2020

Publikacje Wydziału Chemii w roku 2020

 1. Pieńkos Milena, Zadykowicz Beata: Computational insights on the mechanism on the chemiluminescence reaction of new group of chemiluminogens - 10-methyl-9-thiophenoxycarbonylacridinium cations, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 12, 2020, s. 1-17, DOI:10.3390/ijms21124417, 140 punktów, IF(4,183)
 2. Szrejder Maria, Rachubik Patrycja, Rogacka Dorota, Audzeyenka Irena, Rychłowski Michał, Kreft Ewelina, Angielski Stefan, Piwkowska Agnieszka: Metformin reduces TRPC6 expression through AMPK activation and modulates cytoskeleton dynamics in podocytes under diabetic conditions, Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease, vol. 1866, nr 3, 2020, s. 1-17, DOI:10.1016/j.bbadis.2019.165610, 140 punktów, IF(4,352)
 3. Dettlaff Anna, Jakóbczyk P., Ficek M., Wilk B., Szala M., Wojtas J., Ossowski Tadeusz, Bogdanowicz R.: Electrochemical determination of nitroaromatic explosives at boron-doped diamond/graphene nanowall electrodes: 2,4,6-trinitrotoluene and 2,4,6-trinitroanisole in liquid effluents, Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, vol. 387, 2020, s. 1-9, DOI:10.1016/j.jhazmat.2019.121672, 200 punktów, IF(9,038)
 4. Kuncewicz Katarzyna, Battin Claire, Sieradzan Adam, Karczyńska Agnieszka, Orlikowska Marta, Wardowska Anna, Pikuła Michał, Steinberger Peter, Rodziewicz-Motowidło Sylwia, Spodzieja Marta: Fragments of gD protein as inhibitors of BTLA/HVEM complex formation-design, synthesis, and cellular studies, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 22, 2020, s. 1-19, DOI:10.3390/ijms21228876, 140 punktów, IF(4,183)
 5. Niedziałkowski Paweł, Slepski Pawel, Wysocka Joanna, Chamier-Cieminska Joanna, Burczyk Łukasz, Sobaszek Michał, Wcisło Anna, Ossowski Tadeusz, Bogdanowicz Robert, Ryl Jacek: Multisine impedimetric probing of biocatalytic reactions for label-free detection of DEFB1 gene: How to verify that your dog is not human?, Sensors and Actuators B - Chemical, Elsevier S.A., vol. 323, 2020, s. 1-10, DOI:10.1016/j.snb.2020.128664, 140 punktów, IF(6,393)
 6. Szymańska Karolina, Strumińska-Parulska Dagmara, Falandysz Jerzy: Uranium (234U, 238U) and thorium (230Th, 232Th) in mushrooms of genus Leccinum and Leccinellum and the potential effective ionizing radiation dose assessment for human, Chemosphere, vol. 250, 2020, s. 1-9, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.126242, 100 punktów, IF(5,778)
 7. Siedlecka Ewa Maria: Removal of cytostatic drugs from water and wastewater: progress in the development of advanced treatment methods, W: Fate and effects of anticancer drugs in the environment  / Heath Ester[i in.](red.), 2020, Springer, ISBN 978-3-030-21047-2, s. 197-219, DOI:10.1007/978-3-030-21048-9_9, 20 punktów
 8. Haliński Łukasz: Derywatyzacja w chromatografii gazowej: ocena skuteczności procedur w analityce związków pochodzenia naturalnego i zanieczyszczeń środowiska, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, nr 4, 2020, s. 28-33, 5 punktów
 9. Wyrzykowski Dariusz, Pilarski Bogusław, Chmurzyński Lech, Makowska Joanna: Acidic-basic properties of arginine-rich peptide fragments derived from the human Pin1 protein, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 312, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.molliq.2020.113379, 100 punktów, IF(5,065)
 10. Mech Paulina, Makowski Mariusz, Kawiak Anna, Chylewska Agnieszka: When biomolecules meet 2-hydrazinopyrazine: from theory through experiment to molecular levels using a wide spectrum of techniques, RSC Advances, Royal Society of Chemistry, vol. 10, nr 67, 2020, s. 40673-40688, DOI:10.1039/D0RA06239A, 100 punktów, IF(3,049)
 11. Falandysz Jerzy, Wang Yuanzhong, Saniewski Michał, Fernandes Alwyn: 137caesium, 40potassium and potassium in raw and deep-oil stir-fried mushroom meals from Yunnan in China, Journal of Food Composition and Analysis, vol. 91, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.jfca.2020.103538, 100 punktów, IF(3,721)
 12. Gomes João, Lincho João, Mazierski   Paweł, Miodyńska Magdalena, Zaleska-Medynska Adriana, Martins Rui C.: Unexpected effect of ozone on the paraben's mixture degradation using TiO2 supported nanotubes, Science of the Total Environment, vol. 743, 2020, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.140831, 200 punktów, IF(6,551)
 13. Spodzieja Marta, Kuncewicz Katarzyna, Sieradzan Adam, Karczyńska Agnieszka, Iwaszkiewicz Justyna, Cesson Valérie, Węgrzyn Katarzyna, Zhukov Igor, Maszota-Zieleniak Martyna, Rodziewicz-Motowidło Sylwia: Disulfide-linked peptides for blocking BTLA/HVEM binding, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 2, 2020, s. 1-18, DOI:10.3390/ijms21020636, łączna liczba autorów: 14, 140 punktów, IF(4,183)
 14. Strumińska-Parulska Dagmara, Falandysz Jerzy, Wang Yuanzhong: Radiotoxic 210Po and 210Pb in uncooked and cooked Boletaceae mushrooms from Yunnan (China) including intake rates and effective exposure doses, Journal of Environmental Radioactivity, vol. 217, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.jenvrad.2020.106236, 70 punktów, IF(2,161)
 15. Spisz Paulina, Zdrowowicz Magdalena, Kozak Witold, Chomicz-Mańka Lidia, Falkiewicz Karina, Makurat Samanta, Sikorski Artur, Wyrzykowski Dariusz, Rak Janusz, Arthur-Baidoo Eugene: Uracil-5-yl O-sulfamate: an illusive radiosensitizer. Pitfalls in modeling the radiosensitizing derivatives of nucleobases, Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, vol. 124, nr 27, 2020, s. 5600-5613, DOI:10.1021/acs.jpcb.0c03844, łączna liczba autorów: 13, 140 punktów, IF(2,857)
 16. Dettlaff Anna, Jakóbczyk Paweł, Sobaszek Michał, Ficek Mateusz, Dec Barlomiej, Łuczkiewicz Aneta, Szala Mateusz, Wojtas Jacek, Ossowski Tadeusz, Bogdanowicz Robert: Electrochemical detection of 4,4',5,5'-tetranitro-1H,1'H-2,2'-biimidazole on boron-doped diamond/graphene nanowall electrodes, IEEE Sensors Journal, vol. 20, nr 17, 2020, s. 9637-9643, DOI:10.1109/JSEN.2020.2973451, 100 punktów, IF(3,073)
 17. Ristić Predrag, Blagojević Vladimir, Janjić Goran, Rodić Marko, Vulić Predrag, Donnard Morgan, Gulea Mihaela, Chylewska Agnieszka, Makowski Mariusz, Todorović Tamara: Influence of C–H/X (X = S, Cl, N, Pt/Pd) interactions on the molecular and crystal structures of Pt(II) and Pd(II) complexes with thiomorpholine-4-carbonitrile: crystallographic, thermal, and DFT study, Crystal Growth & Design, American Chemical Society, vol. 20, nr 5, 2020, s. 3018-3033, DOI:10.1021/acs.cgd.9b01661, łączna liczba autorów: 11, 100 punktów, IF(4,089)
 18. Rybińska-Fryca Anna, Mikołajczyk Alicja, Łuczak Justyna, Paszkiewicz-Gawron Marta, Paszkiewicz Monika, Zaleska-Medynska Adriana, Puzyn Tomasz: How thermal stability of ionic liquids leads to more efficient TiO2-based nanophotocatalysts: theoretical and experimental studies, Journal of Colloid and Interface Science, Academic Press, vol. 572, 2020, s. 396-407, DOI:10.1016/j.jcis.2020.03.079, 100 punktów, IF(7,489)
 19. Skowron Piotr, Krawczun Natalia, Żebrowska Joanna, Krefft Daria, Żołnierkiewicz Olga, Jeżewska-Frąckowiak Joanna, Janus Łukasz, Witkowska Małgorzata, Palczewska Małgorzata, Mucha Piotr: Data regarding a new, vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology for the construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins, as well as biological effects of selected polypeptides obtained using this method, Data in Brief, Elsevier BV, vol. 28, 2020, s. 1-16, DOI:10.1016/j.dib.2019.105069, łączna liczba autorów: 20, 40 punktów
 20. Milewska Aleksandra, Falkowski Katherine, Kulczycka Magdalena, Bielecka Ewa, Naskalska Antonina, Mak Pawel, Lesner Adam, Ochman Marek, Urlik Maciej, Diamandis Elftherios: Kallikrein 13 serves as a priming protease during infection by the human coronavirus HKU1, Science signaling, American Association for the Advancement of Science, vol. 13, nr 659, 2020, s. 1-15, DOI:10.1126/scisignal.aba9902, łączna liczba autorów: 14, 140 punktów, IF(6,467)
 21. Yuan Xiaojiao, Kobylański   Marek, Cui Zhenpeng, Li Jian, Beaunier Patricia, Dragoe Diana, Colbeau-Justin Christophe, Zaleska-Medynska Adriana, Remita Hynd: Highly active composite TiO2-polypyrrole nanostructures for water and air depollution under visible light irradiation, Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier BV, vol. 8, nr 5, 2020, s. 1-9, DOI:10.1016/j.jece.2020.104178, 100 punktów
 22. Karman Marta, Romanowski Grzegorz: Cis-dioxidomolybdenum(VI) complexes with chiral tetradentate Schiff bases: Synthesis, spectroscopic characterization and catalytic activity in sulfoxidation and epoxidation, Inorganica Chimica Acta, vol. 511, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.ica.2020.119832, 70 punktów, IF(2,304)
 23. Krawczun Natalia, Bielawa Marta, Szemiako Kasjan, Łubkowska Beata, Sobolewski Ireneusz, Żylicz-Stachula Agnieszka, Skowron Piotr: Boosting toxic protein biosynthesis: transient in vivo inactivation of engineered bacterial alkaline phosphatase, Microbial Cell Factories, vol. 19, 2020, s. 1-10, DOI:10.1186/s12934-020-01424-y, 100 punktów, IF(4,402)
 24. Pierzynowska Karolina, Gaffke Lidia , Jankowska Elżbieta, Rintz Estera, Witkowska Julia, Wieczerzak Ewa, Podlacha Magdalena, Węgrzyn Grzegorz: Proteasome composition and activity changes in cultured fibroblasts derived from mucopolysaccharidoses patients and their modulation by genistein, Frontiers in Cell and Developmental Biology, vol. 8, 2020, s. 1-17, DOI:10.3389/fcell.2020.540726, 70 punktów, IF(5,201)
 25. Fernandes Alwyn, Falandysz Jerzy: Polybrominated dibenzo-p-dioxins and furans (PBDD/Fs): contamination in food, humans and dietary exposure, Science of the Total Environment, vol. 761, 2020, s. 1-18, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.143191, 200 punktów, IF(6,551)
 26. Detlaff Grzegorz, Samaszko-Fiertek Justyna, Madaj Janusz, Dmochowska Barbara: Kofeina - właściwości i przykłady wykorzystania, Wiadomości Chemiczne, vol. 74, nr 7-8, 2020, s. 527-543, 5 punktów
 27. Ramotowska   Sandra, Wysocka Małgorzata, Brzeski Jakub, Chylewska Agnieszka, Makowski Mariusz: A comprehensive approach to the analysis of antibiotic-metal complexes, Trac-Trends in Analytical Chemistry, Elsevier BV, vol. 123, 2020, s. 1-9, DOI:10.1016/j.trac.2019.115771, 140 punktów, IF(9,801)
 28. Gołębiowski Marek, Stepnowski Piotr: Skład chemiczny wosków powierzchniowych owadów: funkcje biologiczne i analityka, W: Bioanalityka w nauce i życiu, 1: nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i ocenie naturalnych surowców leczniczych / Baranowska Irena, Buszewski Bogusław (red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-21281-0, s. 431-445, 20 punktów
 29. Haliński Łukasz, Pakiet Alicja, Jabłońska Patrycja, Kaska Łukasz, Proczko-Stepaniak Monika, Slominska Ewa M., Śledziński Tomasz, Mika Adriana: One anastomosis gastric bypass reconstitutes the appropriate profile of serum amino acids in patients with morbid obesity, Journal of Clinical Medicine, vol. 9, nr 1, 2020, s. 1-15, DOI:10.3390/jcm9010100, 140 punktów, IF(5,688)
 30. Ciandrini Eleonora, Morroni Gianluca, Cirioni Oscar, Kamysz Wojciech, Kamysz Elżbieta, Brescini Lucia, Baffone Wally, Campana Raffaella: Synergistic combinations of antimicrobial peptides against biofilms of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) on polystyrene and medical devices, Journal of Global Antimicrobial Resistance, vol. 21, 2020, s. 203-210, DOI:10.1016/j.jgar.2019.10.022, 40 punktów, IF(2,706)
 31. Szczepańska Elżbieta: Wirus- niewidzialny przeciwnik, Chemia w Szkole, vol. 65, nr 4, 2020, s. 14-17, 5 punktów
 32. Żamojć Krzysztof, Streńska Karolina , Wyrzykowski Dariusz, Chmurzyński Lech, Makowska Joanna: Interactions of Aβ1-42 peptide and its three fragments (Aβ8-12, Aβ8-13, and Aβ5-16) with selected nonsteroidal drugs and compounds of natural origin, Symmetry-Basel, vol. 12, nr 10, 2020, s. 1-12, DOI:10.3390/sym12101579, 70 punktów, IF(2,143)
 33. Butowska   Kamila, Żamojć Krzysztof, Kogut Mateusz, Kozak Witold, Wyrzykowski Dariusz, Wiczk Wiesław, Czub Jacek, Piosik Jacek, Rak Janusz: The product of matrix metalloproteinase cleavage of doxorubicin conjugate for anticancer drug delivery: calorimetric, spectroscopic, and molecular dynamics studies on peptide–doxorubicin binding to DNA, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 18, 2020, s. 1-17, DOI:10.3390/ijms21186923, 140 punktów, IF(4,183)
 34. Czaja Małgorzata: Propozycje zadań testowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu: kinetyka i statyka chemiczna oraz energetyka reakcji chemicznych, Chemia w Szkole, nr 4, 2020, s. 30-34, 5 punktów
 35. Margońska Hanna, Czerwicka-Pach Małgorzata, Haliński Łukasz, Davies Kevin L., Narajczyk Magdalena, Łuszczek Dorota, Lipińska Monika: Liparis crenulata (Orchidaceae, Liparidinae) - chemical and morphological study of the flower in the context of the pollination process, Wulfenia, vol. 27, 2020, s. 268-288, 40 punktów, IF(0,512)
 36. Malankowska Anna, Kulesza Daria, Sowik Jakub, Cavdar Onur, Klimczuk Tomasz, Trykowski Grzegorz, Zaleska-Medynska Adriana: The effect of AgInS2, SnS, CuS2, Bi2S3 quantum dots on the surface properties and photocatalytic activity of QDs-sensitized TiO2 composite, Catalysts, vol. 10, nr 4, 2020, s. 1-18, DOI:10.3390/catal10040403, 100 punktów, IF(3,444)
 37. Faron Dawid: Nietypowe tworzenie wiązań koordynacyjnych w wyniku dostarczenia pary elektronowej przez atomy metali ziem alkalicznych do BH3, AlH3 i GaH3, W: Poszerzamy horyzonty: tom 21, cz. 3: monografia / Bogusz Małgorzata, Piotrowska-Puchała Agnieszka, Wojcieszak Monika (red.), 2020, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-39-9, s. 265-273, 5 punktów
 38. Brzeski Jakub, Makowski Mariusz: Wpływ wiązań wodorowych na kwasowość związków chemicznych, Wiadomości Chemiczne, vol. 74, nr 9-10, 2020, s. 629-644, 5 punktów
 39. Durand Loreleï, Duval Stéphanie, Evagelidis Alexandra, Guillemot Johann, Dianati Vahid, Sikorska Emilia, Schu Peter, Day Robert, Seidah Nabil G.: The motif ExExxxL in the cytosolic tail of the secretory human proprotein convertase PC7 regulates its trafficking and cleavage activity, Journal of Biological Chemistry, vol. 295, nr 7, 2020, s. 2068-2083, DOI:10.1074/jbc.RA119.011775, 100 punktów, IF(4,238)
 40. Lach Sławomir, Jurczak Przemysław, Karska Natalia, Kubiś Agnieszka, Szymańska Aneta, Rodziewicz-Motowidło Sylwia: Spectroscopic methods used in implant material studies, Molecules, vol. 25, nr 3, 2020, s. 1-34, DOI:10.3390/molecules25030579, 100 punktów, IF(3,06)
 41. Błażejowski Jerzy: Etos i etyka jako zasady pracy pracowników nauki, W: Etos i etyka w badaniach i w nauczaniu: Tomaszowice, 16-17 listopada 2019 / Suchanek Lucjan (red.), Debaty PAU, nr 7, 2020, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 978-83-7676-325-5, s. 97-99, 20 punktów
 42. Wolecki Daniel, Caban Magda, Pazda Magdalena, Stepnowski Piotr, Kumirska Jolanta: Evaluation of the possibility of using hydroponic cultivations for the removal of pharmaceuticals and endocrine disrupting compounds in municipal sewage treatment plants, Molecules, vol. 25, nr 1, 2020, s. 1-17, DOI:10.3390/molecules25010162, 100 punktów, IF(3,06)
 43. Bojke Aleksandra, Tkaczuk Cezary, Bauer Marta, Kamysz Wojciech, Gołębiowski Marek: Application of HS-SPME-GC-MS for the analysis of aldehydes produced by different insect species and their antifungal activity, Journal of Microbiological Methods, vol. 169, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.mimet.2020.105835, 70 punktów, IF(1,707)
 44. Skibiszewska Sandra, Żaczek Szymon, Dybala-Defratyka Agnieszka, Jędrzejewska Katarzyna, Jankowska Elżbieta: Influence of short peptides with aromatic amino acid residues on aggregation properties of serum amyloid A and its fragments, Archives of Biochemistry and Biophysics, vol. 681, 2020, s. 1-8, DOI:10.1016/j.abb.2020.108264, 100 punktów, IF(3,391)
 45. Godlewska Klaudia, Stepnowski Piotr, Paszkiewicz Monika: Application of the polar organic chemical integrative sampler for isolation of environmental micropollutants - a review, Critical Reviews in Analytical Chemistry, Taylor & Francis Inc., vol. 50, nr 1, 2020, s. 1-28, DOI:10.1080/10408347.2019.1565983, 100 punktów, IF(4,568)
 46. Falandysz Jerzy, Smith Frankie, Fernandes Alwyn: Polybrominated dibenzo-p-dioxins (PBDDs) and – dibenzofurans (PBDFs) in cod (Gadus morhua) liver-derived products from 1972 to 2017, Science of the Total Environment, vol. 722, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.137840, 200 punktów, IF(6,551)
 47. Myszka Henryk, Grzywacz Daria, Zdrowowicz Magdalena, Spisz Paulina, Butowska   Kamila, Rak Janusz, Piosik Jacek, Jaśkiewicz Maciej, Kamysz Wojciech, Liberek Beata: Design, synthesis and biological evaluation of betulin-3-yl 2-amino-2-deoxy-β-D-glycopyranosides, Bioorganic Chemistry, vol. 96, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.bioorg.2020.103568, 100 punktów, IF(4,831)
 48. Haskamp Stefan, Bruns Heiko, Hahn Madelaine, Hoffmann Markus, Gregor Anne, Löhr Sabine, Hahn Jonas, Schauer Christine, Ringer Mark, Lesner Adam: Myeloperoxidase modulates inflammation in generalized pustular psoriasis and additional rare pustular skin diseases, American Journal of Human Genetics, vol. 107, nr 3, 2020, s. 527-538, DOI:10.1016/j.ajhg.2020.07.001, łączna liczba autorów: 36, 200 punktów, IF(10,502)
 49. Szymańska Karolina, Strumińska-Parulska Dagmara: Atmospheric fallout impact on 210Po and 210Pb content in wild growing mushrooms, Environmental Science and Pollution Research, vol. 27, nr 17, 2020, s. 20800-20806, DOI:10.1007/s11356-020-08559-w, 70 punktów, IF(3,056)
 50. Szymczycha Beata, Borecka Marta, Białk-Bielińska Anna, Siedlewicz Grzegorz, Pazdro Ksenia: Submarine groundwater discharge as a source of pharmaceutical and caffeine residues in coastal ecosystem: Bay of Puck, southern Baltic Sea case study, Science of the Total Environment, vol. 713, 2020, s. 1-1, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.136522, 200 punktów, IF(6,551)
 51. Navarrete Mario, Korkmaz Brice, Guarino Carla, Lesner Adam, Lao Ying, Ho Julie, Nickerson Peter, Wilkins John A.: Activity-based protein profiling guided identification of urine proteinase 3 activity in subclinical rejection after renal transplantation, Clinical Proteomics, BioMed Central, vol. 17, 2020, s. 1-14, DOI:10.1186/s12014-020-09284-9, 100 punktów, IF(2,568)
 52. Audzeyenka Irena, Rachubik Patrycja, Rogacka Dorota, Typiak Marlena, Kulesza Tomasz, Angielski Stefan, Rychłowski Michał, Wysocka Magdalena, Gruba Natalia, Lesner Adam: Cathepsin C is a novel mediator of podocyte and renal injury induced by hyperglycemia, Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Cell Research, vol. 1867, nr 8, 2020, s. 1-13, DOI:10.1016/j.bbamcr.2020.118723, łączna liczba autorów: 12, 140 punktów, IF(4,105)
 53. Swebocki Tomasz, Niedziałkowski Paweł, Cirocka Anna, Szczepańska Elżbieta, Ossowski Tadeusz, Wcisło Anna: In pursuit of key features for constructing electrochemical biosensors – electrochemical and acid-base characteristic of self-assembled monolayers on gold, Supramolecular Chemistry, vol. 32, nr 4, 2020, s. 256-266, DOI:10.1080/10610278.2020.1739685, 40 punktów, IF(1,346)
 54. Kostrzewa Tomasz, Cieślak Maciej, Fajkis-Zajączkowska Nikola, Filipczak Paulina, Jaworska Daria, Skoczeń Aleksandra, Stasiewicz Piotr, Swebocki Tomasz: Podsumowanie I Ogólnopolskiej Konferencji Online Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, W: Kwadrans dla chemii: monografia / Stasiewicz Piotr, Swebocki Tomasz, Kostrzewa Tomasz (red.), 2020, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, ISBN 978-83-7594-208-8, s. 7-12, 5 punktów
 55. Wyrzykowska Ewelina, Jagiełło Karolina, Rasulev Bakhtiyor, Puzyn Tomasz: Descriptors in nano-QSAR/QSPR modeling, W: Computational nanotoxicology: challenges and perspectives / Gajewicz Agnieszka, Puzyn Tomasz (red.), 2020, Jenny Stanford Publishing, ISBN 978-981-4800-64-8, s. 245-302, 50 punktów
 56. Caban Magda, Stepnowski Piotr: Determination of bisphenol A in size fractions of indoor dust from several microenvironments, Microchemical Journal, vol. 153, 2020, s. 1-6, DOI:10.1016/j.microc.2019.104392, 70 punktów, IF(3,594)
 57. Saini Amandeep, Harner Tom, Chinnadhurai Sita, Schuster Jasmin K., Yates Alan, Sweetman Andrew, Aristizabal-Zuluaga Beatriz H., Jiménez Begoña, Manzano Carlos A., Falandysz Jerzy: GAPS-megacities: a new global platform for investigating persistent organic pollutants and chemicals of emerging concern in urban air, Environmental Pollution, vol. 267, 2020, s. 1-10, DOI:10.1016/j.envpol.2020.115416, łączna liczba autorów: 24, 100 punktów, IF(6,792)
 58. Jablaoui Amin, Kriaa Aicha, Mkaouar Héla, Akermi Nizar, Soussou Souha, Wysocka Magdalena, Wołoszyn Dominika, Amouri Ali, Gargouri Ali, Lesner Adam: Fecal serine protease profiling in inflammatory bowel diseases, Frontiers in cellular and infection microbiology, vol. 10, 2020, s. 1-7, DOI:10.3389/fcimb.2020.00021, łączna liczba autorów: 12, 100 punktów, IF(4,123)
 59. Falkowski Katherine, Bielecka Ewa, Thøgersen Ida B., Bocheńska Oliwia, Gruba Natalia, Wysocka Magdalena, Wojtysiak Anna, Brzezińska-Bodal Magdalena, Sychowska Kamila, Lesner Adam: Kallikrein-related peptidase 14 activates zymogens of membrane type matrix metalloproteinases (MT-MMPs) - a  CleavEx based analysis, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 12, 2020, s. 1-23, DOI:10.3390/ijms21124383, łączna liczba autorów: 26, 140 punktów, IF(4,183)
 60. Ptaszyńska Natalia, Gucwa Katarzyna, Olkiewicz   Katarzyna, Heldt Mateusz, Serocki Marcin, Dębowski Dawid, Gitlin-Domagalska Agata, Lica Jan, Łęgowska Anna, Rolka Krzysztof: Conjugates of ciprofloxacin and levofloxacin with cell-penetrating peptide exhibit antifungal activity and mammalian cytotoxicity, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 13, 2020, s. 1-25, DOI:10.3390/ijms21134696, łączna liczba autorów: 13, 140 punktów, IF(4,183)
 61. Anusiewicz Iwona, Faron Dawid, Skurski Piotr, Simons Jack: Unusual and conventional dative bond formation by s2 lone pair donation from alkaline earth metal atoms to BH3, AlH3, and GaH3, Journal of Physical Chemistry A, vol. 124, nr 26, 2020, s. 5369-5377, DOI:10.1021/acs.jpca.0c03432, 100 punktów, IF(2,6)
 62. Ponikowska Małgorzata, Pollak Agnieszka , Kotwica-Strzalek Ewa , Brodowska-Kania Dorota , Mosakowska Magdalena , Ploski Rafal, Niemczyk Stanislaw: Peritoneal dialysis in an adult patient with tetralogy of Fallot diagnosed with incomplete Alagille syndrome, BMC Medical Genetics, vol. 21, 2020, s. 1-7, DOI:10.1186/s12881-020-01134-7, 70 punktów, IF(1,74)
 63. Kryza Thomas, Bock Nathalie, Lovell Scott, Rockstroh Anja, Lehman Melanie L., Lesner Adam, Panchadsaram Janaththani, Silva Lakmali Munasinghage, Srinivasan Srilakshmi, Snell Cameron E.: The molecular function of kallikrein‐related peptidase 14 demonstrates a key modulatory role in advanced prostate cancer, Molecular Oncology, vol. 14, nr 1, 2020, s. 105-128, DOI:10.1002/1878-0261.12587, łączna liczba autorów: 19, 140 punktów, IF(6,574)
 64. Anusiewicz Iwona, Skurski Piotr, Simons Jack: Fate of dipole-bound anion states when hydrated, Journal of Physical Chemistry A, vol. 124, nr 10, 2020, s. 2064-2076, DOI:10.1021/acs.jpca.0c00360, 100 punktów, IF(2,6)
 65. Rochowski Paweł, Niedziałkowski Paweł, Pogorzelski Stanisław: The benefits of photoacoustics for the monitoring of drug stability and penetration through tissue-mimicking membranes, International Journal of Pharmaceutics, vol. 580, 2020, s. 1-12, DOI:10.1016/j.ijpharm.2020.119233, 100 punktów, IF(4,845)
 66. Brzeski Jakub, Czapla Marcin, Skurski Piotr: Icosahedral carborane superacids and their conjugate bases comprising H, F, Cl, and CN substituents: a theoretical investigation of monomeric and dimeric cages, ChemPlusChem, vol. 85, nr 2, 2020, s. 312-318, DOI:10.1002/cplu.202000007, 100 punktów, IF(2,753)
 67. Sumczyński Przemysław, Wieczorek Robert, Makowski Mariusz: On the acid-base properties of pyrazine-2-thiocarboxamide and its complexes with Fe(II), Cu(II), Zn(II) and Ni(II) in polar solvents, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 311, 2020, s. 1-14, DOI:10.1016/j.molliq.2020.113349, 100 punktów, IF(5,065)
 68. Liwo Józef Adam, Czaplewski Cezary, Sieradzan Adam, Lubecka Emilia, Lipska Agnieszka, Golon Łukasz, Karczyńska Agnieszka, Makowski Mariusz, Ganzynkowicz Robert, Giełdoń Artur: Scale-consistent approach to the derivation of coarse-grained force fields for simulating structure, dynamics, and thermodynamics of biopolymers, Progress in Molecular Biology and Translational Science, vol. 170, 2020, s. 73-122, DOI:10.1016/bs.pmbts.2019.12.004, łączna liczba autorów: 13, 100 punktów, IF(4,074)
 69. Karman Marta, Romanowski Grzegorz: Synthesis, spectroscopic characterization and catalytic activity ofcis‐dioxidomolybdenum (VI) complexes with chiral tetradentate Schiff bases, Applied Organometallic Chemistry, John Wiley & Sons Ltd., vol. 34, nr 12, 2020, s. 1-11, DOI:10.1002/aoc.5968, 100 punktów, IF(3,14)
 70. Karczyńska Agnieszka, Zięba Karolina, Uciechowska Urszula, Lubecka Emilia, Lipska Agnieszka, Sikorska Celina, Samsonov Sergey, Sieradzan Adam, Giełdoń Artur, Liwo Adam: Improved consensus-fragment selection intemplate-assisted prediction of protein structureswith the UNRES force field in CASP13, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 60, nr 3, 2020, s. 1844-1864, DOI:10.1021/acs.jcim.9b00864, łączna liczba autorów: 17, 100 punktów, IF(4,549)
 71. Glashagen Glenn, de Vries Sjoerd, Uciechowska-Kaczmarzyk Urszula, Samsonov Sergey, Murail Samuel, Tuffery Pierre, Zacharias Martin: Coarse‐grained and atomic resolution biomolecular docking with the ATTRACT approach, Proteins-Structure Function and Bioinformatics, vol. 88, nr 8, 2020, s. 1018-1028, DOI:10.1002/prot.25860, 100 punktów, IF(2,828)
 72. Szczepańska Elżbieta, Synak Anna, Bojarski Piotr, Niedziałkowski Paweł, Wcisło Anna, Ossowski Tadeusz, Grobelna Beata: Dansyl-labelled Ag@SiO2 core-shell nanostructures-synthesis, characterization, and metal-enhanced fluorescence, Materials, MDPIAG, vol. 13, nr 22, 2020, s. 1-14, DOI:10.3390/ma13225168, 140 punktów, IF(2,972)
 73. Zhang Ji, Barałkiewicz Danuta, Hanć Anetta, Falandysz Jerzy, Wang Yuanzhong: Contents and health risk assessment of elements in three edible ectomycorrhizal fungi (Boletaceae) from polymetallic soils in Yunnan Province, SW China, Biological Trace Element Research, vol. 195, nr 1, 2020, s. 250-259, DOI:10.1007/s12011-019-01843-y, 70 punktów, IF(2,639)
 74. Falandysz Jerzy, Mędyk   Małgorzata, Saba Martyna, Zhang Ji, Wang Yuanzhong, Li Tao: Mercury in traditionally foraged species of fungi (macromycetes) from the karst area across Yunnan province in China, Applied Microbiology and Biotechnology, vol. 104, nr 21, 2020, s. 9421-9432, DOI:10.1007/s00253-020-10876-6, 100 punktów, IF(3,53)
 75. Sikorska-Wisniewska Malgorzata, Mika Adriana, Śledziński Tomasz, Czaplińska Monika, Malgorzewicz Sylwia, Debska-Slizien Alicja, Chmielewski Michał: Disorders of serum polyunsaturated fatty acids in renal transplant patients, Transplantation Proceedings, vol. 52, nr 8, 2020, s. 2324-2330, DOI:10.1016/j.transproceed.2020.01.106, 40 punktów, IF(0,784)
 76. Mech Paulina, Bogunia   Małgorzata, Nowacki Andrzej, Makowski Mariusz: Calculations of pKa values of selected pyridinium and its N-oxide ions in water and acetonitrile, Journal of Physical Chemistry A, vol. 124, nr 3, 2020, s. 538-551, DOI:10.1021/acs.jpca.9b10319, 100 punktów, IF(2,6)
 77. Freza Sylwia: Cyclo(DAA-DAA) dipeptide as a peptide linker and β-sheet inducer, Chemical Physics Letters, vol. 758, 2020, s. 1-5, DOI:10.1016/j.cplett.2020.137914, 70 punktów, IF(2,029)
 78. Sosnowska Anita, Laux Edith, Keppner Herbert, Puzyn Tomasz, Bobrowski Maciej: Relatively high-Seebeck thermoelectric cells containing ionic liquids supplemented by cobalt redox couple, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 316, 2020, s. 1-11, DOI:10.1016/j.molliq.2020.113871, 100 punktów, IF(5,065)
 79. Korczyńska Justyna, Czumaj Aleksandra, Chmielewski Michał, Śledziński Maciej, Mika Adriana, Śledziński Tomasz: Increased expression of the leptin gene in adipose tissue of patients with chronic kidney disease - the possible role of an abnormal serum fatty acid profile, Metabolites, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 10, nr 3, 2020, s. 1-11, DOI:10.3390/metabo10030098, 70 punktów, IF(3,303)
 80. Krzymiński Karol, Zadykowicz Beata, Storoniak Piotr, Wera Michał, Żamojć Krzysztof: Tautomerism of N-substituted acridin-9-amines in the context of dynamic NMR and matrix isolation-FT-IR spectroscopy supported by DFT calculations and structural analysis, Journal of Molecular Structure, Elsevier BV, vol. 1218, 2020, s. 1-11, DOI:10.1016/j.molstruc.2020.128424, 70 punktów, IF(2,463)
 81. Hanari Nobuyasu, Falandysz Jerzy, Yamazaki Eriko, Yamashita Nobuyoshi: Photodegradation of polychlorinated naphthalene in mixtures, Environmental Pollution, vol. 263, nr B, 2020, s. 1-11, DOI:10.1016/j.envpol.2020.114672, 100 punktów, IF(6,792)
 82. Moniakowska Aleksandra, Olszewski Grzegorz, Block Klaudia, Strumińska-Parulska Dagmara: The level of 210Pb extraction efficiency in Polish herbal teas and the possible effective dose to consumers, Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, vol. 55, nr 2, 2020, s. 161-167, DOI:10.1080/10934529.2019.1678323, 40 punktów, IF(1,724)
 83. Grabarczyk Łukasz, Mulkiewicz Ewa, Stolte Stefan, Puckowski Alan, Pazda Magdalena, Stepnowski Piotr, Białk-Bielińska Anna: Ecotoxicity screening evaluation of selected pharmaceuticals and their transformation products towards various organisms, Environmental Science and Pollution Research, vol. 27, nr 21, 2020, s. 26103-26114, DOI:10.1007/s11356-020-08881-3, 70 punktów, IF(3,056)
 84. Falandysz Jerzy, Hanć Anetta, Barałkiewicz Danuta, Zhang Ji, Treu Roland: Metallic and metalloid elements in various developmental stages of Amanita muscaria (L.) Lam, Fungal Biology, vol. 124, nr 3-4, 2020, s. 174-182, DOI:10.1016/j.funbio.2020.01.008, 100 punktów, IF(2,789)
 85. Saba Martyna, Falandysz Jerzy, Loganathan Bommanna: Accumulation pattern of inorganic elements in Scaly Tooth mushroom (Sarcodon imbricatus) from Northern Poland, Chemistry & Biodiversity, vol. 17, nr 5, 2020, s. 1-10, DOI:10.1002/cbdv.202000167, 70 punktów, IF(2,039)
 86. Gitlin-Domagalska Agata, Maciejewska  Aleksandra , Dębowski Dawid: Bowman-Birk inhibitors: insights into family of multifunctional proteins and peptides with potential therapeutical applications, Pharmaceuticals, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 13, nr 12, 2020, s. 1-40, DOI:10.3390/ph13120421, 100 punktów
 87. Haliński Łukasz, Topolewska   Anna, Stepnowski Piotr: Mechanizmy obronne roślin i kompromis ewolucyjny: analityka na styku chemii i biologii, W: Bioanalityka w nauce i życiu, 1: nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i ocenie naturalnych surowców leczniczych / Baranowska Irena, Buszewski Bogusław (red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-21281-0, s. 389-399, 20 punktów
 88. Bocian Aleksandra, Gorczyński Adam, Marcinkowski Damian, Witomska Samanta, Kubicki Maciej, Mech Paulina, Bogunia   Małgorzata, Brzeski Jakub, Makowski Mariusz, Pawluć Piotr: New benzothiazole based copper(II) hydrazone Schiff base complexes for selective and environmentally friendly oxidation of benzylic alcohols: The importance of the bimetallic species tuned by the choice of the counterion, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 302, 2020, s. 1-9, DOI:10.1016/j.molliq.2020.112590, łączna liczba autorów: 11, 100 punktów, IF(5,065)
 89. Malinowski Jacek, Zych Dominika, Jacewicz Dagmara, Gawdzik Barbara, Drzeżdżon Joanna: Application of coordination compounds with transition metal ions in the chemical industry - a review, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 15, 2020, s. 1-26, DOI:10.3390/ijms21155443, 140 punktów, IF(4,183)
 90. Gołębiowski Marek, Urbanek Aleksandra, Pietrzak Anna, Naczk Aleksandra, Bojke Aleksandra, Tkaczuk Cezary, Stepnowski Piotr: Effects of the entomopathogenic fungus Metarhizium flavoviride on the fat body lipid composition of Zophobas morio larvae (Coleoptera: Tenebrionidae), Naturwissenschaften, vol. 107, nr 1, 2020, s. 1-11, DOI:10.1007/s00114-019-1662-5, 70 punktów, IF(2,09)
 91. Godlewska Klaudia, Paszkiewicz Monika, Stepnowski Piotr: Próbniki pasywne jako obiecujące narzędzia do monitorowania mikrozanieczyszczeń środowiska wodnego, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, nr 2, 2020, s. 28-34, 5 punktów
 92. Gołębiowski Marek, Bojke Aleksandra, Tkaczuk Cezary, Majchrowska-Safaryan Anna, Stepnowski Piotr: Comparison of the organic compounds composition of Hylobius abietis males and females before and after exposure to Beauveria bassiana infection, Physiological Entomology, vol. 45, nr 1, 2020, s. 81-88, DOI:10.1111/phen.12318, 70 punktów, IF(1,728)
 93. Širić Ivan, Falandysz Jerzy: Contamination, bioconcentration and distribution of mercury in Tricholoma spp. mushrooms from southern and northern regions of Europe, Chemosphere, vol. 251, 2020, s. 1-1, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.126614, 100 punktów, IF(5,778)
 94. Lesiów Monika Katarzyna, Bieńko Alina, Sobańska Kamila, Kowalik-Jankowska Teresa, Rolka Krzysztof, Łęgowska Anna, Ptaszyńska Natalia: Cu(II) complexes with peptides from FomA protein containing -His-Xaa-Yaa-Zaa-His and -His-His-motifs. ROS generation and DNA degradation, Journal of Inorganic Biochemistry, vol. 212, 2020, s. 1-14, DOI:10.1016/j.jinorgbio.2020.111250, 70 punktów, IF(3,212)
 95. Isigonis Panagiotis, Afantitis Antreas, Antunes Dalila, Bartonova Alena, Beitollahi Ali, Bohmer Nils, Bouman Evert, Chaudhry Qasim, Cimpan Mihaela Roxana, Puzyn Tomasz: Risk governance of emerging technologies demonstrated in terms of its applicability to nanomaterials, Small, nr online first, 2020, s. 1-12, DOI:10.1002/smll.202003303, łączna liczba autorów: 45, 200 punktów, IF(11,459)
 96. Pietrzak-Fiecko Renata, Gałgowska Michalina, Falandysz Jerzy: Impact of mushrooms’ vegetative places and morphological parts of a fruiting body on the fatty acids profile of wild Leccinum aurantiacum and Leccinum versipelle, Chemistry & Biodiversity, vol. 17, nr 4, 2020, s. 1-8, DOI:10.1002/cbdv.202000032, 70 punktów, IF(2,039)
 97. Garbacz Patrycja, Paukszta Dominik, Sikorski Artur, Wesołowski Marek: Structural characterization of co-crystals of chlordiazepoxide with p-aminobenzoic acid and lorazepam with nicotinamide by DSC, X-ray diffraction, FTIR and Raman spectroscopy, Pharmaceutics, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 12, nr 7, 2020, s. 1-17, DOI:10.3390/pharmaceutics12070648, 100 punktów, IF(4,773)
 98. Liakh Ivan, Mika Adriana: Reprogramming of lipid metabolism in colorectal cancer cell, W: Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2020: Nauki przyrodnicze i medyczne / Wysoczański Tobiasz (red.), vol. 1, 2020, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-953882-6-2, s. 88-96, 5 punktów
 99. Strumińska-Parulska Dagmara, Olszewski Grzegorz, Moniakowska Aleksandra, Zhang Ji, Falandysz Jerzy: Bolete mushroom Boletus bainiugan from Yunnan as a reflection of the geographical distribution of 210Po, 210Pb and uranium (234U, 235U, 238U) radionuclides, their intake rates and effective exposure doses, Chemosphere, vol. 253, 2020, s. 1-8, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.126585, 100 punktów, IF(5,778)
 100. Fernandes Alwyn, Falandysz Jerzy, Širić Ivan: The toxic reach of mercury and its compounds in human and animal food webs, Chemosphere, vol. 261, 2020, s. 1-1, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.127765, IF(5,778)
 101. Synak Anna, Bojarski Piotr, Grobelna Beata, Kułak Leszek, Szczepańska Elżbieta, Mońka Michał: Concentration - dependent fluorescence properties of Nile Red in TiO2 based thin films, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 306, 2020, s. 1-5, DOI:10.1016/j.molliq.2020.112899, 100 punktów, IF(5,065)
 102. Drzeżdżon Joanna, Malinowski Jacek, Chmurzyński Lech, Jacewicz Dagmara: The oxydiacetate and iminodiacetate complexes of oxidovanadium(IV) as the new series of the catalysts for the oligomerization of beta-olefin derivatives, Polyhedron, Pergamon, vol. 180, 2020, s. 1-6, DOI:10.1016/j.poly.2020.114409, 100 punktów, IF(2,343)
 103. Kulpa Amanda, Ryl Jacek, Skowierzak Grzegorz, Koterwa Adrian, Schroeder Grzegorz, Ossowski Tadeusz, Niedziałkowski Paweł: Comparison of cadmium Cd2+ and lead Pb2+ binding by Fe2O3@SiO2‐EDTA nanoparticles - binding stability and kinetic studies, Electroanalysis, Wiley - V C H Verlag GmbH & Co. KGaA, vol. 32, nr 3, 2020, s. 588-597, DOI:10.1002/elan.201900616, 70 punktów, IF(2,544)
 104. Wolecki Daniel, Kumirska Jolanta: Plastyfikatory w środowisku – nowe podejście w procesie ich usuwania ze strumienia ścieków, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, nr 2, 2020, s. 35-41, 5 punktów
 105. Nevarez Martinez Maria, Bajorowicz Beata, Klimczuk Tomasz, Żak Andrzej, Łuczak Justyna, Lisowski Wojciech, Zaleska-Medynska Adriana: Synergy between AgInS2 quantum dots and ZnO nanopyramids for photocatalytic hydrogen evolution and phenol degradation, Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV, vol. 398, 2020, s. 1-13, DOI:10.1016/j.jhazmat.2020.123250, 200 punktów, IF(9,038)
 106. Chrabąszczewska Magdalena, Sieradzan Adam, Rodziewicz-Motowidło Sylwia, Grubb Anders, Dobson Christopher M., Kumita Janet R., Kozak Maciej: Structural characterization of covalently stabilized human cystatin C oligomers, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 16, 2020, s. 1-17, DOI:10.3390/ijms21165860, 140 punktów, IF(4,183)
 107. Kłostowska Żaneta, Szymczycha Beata, Lengier Monika, Zarzeczańska Dorota, Dzierzbicka-Głowacka Lidia: Hydrogeochemistry and magnitude of SGD in the Bay of Puck, southern Baltic Sea, Oceanologia, vol. 62, nr 1, 2020, s. 1-11, DOI:10.1016/j.oceano.2019.09.001, 70 punktów, IF(2,198)
 108. Alfuth Jan, Zadykowicz Beata, Sikorski Artur, Połoński Tadeusz, Eichstaedt Katarzyna, Olszewska Teresa: Effect of aromatic system expansion on crystal structures of 1,2,5-thia- and 1,2,5-selenadiazoles and their quaternary salts: synthesis, structure, and spectroscopic properties, Materials, MDPIAG, vol. 13, nr 21, 2020, s. 1-14, DOI:10.3390/ma13214908, 140 punktów, IF(2,972)
 109. Pazda Magdalena, Lis Hanna, Puckowski Alan, Stepnowski Piotr: Wyzwania analityczne w ekotoksykologii nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska, W: Bioanalityka w nauce i życiu, 2: nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe / Baranowska Irena, Buszewski Bogusław (red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-21282-7, s. 629-641, 20 punktów
 110. Rogacka Dorota, Audzeyenka Irena, Piwkowska Agnieszka: Regulation of podocytes function by AMP-activated protein kinase, Archives of Biochemistry and Biophysics, vol. 692, 2020, s. 1-8, DOI:10.1016/j.abb.2020.108541, 100 punktów, IF(3,391)
 111. Mika Adriana, Wilczyński Maciej, Pakiet Alicja, Kaska Łukasz, Proczko-Stepaniak Monika, Stankiewicz Marta, Stepnowski Piotr, Śledziński Tomasz: Short-term effect of one-anastomosis gastric bypass on essential fatty acids in the Serum of obese patients, Nutrients, vol. 12, nr 1, 2020, s. 1-6, DOI:10.3390/nu12010187, 140 punktów, IF(4,171)
 112. Szczepańska Elżbieta, Kulpa Amanda, Grobelna Beata: Właściwości optyczne nanocząstek, Laborant, nr 14, 2020, s. 1-1
 113. Siedlecka Ewa Maria: Application of bismuth-based photocatalysts in environmental protection, W: Nanophotocatalysis and environmental applications: detoxification and disinfection / Inamuddin Inamuddin, Asiri Abdullah M., Lichtfouse Eric (red.), Environmental Chemistry for a Sustainable World, nr 30, 2020, Springer, ISBN 978-3-030-12618-6, s. 87-118, DOI:10.1007/978-3-030-12619-3_4, 20 punktów
 114. Zwara Julia, Pancielejko Anna, Paszkiewicz-Gawron Marta, Łuczak Justyna, Miodyńska Magdalena, Lisowski Wojciech, Zaleska-Medynska Adriana, Grabowska-Musiał Ewelina: Fabrication of ILs-assisted AgTaO3 nanoparticles for the water splitting reaction: the effect of ILs on morphology and photoactivity, Materials, MDPIAG, vol. 13, nr 18, 2020, s. 1-18, DOI:10.3390/ma13184055, 140 punktów, IF(2,972)
 115. Skowron Piotr, Krefft Daria, Brodzik Robert, Kasperkiewicz Paulina, Drag Marcin, Koller Klaus‑Peter: An alternative for proteinase K-heat-sensitive protease from fungus Onygena corvina for biotechnology: cloning, engineering, expression, characterization and special application for protein sequencing, Microbial Cell Factories, vol. 19, 2020, s. 1-15, DOI:10.1186/s12934-020-01392-3, 100 punktów, IF(4,402)
 116. Mirocki Artur, Sikorski Artur: Influence of halogen substituent on the self-assembly and crystal packing of multicomponent crystals formed from ethacridine and meta-halobenzoic acids, Crystals, MDPI AG, vol. 10, nr 2, 2020, s. 1-11, DOI:10.3390/cryst10020079, 70 punktów, IF(2,404)
 117. Gilon Chaim, Gitlin-Domagalska Agata, Lahiani Adi, Yehoshua- Alshanski Shiran, Shumacher-Klinger Adi, Gilon Dan, Taha Mahmoud, Sekler Israel, Hoffman Amnon, Lazarovici Philip: Novel humanin analogs confer neuroprotection and myoprotection to neuronal and myoblast cell cultures exposed to ischemia-like and doxorubicin-induced cell death insults, Peptides, vol. 134, 2020, s. 1-14, DOI:10.1016/j.peptides.2020.170399, 70 punktów, IF(2,843)
 118. Malankowska Anna, Mikołajczyk Alicja, Mędrzycka Joanna, Wysocka Izabela, Nowaczyk Grzegorz, Jarek Marcin, Puzyn Tomasz, Mulkiewicz Ewa: The effect of Ag, Au, Pt, and Pd on the surface properties, photocatalytic activity and toxicity of multicomponent TiO2-based nanomaterials, Environmental Science-Nano, vol. 7, nr 11, 2020, s. 3557-3574, DOI:10.1039/D0EN00580K, 140 punktów, IF(7,683)
 119. Czerwonka Arkadiusz, Fiołka Marta J., Jędrzejewska Katarzyna, Jankowska Elżbieta, Zając Adrian, Rzeski Wojciech: Pro-apoptotic action of protein-carbohydrate fraction isolated from coelomic fluid of the earthworm Dendrobaena veneta against human colon adenocarcinoma cells, Biomedicine & Pharmacotherapy, vol. 126, 2020, s. 1-8, DOI:10.1016/j.biopha.2020.110035, 100 punktów, IF(4,545)
 120. Sobocińska Małgorzata, Salaga Maciej, Fichna Jakub, Kamysz Elżbieta: Anti-inflammatory effect of homo- and heterodimers of natural enkephalinase inhibitors in experimental colitis in mice, Molecules, vol. 25, nr 24, 2020, s. 1-11, DOI:10.3390/molecules25245820, 100 punktów, IF(3,06)
 121. Gitlin-Domagalska Agata, Dębowski Dawid, Gucwa Katarzyna, Starego Dominika, Ptaszyńska Natalia, Sieradzan Adam, Karczyńska Agnieszka, Samsonov Sergey, Łęgowska Anna, Rolka Krzysztof: Truncation of Huia versabilis Bowman-Birk inhibitor increases its selectivity, matriptase-1 inhibitory activity and proteolytic stability, Biochimie, vol. 171-172, 2020, s. 178-186, DOI:10.1016/j.biochi.2020.03.006, łączna liczba autorów: 12, 100 punktów, IF(3,413)
 122. Hemine Koleta, Skwierawska Anna, Kleist Cyprian, Olewniczak Michal, Szwarc-Karabyka Katarzyna, Wyrzykowski Dariusz, Mieszkowska Anna, Chojnacki Jaroslaw, Czub Jacek, Nierzwicki Lukasz: Effect of chemical structure on complexation efficiency of aromatic drugs with cyclodextrins: the example of dibenzazepine derivatives, Carbohydrate Polymers, vol. 250, 2020, s. 1-12, DOI:10.1016/j.carbpol.2020.116957, 140 punktów, IF(7,182)
 123. Fiszka-Borzyszkowska Agnieszka, Pieczyńska Aleksandra, Ofiarska Aleksandra, Lisowski W., Nikiforow K., Siedlecka Ewa Maria: Photocatalytic degradation of 5-fluorouracil in an aqueous environment via Bi-B co-doped TiO2 under artificial sunlight, International Journal of Environmental Science and Technology, vol. 17, nr 4, 2020, s. 2163-2176, DOI:10.1007/s13762-019-02604-z, 70 punktów, IF(2,54)
 124. Biernat Monika, Ciołek Lidia, Dzierżyńska Maria, Oziębło Artur, Sawicka Justyna, Deptuła Milena, Bauer Marta, Kamysz Wojciech, Pikuła Michał, Rodziewicz-Motowidło Sylwia: Porous chitosan/zno‐doped bioglass composites as carriers of bioactive peptides, International Journal of Applied Ceramic Technology, Wiley-Blackwell Publishing, Inc., vol. 17, nr 6, 2020, s. 2807-2816, DOI:10.1111/ijac.13609, łączna liczba autorów: 11, 40 punktów, IF(1,762)
 125. Zadykowicz Beata, Romanowska Anna, Pieńkos   Milena: Fotofizyczne podstawy znakowania chemiluminescencyjnego - nowoczesnego narzędzia diagnostyki medycznej, Wyroby Medyczne, MediaTech s.c., nr 2, 2020, s. 36-42
 126. Dmochowska Barbara, Ślusarz Rafał, Chojnacki Jarosław, Samaszko-Fiertek Justyna, Madaj Janusz: The quaternization reaction of 5-O-sulfonates of methyl 2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranoside with selected heterocyclic and aliphatic amines, Molecules, vol. 25, nr 9, 2020, s. 1-12, DOI:10.3390/molecules25092161, 100 punktów, IF(3,06)
 127. Kowalski Szymon, Wyrzykowski Dariusz, Inkielewicz-Stepniak Iwona: Molecular and cellular mechanisms of cytotoxic activity of vanadium compounds against cancer cells, Molecules, vol. 25, nr 7, 2020, s. 1-25, DOI:10.3390/molecules25071757, 100 punktów, IF(3,06)
 128. Wong Jack Ho, Ng Tzi Bun, Chan Helen Hei Ling, Liu Qin, Man Gene Chi Wai, Zhang Chris Zhiyi, Guan Suzhen, Ng Charlene Cheuk Wing, Fang Evandro Fei, Rolka Krzysztof: Mushroom extracts and compounds with suppressive action on breast cancer: evidence from studies using cultured cancer cells, tumor-bearing animals, and clinical trials, Applied Microbiology and Biotechnology, vol. 104, nr 11, 2020, s. 4675-4703, DOI:10.1007/s00253-020-10476-4, łączna liczba autorów: 18, 100 punktów, IF(3,53)
 129. Baranowska Karolina, Mońka Michał, Kowalczyk Agnieszka, Szpakowska Nikola, Kaczyński Zbigniew, Bojarski Piotr, Józefowicz Marek: Spectroscopic studies of the excited-state intramolecular proton and electron transfer processes of methyl benzoate derivatives in cucurbit[7]uril nanocage, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 318, 2020, s. 1-12, DOI:10.1016/j.molliq.2020.113921, 100 punktów, IF(5,065)
 130. Duszczyk Jakub, Siuzdak Katarzyna, Klimczuk Tomasz, Strychalska-Nowak Judyta, Zaleska-Medynska Adriana: Modified manganese phosphate conversion coating on low-carbon steel, Materials, MDPIAG, vol. 13, nr 6, 2020, s. 1-24, DOI:10.3390/ma13061416, 140 punktów, IF(2,972)
 131. Paszkiewicz-Gawron Marta, Makurat Samanta, Rak Janusz, Zdrowowicz Magdalena, Lisowski Wojciech, Zaleska-Medynska Adriana, Kowalska Ewa, Mazierski   Paweł, Łuczak Justyna: Theoretical and experimental studies on the visible light activity of TiO2 modified with halide-based ionic liquids, Catalysts, vol. 10, nr 4, 2020, s. 1-12, DOI:10.3390/catal10040371, 100 punktów, IF(3,444)
 132. Śmigiel-Kamińska Daria, Stepnowski Piotr, Wąs-Gubała Jolanta, Kumirska Jolanta: Wykorzystanie w kryminalistyce chromatografii cieczowej w celu identyfikacji barwionych włókien poliestru poddanych działaniu środków dezynfekujących, W: Badania naukowe z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki / Jędrzejewska Joanna, Maciąg Kamil (red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-66489-06-6, s. 7-17, 5 punktów
 133. Sikora Karol, Nowacki Andrzej, Liberek Beata, Dmochowska Barbara: Methyl transfer in quaternary alkylammonium salts, derivatives of 1,4:3,6-dianhydrohexitols, Journal of Molecular Structure, Elsevier BV, vol. 1206, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.molstruc.2020.127701, 70 punktów, IF(2,463)
 134. Mazierski   Paweł, Mikołajczyk Alicja, Grzyb Tomasz, Caicedo Pablo Nicolás Arellano , Wei Zhishun, Kowalska Ewa, Pinto Henry, Zaleska-Medynska Adriana, Nadolna Joanna: On the excitation mechanism of visible responsible Er-TiO2 system proved by experimental and theoretical investigations for boosting photocatalytic activity, Applied Surface Science, Elsevier BV - North-Holland, vol. 527, 2020, s. 1-11, DOI:10.1016/j.apsusc.2020.146815, 140 punktów, IF(6,182)
 135. Stepnowski Piotr, Wolecki Daniel, Puckowski Alan, Paszkiewicz Monika, Caban Magda: Anti-inflammatory drugs in the Vistula River following the failure of the Warsaw sewage collection system in 2019, Science of the Total Environment, vol. 745, 2020, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.140848, 200 punktów, IF(6,551)
 136. Bajorowicz Beata, Mikołajczyk Alicja, Pinto Henry P., Miodyńska Magdalena, Lisowski Wojciech, Klimczuk Tomasz, Kaplan-Ashiri Ifat, Kazes Miri, Oron Dan, Zaleska-Medynska Adriana: Integrated experimental and theoretical approach for efficient design and synthesis of gold-based double halide perovskites, The Journal of Physical Chemistry Part C: Nanomaterials, Interfaces and Hard Matter, American Chemical Society, vol. 124, nr 49, 2020, s. 26769-26779, DOI:10.1021/acs.jpcc.0c07782, 140 punktów, IF(4,189)
 137. Jurczak Przemysław, Witkowska Julia, Rodziewicz-Motowidło Sylwia, Lach Sławomir: Proteins, peptides and peptidomimetics as active agents in implant surface functionalization, Advances in Colloid and Interface Science, vol. 276, 2020, s. 1-21, DOI:10.1016/j.cis.2019.102083, 200 punktów, IF(9,922)
 138. Federico Antonio, Serra Angela, Ha My Kieu, Kohonen Pekka, Choi Jang-Sik, Liampa Irene, Nymark Penny, Sanabria Natasha, Jagiełło Karolina, Puzyn Tomasz: Transcriptomics in toxicogenomics, part II: preprocessing and differential expression analysis for high quality data, Nanomaterials, vol. 10, nr 5, 2020, s. 1-20, DOI:10.3390/nano10050903, łączna liczba autorów: 20, 70 punktów, IF(4,034)
 139. Pakiet Alicja, Wilczyński Maciej, Rostkowska Olga, Korczyńska Justyna, Jabłońska Patrycja, Kaska Łukasz, Proczko-Stepaniak Monika, Sobczak Ewa, Stepnowski Piotr, Mika Adriana: The effect of one anastomosis gastric bypass on branched-chain fatty acid and branched-chain amino acid metabolism in subjects with morbid obesity, Obesity Surgery, vol. 30, nr 1, 2020, s. 304-312, DOI:10.1007/s11695-019-04157-z, łączna liczba autorów: 12, 100 punktów, IF(3,412)
 140. Godlewska Klaudia, Stepnowski Piotr, Paszkiewicz Monika: Zastosowanie nanorurek węglowych w technikach ekstrakcji zanieczyszczeń z próbek wody, W: Najnowsze doniesienia z zakresu ochrony środowiska i nauk pokrewnych / Danielewska Alicja, Maciąg Monika (red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-66489-19-6, s. 72-84, 5 punktów
 141. Sevink G. J. Agur, Liwo Józef Adam, Asinari Pietro, MacKernan Donal, Milano Giuseppe, Pagonabarraga Ignacio: Unfolding the prospects of computational (bio)materials modeling , Journal of Chemical Physics, American Institute of Physics, vol. 153, nr 10, 2020, s. 1-12, DOI:10.1063/5.0019773, 100 punktów, IF(2,991)
 142. Bogdanowicz Robert, Ficek Mateusz, Malinowska Natalia, Gupta Sanju, Meek Romney, Niedziałkowski Paweł, Rycewicz Michał, Sawczak Mirosław, Ryl Jacek, Ossowski Tadeusz: Electrochemical performance of thin free-standing boron-doped diamond nanosheet electrodes, Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 862, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.jelechem.2020.114016, 70 punktów, IF(3,807)
 143. Skowron Piotr, Krawczun Natalia, Żebrowska Joanna, Krefft Daria, Żołnierkiewicz Olga, Jeżewska-Frąckowiak Joanna, Janus Łukasz, Witkowska Małgorzata, Palczewska Małgorzata, Mucha Piotr: A vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology for construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins for novel biomaterials, biomedical and industrial applications, Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications, Elsevier BV, vol. 108, 2020, s. 1-15, DOI:10.1016/j.msec.2019.110426, łączna liczba autorów: 20, 140 punktów, IF(5,88)
 144. Rachubik Patrycja, Szrejder Maria, Audzeyenka Irena, Rogacka Dorota, Rychłowski Michał, Angielski Stefan, Piwkowska Agnieszka: The PKGIα/VASP pathway is involved in insulin- and high glucose-dependent regulation of albumin permeability in cultured rat podocytes, Journal of Biochemistry, vol. 168, nr 6, 2020, s. 575-588, DOI:10.1093/jb/mvaa059, 100 punktów, IF(2,476)
 145. Neubauer Damian, Jaśkiewicz Maciej, Sikorska Emilia, Bartoszewska Sylwia, Bauer Marta, Kapusta Małgorzata, Narajczyk Magdalena, Kamysz Wojciech: Effect of disulfide cyclization of ultrashort cationic lipopeptides on antimicrobial activity and cytotoxicity, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 19, 2020, s. 1-32, DOI:10.3390/ijms21197208, 140 punktów, IF(4,183)
 146. Cegłowska Marta, Szubert Karolina, Wieczerzak Ewa, Kosakowska Alicja, Mazur-Marzec Hanna: Eighteen new aeruginosamide variants produced by the Baltic Cyanobacterium Limnoraphis CCNP1324, Marine Drugs, vol. 18, nr 9, 2020, s. 1-13, DOI:10.3390/md18090446, 100 punktów, IF(3,772)
 147. Fernandes Alwyn, Falandysz Jerzy, Olivero-Verbel Jesus: A new focus on legacy pollutants: Chlorinated Paraffins (CPs) and Polychlorinated Naphthalenes (PCNs), Chemosphere, vol. 238, 2020, s. 1-2, DOI:10.1016/j.chemosphere.2019.124580, IF(5,778)
 148. Serra Angela, Fratello Michele, Cattelani Luca, Liampa Irene, Melagraki Georgia, Kohonen Pekka, Nymark Penny, Federico Antonio, Jagiełło Karolina, Puzyn Tomasz: Transcriptomics in toxicogenomics, Part III: Data modelling for risk assessment, Nanomaterials, vol. 10, nr 4, 2020, s. 1-26, DOI:10.3390/nano10040708, łączna liczba autorów: 20, 70 punktów, IF(4,034)
 149. Chylewska Agnieszka, Dąbrowska Aleksandra, Ramotowska   Sandra, Maciejewska Natalia, Olszewski Mateusz, Bagiński Maciej, Makowski Mariusz: Photosensitive and pH-dependent activity of pyrazine-functionalized carbazole derivative as promising antifungal and imaging agent, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 10, 2020, s. 1-13, DOI:10.1038/s41598-020-68758-w, 140 punktów, IF(3,998)
 150. Falandysz Jerzy, Fernandes Alwyn: Compositional profiles, persistency and toxicity of polychlorinated naphthalene (PCN) congeners in edible cod liver products from 1972 to 2017, Environmental Pollution, vol. 260, 2020, s. 1-9, DOI:10.1016/j.envpol.2020.114035, 100 punktów, IF(6,792)
 151. Bogunia   Małgorzata, Makowski Mariusz: Influence of ionic strength on hydrophobic interactions in water: dependence on solute size and shape, Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, vol. 124, nr 46, 2020, s. 10326-10336, DOI:10.1021/acs.jpcb.0c06399, 140 punktów, IF(2,857)
 152. Zsila Ferenc, Samsonov Sergey, Maszota-Zieleniak Martyna: Mind your dye: the amyloid sensor thioflavin T interacts with sulfated glycosaminoglycans used to induce cross-β-sheet motifs, Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, vol. 124, nr 51, 2020, s. 11625-11633, DOI:10.1021/acs.jpcb.0c08273, 140 punktów, IF(2,857)
 153. Żamojć Krzysztof, Kamrowski Dominik, Zdrowowicz-Żamojć Magdalena, Wyrzykowski Dariusz, Wiczk Wiesław, Chmurzyński Lech, Makowska Joanna: A pentapeptide with tyrosine moiety as fluorescent chemosensor for selective nanomolar-level detection of copper(II) ions, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 3, 2020, s. 1-16, DOI:10.3390/ijms21030743, 140 punktów, IF(4,183)
 154. Reszka Milena, Serdiuk Illia, Kozakiewicz Karol, Nowacki Andrzej, Myszka Henryk, Bojarski Piotr, Liberek Beata: Influence of a 4′-substituent on the efficiency of flavonol-based fluorescent indicators of β-glycosidase activity, Organic & Biomolecular Chemistry, vol. 18, nr 38, 2020, s. 7635-7648, DOI:10.1039/D0OB01505A, 100 punktów, IF(3,412)
 155. Pancielejko Anna, Rzepnikowska Marta, Zaleska-Medynska Adriana, Łuczak Justyna, Mazierski   Paweł: Enhanced visible light active WO3 thin films toward air purification: effect of the synthesis conditions, Materials, MDPIAG, vol. 13, nr 16, 2020, s. 1-18, DOI:10.3390/ma13163506, 140 punktów, IF(2,972)
 156. Szczepańska Elżbieta, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Niska Karolina, Strankowska Justyna, Żebrowska Joanna, Inkielewicz-Stepniak Iwona, Łubkowska Beata, Swebocki Tomasz, Skowron Piotr, Grobelna Beata: Synthesis of silver nanoparticles in context of their cytotoxicity, antibacterial activities, skin penetration and application in skincare products, Supramolecular Chemistry, vol. 32, nr 3, 2020, s. 207-221, DOI:10.1080/10610278.2020.1726917, 40 punktów, IF(1,346)
 157. Kulpa Amanda, Szczepańska Elżbieta, Koterwa Adrian: Nanocząstki magnetyczne w oczyszczaniu środowisk wodnych z jonów metali ciężkich, Laborant, nr 14, 2020, s. 1-1
 158. Kulpa-Koterwa Amanda: Dezynfekcja w dobie pandemii COVID-19, Chemia w Szkole, vol. 65, nr 6, 2020, s. 19-21, 5 punktów
 159. Serdiuk Illia, Ryoo  Chi Hyun, Kozakiewicz Karol, Mońka Michał, Liberek Beata, Park Soo Young: Twisted acceptors in the design of deep-blue TADF emitters: crucial role of excited-state relaxation in the photophysics of methyl-substituted s-triphenyltriazine derivatives, Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistr, vol. 8, nr 18, 2020, s. 6052-6062, DOI:10.1039/c9tc07102d, 140 punktów, IF(7,059)
 160. Krauze Katarzyna, Swebocki Tomasz, Świder Piotr, Wcisło Anna, Ossowski Tadeusz: Naukowe aspekty samoorganizacji materii - od wszechświata do atomów , W: Kwadrans dla chemii: monografia / Stasiewicz Piotr, Swebocki Tomasz, Kostrzewa Tomasz (red.), 2020, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, ISBN 978-83-7594-208-8, s. 87-116, 5 punktów
 161. Zhang Ji, Barałkiewicz Danuta, Wang Yuanzhong, Falandysz Jerzy, Cai Chuantao: Arsenic and arsenic speciation in mushrooms from China: a review, Chemosphere, vol. 246, 2020, s. 1-11, DOI:10.1016/j.chemosphere.2019.125685, 100 punktów, IF(5,778)
 162. Maszota-Zieleniak Martyna, Jurczak Przemysław, Orlikowska Marta, Zhukov Igor, Borek Dominika, Otwinowski Zbyszek, Skowron Piotr, Pietralik Zuzanna, Szymańska Aneta, Rodziewicz-Motowidło Sylwia: NMR and crystallographic structural studies of the extremely stable monomeric variant of human cystatin C with single amino acid substitution, FEBS Journal, vol. 287, nr 2, 2020, s. 361-376, DOI:10.1111/febs.15010, łączna liczba autorów: 11, 100 punktów, IF(4,392)
 163. Świacka Klaudia, Smolarz Katarzyna, Maculewicz Jakub, Caban Magda: Effects of environmentally relevant concentrations of diclofenac in Mytilus trossulus, Science of the Total Environment, vol. 737, 2020, s. 1-9, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.139797, 200 punktów, IF(6,551)
 164. Sawicka Justyna, Dzierżyńska Maria, Wardowska Anna, Pawlik Anna, Hać Aleksandra, Karska Natalia, Mucha Piotr, Skowron Piotr, Herman-Antosiewicz Anna, Rodziewicz-Motowidło Sylwia: Imunofan-RDKVYR peptide-stimulates skin cell proliferation and promotes tissue repair, Molecules, vol. 25, nr 12, 2020, s. 1-26, DOI:10.3390/molecules25122884, łączna liczba autorów: 29, 100 punktów, IF(3,06)
 165. Grabowska Ola, Dywicki Paweł, Chmurzyński Lech: Metody wyznaczania krytycznego stężenia micelarnego związków powierzchniowo czynnych, Wiadomości Chemiczne, vol. 74, nr 5-6, 2020, s. 371-390, 5 punktów
 166. Wojciechowska   Marta, Gołębiowski Marek: SPME‐GC/MS analysis of volatile compounds contained in the insect larvae of Tenebrio molitor and Leptinotarsa decemlineata before and after using insecticides, Chemistry & Biodiversity, vol. 17, nr 4, 2020, s. 1-13, DOI:10.1002/cbdv.201900743, 70 punktów, IF(2,039)
 167. Strumińska-Parulska Dagmara, Falandysz Jerzy: A review of the occurrence of alpha-emitting radionuclides in wild mushrooms, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, nr 21, 2020, s. 1-20, DOI:10.3390/ijerph17218220, 70 punktów, IF(2,849)
 168. Zięba Karolina, Czaplewski Cezary, Liwo Józef Adam, Graziano Giuseppe: Hydrophobic hydration and pairwise hydrophobic interaction of Lennard-Jones and Mie particles in different water models, Physical Chemistry Chemical Physics, RSC Publications, vol. 22, nr 8, 2020, s. 4758-4771, DOI:10.1039/C9CP06627F, 100 punktów, IF(3,43)
 169. Maślewski Piotr, Wyrzykowski Dariusz, Kentner Weronika, Ciborska Anna, Dołęga Anna: Coordination complexes of Mn(II), Co(II), Ni(II), Zn(II) and Cd(II) with histaminol - crystal structures and formation constants in aqueous solution, Polyhedron, Pergamon, vol. 178, 2020, s. 1-10, DOI:10.1016/j.poly.2019.114328, 100 punktów, IF(2,343)
 170. Skowron Piotr, Krawczun Natalia, Żebrowska Joanna, Krefft Daria, Żołnierkiewicz Olga, Jeżewska-Frąckowiak Joanna, Janus Łukasz, Witkowska Małgorzata, Palczewska Małgorzata, Żylicz-Stachula Agnieszka: An efficient method for the construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins with genetically programmed functions, using a novel, vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology, MethodsX, Elsevier BV, vol. 7, 2020, s. 1-13, DOI:10.1016/j.mex.2020.101070, łączna liczba autorów: 11, 70 punktów
 171. Moreira Carlos J.S., Bento Artur, Pais Joana, Petit Johann, Escórcio Rita, Correia Vanessa G., Pinheiro Ângela, Haliński Łukasz, Mykhaylyk Oleksandr O., Rothan Christophe: An ionic liquid extraction that preserves the molecular structure of cutin shown by nuclear magnetic resonance, Plant Physiology, vol. 184, nr 2, 2020, s. 592-606, DOI:10.1104/pp.20.01049, łączna liczba autorów: 11, 140 punktów, IF(6,902)
 172. Haliński Łukasz: Derywatyzacja w chromatografii gazowej. Przegląd metod i reagentów, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, nr 3, 2020, s. 14-21, 5 punktów
 173. Gorbikova Elena, Samsonov Sergey, Kalendar Ruslan: Probing the proton-loading site of cytochrome c oxidase using time-resolved Fourier transform infrared spectroscopy, Molecules, vol. 25, nr 15, 2020, s. 1-14, DOI:10.3390/molecules25153393, 100 punktów, IF(3,06)
 174. Proniewicz Edyta, Małuch Izabela, Kudelski A., Prahl Adam: Adsorption of (Phe-h5)/(Phe-d5)-substituted peptides from neurotensin family on the nanostructured surfaces of Ag and Cu: SERS studies, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier BV, vol. 242, 2020, s. 1-8, DOI:10.1016/j.saa.2020.118748, 100 punktów, IF(3,232)
 175. Mirocki Artur, Sikorski Artur: Przegląd struktur krystalicznych oraz analiza oddziaływań występujących w kryształach zawierających diklofenak i jego pochodne, W: Poszerzamy horyzonty: tom 19, cz. 3: monografia / Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (red.), 2020, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-32-0, s. 175-183, 5 punktów
 176. Śmigiel-Kamińska Daria, Wąs-Gubała Jolanta, Stepnowski Piotr, Kumirska Jolanta: The identification of cotton fibers dyed with reactive dyes for forensic purposes, Molecules, vol. 25, nr 22, 2020, s. 1-32, DOI:10.3390/molecules25225435, 100 punktów, IF(3,06)
 177. Mika Adriana, Pakiet Alicja, Czumaj Aleksandra, Kaczyński Zbigniew, Liakh Ivan, Kobiela Jarek, Perdyan Adrian, Adrych Krystian, Makarewicz Wojciech, Śledziński Tomasz: Decreased triacylglycerol content and elevated contents of cell membrane lipids in colorectal cancer tissue: a lipidomic study, Journal of Clinical Medicine, vol. 9, nr 4, 2020, s. 1-14, DOI:10.3390/jcm9041095, 140 punktów, IF(5,688)
 178. Mozolewska Paulina, Duzowska Katarzyna, Pakiet Alicja, Mika Adriana, Śledziński Tomasz: Inhibitors of fatty acid synthesis and oxidation as potential anticancer agents in colorectal cancer treatment, Anticancer Research, vol. 40, nr 9, 2020, s. 4843-4856, DOI:10.21873/anticanres.14487, 70 punktów, IF(1,994)
 179. Korkmaz Brice, Lesner Adam, Marchand-Adam Sylvain, Moss Celia, Jenne Dieter Erich: Lung protection by cathepsin C inhibition: a new hope for COVID-19 and ARDS?, Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society, vol. 63, nr 22, 2020, s. 13258-13265, DOI:10.1021/acs.jmedchem.0c00776, 200 punktów, IF(6,205)
 180. Cyraniak Adrianna, Czapla Marcin: Tripodal podand ligand with a superhalogen nature as an effective molecular trap, Symmetry-Basel, vol. 12, nr 9, 2020, s. 1-11, DOI:10.3390/sym12091441, 70 punktów, IF(2,143)
 181. Cerkowniak Magdalena, Boguś Mieczysława, Włóka Emilia, Stepnowski Piotr, Gołębiowski Marek: The composition of lipid profiles in different developmental stages of Dermestes ater and Dermestes maculatus and their susceptibility to the entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus, Phytoparasitica, vol. 48, nr 2, 2020, s. 247-260, DOI:10.1007/s12600-020-00789-5, 40 punktów, IF(1,137)
 182. Samaszko-Fiertek Justyna, Szulc Monika, Dmochowska Barbara, Jaśkiewicz Maciej, Kamysz Wojciech, Ślusarz Rafał, Madaj Janusz: Influence of carbohydrate residues on antibacterial activity of vancomycin, Letters in Organic Chemistry, vol. 17, nr 4, 2020, s. 287-293, DOI:10.2174/1570178616666190329225748, 20 punktów, IF(0,779)
 183. Kobusińska Marta, Lewandowski Krzysztof, Panasiuk Anna, Łęczyński Leszek, Urbaniak Magdalena, Ossowski Tadeusz, Niemirycz Elżbieta: Precursors of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in Arctic and Antarctic marine sediments: environmental concern in the face of climate change, Chemosphere, vol. 260, nr 1-10, 2020, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.127605, 100 punktów, IF(5,778)
 184. Pakiet Alicja, Stepnowski Piotr, Mika Adriana: Lipidomika w otyłości olbrzymiej, W: Bioanalityka w nauce i życiu, 1: nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i ocenie naturalnych surowców leczniczych / Baranowska Irena, Buszewski Bogusław (red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-21281-0, s. 113-128, 20 punktów
 185. Wong Jack Ho, Bao Hui, Ng Tzi Bun, Chan Helen Hei Ling, Ng Charlene Cheuk Wing, Man Gene Chi Wai, Wang Hexiang, Guan Suzhen, Zhao Shuang, Rolka Krzysztof: New ribosome-inactivating proteins and other proteins with protein synthesis – inhibiting activities, Applied Microbiology and Biotechnology, vol. 104, nr 10, 2020, s. 4211-4226, DOI:10.1007/s00253-020-10457-7, łączna liczba autorów: 15, 100 punktów, IF(3,53)
 186. Wieczorek Jarosław, Kaczor Marcin, Romańczyk Grzegorz, Grońska Monika, Boryło Alicja: Radioactivity of honey in central and southern Poland, Journal of Environmental Radioactivity, vol. 222, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.jenvrad.2020.106376, 70 punktów, IF(2,161)
 187. Liakh Ivan, Pakiet Alicja, Śledziński Tomasz, Mika Adriana: Methods of the analysis of oxylipins in biological samples , Molecules, vol. 25, nr 2, 2020, s. 1-33, DOI:10.3390/molecules25020349, 100 punktów, IF(3,06)
 188. Kulpa Amanda, Ryl Jacek, Schroeder G., Koterwa Adrian, Sein Anand J., Ossowski Tadeusz, Niedziałkowski Paweł: Simultaneous voltammetric determination of Cd2+, Pb2+, and Cu2+ ions captured by Fe3O4@SiO2 core-shell nanostructures of various outer amino chain length, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 314, 2020, s. 1-11, DOI:10.1016/j.molliq.2020.113677, 100 punktów, IF(5,065)
 189. Lecaille Fabien , Chazeirat Thibault, Bojarski Krzysztof, Renault Justine, Saidi Ahlame, Prasad V. Gangadhara N.V., Samsonov Sergey, Lalmanach Gilles : Rat cathepsin K: enzymatic specificity and regulation of its collagenolytic activity, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics, Elsevier BV, vol. 1868, nr 2, 2020, s. 1-11, DOI:10.1016/j.bbapap.2019.140318, 70 punktów, IF(2,371)
 190. Caban Magda, Stepnowski Piotr: The application of isotopically labeled analogues for the determination of small organic compounds by GC/MS with selected ion monitoring, Analytical Methods, RSC Publications, vol. 12, nr 30, 2020, s. 3854-3864, DOI:10.1039/D0AY00723D, 70 punktów, IF(2,596)
 191. Kumirska Jolanta: Special issue "Pharmaceutical residues in the environment", Molecules, vol. 25, nr 12, 2020, s. 1-4, DOI:10.3390/molecules25122941, IF(3,06)
 192. Mirocki Artur, Sikorski Artur: The influence of solvent on the crystal packing of ethacridinium phthalate solvates, Materials, MDPIAG, vol. 13, nr 22, 2020, s. 1-13, DOI:10.3390/ma13225073, 140 punktów, IF(2,972)
 193. Falandysz Jerzy, Smith Frankie, Fernandes Alwyn: Dioxin-like polybrominated biphenyls (PBBs) and ortho-substituted PBBs in edible cod (Gadus morhua) liver oils and canned cod livers, Chemosphere, vol. 248, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.126109, 100 punktów, IF(5,778)
 194. Dywicki Paweł, Grabowska Ola, Chmurzyński Lech: Współczesne zastosowania związków powierzchniowo czynnych, Wiadomości Chemiczne, vol. 74, nr 5-6, 2020, s. 391-409, 5 punktów
 195. Miodyńska Magdalena, Mikołajczyk Alicja, Bajorowicz Beata, Zwara Julia, Klimczuk Tomasz, Lisowski Wojciech, Trykowski Grzegorz, Pinto Henry P., Zaleska-Medynska Adriana: Urchin-like TiO2 structures decorated with lanthanide-doped Bi2S3 quantum dots to boost hydrogen photogeneration performance, Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier BV, vol. 272, 2020, s. 1-17, DOI:10.1016/j.apcatb.2020.118962, 200 punktów, IF(16,683)
 196. Kamysz Elżbieta, Sikorska Emilia, Jaśkiewicz Maciej, Bauer Marta, Neubauer Damian, Bartoszewska Sylwia, Barańska-Rybak Wioletta, Kamysz Wojciech: Lipidated analogs of the LL-37-derived peptide fragment KR12 - structural analysis, surface-active properties and antimicrobial activity, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 3, 2020, s. 1-22, DOI:10.3390/ijms21030887, 140 punktów, IF(4,183)
 197. Drzeżdżon Joanna: Związki kompleksowe chromu(III), wanadu(IV) i kobaltu(II) jako nowe prekatalizatory polimeryzacji olefin , Wiadomości Chemiczne, vol. 74, nr 5-6, 2020, s. 423-437, 5 punktów
 198. Choma Adam, Zamłyńska Katarzyna, Mazur Andrzej, Pastuszka Anna, Kaczyński Zbigniew, Komaniecka Iwona: Lipid A from Oligotropha carboxidovorans lipopolysaccharide that contains two galacturonic acid residues in the backbone and malic acid a tertiary acyl substituent, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 21, 2020, s. 1-15, DOI:10.3390/ijms21217991, 140 punktów, IF(4,183)
 199. Bojarski Krzysztof, Karczyńska Agnieszka, Samsonov Sergey: Role of glycosaminoglycans in procathepsin B maturation: molecular mechanism elucidated by a computational study, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 60, nr 4, 2020, s. 2247-2256, DOI:10.1021/acs.jcim.0c00023, 100 punktów, IF(4,549)
 200. Deptuła Milena, Karpowicz Przemysław, Wardowska Anna, Sass Piotr, Dzierżyńska Maria, Sawicka Justyna, Kasprzykowski Franciszek, Mucha Piotr, Skowron Piotr, Rodziewicz-Motowidło Sylwia: Development of a peptide derived from Platelet-Derived Growth Factor (PDGF-BB) into a potential drug candidate for the treatment of wounds, Advances in Wound Care, Mary Ann Liebert Inc., vol. 9, nr 12, 2020, s. 657-675, DOI:10.1089/wound.2019.1051, łączna liczba autorów: 24, 140 punktów, IF(2,813)
 201. Spisz Paulina, Kozak Witold, Chomicz-Mańka Lidia, Makurat Samanta, Falkiewicz Karina, Sikorski Artur, Czaja Anna Maria, Rak Janusz, Zdrowowicz Magdalena: 5-(N-trifluoromethylcarboxy)aminouracil as a potential DNA radiosensitizer and its radiochemical conversion into N-uracil-5-yloxamic acid , International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 17, 2020, s. 1-17, DOI:10.3390/ijms21176352, 140 punktów, IF(4,183)
 202. N'Guessan Koffi, Grzywa Renata, Seren Seda, Gabant Guillaume, Juliano Maria A., Moniatte Marc, van Dorsselaer Alain, Bieth Joseph, Wysocka Magdalena, Lesner Adam: Human proteinase 3 resistance to inhibition extends to alpha‐2 macroglobulin , FEBS Journal, vol. 287, nr 18, 2020, s. 4068-4081, DOI:10.1111/febs.15229, łączna liczba autorów: 15, 100 punktów, IF(4,392)
 203. Afantitis Antreas, Melagraki Georgia, Isigonis Panagiotis, Tsoumanis Andreas, Danai Varsou Dimitra, Valsami-Jones Eugenia, Papadiamantis Anastasios, Ellis Laura-Jayne.A, Sarimveis Haralambos, Puzyn Tomasz: NanoSolveIT Project: Driving nanoinformatics research to develop innovative and integrated tools for in silico nanosafety assessment, Computational and Structural Biotechnology Journal, Research Network of Computational and Structural Biotechnology, vol. 18, 2020, s. 583-602, DOI:10.1016/j.csbj.2020.02.023, łączna liczba autorów: 53, 100 punktów, IF(6,018)
 204. Eun Heesoo, Yamazaki Eriko, Taniyasu Sachi, Miecznikowska Agata, Falandysz Jerzy, Yamashita Nobuyoshi: Evaluation of perfluoroalkyl substances in field-cultivated vegetables, Chemosphere, vol. 239, 2020, s. 1-6, DOI:10.1016/j.chemosphere.2019.124750, 100 punktów, IF(5,778)
 205. Falandysz Jerzy, Saba Martyna, Zhang Ji, Hanć Anetta: Occurrence, distribution and estimated intake of mercury and selenium from sclerotia of the medicinal fungus Wolfiporia cocos from China, Chemosphere, vol. 247, 2020, s. 1-6, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.125928, 100 punktów, IF(5,778)
 206. Rybińska-Fryca Anna, Mikołajczyk Alicja, Puzyn Tomasz: Structure-activity prediction networks (SAPNets): a step beyond Nano-QSAR for effective implementation of the safe-by-design concept, Nanoscale, vol. 12, nr 40, 2020, s. 20669-20676, DOI:10.1039/D0NR05220E, 140 punktów, IF(6,895)
 207. Kowalczyk Agnieszka, Szpakowska Nikola, Śledź Wojciech, Motyka-Pomagruk Agata, Ossowska Karolina, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew: The structure of the O-polysaccharide isolated from pectinolytic gram-negative bacterium Dickeya aquatica IFB0154 is different from the O-polysaccharides of other Dickeya species, Carbohydrate Research, vol. 497, 2020, s. 1-4, DOI:10.1016/j.carres.2020.108135, 70 punktów, IF(1,841)
 208. Marciniak Aleksandra, Lewińska Agnieszka, Wyrzykowski Dariusz, Żygowska Justyna, Czaplewska Paulina, Sikorska Emilia, Szymańska Aneta, Brasuń Justyna: Copper binding by the cystatin C fragment. The role of histidine residues, Polyhedron, Pergamon, vol. 192, 2020, s. 1-9, DOI:10.1016/j.poly.2020.114824, 100 punktów, IF(2,343)
 209. Małuch Izabela, Stachurski Oktawian, Kosikowska-Adamus Paulina, Makowska Marta, Bauer Marta, Wyrzykowski Dariusz, Hać Aleksandra, Kamysz Wojciech, Deptuła Milena, Sikorska Emilia: Double-headed cationic lipopeptides: an emerging class of antimicrobials, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 23, 2020, s. 1-21, DOI:10.3390/ijms21238944, łączna liczba autorów: 11, 140 punktów, IF(4,183)
 210. Osmulski Paweł A., Karpowicz Przemysław, Jankowska Elżbieta, Bohmann Jonathan, Pickering Andrew M., Gaczyńska Maria: New peptide-based pharmacophore activates 20S proteasome, Molecules, vol. 25, nr 6, 2020, s. 1-17, DOI:10.3390/molecules25061439, 100 punktów, IF(3,06)
 211. Szczepańska Elżbieta, Grobelna Beata, Ryl Jacek, Kulpa Amanda, Ossowski Tadeusz, Niedziałkowski Paweł: Efficient method for the concentration determination of Fmoc groups incorporated in the core-shell materials by Fmoc-glycine, Molecules, vol. 25, nr 17, 2020, s. 1-17, DOI:10.3390/molecules25173983, 100 punktów, IF(3,06)
 212. Falandysz Jerzy, Zhang Ji, Saniewski Michał, Wang Yuanzhong: Artificial (137Cs) and natural (40K) radioactivity and total potassium in medicinal fungi from Yunnan in China, Isotopes in Environmental and Health Studies, vol. 56, nr 3, 2020, s. 324-333, DOI:10.1080/10256016.2020.1741574, 40 punktów, IF(1,652)
 213. Karman Marta, Wera Michał, Romanowski Grzegorz: Chiral cis-dioxidomolybdenum(VI) complexes with Schiff bases possessing two alkoxide groups: Synthesis, structure, spectroscopic studies and their catalytic activity in sulfoxidation and epoxidation, Polyhedron, Pergamon, vol. 187, 2020, s. 1-8, DOI:10.1016/j.poly.2020.114653, 100 punktów, IF(2,343)
 214. Wysocka Magdalena, Romanowska Anita, Gruba Natalia, Michalska Michalina, Giełdoń Artur, Lesner Adam: A peptidomimetic fluorescent probe to detect the trypsin β2 subunit of the human 20S proteasome, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 7, 2020, s. 1-16, DOI:10.3390/ijms21072396, 140 punktów, IF(4,183)
 215. Liwo Józef Adam, Czaplewski Cezary: Extension of the force-matching method to coarse-grained models with axially symmetric sites to produce transferable force fields: application to the UNRES model of proteins, Journal of Chemical Physics, American Institute of Physics, vol. 152, nr 5, 2020, s. 1-15, DOI:10.1063/1.5138991, 100 punktów, IF(2,991)
 216. Malinowski Jacek, Jacewicz Dagmara, Gawdzik Barbara, Drzeżdżon Joanna: New chromium(III)-based catalysts for ethylene oligomerization, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 10, 2020, s. 1-6, DOI:10.1038/s41598-020-73420-6, 140 punktów, IF(3,998)
 217. Pawlak Marta, Drzeżdżon Joanna, Jacewicz Dagmara: Zastosowanie związków kompleksowych rutenu, złota, wanadu, chromu, bizmutu, technetu w medycynie - część II, Wiadomości Chemiczne, vol. 74, nr 11-12, 2020, s. 823-851, 5 punktów
 218. Mika Adriana, Kobiela Jarosław, Pakiet Alicja, Czumaj Aleksandra, Sokołowska Ewa, Makarewicz Wojciech, Chmielewski Michał, Stepnowski Piotr, Marino-Gammazza Antonella, Śledziński Tomasz: Preferential uptake of polyunsaturated fatty acids by colorectal cancer cells, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 10, 2020, s. 1-8, DOI:10.1038/s41598-020-58895-7, 140 punktów, IF(3,998)
 219. Maculewicz Jakub, Świacka Klaudia, Kowalska Dorota, Stepnowski Piotr, Stolte Stefan, Dołżonek Joanna: In vitro methods for predicting the bioconcentration of xenobiotics in aquatic organisms, Science of the Total Environment, vol. 739, 2020, s. 1-15, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.140261, 200 punktów, IF(6,551)
 220. Falandysz Jerzy, Shi Jianbo, Monti Carlo: Environmental cycling and fate of mercury: 2020, Chemosphere, vol. 261, 2020, s. 1-1, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.127766, IF(5,778)
 221. Stepnowski Piotr: Migration and mobility of ionic liquids (ILs) in soil, W: Encyclopedia of Ionic Liquids: living edition / Suojiang Zhang (red.), 2020, Springer, ISBN 978-981-10-6739-6, s. 1-1, DOI:10.1007/978-981-10-6739-6_55-1, 20 punktów
 222. Pawlak Marta, Drzeżdżon Joanna, Jacewicz Dagmara: Zastosowanie związków kompleksowych platyny, palladu i kobaltu w medycynie - część I, Wiadomości Chemiczne, vol. 74, nr 11-12, 2020, s. 797-822, 5 punktów
 223. Pakiet Alicja, Jakubiak Agnieszka, Mierzejewska Paulina, Zwara Agata, Liakh Ivan, Śledziński Tomasz, Mika Adriana: The effect of a high-fat diet on the fatty acid composition in the hearts of mice, Nutrients, vol. 12, nr 3, 2020, s. 1-20, DOI:10.3390/nu12030824, 140 punktów, IF(4,171)
 224. Caban Magda, Stepnowski Piotr: The quantification of bisphenols and their analogues in wastewaters and surface water by an improved solid-phase extraction gas chromatography/mass spectrometry method, Environmental Science and Pollution Research, vol. 27, nr 23, 2020, s. 28829-28839, DOI:10.1007/s11356-020-09123-2, 70 punktów, IF(3,056)
 225. Caban Magda, Folentarska Agnieszka, Lis Hanna, Kobylis Paulina, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Kumirska Jolanta, Ciesielski Wojciech, Stepnowski Piotr: Critical study of crop-derived biochars for soil amendment and pharmaceutical ecotoxicity reduction, Chemosphere, vol. 248, 2020, s. 1-11, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.125976, 100 punktów, IF(5,778)
 226. Kinaret Pia Anneli Sofia, Serra Angela, Federico Antonio, Kohonen Pekka, Nymark Penny, Liampa Irene, Ha My Kieu, Choi Jang-Sik, Jagiełło Karolina, Puzyn Tomasz: Transcriptomics in toxicogenomics, Part I: Experimental design, technologies, publicly available data, and regulatory aspects, Nanomaterials, vol. 10, nr 4, 2020, s. 1-23, DOI:10.3390/nano10040750, łączna liczba autorów: 20, 70 punktów, IF(4,034)
 227. Pazda Magdalena, Rybicka Magda, Stolte Stefan, Bielawski Krzysztof Piotr, Stepnowski Piotr, Kumirska Jolanta, Wolecki Daniel, Mulkiewicz Ewa: Identification of selected antibiotic resistance genes in two different wastewater treatment plant systems in Poland: a preliminary study, Molecules, vol. 25, nr 12, 2020, s. 1-18, DOI:10.3390/molecules25122851, 100 punktów, IF(3,06)
 228. Szpakowska Nikola, Kowalczyk Agnieszka, Jafra Sylwia, Kaczyński Zbigniew: The chemical structure of polysaccharides isolated from the Ochrobactrum rhizosphaerae PR17T, Carbohydrate Research, vol. 497, 2020, s. 1-4, DOI:10.1016/j.carres.2020.108136, 70 punktów, IF(1,841)
 229. Fischer  Izabela , Meissner Włodzimierz, Haliński Łukasz, Stepnowski Piotr: Preen oil chemical composition in herring gull Larus argentatus, common gull Larus canus and black-headed gull Chroicocephalus ridibundus confirms their status as two separate genera, Biochemical Systematics and Ecology, vol. 89, 2020, s. 1-8, DOI:10.1016/j.bse.2019.103987, 40 punktów, IF(1,085)
 230. Parnicka Patrycja, Mikołajczyk Alicja, Pinto Henry P., Lisowski Wojciech, Klimczuk Tomasz, Trykowski Grzegorz, Bajorowicz Beata, Zaleska-Medynska Adriana: Experimental and DFT insights into an eco-friendly photocatalytic system toward environmental remediation and hydrogen generation based on AgInS2 quantum dots embedded on Bi2WO6, Applied Surface Science, Elsevier BV - North-Holland, vol. 525, 2020, s. 1-15, DOI:10.1016/j.apsusc.2020.146596, 140 punktów, IF(6,182)
 231. Brzozowski Krzysztof: Wushu – sztuka walki, tradycja, sport, nauka, W: Chińskie sztuki walki: ciało, umysł, sport i tradycja / Bizon Wojciech, Brzozowski Krzysztof (red.), Za Wielkim Murem. Szkice o Chinach, nr 1, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-071-3, s. 47-68, 20 punktów
 232. Falandysz Jerzy, Zhang Ji, Saniewski Michał: 137Cs, 40K, and K in raw and stir-fried mushrooms from the Boletaceae family from the Midu region in Yunnan, Southwest China, Environmental Science and Pollution Research, vol. 27, nr 26, 2020, s. 32509-32517, DOI:10.1007/s11356-020-09393-w, 70 punktów, IF(3,056)
 233. Górska-Ponikowska Magdalena, Ploska Agata, Jacewicz Dagmara, Szkatula Michal, Barone Giampaolo, Lo Bosco Giosuè, Lo Celso Fabrizio, Dąbrowska Aleksandra, Kuban-Jankowska Alicja, Chmurzyński Lech: Modification of DNA structure by reactive nitrogen species as a result of 2-methoxyestradiol–induced neuronal nitric oxide synthase uncoupling in metastatic osteosarcoma cells, Redox Biology, vol. 32, 2020, s. 1-10, DOI:10.1016/j.redox.2020.101522, łączna liczba autorów: 15, 140 punktów, IF(9,986)
 234. Grzywacz Daria, Liberek Beata, Myszka Henryk: Synthesis, modification and biological activity of diosgenyl β-D-glycosaminosides: an overview, Molecules, vol. 25, nr 22, 2020, s. 1-25, DOI:10.3390/molecules25225433, 100 punktów, IF(3,06)
 235. Drzeżdżon Joanna, Malinowski Jacek, Sikorski Artur, Gawdzik Barbara, Rybiński Przemysław, Chmurzyński Lech, Jacewicz Dagmara: Iminodiacetate complex of cobalt(II) - structure, physicochemical characteristics, biological properties and catalytic activity for 2-chloro-2-propen-1-ol oligomerization, Polyhedron, Pergamon, vol. 175, 2020, s. 1-10, DOI:10.1016/j.poly.2019.114168, 100 punktów, IF(2,343)
 236. Kozak Witold, Demkowicz Sebastian, Daśko Mateusz, Rachon Janusz, Rak Janusz: Modifications at the C-5 position of pyrimidine nucleosides, Russian Chemical Reviews, vol. 89, nr 3, 2020, s. 281-310, DOI:10.1070/rcr4919, 100 punktów, IF(4,75)
 237. Caban Magda, Stepnowski Piotr: Electron ionization induced fragmentation of fluorinated derivatives of bisphenols, Rapid Communications in Mass Spectrometry, vol. 34, nr 19, 2020, s. 1-10, DOI:10.1002/rcm.8860, 70 punktów, IF(2,2)
 238. Lesiów Monika Katarzyna, Pietrzyk Piotr , Bieńko Alina , Kowalik-Jankowska Teresa , Łęgowska Anna, Ptaszyńska Natalia, Rolka Krzysztof: Correction: Stability of Cu(II) complexes with FomA protein fragments containing two His residues in the peptide chain, Metallomics, RSC Publications, vol. 12, nr 12, 2020, s. 1-1, DOI:10.1039/d0mt90038a, IF(3,796)
 239. Correia V.G., Bento A., Pais J., Rodrigues R., Haliński Łukasz, Frydrych M., Greenhalgh A., Stepnowski Piotr, Vollrath F., King A.W.T.: The molecular structure and multifunctionality of the cryptic plant polymer suberin, Materials Today Bio, vol. 5, 2020, s. 1-10, DOI:10.1016/j.mtbio.2019.100039, łączna liczba autorów: 11, 20 punktów
 240. Mędyk   Małgorzata, Treu Roland, Falandysz Jerzy: Accumulation of minerals by Leccinum scabrum from two large forested areas in Central Europe: Notecka Wilderness and Tuchola Forest (Pinewoods), Chemistry & Biodiversity, vol. 17, nr 8, 2020, s. 1-12, DOI:10.1002/cbdv.202000264, 70 punktów, IF(2,039)
 241. Malinowski Jacek, Sikorski Artur, Jacewicz Dagmara, Drzeżdżon Joanna: A new complex compound of chromium(III) with 5-aminopyridine-2-carboxylate anions – Structure, physicochemical and catalytic properties, Polyhedron, Pergamon, vol. 186, 2020, s. 1-6, DOI:10.1016/j.poly.2020.114616, 100 punktów, IF(2,343)
 242. Khrunyk Yuliya, Lach Sławomir, Petrenko Iaroslav, Ehrlich Hermann: Progress in modern marine biomaterials research, Marine Drugs, vol. 18, nr 12, 2020, s. 1-47, DOI:10.3390/md18120589, 100 punktów, IF(3,772)
 243. Banasiuk Rafał, Krychowiak Marta, Świgoń Daria, Tomaszewicz Wojciech, Michalak Angelika, Chylewska Agnieszka, Ziabka Magdalena, Łapiński Marcin, Narajczyk Magdalena, Królicka Aleksandra: Carnivorous plants used for green synthesis of silver nanoparticles with broad-spectrum antimicrobial activity, Arabian Journal of Chemistry, vol. 13, nr 1, 2020, s. 1415-1428, DOI:10.1016/j.arabjc.2017.11.013, łączna liczba autorów: 11, 70 punktów, IF(4,762)
 244. Kołecka Katarzyna, Gajewska Magdalena, Cytawa Stanisław, Stepnowski Piotr, Caban Magda: Is sequential batch reactor an efficient technology to protect recipient against non-steroidal anti-inflammatory drugs and paracetamol in treated wastewater?, Bioresource Technology, Elsevier BV, vol. 318, 2020, s. 1-8, DOI:10.1016/j.biortech.2020.124068, 140 punktów, IF(7,539)
 245. Janik Monika, Niedziałkowski Paweł, Lechowicz Katarzyna, Koba Marcin, Sezemsky Petr, Stranak Vitezslav, Ossowski Tadeusz, Śmietana Mateusz: Electrochemically directed biofunctionalization of a lossy-mode resonance optical fiber sensor, Optics Express, Optical Society American, vol. 28, nr 11, 2020, s. 15934-15942, DOI:10.1364/OE.390780, 140 punktów, IF(3,669)
 246. Króliczewski Jarosław, Bartoszewska Sylwia, Dudkowska Magdalena, Janiszewska Dorota, Biernatowska Agnieszka, Crossman David K., Krzymiński Karol, Wysocka Małgorzata, Romanowska Anna, Baginski Maciej: Utilizing genome-wide mRNA profiling to identify the cytotoxic chemotherapeutic mechanism of triazoloacridone C-1305 as direct microtubule stabilization, Cancers, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 12, nr 4, 2020, s. 1-26, DOI:10.3390/cancers12040864, łączna liczba autorów: 16, 140 punktów, IF(6,162)
 247. Brzozowski Krzysztof, Orlikowska Aleksandra: Wpływ wushu na korekcję wad postawy u dzieci, W: Chińskie sztuki walki: ciało, umysł, sport i tradycja / Bizon Wojciech, Brzozowski Krzysztof (red.), Za Wielkim Murem. Szkice o Chinach, nr 1, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-071-3, s. 129-164, 20 punktów
 248. Fiołka Marta J., Mieszawska Sylwia, Czaplewska Paulina, Szymańska Aneta, Stępnik Katarzyna, Sofińska-Chmiel Weronika, Buchwald Tomasz, Lewtak Kinga: Candida albicans cell wall as a target of action for the protein–carbohydrate fraction from coelomic fluid of Dendrobaena veneta, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 10, 2020, s. 1-19, DOI:10.1038/s41598-020-73044-w, 140 punktów, IF(3,998)
 249. Dołżonek Joanna, Kowalska Dorota, Maculewicz Jakub, Stepnowski Piotr: Regeneration, recovery, and removal of ionic liquids, W: Encyclopedia of Ionic Liquids: living edition / Suojiang Zhang (red.), 2020, Springer, ISBN 978-981-10-6739-6, s. 1-1, DOI:10.1007/978-981-10-6739-6_58-1, 20 punktów
 250. Karawajczyk Bożena, Kwiatkowski Marek, Czaja Małgorzata: Chemia 2: podręcznik dla szkół ponadpodstawowych: zakres rozszerzony, 2020, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-7879-996-2
 251. Bizon Wojciech, Brzozowski Krzysztof: (red.)Chińskie sztuki walki: ciało, umysł, sport i tradycja, Za Wielkim Murem. Szkice o Chinach, nr 1, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-071-3, 198 s., 20 punktów
 252. Błażejowski Jerzy: 50 lat Uniwersytetu Gdańskiego: 75 lat tradycji uniwersyteckich w Gdańsku, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-012-6, 110 s.
 253. Stasiewicz Piotr, Swebocki Tomasz, Kostrzewa Tomasz: (red.)Kwadrans dla chemii: monografia, 2020, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, ISBN 978-83-7594-208-8, 120 s., 5 punktów
 254. Gajewicz Agnieszka, Puzyn Tomasz: (red.)Computational nanotoxicology: challenges and perspectives, 2020, Jenny Stanford Publishing, ISBN 978-981-4800-64-8, [978-1-000-68088-1], 568 s., 100 punktów
 255. Kumirska Jolanta: (red.)Pharmaceutical residues in the environment, 2020, MDPI, ISBN 978-3-03943-485-5, [978-3-03943-486-2], 283 s.DOI:10.3390/books978-3-03943-486-2 otwiera się w nowej karcie

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Maj 2020 - 13:38; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Marzec 2021 - 09:54; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki