fbpx Publikacje | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Publikacje

Lista publikacji

 1. Myszka, H., Grzywacz, D., Zdrowowicz, M., Spisz, P., Butowska, K., Rak, J., Piosik, J., Jaśkiewicz, M., Kamysz, W., Liberek, B., Design, synthesis and biological evaluation of betulin-3-yl 2-amino-2-deoxy-β-D-glycopyranosides, Bioorg. Chem., 2020, 96, 103568
 2. Sikora, K., Nowacki, A., Liberek, B., Dmochowska, B., Methyl transfer in quaternary alkylammonium salts, derivatives of 1,4:3,6-dianhydrohexitols, J. Mol. Struct., 2020, 1206, 127701
 3. Mech, P., Bogunia, M., Nowacki, A., Makowski M., Calculations of pKa values of selected pyridinium and its N-oxide ions in water and acetonitrile, J. Phys. Chem. A, 2020, 124, 538-551
 4. Wielińska, J., Nowacki, A., Liberek, B., 5-Fluorouracil-complete insight into its neutral and ionised forms, Molecules, 2019, 24, 3683
 5. Grzywacz, D., Paduszyńska, M., Norkowska, M., Kamysz, W., Myszka, H., Liberek, B., N-Aminoacyl and N-hydroxyacyl derivatives of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside: Synthesis, antimicrobial and hemolytic activities, Bioorg. Med. Chem., 2019, 27, 114923
 6. Wielińska, J., Bednarko, J., Myszka, H. Liberek, B., Nowacki, A., Cyclophosphamide and isophosphamide - DFT conformational studies in the gas phase and solution, J. Mol. Graph. Model. 2019, 90, 243-257
 7. Bednarko, J., Stachurski, O., Wielińska, J. Kozakiewicz, K., Liberek, B., Nowacki, A., Threocytidines: insight into the conformational preferences of artificial threose nucleic acid (TNA) building blocks in B3LYP studies, J. Mol. Graph. Model. 2018, 80, 157-172
 8. Nowacki, A., Liberek, B., Comparative conformational studies of 3,4,6-tri-O-acetyl-1,5-anhydro-2- deoxyhex-1-enitols at the DFT level, Carbohydr. Res. 2018, 462, 13-27
 9. Serdiuk, I.E. Reszka, M., Synak, A., Liberek, B., Bojarski P., Determination of low-activity hydrolases using ESIPT fluorescent indicators on silver surfaces Dyes and Pigments 2018, 149, 224-228
 10. Myszka, H., Sokołowska, P., Cieślińska, A., Nowacki, A., Jaśkiewicz, M., Kamysz, K., Liberek B., Diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-galactopyranoside: synthesis, derivatives and antimicrobial activity, Beilstein J. Org. Chem., 2017, 13, 2310-2315
 11. Walczak, D., Nowacki, A., Trzybiński, D., Samaszko-Fiertek, J., Myszka, H., Sikorski, A., Liberek B., Conformational studies of N-(α-D-glucofuranurono-6,3-lactone)- and N-(methyl β-D-glucopyranuronate)-p-nitroanilines, Carbohydr. Res., 2017, 446-447, 85-92
 12. Cyman, M., Wielińska, J., Myszka, M., Trzybiński, D., Sikorski, A., Nowacki, A., Liberek B., Influence of the oxime and anomeric configurations on the stability of 2-deoxy-2-hydroxyimino-D-hexopyranosides J. Mol. Struct. 2016, 1125, 558-569
 13. Serdiuk, I.E. Reszka, M., Myszka, H., Krzymiński, K., Liberek B. and Roshal A.D. Flavonol-based fluorescent indicator for determination of β-glucosidase activity, RSC Adv., 2016, 6, 42532-42536
 14. Mioduszewska, K., Maszkowska, J., Białk-Bielińska, A., Krüger, O., Kalbe, U., Liberek, B., Łukaszewicz, P., Stepnowski P., The leaching behavior of cyclophosphamide and ifosfamide from soil in the presence of co-contaminant: mixture sorption approach Science of the Total Environment. 2016, 542, 915-922
 15. Bednarko, J., Wielińska, J., Sikora, K., Liberek, B., Nowacki A., Theoretical studies on the reaction of mono- and ditriflate derivatives of 1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol with trimethylamine – Can a quaternary ammonium salt be a source of the methyl group? J. Comput. Aided Mol. Des. 2016, 30, 13-26
 16. Wielińska, J., Liberek, B., Nowacki, A. DFT studies of the formation of furanoid derivatives ofammonium chlorides, J. Mol. Graph. Model. 2015, 56, 74–83
 17. Walczewska, A., Grzywacz, D., Bednarczyk, D., Dawgul, M., Nowacki, A., Kamysz, W., Liberek, B., Myszka H., N-alkyl derivatives of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside : synthesis and antimicrobial activity Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2015, 11, 869-874
 18. Sikora, K., Nowacki, A., Sikorski, A., Dmochowska, B., The synthesis and structure of gemini QASs of 1,4:3,6-dianhydro-L-iditol J. Mol. Struct.2015, 1101, 228-235
 19. Sikorska, E., Tuwalska, D., Karpowicz, P., Jankowska, E., Nowacki, A., Liberek B., Oligomers and peptidomimetics consisting of methyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosiduronic acids Tetrahedron 2015, 71, 2013-2024
 20. Nowacki, A., Wielińska, J., Walczak. D., Sikora, K., Dmochowska, B.,  Liberek, B. The conformational behavior, geometry and energy parameters of Menshutkin-like reaction of O-isopropylidene-protected glycofuranoid mesylates in view of DFT calculations, J. Mol. Graph. Model. 2014, 52, 91–102
 21. Norkowska M., Myszka H., Cyman M., Grzywacz D., Trzybiński D., Sikorski A, Liberek B. 2,3,4,6-tetra-O-Acetyl-D-gluconic acid: crystal structure and application in the synthesis of N-(D-gluconyl) derivatives of D-glucosamine, J. Carbohydr. Chem.  2014, 33, 33-47
 22. Walczak, D., Nowacki, A., Liberek, B. Badania konformacyjne pierścienia furanozowego, istotnego komponentu biopolimerów Na Pograniczu Chemii i Biologii, 2013, XXXI:119-128
 23. Dmochowska, B., Sikora, K., Woziwodzka, A., Piosik, J., Wiśniewski, A. Właściwości mutagenne czwartorzędowych soli aldtitolilo- i glikozylo amoniowych Przem. Chem., 2013, 92, 1585-1588
 24. Walczak, D., Nowacki, A. DFT studies of conversion of methyl chloride and three substituted chloromethyl tetrahydrofuran derivatives during reaction with trimethylamine J Mol Model, 2013, 19, 4403-4417
 25. Nowacki, A., Myszka, H., Liberek, B. Conformational studies of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosides at the PM3 and DFT levels of theory Carbohydr. Res., 2013, 377, 4-13
 26. Nowacki, A., Sikora, K., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. DFT studies of the conversion of four mesylate esters during reaction with ammonia J. Mol. Mod., 2013, 19, 3015-3026
 27. Dmochowska, B., Sikora, K., Chojnacki, J., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. N,N,N-Trimethyl-N-(methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranosid-5-yl)ammonium 4-methylbenzenesulfonate sesquihydrate Acta Cryst., 2013, E69:o1019-o1020
 28. Nowacki, A., Liberek, B. Acetylated methyl 1,2-dideoxyhex-1-enopyranuronates in density functional theory conformational studies Carbohydr. Res., 2013, 371:1-7
 29. Bednarczyk, D., Walczewska, A., Grzywacz, D., Sikorski, A., Liberek, B., Myszka, H. Differently N-protected 3,4,6-tri-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranosyl chlorides and their application in the synthesis of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside Carbohydr. Res., 2013, 367:10-17
 30. Cyman, M., Liberek, B. Hydroksyiminowe pochodne heksitoli jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybicze Na pograniczu chemii i biologii, 2012, XXIX:107-114
 31. Nowacki, A., Sikora, K., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. Studies of the formation of N-substituted pyridinium mesylates: A theoretical approach Comp. Theor. Chem., 2012, 1000:33-41
 32. Nowacki, A., Dmochowska, B., Sikora, K., Madaj, J., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the formation of quaternary pyridinium mesylates Comput. Theoret. Chem., 2012, 986:85-92
 33. Białk-Bielińska, A., Stolte, S., Matzke, M., Fabiańska, A., Maszkowska, J., Kołodziejska, M., Liberek, B., Stepnowski, P., Kumirska, J. Hydrolysis of sulphonamides in aqueous solutions J. Hazard. Mater., 2012, 221-222:264-274
 34. Nowacki, A., Walczak, D., Liberek, B. Fully acetylated 1,5-anhydro-2-deoxypent-1-enitols and 1,5-anhydro-2,6-dideoxyhex-1-enitols in DFT level theory conformational studies Carbohydr. Res., 2012, 352:177-185
 35. Stępień, Ł., Liberek, B. Konformacje pierścienia monosacharydowego Wiad. Chem., 2012, 66:67-92
 36. Sikora, K., Dmochowska, B., Woziwodzka, A., Piosik, J., Węgrzyn, G., Wiśniewski, A. O bromkach D-glikopiranozyd 2-amonioetylu Na Pograniczu Chemii i Biologii, 2011, XXVII:55-65
 37. Cirioni, O., Myszka, H., Dawgul, M., Ghiselli, R., Orlando, F., Silvestri, C., Brescini, L., Kamysz, W., Guerrieri, M., Giacometti, A. In vitro activity and in vivo efficacy of the saponin diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside hydrochloride (HSM1) alone and in combination with daptomycin and vancomycin against Gram-positive cocci J. Med. Microbiol., 2011, 60:1337-1343
 38. Dmochowska, B., Piosik, J., Woziwodzka, A., Sikora, K., Wiśniewski, A., Węgrzyn, G. Mutagenicity of quaternary ammonium salts containing carbohydrate moieties J. Hazard. Mater., 2011, 193:272-278
 39. Nowacki, A., Dmochowska, B., Jączkowska, E., Sikora, K., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the formation of quaternary ammonium mesylates Comput. Theoret. Chem., 2011, 973:53-61
 40. Tuwalska, D., Trzybiński, D., Sikorski, A., Liberek, B. Crystal Structures of Methyl (Methyl 3-azido-2,3-dideoxy-β-L-lyxo- and -β-D-arabino-hexopyranosid)uronates J. Carbohydr. Chem., 2010, 29:299-314
 41. Sikorski, A., Tuwalska, D., Matjasik, B., Liberek, B. Methyl 6-deoxy-6-iodo-a-D-glucopyranoside: crystal structure and high-resolution NMR spectroscopy Carbohydr. Res., 2009, 344:830-833
 42. Tuwalska, D., Liberek, B., Wiśniewski, A. Synteza i zastosowanie kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych Na pograniczu chemii i biologii, 2008, tom XXI:51-57
 43. Tuwalska, D., Sienkiewicz, J., Liberek, B. Synthesis and conformational analysis of methyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosiduronic acids, new sugar amino acids, and their diglycotides Carbohydr. Res., 2008, 343:1142-1152
 44. Nowacki, A., Liberek, B. Methyl 3-Amino-2,3,6-trideoxy-L-hexopyranosides in DFT Level Theory Conformational Studies J. Phys. Chem. A, 2008, 112:7072-7079
 45. Tuwalska, D., Sikorski, A., Liberek, B. Synthesis and geometry of methyl (methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3-dideoxy-alpha/beta-D-arabino- and alpha/beta-D-ribo-hexopyranosid)uronates Carbohydr. Res., 2008, 343:404-411
 46. Melcer, A., Łącka, I., Gabriel, I., Wojciechowski, M., Liberek, B., Wiśniewski, A., Milewski, S. Rational design of N-alkyl derivatives of 2-amino-2-deoxy-D-glucitol-6P as antifungal Agents Bioorg. Med. Chem. Lett., 2007, 17:6602-6606
 47. Kuźma, M., Samaszko, J., Łakomiec, A., Nowacki, A., Madaj, J. Structural study on exopolysaccharides isolated from biofilms of Staphylococcus aureus clinical strains Proceedings of 6th International Conference of PhD Students, 2007, Published by Innovation and Technology Transfer Centre University of Miskolc, Hungary:87-90
 48. Liberek, B., Tuwalska, D., Konitz, A., Sikorski, A., Wiśniewski, A. Sugar amino acids - synthesis and conformational analysis of dimethyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosiduronates Peptides 2006, 2007, Proceedings of 29th EPS:488-489
 49. Liberek, B, Tuwalska, D., Konitz, A., Sikorski, A. X-ray diffraction and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3,4-di-O-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enopyranuronate Carbohydr. Res., 2007, 342:1280-1284
 50. Liberek, B., Nowacki, A. Methyl 4-O-Acetyl-3-azido- and 3-Azido-4-O-methylsulfonyl-2,3,6,-trideoxyhex-5-eno Pyranosides in DFT-Level Conformational Studies J. Phys. Chem. A., 2007, 111:4397-4403
 51. Tuwalska, D., Liberek, B., Wiśniewski, A. Cukrowe aminokwasy w chemii biologicznej Na pograniczu chemii i biologii, 2006, tom XVI:67-74
 52. Kuźma, M., Samaszko, J., Łakomiec, A., Nowacki, A., Madaj, J. Badanie struktury egzopolisacharydów izolowanych z biofilmów bakteryjnych Na pograniczu chemii i biologii, 2006, tom XVI:11-18
 53. Liberek, B., Tuwalska, D., do Santos-Zounon, I., Konitz, A., Sikorski, A, Smiatacz, Z. Conformations of metyl 2,5-di-O-acetyl-β-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone and 1,2,5-tri-O-acetyl-β-D-glucofuranurono-6,3-lactone in the crystal structure and in solution Carbohydr. Res., 2006, 341:2275-2285
 54. Liberek, B. Zastosowanie glikali w syntezie glikopiranoz i glikopiranozydów Wiad. Chem., 2006, 60:487-521
 55. Dmochowska, B., Pellowska-Januszek, L., Skorupa, E., Nowacki, A., Stock, F., Stepnowski, P., Wiśniewski, A. Synthesis of New quaternary ammonium salts - Derivatives of phenyl glucopyranosides Pol. J. Chem., 2006, 80:1513-1521
 56. Janowska, A., Myszka, H. Saponiny diosgeniny Na Pograniczu Chemii i Biologii, 2005, XIII:117-126
 57. Myszka, H., Bednarczyk, D. Saponiny steroidowe Wiad. Chem., 2005, 59:275
 58. Liberek, B., Melcer, A., Osuch, A., Wakieć, R., Milewski, S., Wiśniewski, A. N-Alkyl derivatives of 2-amino-2-deoxy-D-glucose Carbohydr. Res., 2005, 340:1876-1884
 59. Dąbrowska, A., Jacewicz, D., Makowski, M., Kozak, A., Czaja, M., Nowacki, A., Wiśniewski, A., Chmurzyński, L. Determination of the protonation and deprotonation centres for isomers of methyl 3-azido-2,3-dideoxyhexopyranosides Journal of Molecular Structure (Theochem), 2005, 714:1-6
 60. Nowacki, A., Wiśniewski, A. Efekt anomeryczny Wiad. Chem., 2005, 7-8:613-638
 61. Liberek, B. Synthesis and conformational studies on methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-hex-5-enopyranosides of the L series Carbohydr. Res., 2005, 340:2039-2047
 62. Melcer, A., Liberek, B., Janiak, A., Wakieć, R., Milewski, S., Wiśniewski, A. N-Alkilowe pochodne ADGP jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybowe Na pograniczu chemii i biologii, 2005, tom XIII:127-135
 63. Liberek, B., Sikorski, A., Konitz, A. Synthesis, crystal structure, and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy-4,6-di-O-p-tolylsulfonyl-a-D-xylo-hexopyranosid Carbohydr. Res., 2005, 340:143
 64. Liberek, B., Dąbrowska, A., Frankowski, R., Smiatacz, Z. From tri-O-acetyl-D-glucal to (2R,3R,5R)-2,3-diazido-5-hydroxycyclohexanone oxime J. Carbohydr. Chem., 2004, 23:417
 65. Smiataczowa, K., Kosmalski, J., Nowacki, A., Czaja, M., Warnke, Z. Proton-acceptor properties and capability for mutarotation of some glucosylamines in methanol Carbohydr. Res., 2004, 339:1439
 66. Melcer, A., Smiatacz, Z., Liberek, B. The synthesis of methyl 3-azido-2,3,6-trideoxy-β-L-erythro-hex-5-enopyranoside Natural Science, 2003, 4th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary:305-309
 67. Nowacki, A., Błażejowski, J., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the mechanism of the Broensted-acid-catalyzed glycosidation of a- and ß-D-glucofuranurono-6,3-lactone J. Mol. Str. (Theochem), 2003, 664-665:217-228
 68. Liberek, B., Sikorski, A., Melcer, A., Konitz, A. X-ray diffraction and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy-a-D-lyxo-hexopyranoside Carbohydr. Res., 2003, 338:795
 69. Myszka, H., Bednarczyk, D., Najder, M., Kaca, W. Synthesis and induction of apoptosis in B cell chronic leukemia by diosgenyl 2-amino-2-deoxy-ß-D-glucopyranoside hydrochloride and its derivatives Carbohydr. Res., 2003, 338:133
 70. Nishikawa, Y., Dmochowska, B., Madaj, J., Satake, M., Monnier, V.M. Probing of ascorbic acid catabolism with 6-deoxy-6-fluoro-L-ascorbic acid reveals tissue selective impairment of ascorbic acid homeostasis in diabetes Diabetes, 2002, 51:1296
 71. Liberek, B., Dąbrowska, A., Frankowski, R., Matuszewska, M., Smiatacz, Z. The use of tri-O-acetyl-glucal and -D-galactal in the synthesis of 3-acetamido-2,3-dideoxyhexopyranoses and -hexopyranosides Carbohydr. Res., 2002, 337:1803
 72. Myszka, H., Bednarczyk, D., Ciunik, Z., Kaca, W. 1H and 13C NMR and X-ray diffraction data for a diosgenyl N,O-protected glucopyranoside Magn. Reson. Chem., 2002, 40:231
 73. Nowacki, A., Smiataczowa, K., Kasprzykowska, R., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. Acid-catalyzed isomerization of methyl 2-deoxy-D-arabino-hexosides: equilibria, kinetics and mechanism Carbohydr. Res., 2002, 337:265-272
 74. Dąbrowska, A., Konitz, A., Smiatacz, Z. Synthesis, the crystal structure, and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-a-D-arabino-hexopyranoside Carbohydr. Res., 2002, 337:175
 75. Frankowski, R., Maszewski, W., Smiatacz, Z. Cyklitole Wiad. Chem., 2001, 55:821
 76. Bednarczyk, D., Myszka, H. Osłony grupy aminowej w D-glukozaminie Wiad. Chem., 2001, 55:493
 77. Frankowski, R., Smiatacz, Z. Karbacukry (pseudocukry) i cyklofellitole Wiad. Chem., 2001, 55:221
 78. Konitz, A., Dmochowska, B., Nowacki, A., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. Crystal structure of N-(tri-O-acetyl-a-D-xylopyranosyl)pyridinium bromide Carbohydr. Res., 2001, 333:257
 79. Dmochowska, B., Nowacki, A., Wojnowski, W., Konitz, A., Wiśniewski, A. Molecular and crystal structures of N-(ß-D-galactopyranosyl)pyridinium bromide and its per-O-acetylated derivative Carbohydr. Res., 2001, 330:431
 80. Liberek, B., Smiatacz, Z. Synthesis and properties of 1-(3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-hydroxyimino-D-threo- pentopyranosyl)pyrazoles J. Carbohydr. Chem., 2000, 19:1259
 81. Dmochowska, B., Bednarczyk, D., Nowacki, A., Konitz, A., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. Preparation, chemical and crystal structures of N-(2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-ß-D-glucopyranosyl)pyridinium chloride Carbohydr. Res., 2000, 329:703
 82. Liberek, B., Smiatacz, Z. Methyl esters of N-protected-O- or -S-(4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-D-erythro-hex-2-enopyranosyl)-L-serine, -L-threonine and -L-cysteine: synthesis and some transformations Polish J. Chem., 2000, 74:989
 83. Liberek, B., Konitz, A., Frankowski, R., Smiatacz, Z. The synthesis and structure of the derivatives of 2-deoxy-2-hydroxyimino-D-lyxo-hexopyranosyl-L-cysteine and -thiophenol Carbohydr. Res., 2000, 326:151
 84. Dąbrowska, A., Dokurno, P., Konitz, A., Smiatacz, Z. Synthesis, X-ray structure and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy-a-D-arabino-hexopyranoside Carbohydr. Res., 2000, 323:230
 85. Bednarczyk, D., Kaca, W., Myszka, H., Serwecińska, L., Smiatacz, Z., Zaborowski, A. The synthesis of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-ß-D-glucopyranoside hydrochloride Carbohydr. Res., 2000, 328:249
 86. Liberek, B., Smiatacz, Z. Hydroksyiminowe pochodne cukrów Wiad. Chem., 1999, 53:461
 87. Liberek, B., Frankowski, R., Smiatacz, Z. Synthesis and properties of derivatives of 2-deoxy-2-hydroxyimino-D-arabino-hexopyranosyl-L-cysteine and -thiophenol Polish J. Chem., 1999, 73:1153
 88. Madaj, J., Trynda, A., Konitz, A., Nowacki, A., Wiśniewski, A. X-ray diffraction and high resolution NMR spectroscopy analysis of methyl ß-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone Carbohydr. Res., 1998, 308:431
 89. Madaj, J., Kurszewska, M., Nowacki, A., Wiśniewski, A. High resolution NMR spectroscopic study on protoglucal structure Carbohydr. Lett., 1998, 3:65
 90. Smiatacz, Z., Chrzczanowicz, I., Myszka, H. Chemical modification of some methyl (3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-hydroxyimino-a-D-arabino-hexopyranosid)uronates Carbohydr. Res., 1997, 298:341
 91. Smiatacz, Z., Chrzczanowicz, I., Myszka, H., Dokurno, P. The synthesis and structure of selected methyl (3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-hydroksyimino-D-arabino-hexopyranosid)uronates Carbohydr. Res., 1995, 14:723 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lutego 2020 roku, 9:48