Nagroda im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nagroda im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

G Kupryszewski foto

Gotfryd Wiktor Kupryszewski urodził się 30 września 1929 roku w Pińsku. Od zakończenia Drugiej Wojny Światowej swoje losy życiowe związał z Wybrzeżem Gdańskim. Szkołę średnią (gimnazjum i liceum) ukończył w Gdyni, a następnie od roku 1949 studiował na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej, uzyskując w kolejno tytuły zawodowe inżyniera chemii (1953 r.) i magistra chemii (1955 r.) oraz w 1958 roku stopień naukowy doktora nauk chemicznych. W roku 1963 uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1963 roku nadany Mu został tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1976 roku zostałl profesorem zwyczajnym.

Zainteresowania naukowe prof. Kupryszewskiego skupiały się na szeroko rozumianej chemii aminokwasów i polipeptydów. Wyróżnić tu można dwa główne nurty badań: metodologia syntezy peptydów i synteza oraz badania zależności struktura - aktywność biologiczna pochodnych aminokwasów i polipeptydów.

Dorobek naukowy prof. Kupryszewskiego obejmuje ok. 300 pozycji prac oryginalnych, kilkanaście prac monograficznych oraz 5 podręczników i skryptów studenckich. Prace pochodzące z zespołu prof. Kupryszewskiego prezentowane były przez Niego bądź Jego współpracowników na ponad 100 konferencjach naukowych.

Ś. P. prof. G. Kupryszewski - wspomnienie

Fundatorem nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego jest firma VWR International

Laureaci Nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego

2013 – dr Ewelina Grabowska

2014 – dr Paweł Niedziałkowski

2015 – dr Dawid Dębowski

2016 – dr Dariusz Wyrzykowski

2017 – dr Agnieszka Chylewska

2018 – dr inż. Anna Malankowska

2019 – dr inż. Krzysztof Żamojć

2020 – dr Agata Gitlin-Domagalska

2021 – dr Natalia Ptaszyńska

2022 – dr Katarzyna Kuncewicz

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Październik 2015 - 14:18; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Grudzień 2022 - 21:10; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki