Nagroda dla Młodego Pracownika Naukowego za szczególne osiągnięcia w zakresie badań eksperymentalnych