Nagroda im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę magisterską o charakterze interdyscyplinarnym

Nagroda im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę magisterską o charakterze interdyscyplinarnym obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nagroda im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę magisterską o charakterze interdyscyplinarnym obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Leszek Łankiewicz foto

Sylwetka Patrona

Prof. dr hab. Leszek Łankiewicz urodził się 13 sierpnia 1960 roku w Lęborku, zmarł w 2003 roku w Gdańsku. Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (1979-1984), po czym rozpoczął pracę w Instytucie (obecnie Wydziale) Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 1988 roku uzyskał stopień doktora, a w roku 1998 stopień doktora habilitowanego. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Opublikował kilkadziesiąt prac, był współautorem kilku patentów, pełnił funkcję promotora w czterech przewodach doktorskich.       

Profesor Leszek Łankiewicz był nie tylko wspaniałym naukowcem, ale był również i przede wszystkim fantastycznym nauczycielem i mentorem wielu młodych naukowców. Zarażał entuzjazmem do pracy naukowej, pokazywał jej „ludzkie” oblicze. Cieszył się z sukcesów, nawet tych najmniejszych i jak nikt potrafił zdopingować do dalszej pracy. Sam był najlepszym przykładem tego jak pracować, jak wyznaczać sobie cele i do nich dążyć. Całym sobą pokazywał, jak można być szanowanym i cenionym naukowcem, człowiekiem z ogromną wiedzą, profesorem, ale równocześnie pozostać przy tym człowiekiem otwartym na świat dookoła.

Profesor Leszek Łankiewicz swoją pracowitością, nieustępliwością w dążeniu do celu, entuzjazmem, uczciwością i niezwykłą życzliwością ustawił wysoko poprzeczkę swoim naśladowcom, ale tez wyznaczył ścieżkę, którą warto i należy podążać by stać się prawdziwym Naukowcem nie zapominając przy tym o byciu po prostu Człowiekiem. I to jest najważniejsze przesłanie dla Laureatów Nagrody Jego imienia: bądźcie wytrwali w dążeniu do celu, nie bójcie się stawić pytań i przekraczać granic, zdobywajcie wiedzę i bądźcie szanowani nie tylko za to co umiecie, ale przed wszystkim za to jakimi ludźmi jesteście.

Fundatorem nagrody im. Prof. Leszka Łankiewicza jest firma Bioanalytics

Laureaci Nagrody im. Prof. Leszka Łankiewicza

2012 - mgr Magdalena Zdrowowicz

2013 - mgr Maciej Barycki

2014 - mgr Magdalena Brzezińska

2015 - mgr Edyta Wojciulewicz

2016 - mgr Marta Beata Sildatk

2017 - mgr Natalia Malinowka - laureat

2017 - mgr Daniel Wolecki - wyróżnienie

2017 - mgr Michał Prusinowski - wyróżnienie

2018 - mgr inż. Emilia Radwaniecka

2019 - mgr Aleksandra Monika Hawryłkiewicz - laureat

2020 - mgr Anna Maria Czaja - laureatka

2021 - mgr Patrycja Kwiecień - laureat

2022 - mgr Aneta Kohnke - laureat

2023 - mgr Damian Makowski - laureat

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Październik 2015 - 14:27; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 20. Grudzień 2023 - 21:29; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki