Alicja Mikołajczyk | Wydział Chemii

Alicja Mikołajczyk

Tytuł: 
Komputerowe projektowanie funkcjonalnych i bezpiecznych układów fotokatalitycznych typu metal/tlenek metalu Me@MeO
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn
Promotor pomocniczy: 
dr Agnieszka Gajewicz

Data otwarcia przewodu

08 kwietnia 2015