Magdalena Danuta Zdrowowicz | Wydział Chemii

Magdalena Danuta Zdrowowicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2018 roku

magister Chemii

Magdalena Danuta Zdrowowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrażliwiające komórkowe DNA na promieniowanie elektromagnetyczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Adam Rak

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. dr hab. Jacek Waluk

Dyplom nr 4239.


Gdańsk, 19 stycznia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract354.41 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie357.74 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.87 MB
PDF icon Recenzja 2132.44 KB