Tytuły doktorów honoris causa nadane z inicjatywy Wydziału Chemii

 1. Prof. Borys Arbuzow (Akademia Nauk, ZSRR) za zasługi dla rozwoju chemii organicznej związków fosforu oraz pogłębiania współpracy naukowej polsko-radzieckiej (25 listopada 1976 roku).

 2. Prof. Jurij Owczynnikow (Akademia Nauk, ZSRR) w uznaniu zasług dla rozwoju chemii bioorganicznej i pogłębiania współpracy naukowej polsko-radzieckiej (29 grudnia 1977 roku).

 3. Prof. Janusz Sokołowski (Uniwersytet Gdański) za znaczący wkład w organizację, rozwój i konsolidację UG oraz za osiągnięcia naukowe w zakresie chemii cukrów (17 lipca 1986 roku)

 4. Prof. Maurice Manning (Medical Collage of Ohio, Toledo, USA) za zasługi w dziedzinie chemii hormonów peptydowych oraz za oddanie sprawie umacniania współpracy pomiędzy amerykańskimi i polskimi ośrodkami naukowymi (2 lipca 1987 roku).

 5. Prof. Ulf Ragnarsson (University of Uppsala, Szwecja) w uznaniu zasług w dziedzinie chemii peptydów oraz za oddanie sprawie współpracy z UG (11 listopada 1990 roku).

 6. Prof. Michael Kasha (Florida State University, USA) za pionierskie osiągnięcia na polu chemii fizycznej, w szczególności w elektronowej spektroskopii molekularnej oraz za wkład we współpracę z UG (24 października 1991 roku).

 7. Prof. Falk Fahrenholz (Uniwersytet Gutenberga w Moguncji, Niemcy) w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój biochemii, w szczególności zaś za osiągnięcia w dziedzinie badań hormonów peptydowych i ich receptorów, a także za zasługi na polu współpracy naukowej z gdańskim ośrodkiem peptydowym (30 kwietnia 1998 roku).

 8. Prof. Bernd Jastroff (chemik, Uniwersytet w Bremie, Niemcy) w uznaniu wyróżniających osiągnięć na polu chemii biologicznej i rozwijanie polsko-niemieckiej współpracy naukowej (6 marca 2003 roku).

 9. Prof. Harold A. Scheraga (Cornell University, Ithaca N.Y.) za wyróżniające osiągnięcia naukowe oraz wkład w rozwój biochemii i biofizyki teoretycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (24 lutego 2005 roku).

 10. Prof. Henryk Kozłowski (chemik, ekspert w dziedzinie badań naukowych z pogranicza chemii, biologii i medycyny) za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii bionieorganicznej oraz za wkład w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego (24 kwietnia 2014 roku).

 11. Prof. Anders Grubb - za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii medycznej oraz za wpływ na rozwój nowej tematyki badawczej na Wydziale Chemii UG (26 kwietnia 2018 r).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 11. Grudzień 2015 - 09:20; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 3. Październik 2018 - 14:03; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki