fbpx konkurs | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

ikonka konkurs

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Teoretycznej w projekcie NCN BEETHOVEN CLASSIC 3 pt. "Mechanistic insights into the specificity of glycosaminoglycan interactions with regulatory proteins", Kierownik Projektu dr hab. Sergey Samsonov.

 

ikonka konkurs

KONKURS

Stypendium naukowe w ramach międzynarodowego projektu BEETHOVEN 2

 

Stypendium naukowe w ramach projektu BEETHOVEN 2 „Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico."

ikonka konkurs

Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłosiło V edycję  NAGRODY NAUKOWEJ ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW za 2019 rok.

ikonka konkurs
Znane są kolejne nazwiska  laureatów trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Do grona laureatów dołączyły:
ikonka konkurs

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłasza konkurs "Najlepsze Doktoraty" (edycja 2020). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 19.01.2020. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej.

ikonka konkurs

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska: Wykonawca typu post-doc w ramach projektu OPUS 13 „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych”

Liczba stanowisk: 1

ikonka konkurs

Narodowego Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17.

Wśród laureatów znaleźli się pracownicy naszego Wydziału.

ikonka konkurs

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował zdolnych młodych naukowców. Wśród wyróżnionych są pracownicy Wydziału Chemii:

Dr hab. Magda Caban

Dr Joanna Drzeżdżon

ikonka konkurs

W dniu 25 listopada 2019 r. zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dotyczące konkursów  NCN – OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 ORAZ PRELUDIUM 18. Spotkania poprowadzi pani dr inż.  Ewelina Szymańska-Skolimowska, Koordynator Dyscyplin w dziale  Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.