fbpx Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Mikołajczyk | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Mikołajczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Mikołajczyk

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2017 roku o godz. 1230 w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Alicji Mikołajczyk

 

Na temat: „Metody komputerowego projektowania modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek tlenków metali o właściwościach fotokatalitycznych”

 

Promotor:

Dr hab. Tomasz Puzyn, prof. nadzw.

(Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Promotor pomocniczy:

Dr Agnieszka Gajewicz

(Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jarosław Polański

(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik

(Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie)

 

 

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w siedzibie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku-Oliwie.

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów zapoznać się można w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku-Oliwie oraz na stronie Wydziału.

 

 

Gdańsk, dnia 6 października 2017 roku

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 października 2017 roku, 10:21