Medynska Adriana: Hydrogen detection during photocatalytic water splitting: a tutorial, International Journal of Hydrogen Energy, Elsevier, vol. 47, nr 35, 2022, s. 15783-15788, DOI:10.1016/j.ijhydene.2022.03.050, 140 punktów, IF(7,139)
 133. Niedziałkowski Paweł, Koterwa Adrian, Olejnik Adrian, Zieliński Artur, Górnicka Karolina, Brodowski Mateusz, Bogdanowicz Robert, Ryl Jacek: Deciphering the molecular mechanism of substrate-induced assembly of gold nanocube arrays toward an accelerated electrocatalytic effect employing heterogeneous diffusion field confinement, Langmuir, American Chemical Society, vol. 38, nr 31, 2022, s. 9597-9610, DOI:10.1021/acs.langmuir.2c01001, 100 punktów, IF(4,331)
 134. Olszewska Anna M., Sieradzan Adam, Bednarczyk Piotr, Szewczyk Adam, Żmijewski Michał A.: Mitochondrial potassium channels: a novel calcitriol target, Cellular & Molecular Biology Letters, vol. 27, nr 1, 2022, Numer artykułu: 3, s. 1-20, DOI:10.1186/s11658-021-00299-0, 100 punktów, IF(8,702)
 135. Ossowska Karolina, Motyka-Pomagruk Agata, Kaczyńska Natalia, Kowalczyk Agnieszka, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew: Heterogenicity within the LPS structure in relation to the chosen genomic and physiological features of the plant pathogen Pectobacterium parmentieri, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 4, 2022, Numer artykułu: 2077, s. 1-14, DOI:10.3390/ijms23042077, 140 punktów, IF(6,208)
 136. Pancielejko Anna, Łuczak Justyna, Lisowski Wojciech, Trykowski Grzegorz, Venieri Danae, Zaleska-Medynska Adriana, Mazierski   Paweł: Ionic liquid as morphology-directing agent of two-dimensional Bi2WO6: New insight into photocatalytic and antibacterial activity, Applied Surface Science, Elsevier BV - North-Holland, vol. 599, 2022, Numer artykułu: 153971, s. 1-12, DOI:10.1016/j.apsusc.2022.153971, 140 punktów, IF(7,392)
 137. Pankavec Sviatlana, Falandysz Jerzy, Komorowicz Izabela, Hanć Anetta, Barałkiewicz Danuta, Fernandes Alwyn R.: Lithiation of white button mushrooms (Agaricus bisporus) using lithium-fortified substrate: effect of fortification levels on Li uptake and on other trace elements, Environmental Science and Pollution Research, vol. 28, 2022, s. 48905-48920, DOI:10.1007/s11356-021-13984-6, 100 punktów, IF(5,19)
 138. Parnicka Patrycja, Lisowski Wojciech, Klimczuk Tomasz, Mikołajczyk Alicja, Zaleska-Medynska Adriana: A novel (Ti/Ce)UiO-X MOFs@TiO2 heterojunction for enhanced photocatalytic performance: boosting via Ce4+/Ce3+ and Ti4+/Ti3+ redox mediators, Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier BV, vol. 310, 2022, Numer artykułu: 121349, s. 1-19, DOI:10.1016/j.apcatb.2022.121349, 200 punktów, IF(24,319)
 139. Paszkiewicz Monika, Godlewska Klaudia, Lis Hanna, Caban Magda, Białk-Bielińska Anna, Stepnowski Piotr: Advances in suspect screening and non-target analysis of polar emerging contaminants in the environmental monitoring, Trac-Trends in Analytical Chemistry, Elsevier BV, vol. 154, 2022, Numer artykułu: 116671, s. 1-20, DOI:10.1016/j.trac.2022.116671, 140 punktów, IF(14,908)
 140. Pieńkos   Milena, Zadykowicz Beata: Solvent effect on the chemiluminescence of acridinium thioester: a computational study, ChemPhysChem, vol. 23, nr 15, 2022, Numer artykułu: e202200166, s. 1-10, DOI:10.1002/cphc.202200166, 100 punktów, IF(3,52)
 141. Pobłocki Kacper, Walczak Juliusz , Drzeżdżon Joanna, Jacewicz Dagmara: Katalizatory wykorzystywane w syntezie biodiesla, Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 3-4, 2022, s. 129-144, DOI:10.53584/wiadchem.2022.3.2, 20 punktów
 142. Pobłocki Kacper, Drzeżdżon Joanna, Gawdzik Barbara, Jacewicz Dagmara: Latest trends in the large-scale production of MOFs in accordance with the principles of green chemistry, Green Chemistry, nr 24, 2022, s. 9402-9427, DOI:10.1039/d2gc03264c, 200 punktów, IF(11,034)
 143. Pobłocki Kacper, Jacewicz Dagmara, Walczak Juliusz, Gawdzik Barbara, Kramkowski Karol, Drzeżdżon Joanna, Kowalczyk Paweł: Preparation of Allyl alcohol oligomers using dipicolinate oxovanadium(IV) coordination compound, Materials, MDPIAG, vol. 15, nr 3, 2022, Numer artykułu: 695, s. 1-12, DOI:10.3390/ma15030695, 140 punktów, IF(3,748)
 144. Pobłocki Kacper, Drzeżdżon Joanna, Jacewicz Dagmara: Związki kompleksowe na bazie Gd(III), W(IV), Mn(II), Eu(III) i 99mTc wykorzystywane w diagnostyce medycznej , Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 9-10, 2022, s. 803-823, DOI:10.53584/wiadchem.2022.9.5, 20 punktów
 145. Proniewicz Edyta, Burnat Grzegorz, Domin Helena, Iłowska Emilia, Roman Adam, Prahl Adam: Spectroscopic characterization and in vitro studies of biological activity of bradykinin derivatives, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 12, nr 1, 2022, Numer artykułu: 19015, s. 1-10, DOI:10.1038/s41598-022-23448-7, 140 punktów, IF(4,996)
 146. Rachubik Patrycja, Szrejder Maria, Rogacka Dorota, Typiak Marlena, Audzeyenka Irena, Kasztan Małgorzata, Pollock David M., Angielski Stefan, Piwkowska Agnieszka: Insulin controls cytoskeleton reorganization and filtration barrier permeability via the PKGIα-Rac1-RhoA crosstalk in cultured rat podocytes, Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Cell Research, Elsevier, vol. 1869, nr 9, 2022, Numer artykułu: 119301, s. 1-11, DOI:10.1016/j.bbamcr.2022.119301, 140 punktów, IF(5,011)
 147. Raczuk Edyta, Dmochowska Barbara, Samaszko-Fiertek Justyna, Madaj Janusz: Different Schiff bases - structure, importance and classification, Molecules, MDPI, vol. 27, nr 3, 2022, Numer artykułu: 787, s. 1-25, DOI:10.3390/molecules27030787, 140 punktów, IF(4,927)
 148. Ramotowska   Sandra, Spisz Paulina, Brzeski Jakub, Ciesielska Aleksandra, Makowski Mariusz: Application of the switchSense technique for the study of small molecules (ethidium bromide and selected sulfonamide derivatives) affinity to DNA in real time, Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, vol. 126, nr 38, 2022, s. 7238-7251, DOI:10.1021/acs.jpcb.2c03138, 140 punktów, IF(3,466)
 149. Ramotowska   Sandra, Dąbkowska Iwona, Zarzeczańska Dorota: In pursuit of the ideal chromoionophores (part II): the structure-property relationship for electrochemical signaling capacities of aza-12-crown-4 ethers substituted with an anthraquinone moieties, Dyes and Pigments, Pergamon, vol. 197, 2022, Numer artykułu: 109891, s. 1-9, DOI:10.1016/j.dyepig.2021.109891, 100 punktów, IF(5,122)
 150. Rogacka Dorota, Rachubik Patrycja, Audzeyenka Irena, Szrejder Maria, Kulesza Tomasz, Myślińska Dorota, Angielski Stefan, Piwkowska Agnieszka: Enhancement of cGMP-dependent pathway activity ameliorates hyperglycemia-induced decrease in SIRT1-AMPK activity in podocytes: impact on glucose uptake and podocyte function, Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Cell Research, Elsevier, vol. 1869, nr 12, 2022, Numer artykułu: 119362, s. 1-14, DOI:10.1016/j.bbamcr.2022.119362, 140 punktów, IF(5,011)
 151. Rojas Ana V., Maisuradze Gia, Scheraga Harold A. , Liwo Józef Adam: Probing protein aggregation using the coarse-grained UNRES force field, Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), Humana Press, Inc., vol. 2340, 2022, s. 79-104, DOI:10.1007/978-1-0716-1546-1_5, 70 punktów
 152. Romanowska Samanta, Cournia Zoe, Rak Janusz: Inactive-to-active transition of human thymidine kinase 1 revealed by molecular dynamics simulations, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 62, nr 1, 2022, s. 142-149, DOI:10.1021/acs.jcim.1c01157, 100 punktów, IF(6,162)
 153. Roterman Irena, Sieradzan Adam, Stapor Katarzyna, Fabian Piotr, Wesołowski Patryk, Konieczny Leszek: On the need to introduce environmental characteristics in ab initio protein structure prediction using a coarse-grained UNRES force field, Journal of Molecular Graphics & Modelling, Elsevier, vol. 114, 2022, Numer artykułu: 108166, s. 1-16, DOI:10.1016/j.jmgm.2022.108166, 70 punktów, IF(2,942)
 154. Ruczyński Jarosław, Parfianowicz Brygida, Mucha Piotr, Wiśniewska Katarzyna, Piechowicz Lidia, Rekowski Piotr: Structureactivity relationship of new chimeric analogs of mastoparan from the wasp venom Paravespula lewisii, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 15, 2022, Numer artykułu: 8269, s. 1-17, DOI:10.3390/ijms23158269, 140 punktów, IF(6,208)
 155. Rybicka Magda, Czaplewska Paulina, Rzymowska Jolanta, SofńskaChmiel Weronika, WójcikMieszawska Sylwia, Lewtak Kinga, Węgrzyn Katarzyna, Jurczak Przemysław, Szpiech Agata, Musiał Natalia: Novel Venetin1 nanoparticle from earthworm coelomic fuid as a promising agent for the treatment of nonsmall cell lung cancer, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 12, 2022, Numer artykułu: 18497, s. 1-21, DOI:10.1038/s41598-022-21665-8, łączna liczba autorów: 12, 140 punktów, IF(4,996)
 156. Sage J., Renault J., Domain R., Bojarski Krzysztof, Chazeirat  Thibault, Saidi Ahlame, Leblanc E., Nizard C., Samsonov Sergey, Kurfurst R.: Modulation of the expression and activity of cathepsin S in reconstructed human skin by neohesperidin dihydrochalcone, Matrix Biology, vol. 107, 2022, s. 97-112, DOI:10.1016/j.matbio.2022.02.003, łączna liczba autorów: 12, 140 punktów, IF(10,447)
 157. Sałdan Anna, Król Małgorzata, Śmigiel-Kamińska Daria, Woźniakiewicz Michał, Kościelniak Paweł: Development of the microemulsion electrokinetic capillary chromatography method for the analysis of disperse dyes extracted from polyester fibers, Molecules, MDPI, vol. 27, nr 20, 2022, Numer artykułu: 6974, s. 1-20, DOI:10.3390/molecules27206974, 140 punktów, IF(4,927)
 158. Sass Piotr, Sosnowski Paweł, Kamińska Jolanta, Deptuła Milena, Skoniecka Aneta, Zieliński Jacek, Rodziewicz-Motowidło Sylwia, Pikuła Michał, Sachadyn Paweł: Examination of epigenetic inhibitor zebularine in treatment of skin wounds in healthy and diabetic mice, Journal of tissue engineering and regenerative medicine, vol. 16, nr 12, 2022, s. 1238-1248, DOI:10.1002/term.3365, 140 punktów, IF(4,323)
 159. Sengottiyan Selvaraj, Malakar Kakoli, Kathiravan Arunkumar, Velusamy Marappan, Mikołajczyk Alicja, Puzyn Tomasz: Integrated approach to interaction studies of pyrene derivatives with bovine serum albumin: insights from theory and experiment, Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, vol. 126, nr 21, 2022, s. 3831-3843, DOI:10.1021/acs.jpcb.2c00778, 140 punktów, IF(3,466)
 160. Shang Xiaomeng, Cui Tingyu, Xiao Zhihui, Ren Ruijun, Song Zilong, Wang Zhenbei, Li Chen, Xu Bingbing, Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria: Electrochemical oxidation degradation of fungicide 5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-one (CMIT) in brine of reverse osmosis by a novel Ti/CB@MXene anode, Separation and Purification Technology, Pergamon, vol. 299, 2022, Numer artykułu: 121763, s. 1-17, DOI:10.1016/j.seppur.2022.121763, łączna liczba autorów: 13, 140 punktów, IF(9,136)
 161. Sieradzan Adam, Czaplewski Cezary, Krupa Paweł, Mozolewska Magdalena, Karczyńska Agnieszka, Lipska Agnieszka, Lubecka Emilia, Makowski Mariusz, Ołdziej Stanisław, Liwo Józef Adam: Modeling the structure, dynamics, and transformations of proteins with the UNRES force field, Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), Humana Press, Inc., vol. 2376, 2022, s. 399-416, DOI:10.1007/978-1-0716-1716-8_23, łączna liczba autorów: 12, 70 punktów
 162. Sikora Karol, Nowacki Andrzej, Szweda Piotr, Woziwodzka Anna, Bartoszewska Sylwia, Piosik Jacek, Dmochowska Barbara: Antimicrobial, cytotoxic and mutagenic activity of gemini QAS derivatives of 1,4:3,6-dianhydro-L-iditol, Molecules, MDPI, vol. 27, nr 3, 2022, Numer artykułu: 757, s. 1-13, DOI:10.3390/molecules27030757, 140 punktów, IF(4,927)
 163. Sikorska Celina, Liwo Józef Adam: Origin of correlations between local conformational states of consecutive amino acid residues and their role in shaping protein structures and in allostery, Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, vol. 126, nr 46, 2022, s. 9493-9505, DOI:10.1021/acs.jpcb.2c04610, 140 punktów, IF(3,466)
 164. Sikorska-Wiśniewska Małgorzata , Mika Adriana, Śledziński Tomasz, Chmielewski Michał: Associations between serum saturated fatty acids content and mortality in dialysis patients, Journal of Clinical Medicine, vol. 11, nr 17, 2022, Numer artykułu: 5051, s. 1-8, DOI:10.3390/jcm11175051, 140 punktów, IF(4,964)
 165. Skalska Kinga, Malankowska Anna, Balcerzak Jacek, Gazda Maria, Nowaczyk Grzegorz, Jurga Stefan, Zaleska-Medynska Adriana: NOx photooxidation over different noble metals modified TiO2, Catalysts, MDPI, vol. 12, nr 8, 2022, Numer artykułu: 857, s. 1-11, DOI:10.3390/catal12080857, 100 punktów, IF(4,501)
 166. Smardz Pamela, Sieradzan Adam, Krupa Paweł: Mechanical stability of ribonuclease a heavily depends on the redox environment, Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, vol. 126, nr 33, 2022, s. 6240-6249, DOI:10.1021/acs.jpcb.2c04718, 140 punktów, IF(3,466)
 167. Sobocińska Małgorzata, Fichna Jakub, Giełdoń Artur, Skowron Piotr, Kamysz Elżbieta: N-terminally lipidated sialorphin analogs-synthesis, molecular modeling, in vitro effect on enkephalins degradation by NEP and treatment of intestinal inflammation in mice, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 22, 2022, Numer artykułu: 14450, s. 1-12, DOI:10.3390/ijms232214450, 140 punktów, IF(6,208)
 168. Sobolewski Ireneusz, Adamowicz Katarzyna, Struck Anna, Żylicz-Stachula Agnieszka, Skowron Piotr: A method for isolation bacteriophage particles-free genomic DNA, exemplified by TP-84, infecting thermophilic Geobacillus, Microorganisms, MDPI, vol. 10, nr 9, 2022, Numer artykułu: 1782, s. 1-12, DOI:10.3390/microorganisms10091782, 40 punktów, IF(4,152)
 169. Song Zilong, Li Yanning, Wang Zhenbei, Sun Jingyi, Xu Xiaotong, Huangfu Zizheng, Li Chen, Zhang Yuting, Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria: Interfacial reactions of catalytic ozone membranes resulting in the release and degradation of irreversible foulants, Water Research, vol. 226, 2022, Numer artykułu: 119244, s. 1-10, DOI:10.1016/j.watres.2022.119244, łączna liczba autorów: 13, 140 punktów, IF(13,4)
 170. Song Zilong, Wang Zhenbei, Ma Jun, Sun Jingyi , Li Chen, Xu Xiaotong , Chen Chao , Chen Zhonglin , Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria: Molecular levels unveil the membrane fouling mitigation mechanism of a superpotent N-rGO catalytic ozonation membrane: Interfacial catalytic reaction pathway and induced EfOM transformation reactions, Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier BV, vol. 319, 2022, Numer artykułu: 121943, s. 1-10, DOI:10.1016/j.apcatb.2022.121943, łączna liczba autorów: 15, 200 punktów, IF(24,319)
 171. Song Zilong, Sun Jingyi, Wang Zhenbei, Ma Jun, Liu Yongze, Rivas Francisco Javier, Beltrán Fernando Juan, Chu Wei, Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria: Two-dimensional layered carbon-based catalytic ozonation for water purification: Rational design of catalysts and an in-depth understanding of the interfacial reaction mechanism, Science of the Total Environment, Elsevier, vol. 832, 2022, Numer artykułu: 155071, s. 1-24, DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.155071, łączna liczba autorów: 15, 200 punktów, IF(10,753)
 172. Sosnowski Paweł, Sass Piotr, Słonimska Paulina, Płatek Rafał, Kamińska Jolanta, Baczyński Keller Jakub, Mucha Piotr, Peszyńska-Sularz Grażyna, Rodziewicz-Motowidło Sylwia, Skowron Piotr: Regenerative drug discovery using ear pinna punch wound model in mice, Pharmaceuticals, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 15, nr 5, 2022, Numer artykułu: 610, s. 1-20, DOI:10.3390/ph15050610, łączna liczba autorów: 15, 100 punktów, IF(5,215)
 173. Sowik Jakub, Grzyb Tomasz, Trykowski Grzegorz, Klimczuk Tomasz, Nikiforow Kostiantyn, Cavdar Onur, Zaleska-Medynska Adriana, Malankowska Anna: Lanthanide-organic-frameworks modified ZnIn2S4 for boosting hydrogen generation under UV-Vis and visible light, International Journal of Hydrogen Energy, Elsevier, vol. 47, nr 36, 2022, s. 16065-16079, DOI:10.1016/j.ijhydene.2022.03.111, 140 punktów, IF(7,139)
 174. Stachurski Oktawian, Neubauer Damian, Walewska Aleksandra, Iłowska Emilia, Bauer Marta, Bartoszewska Sylwia, Hać Aleksandra, Wyrzykowski Dariusz, Prahl Adam, Sikorska Emilia: Understanding the role of self-assembly and interaction with biological membranes of short cationic lipopeptides in the effective design of new antibiotics, Antibiotics, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 11, nr 11, 2022, Numer artykułu: 1491, s. 1-27, DOI:10.3390/antibiotics11111491, łączna liczba autorów: 12, 70 punktów, IF(5,222)
 175. Stoliński Filip, Rybińska-Fryca Anna, Gromelski Maciej, Mikołajczyk Alicja, Puzyn Tomasz: NanoMixHamster: a web-based tool for predicting cytotoxicity of TiO2-based multicomponent nanomaterials toward Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells , Nanotoxicology, vol. 16, nr 3, 2022, s. 276-289, DOI:10.1080/17435390.2022.2080609, 140 punktów, IF(5,881)
 176. Strumińska-Parulska Dagmara, Olszewski Grzegorz: Estimation of plutonium 241Pu budget in the Gulf of Gdańsk and the Gdańsk Basin (the southern Baltic Sea), Marine Pollution Bulletin, vol. 177, 2022, Numer artykułu: 113484, s. 1-9, DOI:10.1016/j.marpolbul.2022.113484, 100 punktów, IF(7,001)
 177. Strumińska-Parulska Dagmara, Falandysz Jerzy, Moniakowska Aleksandra: On the occurrence, origin, and intake of the nuclides, 210Po and 210Pb, in sclerotia of Wolfiporia cocos collected in China, Environmental Science and Pollution Research, vol. 29, nr 18, 2022, s. 27209-27221, DOI:10.1007/s11356-021-18313-5, 100 punktów, IF(5,19)
 178. Swirog Marta, Mikołajczyk Alicja, Jagiełło Karolina, Jänes Jaak, Tämm Kaido, Puzyn Tomasz: Predicting electrophoretic mobility of TiO2, ZnO, and CeO2 nanoparticles in natural waters: The importance of environment descriptors in nanoinformatics models, Science of the Total Environment, Elsevier, vol. 840, 2022, Numer artykułu: 156572, s. 1-7, DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.156572, 200 punktów, IF(10,753)
 179. Synak Anna, Adamska Elżbieta, Kułak Leszek, Grobelna Beata, Niedziałkowski Paweł, Bojarski Piotr: New core-shell nanostructures for FRET studies: synthesis, characterization, and quantitative analysis, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 6, 2022, Numer artykułu: 3182, s. 1-13, DOI:10.3390/ijms23063182, 140 punktów, IF(6,208)
 180. Szadkowska Monika, Kloska Anna, Jankowska Elżbieta, Kapusta Małgorzata, Wyrzykowski Dariusz, Żmudzińska Wioletta, Giełdoń Artur, Kocot Aleksandra, Kaczorowska Anna, Makowska Joanna: A novel cryptic clostridial peptide that kills bacteria by a cell membrane permeabilization mechanism, Microbiology spectrum, American Society for Microbiology, vol. 10, nr 5, 2022, s. 1-19, DOI:10.1128/spectrum.01657-22, łączna liczba autorów: 15, 100 punktów, IF(7,171)
 181. Szymczak-Cendlak M., Gołębiowski Marek, Chowański S., Pacholska-Bogalska J., Marciniak P., Rosiński Grzegorz, Słocinska Małgorzata: Sulfakinins influence lipid composition and insulin-like peptides level in oenocytes of Zophobas atratus beetles, Journal of Comparative Physiology B-Biochemical Systemic and Environmentalphysiology, vol. 192, nr 1, 2022, s. 15-25, DOI:10.1007/s00360-021-01398-2, 140 punktów, IF(2,23)
 182. Śliwka-Kaszyńska Magdalena, Anusiewicz Iwona, Skurski Piotr: The mechanism of a retro-DielsAlder fragmentation of luteolin: theoretical studies supported by electrospray ionization tandem mass spectrometry results, Molecules, MDPI, vol. 27, nr 3, 2022, Numer artykułu: 1032, s. 1-16, DOI:10.3390/molecules27031032, 140 punktów, IF(4,927)
 183. Ślusarz Magdalena: Molecular insights into the mechanism of sugar-modified enkephalin binding to opioid receptors, Computational Biology and Chemistry, nr 101, 2022, Numer artykułu: 107783, s. 1-11, DOI:10.1016/j.compbiolchem.2022.107783, 70 punktów, IF(3,737)
 184. Ślusarz Rafał, Lubecka Emilia, Czaplewski Cezary, Liwo Józef Adam: Improvements and new functionalities of UNRES server for coarse-grained modeling of protein structure, dynamics, and interactions, Frontiers in Molecular Biosciences, Frontiers Media SA, nr 9, 2022, Numer artykułu: 1071428, s. 1-13, DOI:10.3389/fmolb.2022.1071428, 140 punktów, IF(6,113)
 185. Ślusarz Rafał, Dmochowska Barbara, Samaszko-Fiertek Justyna, Brzozowski Krzysztof, Madaj Janusz: NMR and MD analysis of the bonding interaction of vancomycin with muramyl pentapeptide, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 3, 2022, Numer artykułu: 1146, s. 1-14, DOI:10.3390/ijms23031146, 140 punktów, IF(6,208)
 186. Świacka Klaudia, Maculewicz Jakub, Świeżak Justyna , Caban Magda, Smolarz Katarzyna: A multi-biomarker approach to assess toxicity of diclofenac and 4-OH diclofenac in Mytilus trossulus mussels - First evidence of diclofenac metabolite impact on molluscs, Environmental Pollution, vol. 315, 2022, Numer artykułu: 120384, s. 1-10, DOI:10.1016/j.envpol.2022.120384, 100 punktów, IF(9,988)
 187. Świacka Klaudia, Maculewicz Jakub, Kowalska Dorota, Grace Michael R.: Do pharmaceuticals affect microbial communities in aquatic environments? A review, Frontiers in Environmental Science, vol. 10, 2022, Numer artykułu: 1093920, s. 1-15, DOI:10.3389/fenvs.2022.1093920, 100 punktów, IF(5,411)
 188. Świacka Klaudia, Maculewicz Jakub, Smolarz Katarzyna, Caban Magda: Long-term stability of diclofenac and 4-hydroxydiclofenac in the seawater and sediment microenvironments: evaluation of biotic and abiotic factors, Environmental Pollution, vol. 304, 2022, Numer artykułu: 119243, s. 1-10, DOI:10.1016/j.envpol.2022.119243, 100 punktów, IF(9,988)
 189. Świacka Klaudia, Maculewicz Jakub, Kowalska Dorota, Caban Magda, Smolarz Katarzyna, Świeżak Justyna : Presence of pharmaceuticals and their metabolites in wild-living aquatic organisms - current state of knowledge, Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, vol. 424, nr Pt. A, 2022, Numer artykułu: 127350, s. 1-29, DOI:10.1016/j.jhazmat.2021.127350, 200 punktów, IF(14,224)
 190. Świtalska Marta, Filip-Psurska Beata, Milczarek Magdalena, Psurski Mateusz, Moszyńska Adrianna, Dąbrowska Aleksandra, Gawrońska Małgorzata, Krzymiński Karol, Bagiński Maciej, Bartoszewski Rafał: Combined anticancer therapy with imidazoacridinone analogue C-1305 and paclitaxel in human lung and colon cancer xenografts - modulation of tumour angiogenesis, Journal of Cellular and Molecular Medicine, Blackwell Publishing, vol. 26, nr 14, 2022, s. 3950-3964, DOI:10.1111/jcmm.17430, łączna liczba autorów: 11, 100 punktów, IF(5,295)
 191. Thwala M. M., Afantitis A., Papadiamantis A. G., Tsoumanis A., Melagraki G., Dlamini L. N., Ouma C. N. M., Ramasami P., Harris R., Puzyn Tomasz: Using the Isalos platform to develop a (Q)SAR model that predicts metal oxide toxicity utilizing facetbased electronic, image analysisbased, and periodic table derived properties as descriptors, Structural Chemistry, vol. 33, 2022, s. 527-538, DOI:10.1007/s11224-021-01869-w, łączna liczba autorów: 13, 70 punktów, IF(1,795)
 192. Typiak Marlena, Audzeyenka Irena, Dubaniewicz Anna: Presence and possible impact of Fcγ receptors on resident kidney cells in health and disease, Immunology and Cell Biology, vol. 100, nr 8, 2022, s. 591-604, DOI:10.1111/imcb.12570, 140 punktów, IF(5,853)
 193. Ullah Farman, Bashiri Robabeh, Mohamed Norani Muti, Zaleska-Medynska Adriana, Kait Chong Fai, Ghani Usman, Shahid Muhammad, Saheed Mohamed Shuaib Mohamed: Exploring graphene quantum dots@TiO2 rutile (0 1 1) interface for visible-driven hydrogen production in photoelectrochemical cell: Density functional theory and experimental study, Applied Surface Science, Elsevier BV - North-Holland, vol. 576, nr Pt B, 2022, Numer artykułu: 151871, s. 1-17, DOI:10.1016/j.apsusc.2021.151871, 140 punktów, IF(7,392)
 194. Urbaniak Mariusz, Pobłocki Kacper, Kowalczyk Paweł, Kramkowski Karol, Drzeżdżon Joanna, Gawdzik Barbara, Świtała Patrycja, Miler Maja, Heleniak Daria, Jacewicz Dagmara: A series of green oxovanadium(IV) precatalysts with O, N and S donor ligands in a sustainable olefins oligomerization process, Molecules, MDPI, vol. 27, nr 22, 2022, Numer artykułu: 8038, s. 1-16, DOI:10.3390/molecules27228038, łączna liczba autorów: 11, 140 punktów, IF(4,927)
 195. Walczak Dominik, Sikorski Artur, Grzywacz Daria, Nowacki Andrzej, Liberek Beata: Characteristic 1H NMR spectra of β-D-ribofuranosides and ribonucleosides: factors driving furanose ring conformations, RSC Advances, Royal Society of Chemistry, vol. 12, nr 45, 2022, s. 29223-29239, DOI:10.1039/d2ra04274f, 100 punktów, IF(4,036)
 196. Walewska Aleksandra, Kosikowska-Adamus Paulina, Tomczykowska Marta, Jaroszewski Bartosz, Prahl Adam, Bulaj Grzegorz: Improving Fmoc solid phase synthesis of human beta defensin 3, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 20, 2022, Numer artykułu: 12562, s. 1-14, DOI:10.3390/ijms232012562, 140 punktów, IF(6,208)
 197. Wawer Jarosław, Karczewski Jakub , Aranowski Robert, Piątek Rafał, Augustin-Nowacka Danuta, Bruździak Piotr: Influence of urea and dimethyl sulfoxide on K-peptide fibrillation, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 6, 2022, Numer artykułu: 3027, s. 1-15, DOI:10.3390/ijms23063027, 140 punktów, IF(6,208)
 198. Wieczorek Jarosław, Kaczor Marcin, Boryło Alicja: Determination of 210Po and 210Pb in cannabis (Cannabis sativa L.) plants and products, Journal of Environmental Radioactivity, vol. 246, 2022, Numer artykułu: 106834, s. 1-6, DOI:10.1016/j.jenvrad.2022.106834, 70 punktów, IF(2,655)
 199. Wilczewska Patrycja, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Ryl Jacek, Sobaszek Michał, Sawczak Mirosław, Bogdanowicz Robert, Szczodrowski Karol, Malankowska Anna, Qi Fei, Siedlecka Ewa Maria: Development of novel (BiO)2OHCl/BiOBr enriched with boron doped-carbon nanowalls for photocatalytic cytostatic drug degradation: assessing photocatalytic process utilization in environmental condition, Applied Surface Science, Elsevier BV - North-Holland, vol. 586, 2022, Numer artykułu: 152664, s. 1-15, DOI:10.1016/j.apsusc.2022.152664, 140 punktów, IF(7,392)
 200. Wilczewska Patrycja, Pancielejko Anna, Łuczak Justyna, Kroczewska Malwina, Lisowski Wojciech, Siedlecka Ewa Maria: The influence of ILs on TiO2 microspheres activity towards 5-FU removal under artificial sunlight irradiation, Applied Surface Science, Elsevier BV - North-Holland, vol. 573, 2022, Numer artykułu: 151431, s. 1-12, DOI:10.1016/j.apsusc.2021.151431, 140 punktów, IF(7,392)
 201. Włóka Emilia, Boguś Mieczysława, Wrońska Anna, Drozdowski Mikołaj, Kaczmarek Agata, Sobich Justyna , Gołębiowski Marek: Insect cuticular compounds affect Conidiobolus coronatus (Entomopthorales) sporulation and the activity of enzymes involved in fungal infection, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 12, nr 1, 2022, Numer artykułu: 13641, s. 1-19, DOI:10.1038/s41598-022-17960-z, 140 punktów, IF(4,996)
 202. Wojciechowicz Karolina, Spodzieja Marta, Lisowska Katarzyna A., Wardowska Anna: The role of the BTLA-HVEM complex in the pathogenesis of autoimmune diseases, Cellular Immunology, vol. 376, 2022, Numer artykułu: 104532, s. 1-16, DOI:10.1016/j.cellimm.2022.104532, 100 punktów, IF(4,178)
 203. Wojciechowska   Marta, Stepnowski Piotr, Gołębiowski Marek: Composition of volatile compounds in male and female Tenebrio molitor and Leptinotarsa decemlineata before and after the application of insecticides, Phytoparasitica, vol. 50, nr 3, 2022, s. 697-712, DOI:10.1007/s12600-022-00976-6, 40 punktów, IF(1,809)
 204. Wojciechowska   Marta, Stepnowski Piotr, Gołębiowski Marek: The impact of insecticides containing deltamethrin and cyfluthrin on the composition of surface compounds in the larvae, females and males of Tenebrio molitor, Biomedical Chromatography, vol. 36, nr 5, 2022, Numer artykułu: e5346, s. 1-17, DOI:10.1002/bmc.5346, 40 punktów, IF(1,911)
 205. Woziwodzka Anna, Krychowiak-Maśnicka Marta, Gołuński Grzegorz, Łosiewska Anna, Borowik Agnieszka, Wyrzykowski Dariusz, Piosik Jacek: New life of an old drug: caffeine as a modulator of antibacterial activity of commonly used antibiotics, Pharmaceuticals, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 15, nr 7, 2022, Numer artykułu: 872, s. 1-17, DOI:10.3390/ph15070872, 100 punktów, IF(5,215)
 206. Wyrzykowska Ewelina, Mikołajczyk Alicja, Lynch Iseult, Jeliazkova Nina, Kochev Nikolay, Sarimveis Haralambos, Doganis Philip, Karatzas Pantelis, Jagiełło Karolina, Puzyn Tomasz: Representing and describing nanomaterials in predictive nanoinformatics, Nature Nanotechnology, vol. 17, 2022, s. 924-932, DOI:10.1038/s41565-022-01173-6, łączna liczba autorów: 18, 200 punktów, IF(40,523)
 207. Wyrzykowski Dariusz, Kloska Anna, Zdrowowicz Magdalena, Wieczorek Robert, Makowska Joanna: Modification of amino-acid sequence of cosmetic peptide Eyeseryl enhances the affinity towards copper(II) ion, Polyhedron, Pergamon, vol. 222, 2022, Numer artykułu: 115948, s. 1-11, DOI:10.1016/j.poly.2022.115948, 100 punktów, IF(2,975)
 208. Xiao Zhihui, Cui Tingyu, Wang Zhenbei, Dang Yan, Zheng Meijie, Lin Yixinfei, Song Zilong, Wang Yiping, Kumirska Jolanta, Siedlecka Ewa Maria: Energy-efficient removal of carbamazepine in solution by electrocoagulation-electrofenton using a novel P-rGO cathode, Journal of Environmental Sciences, vol. 115, 2022, s. 88-102, DOI:10.1016/j.jes.2021.07.019, łączna liczba autorów: 14, 100 punktów, IF(6,796)
 209. Zarzeczańska Dorota, Wcisło Anna, Smułka Agata, Ossowski Tadeusz: W poszukiwaniu idealnego chromojonofora, Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 7-8, 2022, s. 663-676, DOI:10.53584/wiadchem.2022.7.8, 20 punktów
 210. Zdrowowicz-Żamojć Magdalena, Spisz Paulina, Hać Aleksandra, Herman-Antosiewicz Anna, Rak Janusz: Influence of hypoxia on radiosensitization of cancer cells by 5-bromo-2-deoxyuridine, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 3, 2022, Numer artykułu: 1429, s. 1-15, DOI:10.3390/ijms23031429, 140 punktów, IF(6,208)
 211. Zdrowowicz-Żamojć Magdalena, Datta Magdalena, Rychłowski Michał, Rak Janusz: Radiosensitization of PC3 prostate cancer cells by 5-thiocyanato-2-deoxyuridine, Cancers, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 14, nr 8, 2022, Numer artykułu: 2035, s. 1-13, DOI:10.3390/cancers14082035, 140 punktów, IF(6,575)
 212. Żamojć Krzysztof, Wyrzykowski Dariusz, Chmurzyński Lech: On the effect of pH, temperature, and surfactant structure on Bovine Serum AlbuminCationic/Anionic/Nonionic surfactants interactions in Cacodylate Buffer fluorescence quenching studies supported by UV spectrophotometry and CD spectroscopy, International Journal of Molecular Sciences, vol. 23, nr 1, 2022, Numer artykułu: 41, s. 1-14, DOI:10.3390/ijms23010041, 140 punktów, IF(6,208)
 213. Żebrowska Joanna, Witkowska Małgorzata, Struck Anna, Laszuk Patrycja, Raczuk Edyta, Ponikowska Małgorzata, Skowron Piotr, Żylicz-Stachula Agnieszka: Antimicrobial potential of the genera Geobacillus and Parageobacillus, as well as endolysins biosynthesized by their bacteriophages, Antibiotics, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 11, nr 2, 2022, Numer artykułu: 242, s. 1-20, DOI:10.3390/antibiotics11020242, 70 punktów, IF(5,222)
 214. Żebrowska Joanna, Żołnierkiewicz Olga, Ponikowska Małgorzata, Puchalski Michał, Krawczun Natalia, Makowska Joanna, Skowron Piotr: Cloning and characterization of a thermostable endolysin of bacteriophage TP-84 as a potential disinfectant and biofilm-removing biological agent, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 14, 2022, Numer artykułu: 7612, s. 1-19, DOI:10.3390/ijms23147612, 140 punktów, IF(6,208)
 215. Żygowska Justyna, Szymańska Aneta: Rola metali w rozwoju choroby Alzheimera i Parkinsona, Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 1-2 (895-896), 2022, s. 1-25, DOI:10.53584/wiadchem.2022.1.1, 20 punktów
 216. Srivastava Ambrish Kumar, Anusiewicz Iwona, Velickovic Suzana, Sun Wei-Ming, Gutsev Gennady L.: Editorial: Superhalogens & superalkalis: Exploration of structure, properties and applications, Frontiers in Chemistry, vol. 10, 2022, Numer artykułu: 1075487, s. 1-3, DOI:10.3389/fchem.2022.1075487, IF(5,545)
 217. Brzeski Jakub, Jordan Kenneth D.: On the formation of C5H5N ions in sprayed water microdroplets, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 119, nr 38, 2022, Numer artykułu: e2208031119, s. 1-1, DOI:10.1073/pnas.2208031119, IF(12,779)
 218. Golon Łukasz, Sieradzan Adam: NARall: a novel tool for reconstruction of the allatom structure of nucleic acids from heavily coarsegrained model, Chemical Papers, De Gruyter, nr online first, 2022, s. 1-9, DOI:10.1007/s11696-022-02634-x, IF(2,146)
 219. Czaja Małgorzata, Karawajczyk Bożena, Kwiatkowski Marek: Chemia 4: podręcznik dla szkół ponadpodstawowych: zakres rozszerzony , 2022, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-8197-242-0, 224 s.
 220. Stepnowski Piotr, Kamień Joanna: (red.)Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon: wystawa prac Daniela Chodowieckiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz z kolekcji szekspirowskiej Jerzego Limona, 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-414-8, 268 s., 20 punktów
 221. Stepnowski Piotr, Kamień Joanna, Szaszkiewicz Marta: (red.)Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek, 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-489-6, 52 s.
 222. Swebocki Tomasz, Manikowska Agnieszka, Adamska Elżbieta, Łada Daria: (red.)Księga doświadczeń Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego, 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-453-7, 210 s.
 223. Adamska Elżbieta, Wcisło Anna, Kowalska Agata, Grobelna Beata: Nanostruktury core-shell na bazie złota i krzemionki synteza,  charakterystyka oraz ocena właściwości powierzchni, W: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki / Szłyk Edward[i in.](red.), vol. 3, 2022, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4836-4, s. 9-26, 20 punktów
 224. Baluk Mateusz Adam, Manikowska Agnieszka, Mykowska Emilia, Swiątek Brzeziński Szymon: Wydajne fotokatalizatory wykorzystujące promieniowanie słoneczne do syntezy użytecznych paliw, W: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki / Szłyk Edward[i in.](red.), vol. 3, 2022, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4836-4, s. 27-52, 20 punktów
 225. Caban Magda, Szaniawska Anna: Pozostałości farmaceutyków w środowisku Zatoki Puckiej, W: Zatoka Pucka, t. 2,  Aspekty chemiczne / Bolałek Jerzy, Burska Dorota (red.), 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-345-5, s. 253-265, 20 punktów
 226. Gołębiowski Marek, Stepnowski Piotr: Chemical composition of insect surface waxes: biological functions and analytics, W: Handbook of bioanalytics / Buszewski Bogusław, Baranowska Irena (red.), 2022, Springer, ISBN 978-3-030-95660-8, s. 647-664, DOI:10.1007/978-3-030-95660-8_29, 20 punktów
 227. Haliński Łukasz, Topolewska   Anna, Stepnowski Piotr: Mechanisms of plant defense and trade-offs between them: bioanalytics in chemistry and biology, W: Handbook of bioanalytics / Buszewski Bogusław, Baranowska Irena (red.), 2022, Springer, ISBN 978-3-030-95660-8, s. 597-610, DOI:10.1007/978-3-030-95660-8_25, 20 punktów
 228. Kamień Joanna, Stepnowski Piotr: Rozmaryn, W: Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon: wystawa prac Daniela Chodowieckiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz z kolekcji szekspirowskiej Jerzego Limona / Stepnowski Piotr, Kamień Joanna (red.), 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-414-8, s. 185-186
 229. Kohnke Aneta, Wilczewska Patrycja, Siedlecka Ewa Maria, Bielicka-Giełdoń Aleksandra: Zastosowanie fotokatalitycznej aktywacji rodników siarczanowych z wykorzystaniem bromków bizmutylu modyfikowanych wielościennymi nanorurkami węglowymi do degradacji leków cytostatycznych w środowisku wodnym, W: Postępy w technologii i inżynierii chemicznej 2022: praca zbiorowa / Lendzion-Bieluń Zofia, Moszyński Dariusz (red.), 2022, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-352-7, s. 65-76, 20 punktów
 230. Kulpa-Koterwa Amanda, Schroeder Grzegorz, Ossowski Tadeusz, Koterwa Adrian, Niedziałkowski Paweł: Nanostruktury magnetyczne typu core-shell Fe3O4@SiO2-Nn jako nowe adsorbenty jonów metali ciężkich Cd2+, Pb2+ oraz Cu2+ badania elektrochemiczne, W: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki / Szłyk Edward[i in.](red.), vol. 3, 2022, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4836-4, s. 121-136, 20 punktów
 231. Liwo Józef Adam, Sieradzan Adam, Karczyńska Agnieszka, Lubecka Emilia A., Samsonov Sergey, Czaplewski Cezary, Krupa Paweł, Mozolewska Magdalena: Physics-based coarse-grained modeling in bio- and nanochemistry, W: Practical aspects of computational chemistry, 5 / Leszczynski Jerzy, Shukla Manoj K. (red.), 2022, Springer, ISBN 978-3-030-83243-8, s. 31-69, DOI:10.1007/978-3-030-83244-5_2, 20 punktów
 232. Makowska Marta, Kosikowska-Adamus Paulina, Wyrzykowski Dariusz, Prahl Adam, Sikorska Emilia: Analiza potencjału przeciwdrobnoustrojowego analogów peptydu LL-I w zwalczaniu infekcji lekoopornych, W: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki / Szłyk Edward[i in.](red.), vol. 3, 2022, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4836-4, s. 137-156, 20 punktów
 233. Pakiet Alicja, Stepnowski Piotr, Mika Adriana: Lipidomics in morbid obesity, W: Handbook of bioanalytics / Buszewski Bogusław, Baranowska Irena (red.), 2022, Springer, ISBN 978-3-030-95660-8, s. 167-187, DOI:10.1007/978-3-030-95660-8_8, 20 punktów
 234. Skurski Piotr: Superhalogens - enormously strong electron acceptors, W: Superatoms: principles, synthesis and applications / Purusottam (Puru) Jena, Qiang Sun (red.), 2022, John Wiley & Sons, ISBN 978-1-119-61952-9, s. 53-84, 20 punktów
 235. Stepnowski Piotr: Gdańsk mówi Szekspirem , W: Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon: wystawa prac Daniela Chodowieckiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz z kolekcji szekspirowskiej Jerzego Limona / Stepnowski Piotr, Kamień Joanna (red.), 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-414-8, s. 7-13
 236. Zdrowowicz-Żamojć Magdalena, Chomicz-Mańka Lidia, Butowska   Kamila, Spisz Paulina, Falkiewicz Karina, Czaja Anna Maria, Rak Janusz: DNA damage radiosensitizers geared towards hydrated electrons, W: Practical aspects of computational chemistry, 5 / Leszczynski Jerzy, Shukla Manoj K. (red.), 2022, Springer, ISBN 978-3-030-83243-8, s. 125-169, DOI:10.1007/978-3-030-83244-5_4, 20 punktów
 237. Stepnowski Piotr, Zeidler Kamil: Przedmowa do wydania polskiego, W: Detective dellarte: Carabinieri na straży dziedzictwa kultury / Roberto Riccardi / Kamień Joanna, Zeidler Kamil (red.), 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-445-2, VII-XII
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. Marzec 2023 - 10:45; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 24. Marzec 2023 - 10:51; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki