2017

Publikacje Wydziału Chemii w roku 2017

Artykuł z czasopism indeksowanych w JCR oraz Scopus

 

 1. Dagmara I. Strumińska-Parulska, 210Pb in magnesium dietary supplements
  Isotopes in Environmental and Health Studies. - 2017, Vol. 53, iss. 2, s. 111-115
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.386, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.350
 2. Dagmara I. Strumińska-Parulska, Grzegorz Olszewski, Jerzy Falandysz, 210Po and 210Pb bioaccumulation and possible related dose assessment in parasol mushroom (Macrolepiota procera), Environmental Science and Pollution Research. - 2017, Vol. 24, iss. 34, s. 26858-26864, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.741, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.023
 3. Marta Sosnowska, Samanta Makurat, Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak, 5-selenocyanatouracil: a potential hypoxic radiosensitizer. Electron attachment induced formation of selenium centered radical, Journal of Physical Chemistry. B. - 2017, Vol. 121, iss. 25, s. 6139-6147, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.17, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.177
 4. Adam K. Sieradzan, Mariusz Makowski, Antoni Augustynowicz, Adam Liwo, A general method for the derivation of the functional forms of the effective energy terms in coarse-grained energy functions of polymers. I. Backbone potentials of coarse-grained polypeptide chains, Journal of Chemical Physics. - 2017, Vol. 146, iss. 12, art. no. 124106, s. 1-28, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.965, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.907
 5. Emilia A. Lubecka, Adam Liwo, A general method for the derivation of the functional forms of the effective energy terms in coarse-grained energy functions of polymers. II. Backbone-local potentials of coarse-grained O1 -> 4 -bonded polyglucose chains, Journal of Chemical Physics. - 2017, Vol. 147, iss. 11, art. no. 115101, s. 1-13, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.965, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.907
 6. Andrzej M. Kłonkowski, Maja Orłowska, Jacek Ryl, A novel luminescent chemical sensor for the determination of Pb2+ and Cu2+ ions, Sensors and Actuators B: Chemical. - 2017, Vol. 247, s. 296-304, Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.401, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.855
 7. Dawid Nidzworski, Katarzyna Siuzdak, Paweł Niedziałkowski, Robert Bogdanowicz, Michał Sobaszek, Jacek Ryl, Paulina Weiher, Mirosław Sawczak, Elżbieta Wnuk, William A. Goddard, Andrés Jarmillo-Botero, Tadeusz Ossowski, A rapid-response ultrasensitive biosensor for influenza virus detection using antibody modified boron-doped diamond, Scientific Reports, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 7, art. no. 15707, s. 1-10, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.259, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.847
 8. Andrzej M. Kłonkowski, Wiesław Wiczk, Jacek Ryl, Karol Szczodrowski, Dorota Wileńska, A white phosphor based on oxyfluoride nano-glass-ceramics co-doped with Eu3+ and Tb3+: energy transfer study, Journal of Alloys and Compounds. - 2017, Vol. 724, s. 649-658, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.133, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.919
 9. Krzysztof Lipka, Jerzy Falandysz, Accumulation of metallic elements by Amanita muscaria from rural lowland and industrial upland regions, Journal of Environmental Science and Health. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. - 2017, Vol. 52, iss. 3, s. 184-190, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.362, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.364
 10. Anna Białk-Bielińska, Ewa Mulkiewicz, Marcin Stokowski, Stefan Stolte, Piotr Stepnowski, Acute aquatic toxicity assessment of six anti-cancer drugs and one metabolite using biotest battery - biological effects and stability under test conditions, Chemosphere. - 2017, Vol. 189, s. 689-698, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.208, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.506
 11. Adriana Mika, T. Śledziński, Alterations of specific lipid groups in serum of obese humans: a review, Obesity Reviews. - 2017, Vol. 18, iss. 2, s. 247-272, Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.883, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 9.025
 12. Jerzy Falandysz, Atindra Sapkota, Anna Dryżałowska, Małgorzata Mędyk, Xinbin Feng, Analysis of some metallic elements and metalloids composition and relationships in parasol mushroom Macrolepiota procera, Environmental Science and Pollution Research. - 2017, Vol. 24, no. 18, s. 15528-15537, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.741, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.023
 13. Paulina Łukaszewicz, Jolanta Kumirska, Anna Białk-Bielińska, Joanna Dołżonek, Piotr Stepnowski, Assessment of soils contamination with veterinary antibiotic residues in Northern Poland using developed MAE-SPE-LC/MS/MS methods, Environmental Science and Pollution Research. - 2017, Vol. 24, no. 26, s. 21233-21247, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.741, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.023
 14. Piotr Golec, Kamila Żelechowska, Joanna Karczewska-Golec, Jakub Karczewski, Adam Leśniewski, Marcin Łoś, Grzegorz Węgrzyn, Andrzej M. Kłonkowski, Bacteriophages as factories for Eu2O3 nanoparticle synthesis, Bioconjugate Chemistry. - 2017, Vol. 28, iss. 7, s. 1834-1841, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.818, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.574
 15. Małgorzata Mędyk, Małgorzata Grembecka, Justyna Brzezicha-Cirocka, Jerzy Falandysz, Bio- and toxic elements in mushrooms from the city of Umeå and outskirts, Sweden, Journal of Environmental Science and Health. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. - 2017, Vol. 52, no. 8, s. 577-583, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.362, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.364
 16. Aleksandra Tesmar, Iwona Anusiewicz, Lech Chmurzyński, Bonding interactions in oxydiacetate and thiodiacetate cobalt(II) and nickel(II) complexes, Structural Chemistry. - 2017, Vol. 28, no. 6, s. 1723-1730, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.582, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.372
 17. Katarzyna Siuzdak, Mateusz Ficek, Michał Sobaszek, Jacek Ryl, Marcin Gnyba, Paweł Niedziałkowski, Natalia Malinowska, Jakub Karczewski, Robert Bogdanowicz, Boron-enhanced growth of micron-scale carbon-based nanowalls: a route toward high rates of electrochemical biosensing, ACS Applied Materials & Interfaces. - 2017, Vol. 9, iss. 15, s. 12982-12992, Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.504, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 7.823
 18. Aleksandra Jakubus, Monika Paszkiewicz, Piotr Stepnowski, Carbon nanotubes application in the extraction techniques of pesticides: a review, Critical Reviews in Analytical Chemistry. - 2017, Vol. 47, iss. 1, s. 76-91, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.000, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.301
 19. Anna D. Dobrzańska-Danikiewicz, Weronika Wolany, Dariusz Łukowiec, Karolina Jurkiewicz, Paweł Niedziałkowski, Characteristics of multiwalled carbon nanotubes-rhenium nanocomposites with varied rhenium mass fractions, Nanomaterials and Nanotechnology, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 7, art. no. 1847980417707173, s. 1-8, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.536, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.756
 20. Aleksandra Tesmar, Dariusz Wyrzykowski, Rafał Kruszyński, Karolina Niska, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Joanna Drzeżdżon, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński, Characterization and cytotoxic effect of aqua-(2,2',2'' -nitrilotriacetato)-oxo-vanadium salts on human osteosarcoma cells, BioMetals. - 2017, Vol. 30, iss. 2, s. 261-275, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.183, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.477
 21. Jacek Ryl, Artur Zieliński, Łukasz Burczyk, Robert Bogdanowicz, Tadeusz Ossowski, Kazimierz Darowicki, Chemical-assisted mechanical lapping of thin boron-doped diamond films: a fast route toward high electrochemical performance for sensing devices, Electrochimica Acta. - 2017, Vol. 242, s. 268-279, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.798, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.630
 22. Kinga Westphal, Magdalena Zdrowowicz, Agnieszka Żylicz-Stachula, Janusz Rak, Chemically-enzymatic synthesis of photosensitive DNA, Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology. - 2017, Vol. 167, s. 228-235, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.673, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.909
 23. Justyna Czechowska, Alicja Kawecka, Anna Romanowska, Maria Marczak, Paweł Wityk, Karol Krzymiński, Beata Zadykowicz, Chemiluminogenic acridinium salts: a comparison study. Detection of intermediate entities appearing upon light generation, Journal of Luminescence. - 2017, Vol. 187, s. 102-112, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.686, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.558
 24. Marquita Watkins, Natalia Sizochenko, Quentarius Moore, Marek Gołębiowski, Danuta Leszczynska, Jerzy Leszczynski, Chlorophenol sorption on multi-walled carbon nanotubes: DFT modeling and structure-property relationship analysis, Journal of Molecular Modeling. - 2017, Vol. 23, no. 2, art. no. 39, s. 1-8, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.425, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.540
 25. Magdalena Cerkowniak, M. I. Boguś, E. Włóka, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski, Comparison of the volatile compounds of Dermestes maculatus and Dermestes ater pupae : application of headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS), ISJ-Invertebrate Survival Journal, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 14, s. 303-311, Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.824, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.489
 26. Andrea-Nicole Richarz, Aggelos Avramopoulos, Emilio Benfenati, Agnieszka Gajewicz, Nazanin Golbamaki Bakhtyari, Georgios Leonis, Richard L. Marchese Robinson, Manthos G. Papadopoulos, Mark T. D. Cronin, Tomasz Puzyn, Compilation of data and modelling of nanoparticle interactions and toxicity in the NanoPUZZLES project, Advances in Experimental Medicine and Biology. - 2017, Vol. 947, s. 303-324, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.937, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.765
 27. Miguel A. Bañares, Andrea Haase, Lang Tran, Vladimir Lobaskin, Günter Oberdörster, Robert Rallo, Jerzy Leszczynski, Peter Hoet, Rafi Korenstein, Barry Hardy, Tomasz Puzyn, CompNanoTox2015: novel perspectives from a European conference on computational nanotoxicology on predictive nanotoxicology, Nanotoxicology. - 2017, Vol. 11, iss. 7, s. 839-845, Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.428, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 6.327
 28. Dominik Walczak, Andrzej Nowacki, Damian Trzybiński, Justyna Samaszko-Fiertek, Henryk Myszka, Artur Sikorski, Beata Liberek, Conformational studies of N-(α-D-glucofuranurono-6,3-lactone)- and N-(methyl β-D-glucopyranuronate)-p-nitroanilines, Carbohydrate Research. - 2017, Vol. 446-447, s. 85-92, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.096, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.963
 29. Jerzy Falandysz, Małgorzata Drewnowska, Cooking can decrease mercury contamination of a mushroom meal: Cantharellus cibarius and Amanita fulva, Environmental Science and Pollution Research. - 2017, Vol. 24, iss. 15, s. 13352-13357, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.741, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.023
 30. Julia Witkowska, Małgorzata Giżyńska, Przemysław Grudnik, Przemysław Golik, Przemysław Karpowicz, Artur Giełdoń, Grzegorz Dubin, Elżbieta Jankowska, Crystal structure of a low molecular weight activator Blm-pep with yeast 20S proteasome - insights into the enzyme activation mechanism, Scientific Reports, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 7, art. no. 6177, s. 1-11, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.259, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.847
 31. Michał Pikuła, Maria Smużyńska, Adam Krzystyniak, Maciej Zieliński, Paulina Langa, Milena Deptuła, Adriana Schumacher, Jakub Łata, Mirosława Cichorek, Anders Grubb, Piotr Trzonkowski, Franciszek Kasprzykowski, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Cystatin C peptidomimetic derivative with antimicrobial properties as
  a potential compound against wound infections, Bioorganic & Medicinal Chemistry. - 2017, Vol. 25, iss. 4, s. 1431-1439, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.930, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.880
 32. Agata Gitlin-Domagalska, Dawid Dębowski, Anna Łęgowska, Marit Stirnberg, Joanna Okońska, Michael Gütschow, Krzysztof Rolka, Design and chemical syntheses of potent matriptase-2 inhibitors based on trypsin inhibitor SFTI-1 isolated from sunflower seeds, Biopolymers. - 2017, Vol. 108, no. 6, s. 1-11, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.908, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.225
 33. Marta Spodzieja, Sławomir Lach, Justyna Iwaszkiewicz, Valérie Cesson, Katarzyna Kalejta, Daniel Olive, Olivier Michielin, Daniel E. Speiser, Vincent Zoete, Laurent Derré, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Design of short peptides to block BTLA/HVEM interactions for promoting anticancer T-cell responses, PLoS One, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 12, iss. 6, e0179201, s. 1-17, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.806, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.394
 34. Joanna Jeżewska-Frąckowiak, K. Seroczyńska, J. Banaszczyk, D. Wozniak, M. Skowron, Agnieszka Ożóg, Agnieszka Żylicz-Stachula, Tadeusz Ossowski, Piotr M. Skowron, Detection of endospore producing Bacillus species from commercial probiotics and their preliminary microbiological characterization, Journal of Environmental Biology. - 2017, Vol. 38, iss. 6, s. 1435-1440, Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.697, Punktacja MNiSW: 15.000, 5-letni Impact Factor ISI: 0.898
 35. Agnieszka Gajewicz, Development of valuable predictive read-across models based on "real-life" (sparse) nanotoxicity data, Environmental Science Nano. - 2017, Vol. 4, no. 6, s. 1389-1403, Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.047, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 6.056
 36. Patrick Groves, Diffusion ordered spectroscopy (DOSY) as applied to polymers, Polymer Chemistry. - 2017, Vol. 8, iss. 44, s. 6700-6708, Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.375, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 5.123
 37. Marcin Czapla, Dinuclear superhalogen anions containing two different central atoms, Journal of Fluorine Chemistry. - 2017, Vol. 199, s. 97-102, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.101, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.888
 38. Henryk Myszka, Patrycja Sokołowska, Agnieszka Cieślińska, Andrzej Nowacki, Maciej Jaśkiewicz, Wojciech Kamysz, Beata Liberek, Diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-galactopyranoside: synthesis, derivatives and antimicrobial activity, Beilstein Journal of Organic Chemistry, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 13, s. 2310-2315, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.337, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.705
 39. Małgorzata Sikorska-Wiśniewska, Adriana Mika, Tomasz Śledziński, Sylwia Małgorzewicz, Piotr Stepnowski, Bolesław Rutkowski, Michał Chmielewski, Disorders of serum omega-3 fatty acid composition in dialyzed patients, and their associations with fat mass, Renal Failure. - 2017, Vol. 39, no. 1, s. 406-412, Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.790, Punktacja MNiSW: 15.000, 5-letni Impact Factor ISI: 0.880
 40. Paweł Wityk, Miłosz Wieczór, Samanta Makurat, Lidia Chomicz-Mańka, Jacek Czub, Janusz Rak, Dominant pathways of adenosyl radical-induced DNA damage revealed by QM/MM metadynamics, Journal of Chemical Theory and Computation. - 2017, Vol. 13, iss. 12, s. 6415-6423, Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.245, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 6.016
 41. Paweł Krupa, Adam K. Sieradzan, Magdalena A. Mozolewska, Huiyu Li, Adam Liwo, Harold A. Scheraga, Dynamics of disulfide-bond disruption and formation in the thermal unfolding of ribonuclease A, Journal of Chemical Theory and Computation. - 2017, Vol. 13, iss. 11, s. 5721-5730, Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.245, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 6.016
 42. Teresa Lorenzi, Maria Michela Cappelletti Trombettoni, Roberto Ghiselli, Francesca Paolinelli, Rosaria Gesuita, Oscar Cirioni, Mauro Provinciali, Wojciech Kamysz, Elżbieta Kamysz, Cristiano Piangatelli, Mario Castellucci, Mario Guerrieri, Manrico Morroni, Effect of omiganan on colonic anastomosis healing in a rat model of peritonitis, American Journal of Translational Research, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 9, no. 7, s. 3374-3386, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.829, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.011
 43. Tomasz J. Wąsowicz, Iwona Dąbkowska, Antti Kivimäki, Marcello Coreno, Mariusz Zubek, Elimination and migration of hydrogen in the vacuum-ultraviolet photodissociation of pyridine molecules, Journal of Physics. B, Atomic, Molecular, and Optical Physics. - 2017, Vol. 50, no. 1, art. no. 015101, s. 1-9, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.792, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.660
 44. Joanna Sadkowska, Magda Caban, Mariusz Chmielewski, Piotr Stepnowski, Jolanta Kumirska, Environmental aspects of using gas chromatography for determination of pharmaceutical residues in samples characterized by different composition of the matrix, Archives of Environmental Protection. - 2017, Vol. 43, no. 3, s. 3-9, Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.708, Punktacja MNiSW: 15.000, 5-letni Impact Factor ISI: 0.835
 45. Agnieszka S. Karczyńska, Cezary Czaplewski, Paweł Krupa, Magdalena A. Mozolewska, Keehyoung Joo, Jooyoung Lee, Adam Liwo, Ergodicity and model quality in template-restrained canonical and temperature/Hamiltonian Replica Exchange coarse-grained molecular dynamics simulations of proteins, Journal of Computational Chemistry. - 2017, Vol. 38, no. 31, s. 2730-2746, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.229, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.602
 46. Alicja Mikołajczyk, Natalia Sizochenko, Ewa Mulkiewicz, Anna Malankowska, Michał Nischk, Przemysław Jurczak, Seishiro Hirano, Grzegorz Nowaczyk, Adriana Zaleska-Medynska, Jerzy Leszczyński, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn, Evaluating the toxicity of TiO2-based nanoparticles to Chinese hamster ovary cells and Escherichia coli: a complementary experimental and computational approach, Beilstein Journal of Nanotechnology, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 8,
  s. 2171-2180, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.127, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.070
 47. Krzesimir Ciura, Aleksandra Pawelec, Magdalena Buszewska-Forajta, Michal Jan Markuszewski, Joanna Nowakowska, Adam Prahl, Bartosz Wielgomas, Szymon Dziomba, Evaluation of sample injection precision in respect to sensitivity in capillary electrophoresis using various injection modes, Journal of Separation Science. - 2017, Vol. 40, iss. 5, s. 1167-1175, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.557, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.457
 48. Sylwia Zielińska, Piotr Radkowski, Tadeusz Ossowski, Agnieszka Ludwig-Gałęzowska, Joanna M. Łoś, Marcin Łoś, First insight into microbial community composition in a phosphogypsum waste heap soil, Acta Biochimica Polonica. - 2017, Vol. 64, no. 4, s. 693-698, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.159, Punktacja MNiSW: 15.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.491
 49. Dorota Zarzeczańska, Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Amanda Kulpa, Tadeusz Ossowski, Andrzej Sporzyński, Fluorinated boronic acids: acidity and hydrolytic stability of fluorinated phenylboronic acids, European Journal of Inorganic Chemistry. - 2017, Vol. 2017, iss. 38-39, s. 4493-4498, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.444, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.412
 50. Anita Sosnowska, Monika Grzonkowska, Tomasz Puzyn, Global versus local QSAR models for predicting ionic liquids toxicity against IPC-81 leukemia rat cell line: the predictive ability, Journal of Molecular Liquids. - 2017, Vol. 231, s. 333-340, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.648, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.187
 51. María Cristina Nevárez Martínez, Paweł Mazierski, Marek P. Kobylański, Grażyna Szczepańska, Grzegorz Trykowski, Anna Malankowska, Magda Kozak, Patricio J. Espinoza-Montero, Adriana Zaleska-Medynska, Growth, structure, and photocatalytic properties of hierarchical V2O5-TiO2 nanotube arrays obtained from the one-step anodic oxidation of Ti-V alloys, Molecules, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 22, iss. 4, art. no. 580, s. 1-16, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.861, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.988
 52. Paweł Mazierski, Joanna Nadolna, Grzegorz Nowaczyk, Wojciech Lisowski, Michał Jerzy Winiarski, Tomasz Klimczuk, Marek Piotr Kobylański, Stefan Jurga, Adriana Zaleska-Medynska, Highly visible-light-photoactive heterojunction based on TiO2 nanotubes decorated by Pt nanoparticles and Bi2S3 quantum dots, Journal of Physical Chemistry. C. - 2017, Vol. 121, no. 32, s. 17215-17225, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.536, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.796
 53. Adriana Mika, Jarosław Kobiela, Aleksandra Czumaj, Michał Chmielewski, Piotr Stepnowski, Tomasz Śledziński, Hyper-elongation in colorectal cancer tissue - cerotic acid is a potential novel serum metabolic marker of colorectal malignancies, Cellular Physiology and Biochemistry. - 2017, Vol. 41, no. 2, s. 722-730, Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.104, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.050
 54. Marta Spodzieja, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Aneta Szymańska, Hyphenated mass spectrometry techniques in the diagnosis of amyloidosis, Current Medicinal Chemistry. - 2017, Vol. 24, s. 1-17, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.249, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.508
 55. Travis Johnston, Boyu Zhang, Adam Liwo, Silvia Crivelli, Michela Taufer, In situ data analytics and indexing of protein trajectories, Journal of Computational Chemistry. - 2017, Vol. 38, no. 16, s. 1419-1430, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.229, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.602
 56. Fredrik StrÅlberg, Ali Kassem, Franciszek Kasprzykowski, Magnus Abrahamson, Anders Grubb, Catharina Lindholm, Ulf H. Lerner, Inhibition of lipopolysaccharide-induced osteoclast formation and bone resorption in vitro and in vivo by cysteine proteinase inhibitors, Journal of Leukocyte Biology. - 2017, Vol. 101, no. 5, s. 1233-1243, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.018, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.558
 57. Adam K. Sieradzan, Rafał Jakubowski, Introduction of steered molecular dynamics into UNRES coarse-grained simulations package, Journal of Computational Chemistry. - 2017, Vol. 38, no. 8, s. 553-562, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.229, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.602
 58. Hanna Męczykowska, Paulina Kobylis, Piotr Stepnowski, Magda Caban, Ionic liquids for the passive sampling of sulfonamides from water-applicability and selectivity study, Analytical and Bioanalytical Chemistry. - 2017, Vol. 409, no. 16, s. 3951-3958, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.431, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.306
 59. Joanna Drzeżdżon, Agnieszka Piotrowska, Dariusz Wyrzykowski, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński, Dagmara Jacewicz, Kinetics and thermodynamics of the reaction of iminodiacetate copper(II) complexes with 1,10- phenanthroline and 2,2'-bipyridine in aqueous, anionic, cationic and nonionic surfactants solutions, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. - 2017, Vol. 122, no. 2, s. 729-740, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.264, Punktacja MNiSW: 15.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.143
 60. Beata Zadykowicz, Piotr Storoniak, Lattice energetics and thermochemistry of acridine derivatives and substituted acridinium trifluoromethanesulphonates, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2017, Vol. 129, no. 3, s. 1613-1624, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.953, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.690
 61. Małgorzata Drewnowska, Jerzy Falandysz, Maria Chudzińska, Anetta Hanć, Martyna Saba, Danuta Barałkiewicz, Leaching of arsenic and sixteen metallic elements from Amanita fulva mushrooms after food processing, LWT - Food Science and Technology. - 2017, Vol. 84, s. 861-866, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.329, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.929
 62. Ivan Širić, Ante Kasap, Dalibor Bedeković, Jerzy Falandysz, Lead, cadmium and mercury contents and bioaccumulation potential of wild edible saprophytic and ectomycorrhizal mushrooms, Croatia, Journal of Environmental Science and Health. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. - 2017, Vol. 52, iss. 3, s. 156-165, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.362, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.364
 63. M. Ficek, Paweł Niedziałkowski, M. Śmietana, M. Koba, S. Drijkoningen, R. Bogdanowicz, W. J. Bock, K. Haenen, Linear antenna microwave chemical vapour deposition of diamond films on long-period fiber gratings for bio-sensing applications
  ŹRÓDŁO: Optical Materials Express, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 7, no. 11, s. 3952-3962, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.591, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.857
 64. Teresa Łepek, Anna Kwiatkowska, Frédéric Couture, Kévin Ly, Roxane Desjardins, Yves Dory, Adam Prahl, Robert Day, Macrocyclization of a potent PACE4 inhibitor: benefits and limitations, European Journal of Cell Biology. - 2017, Vol. 96, iss. 5,
  s. 476-485, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.712, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.753
 65. Paweł Krupa, Anna Hałabis, Wioletta Żmudzińska, Stanisław Ołdziej, Harold A. Scheraga, Adam Liwo, Maximum likelihood calibration of the UNRES force field for simulation of protein structure and dynamics, Journal of Chemical Information and Modeling. - 2017, Vol. 57, iss. 9, s. 2364-2377, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.760, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.066
 66. Olimpia Rybacka, Marcin Czapla, Piotr Skurski, Mechanisms of carbon monoxide hydrogenation yielding formaldehyde catalyzed by the representative strong mineral acid, H2SO4, and Lewis-Brønsted superacid, HF/AlF3, Physical Chemistry Chemical Physics. - 2017, Vol. 19, no. 27, s. 18047-18054, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.123, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.242
 67. Joanna Dołżonek, Chul-Woong Cho, Piotr Stepnowski, Marta Markiewicz, Jorg Thöming, Stefan Stolte, Membrane partitioning of ionic liquid cations, anions and ion pairs - estimating the bioconcentration potential of organic ions, Environmental Pollution. - 2017, Vol. 228, s. 378-389, Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.099, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 5.552
 68. Alicja Kotłowska, Tomasz Puzyn, Krzysztof Sworczak, Piotr Stepnowski, Piotr Szefer, Metabolomic biomarkers in urine of Cushing's syndrome patients, International Journal of Molecular Sciences. - 2017, Vol. 18, iss. 2, art. no. 294, s. 1-15, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.226, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.482
 69. Jerzy Falandysz, Ji Zhang, Anna Wiejak, Danuta Barałkiewicz, Anetta Hanć, Metallic elements and metalloids in Boletus luridus, B. magnificus and B. tomentipes mushrooms from polymetallic soils from SW China, Ecotoxicology and Environmental Safety. - 2017, Vol. 142, s. 497-502, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.743, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.577
 70. Dagmara Jacewicz, Kamila Siedlecka-Kroplewska, Joanna Drzeżdżon, Agnieszka Piotrowska, Dariusz Wyrzykowski, Aleksandra Tesmar, Krzysztof Żamojć, Lech Chmurzyński, Method for detection of hydrogen peroxide in HT22 cells, Scientific Reports, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 7, art. no. 45673, s. 1-6, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.259, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.847
 71. Alan Puckowski, Stefan Stolte, Marta Wagil, Marta Markiewicz, Paulina Łukaszewicz, Piotr Stepnowski, Anna Białk-Bielińska, Mixture toxicity of flubendazole and fenbendazole to Daphnia magna, International Journal of Hygiene and Environmental Health. - 2017, Vol. 220, iss. 3, s. 575-582, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.643, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.439
 72. Anna Białk-Bielińska, Magda Caban, Aleksandra Pieczyńska, Piotr Stepnowski, Stefan Stolte, Mixture toxicity of six sulfonamides and their two transformation products to green algae Scenedesmus vacuolatus and duckweed Lemna minor, Chemosphere. - 2017, Vol. 173, s. 542-550, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.208, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.506
 73. Piotr Urbaszek, Agnieszka Gajewicz, Celina Sikorska, Maciej Harańczyk, Tomasz Puzyn, Modeling adsorption of brominated, chlorinated and mixed bromo/chloro-dibenzo-p-dioxins on C60 fullerene using Nano-QSPR, Beilstein Journal of Nanotechnology, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 8, s. 752-761, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.127, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.070
 74. Agnieszka Chylewska, Małgorzata Ogryzek, Mariusz Makowski, Modern approach to medical diagnostics - the use of separation techniques in microorganisms detection, Current Medicinal Chemistry. - 2017, Vol. 24, s. 1-45, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.249, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.508
 75. Rafał Ślusarz, Justyna Samaszko-Fiertek, Barbara Dmochowska, Janusz Madaj, Molecular dynamics study on the influence of C-terminal sugar substitution on dynamics and conformation of vancomycin derivatives, Journal of Carbohydrate Chemistry. - 2017, Vol. 36, no. 1, s. 45-58, Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.671, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 0.962
 76. Agnieszka Chylewska, Małgorzata Biedulska, Mariusz Makowski, Multi-analytical studies about physico-chemical properties of Ni(II)-vitamin B6 coordination compounds and their CT-DNA interactions, Journal of Molecular Liquids. - 2017, Vol. 243, s. 771-780, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.648, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.187
 77. Łukasz P. Haliński, J. Samuels, Piotr Stepnowski, Multivariate analysis as a key tool in chemotaxonomy of brinjal eggplant, African eggplants and wild related species, Phytochemistry. - 2017, Vol. 144, s. 87-97, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.205, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.349
 78. Roland Treu, Jerzy Falandysz, Mycoremediation of hydrocarbons with basidiomycetes - a review, Journal of Environmental Science and Health. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. - 2017, Vol. 52, iss. 3, s. 148-155, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.362, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.364
 79. Katarzyna Kral, Tadeusz Bieg, Agnieszka Kudelko, Anna Barabaś, Aleksandra Dąbrowska, Ilona Wandzik, New N-substituted hydrazones, derivatives of uridyl aldehyde, Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. - 2017, Vol. 36, iss. 3, s. 159-169, Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.868, Punktacja MNiSW: 15.000, 5-letni Impact Factor ISI: 0.888
 80. Maciej Salaga, Anna Mokrowiecka, Marta Zielińska, Ewa Małecka-Panas, Radzisław Kordek, Elżbieta Kamysz, Jakub Fichna, New peptide inhibitor of dipeptidyl peptidase IV, EMDB-1 extends the half-life of GLP-2 and attenuates colitis in mice after topical administration, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. - 2017, Vol. 363, iss. 1, s. 92-103, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.867, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.784
 81. João F. Gomes, Katarzyna Bednarczyk, Marta Gmurek, Marek Stelmachowski, Adriana Zaleska-Medynska, Fátima C. Bastos, M. Emília Quinta-Ferreira, Raquel Costa, Rosa M. Quinta-Ferreira, Rui C. Martins, Noble metal-TiO2 supported catalysts for the catalytic ozonation of parabens mixtures, Process Safety and Environmental Protection. - 2017, Vol. 111, s. 148-159, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.905, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.119
 82. Ewelina Grabowska, Magdalena Diak, Tomasz Klimczuk, Wojciech Lisowski, Adriana Zaleska-Medynska, Novel decahedral TiO2 photocatalysts modified with Ru or Rh NPs: Insight into the mechanism, Molecular Catalysis. - 2017, Vol. 434, s. 154-166, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.211, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.979
 83. Beata Grobelna, Anna Synak, Dorota Głowaty, Piotr Bojarski, Elżbieta Szczepańska, Karol Szczodrowski, Ignacy Gryczyński, Jakub Karczewski, Novel inorganic xerogels doped with CaWO4:xDy: synthesis, characterization and luminescence properties, Materials Chemistry and Physics. - 2017, Vol. 199, s. 166-172, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.084, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.283
 84. Jerzy Falandysz, Maria Chudzińska, Danuta Barałkiewicz, Martyna Saba, Yuan-Zhong Wang, Ji Zhang, Occurrence, variability and associations of trace metallic elements and arsenic in sclerotia of medicinal Wolfiporia extensa from polymetallic soils in Yunnan, China, Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. - 2017, Vol. 74, no. 5, s. 1379-1387, Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.745, Punktacja MNiSW: 15.000, 5-letni Impact Factor ISI: 0.876
 85. Aleksander Kołodziejczyk, Aleksandra Kołodziejczyk, Organizmy modyfikowane genetycznie. Jak bardzo są one niebezpieczne?, Przemysł Chemiczny. - 2017, R. 96, nr 1, s. 64-75, Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.385, Punktacja MNiSW: 15.000, 5-letni Impact Factor ISI: 0.329
 86. Magdalena Murawska, Aneta Szymańska, Anders Grubb, Maciej Kozak, Overall conformation of covalently stabilized domain-swapped dimer of human cystatin C in solution, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. B. - 2017, Vol. 411, s. 136-140, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.109, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.113
 87. Katarzyna Mioduszewska, Joanna Dołżonek, Dariusz Wyrzykowski, Łukasz Kubik, Paweł Wiczling, Celina Sikorska, Michał Toński, Zbigniew Kaczyński, Piotr Stepnowski, Anna Białk-Bielińska, Overview of experimental and computational methods for the determination of the pKa values of 5-fluorouracil, cyclophosphamide, ifosfamide, imatinib and methotrexate, TrAC. Trends in Analytical Chemistry. - 2017, Vol. 97, s. 283-296, Wskaźnik Impact Factor ISI: 8.442, Punktacja MNiSW: 50.000, 5-letni Impact Factor ISI: 7.929
 88. Marcin Czapla, Piotr Skurski, Oxidizing CO2 with superhalogens, Physical Chemistry Chemical Physics. - 2017, Vol. 19, no. 7, s. 5435-5440, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.123, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.242
 89. Magdalena Diak, Marek Klein, Tomasz Klimczuk, Wojciech Lisowski, Hynd Remita, Adriana Zaleska-Medynska, Ewelina Grabowska, Photoactivity of decahedral TiO2 loaded with bimetallic nanoparticles: degradation pathway of phenol-1-13C and hydroxyl radical formation, Applied Catalysis. B, Environmental. - 2017, Vol. 200, s. 56-71, Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.446, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 8.870
 90. João F. Gomes, Inês Leal, Katarzyna Bednarczyk, Marta Gmurek, Marek Stelmachowski, Magdalena Diak, M. Emília Quinta-Ferreira, Raquel Costa, Rosa M. Quinta-Ferreira, Rui C. Martins, Photocatalytic ozonation using doped TiO2 catalysts for the removal of parabens in water, Science of the Total Environment. - 2017, Vol. 609, s. 329-340, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.900, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 5.102
 91. Paweł Mazierski, Anna Malankowska, Marek Kobylański, Magdalena Diak, Magdalena Kozak, Michał Jerzy Winiarski, Tomasz Klimczuk, Wojciech Lisowski, Grzegorz Nowaczyk, Adriana Zaleska-Medynska, Photocatalytically active TiO2/Ag2O nanotube arrays interlaced with silver nanoparticles obtained from the one-step anodic oxidation of Ti-Ag alloys, ACS Catalysis, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 7, iss. 4, s. 2753-2764, Wskaźnik Impact Factor ISI: 10.614, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 10.945
 92. Małgorzata Szyszkowska, Cezary Czaplewski, Wiesław Wiczk, Photophysical and theoretical studies of diphenylacetylene derivatives with restricted rotation, Journal of Molecular Structure. - 2017, Vol. 1138, s. 81-89, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.753, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.561
 93. Joanna Makowska, Physicochemical and structural studies on shaping of β-hairpin in proteins as a first stage of amyloid formation, Current Protein & Peptide Science. - 2017, Vol. 18, no. 12, s. 1244-1253, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.576, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.696
 94. Małgorzata Drewnowska, Anetta Hanć, Danuta Barałkiewicz, Jerzy Falandysz, Pickling of chanterelle Cantharellus cibarius mushrooms highly reduce cadmium contamination, Environmental Science and Pollution Research. - 2017, Vol. 24, no. 27, s. 21733-21738, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.741, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.023
 95. Alwyn Fernandes, Martin Rose, Jerzy Falandysz, Polychlorinated naphthalenes (PCNs) in food and humans, Environment International. - 2017, Vol. 104, s. 1-13, Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.088, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 7.729
 96. Cezary Czaplewski, Krzysztof Smalara, Artur Giełdoń, Maciej Bobrowski, Polymerization of chloro-p-xylylenes, quantum-chemical study, Journal of Molecular Modeling. - 2017, Vol. 23, no. 2, art. no. 40, s. 1-20, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.425, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.540
 97. Izabela Małuch, Christine Levesque, Anna Kwiatkowska, Frédéric Couture, Kévin Ly, Roxane Desjardins, Witold A. Neugebauer, Adam Prahl, Robert Day, Positional scanning identifies the molecular determinants of a high affinity multi-leucine inhibitor for furin and PACE4, Journal of Medicinal Chemistry. - 2017, Vol. 60, iss. 7, s. 2732-2744, Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.259, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 5.896
 98. Dorota Wileńska, Piotr Skurski, Iwona Anusiewicz, Possible formation of H3O+ cations due to aluminum fluoride interactions with water, The Journal of Physical Chemistry. A. - 2017, Vol. 121, no. 22, s. 4372-4378, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.847, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.663
 99. Adriana Mika, Zbigniew Kaczyński, Piotr Stepnowski, Maciej Kaczor, Monika Proczko-Stepaniak, Łukasz Kaska, Tomasz Sledzinski, Potential application of 1H NMR for routine serum lipidome analysis -evaluation of effects of bariatric surgery, Scientific Reports, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 7, art. no. 15530, s. 1-9, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.259, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.847
 100. Natalia Sizochenko, Michael Syzochenko, Agnieszka Gajewicz, Jerzy Leszczynski, Tomasz Puzyn, Predicting physical properties of nanofluids by computational modeling, Journal of Physical Chemistry. C. - 2017, Vol. 121, no. 3, s. 1910-1917, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.536, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.796
 101. Patrycja Parnicka, Paweł Mazierski, Tomasz Grzyb, Zhishun Wei, Ewa Kowalska, Wojciech Lisowski, Tomasz Klimczuk, Joanna Nadolna, Preparation and photocatalytic activity of Nd-modified TiO2 photocatalysts : insight into the excitation mechanism under visible light, Journal of Catalysis. - 2017, Vol. 353, s. 211-222, Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.844, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 7.610
 102. Magdalena Miodyńska, Beata Bajorowicz, Paweł Mazierski, Wojciech Lisowski, Tomasz Klimczuk, Michał Jerzy Winiarski, Adriana Zaleska-Medynska, Joanna Nadolna, Preparation and photocatalytic properties of BaZrO3 and SrZrO3 modified with Cu2O/Bi2O3 quantum dots, Solid State Sciences. - 2017, Vol. 74, s. 13-23, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.811, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.894
 103. Carla Guarino, Yveline Hamon, Cécile Croix, Anne-Sophie Lamort, Sandrine Dallet-Choisy, Sylvain Marchand-Adam, Adam Lesner, Thomas Baranek, Marie-Claude Viaud-Massuard, Conni Lauritzen, John Pedersen, Nathalie Heuzé-Vourc'h, Mustapha Si-Tahar, Erhan Firatli, Dieter E. Jenne, Francis Gauthier, Marshall S. Horwitz, Niels Borregaard, Brice Korkmaz, Prolonged pharmacological inhibition of cathepsin C results in elimination of neutrophil serine proteases, Biochemical Pharmacology. - 2017, Vol. 131, s. 52-67, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.581, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.624
 104. Jerzy Falandysz, Ji Zhang, Tamara Zalewska, Radioactive artificial 137Cs and natural 40K activity in 21 edible mushrooms of the genus Boletus species from SW China, Environmental Science and Pollution Research. - 2017, Vol. 24, iss. 9, s. 8189-8199, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.741, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.023
 105. Luigi Cocchi, Karolina Kluza, Tamara Zalewska, Anna Apanel, Jerzy Falandysz, Radioactive caesium (134Cs and 137Cs) in mushrooms of the genus Boletus from the Reggio Emilia in Italy and Pomerania in Poland, Isotopes in Environmental and Health Studies. - 2017, Vol. 53, iss. 6, s. 620-627, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.386, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.350
 106. Artur Giełdoń, Magdalena Witt, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn, Rapid insight into C60 influence on biological functions of proteins, Structural Chemistry. - 2017, Vol. 28, iss. 6, s. 1775-1788, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.582, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.372
 107. Aleksandra Pieczyńska, Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska, Aleksandra Ofiarska, Ewa Maria Siedlecka, Removal of cytostatic drugs by AOPs: a review of applied processes in the context of green technology, Critical Reviews in Environmental Science and Technology. - 2017, Vol. 47, iss. 14, s. 1282-1335, Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.790, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 5.288
 108. Damian Neubauer, Maciej Jaśkiewicz, Dorian Migoń, Marta Bauer, Karol Sikora, Emilia Sikorska, Elżbieta Kamysz, Wojciech Kamysz, Retro analog concept: comparative study on physico-chemical and biological properties of selected antimicrobial peptides, Amino Acids. - 2017, Vol. 49, no. 10, s. 1755-1771, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.173, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.241
 109. Justyna Pilipczuk, Beata Zalewska-Piątek, Piotr Bruździak, Jacek Czub, Miłosz Wieczór, Marcin Olszewski, Marta Wanarska, Bogdan Nowicki, Danuta Augustin-Nowacka, Rafał Piątek, Role of the disulfide bond in stabilizing and folding of the fimbrial protein DraE from uropathogenic Escherichia coli, Journal of Biological Chemistry. - 2017, Vol. 292, no. 39, s. 16136-16149, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.125, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.323
 110. Magdalena A. Mozolewska, Adam K. Sieradzan, Andrei Niadzvedtski, Cezary Czaplewski, Adam Liwo, Paweł Krupa, Role of the sulfur to α-carbon thioether bridges in thurincin H, Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. - 2017, Vol. 35, iss. 13, s. 2868-2879, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.123, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.555
 111. Katarzyna Odziomek, Daniela Ushizima, Przemysław Oberbek, Krzysztof Jan Kurzydłowski, Tomasz Puzyn, Maciej Haranczyk, Scanning electron microscopy image representativeness : morphological data on nanoparticles, Journal of Microscopy. - 2017, Vol. 265, iss. 1, s. 34-50, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.692, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.025
 112. Izabela Fischer, Łukasz Haliński, Włodzimierz Meissner, Piotr Stepnowski, Małgorzata Knitter, Seasonal changes in the preen wax composition of the Herring gull Larus argentatus, Chemoecology. - 2017, Vol. 27, iss. 4, s. 127-139, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.298, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.706
 113. Magdalena Wysocka, Kamila Sychowska, Natalia Gruba, Łukasz Winiarski, Marcin Skoreński, Mateusz Psurski, Joanna Makowska, Artur Giełdoń, Tomasz Wenta, Mirosław Jarząb, Przemysław Glaza, Joanna Zdancewicz, Marcin Sieńczyk, Barbara Lipińska, Adam Lesner, Selection of effective HTRA3 activators using combinatorial chemistry, ACS Combinatorial Science. - 2017, Vol. 19, iss. 9, s. 565-573, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.168, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.166
 114. Szymon Kowalski, Stanisław Hać, Dariusz Wyrzykowski, Agata Zauszkiewicz-Pawlak, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Selective cytotoxicity of vanadium complexes on human pancreatic ductal adenocarcinoma cell line by inducing necroptosis, apoptosis and mitotic catastrophe proces, Oncotarget, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 8, iss. 36, s. 60324-60341, Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.168, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 5.312
 115. María Cristina Nevárez Martínez, Marek P. Kobylański, Paweł Mazierski, Jolanta Wółkiewicz, Grzegorz Trykowski, Anna Malankowska, Magda Kozak, Patricio J. Espinoza-Montero, Adriana Zaleska-Medynska, Self-organized TiO2-MnO2 nanotube arrays for efficient photocatalytic degradation of toluene, Molecules, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 22, iss. 4, art. no. 564, s. 1-14, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.861, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.988
 116. Marcin Czapla, Silicon amino acids, International Journal of Quantum Chemistry. - 2018, Vol. 118, iss. 3, art. no. e25488, s. 1-8, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.920, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.569
 117. Mariusz Makowski, Adam Liwo, Harold A. Scheraga, Simple physics-based analytical formulas for the potentials of mean force of the interaction of amino acid side chains in water. VII. Charged-hydrophobic/polar and polar-hydrophobic/polar side chains, Journal of Physical Chemistry. B. - 2017, Vol. 121, iss. 2, s. 379-390, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.177, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.177
 118. Paulina Strzelecka, Dominika Czaplińska, Rafał Sądej, Anna Wardowska, Michał Pikuła, Adam Lesner, Simplified, serine-rich theta-defensin analogues as antitumour peptides, Chemical Biology & Drug Design. - 2017, Vol. 90, iss. 1, s. 52-63, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.396, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.473
 119. Anna Woźniak, Anna Malankowska, Grzegorz Nowaczyk, Bartosz F. Grześkowiak, Karol Tuśnio, Ryszard Słomski, Adriana Zaleska-Medynska, Stefan Jurga, Size and shape-dependent cytotoxicity profile of gold nanoparticles for biomedical applications, Journal of Materials Science. Materials in Medicine. - 2017, Vol. 28, art. no. 92, s. 1-11, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.325, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.494
 120. Małgorzata Mędyk, Maria Chudzińska, Danuta Barałkiewicz, Jerzy Falandysz, Specific accumulation of cadmium and other trace elements in Sarcodon imbricatus using ICP-MS with a chemometric approach, Journal of Environmental Science and Health. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. - 2017, Vol. 52, iss. 5, s. 361-366, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.362, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.364
 121. Robin Schürmann, Katrin Tanzer, Iwona Dąbkowska, Stephan Denifl, Ilko Bald, Stability of the parent anion of the potential radiosensitizer 8-bromoadenine formed by low-energy (Journal of Physical Chemistry. B. - 2017, Vol. 121, iss. 23,
  s. 5730-5734, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.177, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.177
 122. Barbara Kościelska, Michalina Walas, Tomasz Lewandowski, Marcin Łapiński, Marcin Dębowski, Anna Synak, Andrzej Kłonkowski, Wojciech Sadowski, Irena Bylińska, Wiesław Wiczk, Structural and luminescence investigation of GeO2-PbO-Bi2O3-SrF2 glasses doped with Eu3+, Tb3+ and Tm3+ ions, Journal of Non-Crystalline Solids. - 2017, Vol. 462, s. 41-46, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.124, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.926
 123. Aleksandra Tesmar, Wiesława Ferenc, Dariusz Wyrzykowski, Artur Sikorski, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Dariusz Osypiuk, Joanna Drzeżdżon, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński, Structural characterization and biological properties of a new dinuclear oxidovanadium(IV) N-(phosphonomethyl)iminodiacetate complex with the 4-amino-2-methylquinolinium cation, Polyhedron. - 2017, Vol. 133, s. 75-81, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.926, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.790
 124. Dorota Żurawa-Janicka, Tomasz Wenta, Mirosław Jarząb, Joanna Skórko-Glonek, Przemysław Glaza, Artur Giełdoń, Jerzy Ciarkowski, Barbara Lipińska, Structural insights into the activation mechanisms of human HtrA serine proteases, Archives of Biochemistry and Biophysics. - 2017, Vol. 621, s. 6-23, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.165, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.974
 125. Aleksandra Tesmar, Maciej Witwicki, Dariusz Wyrzykowski, Artur Sikorski, Dagmara Jacewicz, Joanna Drzeżdżon, Lech Chmurzyński, Structure and characterization of physicochemical and magnetic properties of new complex containing monobridged oxygen copper(II) dinuclear cation, Polyhedron. - 2017, Vol. 127, s. 144-152, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.926, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.790
 126. Aleksandra Tesmar, Dariusz Wyrzykowski, Katarzyna Kazimierczuk, Julia Kłak, Szymon Kowalski, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Joanna Drzeżdżon, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński, Structure, physicochemical and biological properties of an aqua (2,2',2''-Nitrilotriacetato)-oxidovanadium(IV) salt with 4-methylpyridinium cation, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. - 2017, Vol. 643, iss. 7,
  s. 501-510, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.144, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.043
 127. Joanna Drzeżdżon, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Artur Sikorski, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński, Structures, physicochemical and cytoprotective properties of new oxidovanadium(IV) complexes -[VO(mIDA)(dmbipy)]ˇ1.5H2O and [VO(IDA)(dmbipy)]ˇ2H2O, Journal of Molecular Structure. - 2017, Vol. 1143, s. 515-525, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.753, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.561
 128. Magdalena Pazda, Piotr Stepnowski, Tomasz Śledziński, Michał Chmielewski, Adriana Mika, Suitability of selected chromatographic columns for analysis of fatty acids in dialyzed patients, Biomedical Chromatography. - 2017, Vol. 31, iss. 11, art. no. e4006, s. 1-8, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.613, Punktacja MNiSW: 20.000,
  5-letni Impact Factor ISI: 1.612
 129. Grzegorz Romanowski, Jaromir Kira, Synthesis, characterization and catalytic activity of dioxidomolybdenum(VI) complexes with tridentate Schiff bases derived from 1R,2S(-)-norephedrine, Polyhedron. - 2017, Vol. 134, s. 50-58, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.926, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.790
 130. M. Sałaga, A. Mokrowiecka, D. Jacenik, A. I. Cygankiewicz, E. Małecka-Panas, R. Kordek, W. M. Krajewska, Małgorzata Katarzyna Sobocińska, Elżbieta Kamysz, J. Fichna, Systemic administration of sialorphin attenuates experimental colitis in mice via interaction with mu and kappa opioid receptors, Journal of Crohn's and Colitis. - 2017, Vol. 11, no. 8, s. 988-998, Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.813, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 5.926
 131. Magda Caban, Piotr Stepnowski, The antagonistic role of chaotropic hexafluorophosphate anions and imidazolium cations composing ionic liquids applied as phase additives in the separation of tri-cyclic antidepressants, Analytica Chimica Acta. - 2017, Vol. 967, s. 102-110, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.950, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.849
 132. Aleksandra Kotynia, Edward Krzyżak, Elżbieta Kamysz, Małgorzata Sobocińska, Justyna Brasuń, The coordination abilities of three novel analogues of saliva peptides: the influence of structural modification on the copper binding, International Journal of Peptide Research and Therapeutics. - 2017, Vol. 23, iss. 4, s. 409-418, Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.904, Punktacja MNiSW: 15.000, 5-letni Impact Factor ISI: 0.882
 133. Anna Gołąbiewska, Wojciech Lisowski, Marcin Jarek, Grzegorz Nowaczyk, Monika Michalska, Stefan Jurga, Adriana Zaleska-Medynska, The effect of metals content on the photocatalytic activity of TiO2 modified by Pt/Au bimetallic nanoparticles prepared by sol-gel method, Molecular Catalysis. - 2017, Vol. 442, s. 154-163, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.211, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.979
 134. Marta Długokęcka, Justyna Łuczak, Żaneta Polkowska, Adriana Zaleska-Medynska, The effect of microemulsion composition on the morphology of Pd nanoparticles deposited at the surface of TiO2 and photoactivity of Pd-TiO2, Applied Surface Science. - 2017, Vol. 405, s. 220-230, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.387, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.184
 135. Olimpia Rybacka, Marcin Czapla, Piotr Skurski, The formation of formaldehyde via the carbon monoxide hydrogenation catalyzed by the HSbF6 superacid, Theoretical Chemistry Accounts. - 2017, Vol. 136, iss. 12, art. no. 140, s. 1-6, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.890, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.839
 136. Paweł Mazierski, J. Łuczak, W. Lisowski, M. J. Winiarski, T. Klimczuk, Adriana Zaleska-Medynska, The ILs-assisted electrochemical synthesis of TiO2 nanotubes: the effect of ionic liquids on morphology and photoactivity, Applied Catalysis. B, Environmental. - 2017, Vol. 214, s. 100-113, Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.446, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 8.870
 137. Anna Barabaś, Izabela D. Madura, Paulina H. Marek, Aleksandra M. Dąbrowska, The n-propyl 3-azido-2,3-dideoxy-β-d-arabino-hexopyranoside: syntheses, crystal structure, physical properties and stability constants of their complexes with Cu(II), Ni(II) and VO(II), Journal of Molecular Structure. - 2017, Vol. 1148, s. 471-478, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.753, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.561
 138. Tomasz Wenta, Przemysław Glaza, Mirosław Jarząb, Urszula Zarzecka, Dorota Żurawa-Janicka, Adam Lesner, Joanna Skórko-Glonek, Barbara Lipińska, The role of the LB structural loop and its interactions with the PDZ domain of the human HtrA3 protease, Biochimica et Biophysica Acta. Proteins and Proteomics. - 2017, Vol. 1865, no. 9, s. 1141-1151, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.773, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.879
 139. Kinga Westphal, Samanta Makurat, Janusz Rak, The sequence dependence of photoinduced single strand break in 5-Bromo-2'-deoxyuridine labeled DNA supports that electron transfer is responsible for the damage, Journal of Physical Chemistry. B. - 2017, Vol. 121, iss. 39, s. 9169-9174, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.177, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.177
 140. Sylwia Freza, The stability of the double amino acid against decarboxylation in gas and aqueous phases, Theoretical Chemistry Accounts. - 2017, Vol. 136, iss. 7, art. no. 140, s. 1-7, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.890, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.839
 141. Piotr M. Skowron, Brian P. Anton, Edyta Czajkowska, Joanna Żebrowska, Ewa Sulecka, Daria Krefft, Joanna Jeżewska-Frąckowiak, Olga Żołnierkiewicz, Małgorzata Witkowska, Richard D. Morgan, Geoffrey G. Wilson, Alexey Fomenkov, Richard J. Roberts, Agnieszka Żylicz-Stachula, The third restriction-modification system from Thermus aquaticus YT-1: solving the riddle of two TaqII specificities, Nucleic Acids Research. - 2017, Vol. 45, no. 15, s. 9005-9018, Wskaźnik Impact Factor ISI: 10.162, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 9.338
 142. Karolina Ossowska, Małgorzata Czerwicka, Wojciech Śledź, Sabina Żołędowska, Agata Motyka, Małgorzata Golanowska, Guy Condemine, Ewa Łojkowska, Zbigniew Kaczyński, The uniform structure of O-polysaccharides isolated from Dickeya solani strains of different origin, Carbohydrate Research. - 2017, Vol. 445, s. 40-43, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.096, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.963
 143. Natalja Fjodorova, Marjana Novic, Agnieszka Gajewicz, Bakhtiyor Rasulev, The way to cover prediction for cytotoxicity for all existing nano-sized metal oxides by using neural network method, Nanotoxicology. - 2017, Vol. 11, no. 4, s. 475-483, Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.428, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 6.327
 144. Artur Giełdoń, Maciej Bobrowski, Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Cezary Czaplewski, Theoretical calculation of the physico-chemical properties of 1-butyl-4-methylpyridinium based ionic liquids, Journal of Molecular Liquids. - 2017, Vol. 225, s. 467-474, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.648, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.187
 145. Daria Krefft, Aliaksei Papkov, Agnieszka Żylicz-Stachula, Piotr M. Skowron, Thermostable proteins bioprocesses: the activity of restriction endonuclease-methyltransferase from Thermus thermophilus (RM.TthHB27I) cloned in Escherichia coli is critically affected by the codon composition of the synthetic gene, PLoS One, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 12, iss. 10, e0186633, s. 1-20, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.806, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.394
 146. Magdalena Jankowska, Paweł Rudnicki-Velasquez, Hanna Storoniak, Bolesław Rutkowski, Karol Krzymiński, Alicja Dębska-Ślizień, Thiamine diphosphate status and dialysis-related losses in end-stage Kidney disease patients treated with hemodialysis, Blood Purification. - 2017, Vol. 44, no. 4, s. 294-300, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.535, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.693
 147. Ewelina Grabowska, Martyna Marchelek, T. Klimczuk, W. Lisowski, Adriana Zaleska-Medynska, TiO2/SrTiO3 and SrTiO3 microspheres decorated with Rh, Ru or Pt nanoparticles: Highly UV-vis responsible photoactivity and mechanism, Journal of Catalysis. - 2017, Vol. 350, s. 159-173, Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.844, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 7.610
 148. Jerzy Falandysz, Maria Chudzińska, Danuta Barałkiewicz, Małgorzata Drewnowska, Anetta Hanć, Toxic elements and bio-metals in Cantharellus mushrooms from Poland and China, Environmental Science and Pollution Research. - 2017, Vol. 24, iss. 12, s. 11472-11482, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.741, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.023
 149. Marta Markiewicz, Christian Jungnickel, Stefan Stolte, Anna Białk-Bielińska, Jolanta Kumirska, Wojciech Mrozik, Ultimate biodegradability and ecotoxicity of orally administered antidiabetic drugs, Journal of Hazardous Materials. - 2017, Vol. 333, s. 154-161, Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.065, Punktacja MNiSW: 45.000, 5-letni Impact Factor ISI: 6.393
 150. Marcin Czapla, Sylwia Freza, Uncatalyzed peptide bond formation between two double amino acid molecules in the gas phase, International Journal of Quantum Chemistry. - 2017, Vol. 117, no. 21, art. no. e25435, s. 1-6, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.920, Punktacja MNiSW: 20.000, 5-letni Impact Factor ISI: 1.569
 151. Paweł Wityk, Magdalena Zdrowowicz, Justyna Wiczk, Janusz Rak, UV-induced electron transfer between triethylamine and 5-bromo-2'-deoxyuridine. A puzzle concerning the photochemical debromination of labeled DNA, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. - 2017, Vol. 142, s. 262-269, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.255, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.953
 152. Małgorzata Szyszkowska, Irena Bylińska, Wiesław Wiczk, Variable-temperature absorption and emission properties of 1,2-diphenylacetylene and 1,4-diphenylbuta-1,3-diyne derivatives, Journal of Photochemistry and Photobiology. A, Chemistry. - 2017, Vol. 348, s. 47-56, Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.625, Punktacja MNiSW: 25.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.493
 153. Martyna Marchelek, Ewelina Grabowska, Tomasz Klimczuk, Wojciech Lisowski, Adriana Zaleska-Medynska, Various types of semiconductor photocatalysts modified by CdTe QDs and Pt NPs for toluene photooxidation in the gas phase under visible light, Applied Surface Science. - 2017, Vol. 393, s. 262-275, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.387, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.184
 154. Justyna Łuczak, Marta Paszkiewicz-Gawron, Marta Długokęcka, Wojciech Lisowski, Ewelina Grabowska, Samanta Makurat, Janusz Rak, Adriana Zaleska-Medynska, Visible light photocatalytic activity of ionic liquid-TiO2 spheres: effect of the ionic liquid's anion structure, ChemCatChem. - 2017, Vol. 9, iss. 23, s. 4377-4388, Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.803, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 4.765
 155. Agnieszka Gajewicz, What if the number of nanotoxicity data is too small for developing predictive Nano-QSAR models? An alternative read-across based approach for filling data gaps, Nanoscale. - 2017, Vol. 9, no. 24, s. 8435-8448, Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.367, Punktacja MNiSW: 40.000, 5-letni Impact Factor ISI: 7.668
 156. Adam K. Sieradzan, Paweł Krupa, David J. Wales, What makes telomeres unique?, Journal of Physical Chemistry. B. - 2017, Vol. 121, iss. 10, s. 2207-2219, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.177, Punktacja MNiSW: 30.000, 5-letni Impact Factor ISI: 3.177
 157. Andrzej M. Kłonkowski, Wiesław Wiczk, Karol Szczodrowski, Dorota Wileńska, Natalia Górecka, Małgorzata Szyszkowska, White emitting GeO2-PbO-Bi2O3-SrF2 glass and nano-glass ceramics co-doped with Eu3+, Tb3+ and Tm3+ ions, Journal of Alloys and Compounds. - 2017, Vol. 705, s. 539-549, Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.133, Punktacja MNiSW: 35.000, 5-letni Impact Factor ISI: 2.919
 158. Jerzy Falandysz, Roland Treu, Fungi and environmental pollution, Journal of Environmental Science and Health. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. - 2017, Vol. 52, iss. 3, s. 147, Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.362, 5-letni Impact Factor ISI: 1.364

 

Artykuł z czasopism indeksowanych tylko w bazie Scopus

 

 1. Emilia Bublijewska, Leszek Łęczyński, Marek Marciniak, Łukasz Chudziak, Żaneta Kłostowska, Dorota Zarzeczańska, Bezpośrednie pomiary podmorskiego zasilania wodami podziemnymi Zatoki Puckiej, Przegląd Geologiczny. - 2017, T. 65, nr 11/2,
  s. 1173-1178, Punktacja MNiSW: 12.000
 2. João F. Gomes, Inês Leal, Katarzyna Bednarczyk, Marta Gmurek, Marek Stelmachowski, Adriana Zaleska-Medynska, M. Emília Quinta-Ferreira, Raquel Costa, Rosa M. Quinta-Ferreira, Rui C. Martins, Detoxification of parabens using UV-A enhanced by noble metals-TiO2 supported catalysts, Journal of Environmental Chemical Engineering. - 2017, Vol. 5, iss. 4, s. 3065-3074, Punktacja MNiSW: 5.000
 3. J. Gomes, A. Lopes, K. Bednarczyk, M. Gmurek, M. Stelmachowski, Adriana Zaleska-Medynska, M. E. Quinta-Ferreira, R. Costa, R. M. Quinta-Ferreira, R. C. Martins, Environmental preservation of emerging parabens contamination: effect of Ag and Pt loading over the catalytic efficiency of TiO2 during photocatalytic ozonation, Energy Procedia, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 136, s. 270-276, Punktacja MNiSW: 5.000
 4. Izabela Małuch, Marta Makowska, Marta Tomczykowska, Aleksandra Walewska, Emilia Sikorska, Adam Prahl, Rola konwertaz probiałkowych w chorobach nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem enzymu PACE4, Postępy Biochemii. - 2017, T. 63, nr 3, s. 179-184, Punktacja MNiSW: 8.000

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Październik 2018 - 18:45; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Październik 2018 - 18:45; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki