Nagroda im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nagroda im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nagroda im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

G Kupryszewski foto

Gotfryd Wiktor Kupryszewski urodził się 30 września 1929 roku w Pińsku. Od zakończenia Drugiej Wojny Światowej swoje losy życiowe związał z Wybrzeżem Gdańskim. Szkołę średnią (gimnazjum i liceum) ukończył w Gdyni, a następnie od roku 1949 studiował na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej, uzyskując w kolejno tytuły zawodowe inżyniera chemii (1953 r.) i magistra chemii (1955 r.) oraz w 1958 roku stopień naukowy doktora nauk chemicznych. W roku 1963 uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1963 roku nadany Mu został tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1976 roku zostałl profesorem zwyczajnym.

Zainteresowania naukowe prof. Kupryszewskiego skupiały się na szeroko rozumianej chemii aminokwasów i polipeptydów. Wyróżnić tu można dwa główne nurty badań: metodologia syntezy peptydów i synteza oraz badania zależności struktura - aktywność biologiczna pochodnych aminokwasów i polipeptydów.

Dorobek naukowy prof. Kupryszewskiego obejmuje ok. 300 pozycji prac oryginalnych, kilkanaście prac monograficznych oraz 5 podręczników i skryptów studenckich. Prace pochodzące z zespołu prof. Kupryszewskiego prezentowane były przez Niego bądź Jego współpracowników na ponad 100 konferencjach naukowych.

Ś. P. prof. G. Kupryszewski - wspomnienie

Fundatorem nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego jest firma VWR International

Laureaci Nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego

2013 – dr Ewelina Grabowska

2014 – dr Paweł Niedziałkowski

2015 – dr Dawid Dębowski

2016 – dr Dariusz Wyrzykowski

2017 – dr Agnieszka Chylewska

2018 – dr inż. Anna Malankowska

2019 – dr inż. Krzysztof Żamojć

2020 – dr Agata Gitlin-Domagalska

2021 – dr Natalia Ptaszyńska

2022 – dr Katarzyna Kuncewicz

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Październik 2015 - 14:18; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Grudzień 2022 - 21:10; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki