Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Westphal | Wydział Chemii

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Westphal

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2018 roku o godz. 1230 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Kingi Westphal

 

Na temat: „Radio- i fotoliza znakowanego DNA. Od syntezy modyfikowanych oligonukleotydów do zależności sekwencyjnej fotouszkodzeń"


 

Promotor:

Prof. dr hab. Janusz Rak

(Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

(Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Dr hab. inż. Marian Wolszczak

(Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)


 

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w siedzibie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku, w sali D102.

Z pracą doktorską zapoznać się można w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku, a z opiniami recenzentów i streszczeniem na stronie Wydziału.


 

 

 

Gdańsk, dnia 11 września 2018 roku

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 września 2018 roku, 22:06