Kinga Westphal | Wydział Chemii

Kinga Westphal

Tytuł: 
Wpływ sekwencji DNA modyfikowanego halogenowymi pochodnymi zasad nukleinowych na wydajność uszkodzeń indukowanych promieniowaniem UV
Promotor: 
prof. dr hab. Janusz Rak

Data otwarcia przewodu

08 lipca 2015