Nagroda im. Prof. Andrzeja Wiśniewskiego za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nagroda im. Prof. Andrzeja Wiśniewskiego za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

AW

Andrzej Wiśniewski urodził się 16 listopada 1948 roku we wsi Stary Barkoczyn, powiat Kościerzyna. W Kościerzynie ukończył szkołę podstawową (1961) i Liceum Ogólnokształcące imienia Józefa Wybickiego (1965). Studiował chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku/Uniwersytetu Gdańskiego (UG) w latach 1966–1971. 1 października 1971 roku rozpoczął asystenckie studia przygotowawcze, a 1 września 1972 roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Wyższym Studium Nauczycielskim (WSN) w Gdańsku. Po rozwiązaniu WSN przeniósł się do Instytutu Chemii UG, gdzie związał się z Zakładem Chemii Cukrów. Stopień doktora (1981) uzyskał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a doktora habilitowanego (1993) na Wydziale Chemii UG. Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 2002.

Osiągnięcia badawcze Profesora mieściły się w obszarze syntezy, izolowania oraz ustalania budowy związków cukrowych pochodzenia syntetycznego i naturalnego. Zajmował się analizą jakościową i ilościową lotnych pochodnych cukrów, alditoli, cyklitoli oraz związków polihydroksylowych w płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi i moczu. Prowadził badania w zakresie syntezy oraz właściwości enitoli, anhydroalditoli, O-glikopiranozydów, soli N-D-glikopiranozyloamoniowych oraz  pochodnych diosgeniny. Zajmował się neutralizacją ścieków chromowych i galwanicznych.

Dorobek naukowy prof. Wiśniewskiego obejmuje 50 prac, 4 książki oraz 9 patentów. Prace naukowe pochodzące z zespołu prof. Wiśniewskiego były prezentowane przez Niego bądź Jego współpracowników na licznych konferencjach naukowych.

Aktywnie uczestniczył w życiu Wydziału i uczelni, pełniąc funkcje: kierownika Zakładu Chemii Cukrów (2000–2008), prodziekana Wydziału Chemii UG do spraw nauki (2002–2008), kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii (2003–2008) oraz dziekana Wydziału Chemii UG (2008-2012).

 

Laureaci Nagrody im. Prof. Andrzeja Wiśniewskiego

2017 - Wydziałowy Zespół ds Zapewnienia Jakości Kształcenia w składzie: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń, dr Małgorzata Czaja, dr Małgorzata Czerwicka, dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, dr Izabela Małuch, mgr Anna Wiśniewska, Przedstawiciel Samorządu Doktorantów, Przedstawiciel Samorządu Studentów.

2018 - dr hab. Piotr Storoniak, prof. UG

2018 - dr Artur Giełdoń

2019 - Dr hab. Henryk Myszka

2019 - Dr Aleksandra Bielicka-Gieldon

2019 - Dr Anna Wcislo

2020 - Pełnomocnicy Dziekana ds. Staży i Praktyk: prof. dr hab. Ewa Siedlecka, dr hab. Aleksandra Dąbrowska, dr Bożena Karawajczyk, dr inż. Joanna Nadolna

2021 - Pełnomocnicy Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów: dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG, dr hab. Grzegorz Romanowski, prof. UG

2022 - prof. dr hab. Cezary Czaplewski

2023 - dr hab. Andrzej Nowacki

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Wrzesień 2017 - 19:30; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 20. Grudzień 2023 - 21:30; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki