fbpx Prace magisterskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace magisterskie

Prace magisterskie

1. Aleksandra Walewska Mostki disulfidowe w peptydach - utlenianie i oznaczanie ich położenia (2006)

2. Marek Rzadkiewicz Projektowanie i synteza chemiczna substratów proteinaz serynowych (2006)

3. Marcin Śledź Wpływ modyfikacji cząsteczki kwasu 5-amino-2-nitrobenzoesowego oraz długości łańcucha głównego substratu na specyficzność wiązania z enzymem (2007)

4. Justyna Tomaszewska Synteza i badania kinetyczne liniowych peptomerycznych inhibitorów o specyficzności chymotrypsynowej (2007)

5. Lucyna Mackiewicz Badanie specyficzności proteinazy 3 metodami chemii kombinatorycznej (2008)

6. Ewa Andruszewska Synteza i badania kinetyczne substratów chromogenicznych immobilizowanych na podłożu stałym (2008)

7. Grażyna Niklas Wpływ modyfikacji grupy karboksylowej kwasu 5-amino-2-nitrobenzoesowego (ANB) substratu, na kinetykę oddziaływań  z proteinazą (2008)

8. Piotr Łyczak Analiza białek i ich kompleksów przy użyciu poliakrylamidowej elektroforezy żelowej (2009)

9. Aneta Mizeria Synteza chemiczna 24 peptydu, stanowiącego fragment białka X-DING-CD4, modyfikowanego w pozycji 19 resztami Gln, Leu lub Glu(OMe) (2010)

10. Małgorzata Pieszko Próby immobilizacji substratów fluorescencyjnych wybranyzh proteinaz (2011)

11. Marta Nowak Synteza chemiczna i badania enzymatyczne aldehydowych pochodnych peptydów jako potencjalnych inhibitorów proteinaz serynowych neutrofilii (2011)

12. Aneta Chrzustek Projektowanie i synteza modulatorów aktywności proteolitycznej ludzkiego enzymu Htra2/Omi (2011)

13. Magdalena Filipowicz Synteza 21-peptydu o potencjalnych właściwościach antywirusowych (2011)

14. Alicja Wypasek Synteza i badania enzymatyczne aldehydowych pochodnych peptydowych jako potencjanych inhibitorów proteinaz cysteinowych wyodrębnionych z Staphylococcus ureus (2011)

15. Katarzyna Górska Chemiczna synteza fragmentu 15-37 ludzkiej katelicydyny (2012)

16. Barbara Oleksy Chemiczna synteza pochodnych aminokwasowych zawierających w łańcuchu bocznym akceptor fluorescencji (2012)

17. Małgorzata Sobocińska Chemiczna synteza pochodnych aminokwasowych zawierających w łańcuchu bocznym donor fluorescencji (2012)

18. Agnieszka Miecznikowska Charakterystyka specyficzności substratowej ludzkiej matryptazy 2 metodami chemii kombinatorycznej (2013)

19. Magdalena Brzezińska Projektowanie, synteza chemiczna i badania enzymatyczne substratów ludzkiego proteasomu modyfikowanych w pozycji P1 (2014)

20. Małgorzata Okońska Charakterystyka specyficzności substratowej ludzkiej proteinazy Htra2 metodami chemii kombinatorycznej (2014)

21. Aleksandra Jastrzębska Synteza koniugatów peptydowych o potencjalnej aktywności antymikrobiotycznej wobec szczepu Staphylococcus aureus (2015)

22. Anna Etz Aktywność proteolityczna neutrofilnych proteinaz serynowych w obecności alfa2-makroglobuliny (2016)

23. Natalia Struska Synteza i badania enzymatyczne substratów czwartej neutrofilnej proteinazy serynowej modyfikowanych w pozycji P1 (2016)

24. Beata Zajkowska Projektowanie i synteza peptydów antymikrobiotycznych i pro proliferacyjnych (2016)

25. Krystsina Kazaharnovich Synteza i ocena właściwości biologicznych analogów teta-defensyn na przykładzie RTD-3 (2016)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Gruba
Treść wprowadzona przez: Natalia Gruba
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 października 2016 roku, 13:40