Kinga Westphal | Wydział Chemii

Kinga Westphal

Tytuł: 
Radio- i fotoliza znakowanego DNA. Od syntezy modyfikowanych oligonukleotydów do zależności sekwencyjnej fotouszkodzeń
Promotor: 
prof. dr hab. Janusz Rak
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

08 lipca 2015