Magdalena Danuta Zdrowowicz | Wydział Chemii

Magdalena Danuta Zdrowowicz

Tytuł: 
Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrażliwiające komórkowe DNA na promieniowanie elektromagnetyczne
Promotor: 
prof. dr hab. Janusz Rak

Data otwarcia przewodu

13 listopada 2013