Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Danuty Zdrowowicz | Wydział Chemii

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Danuty Zdrowowicz

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Magdaleny Danuty Zdrowowicz

 

Na temat: Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrażliwiające DNA na promieniowanie elektromagnetyczne”


 

Promotor:

Prof. dr hab. Janusz Rak

(Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

(Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Prof. dr hab. Jacek Waluk

(Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)


 

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w siedzibie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku-Oliwie.

Z pracą doktorską zapoznać się można w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku-Oliwie, a z opiniami recenzentów i streszczeniem na stronie Wydziału.


 

Gdańsk, dnia 1 grudnia 2017 roku

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 grudnia 2017 roku, 14:55