Projekty

Projekty realizowane w Zespole Glikochemii

2010-2014

POIG.01.01.02-14-102/09, Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej − zadanie 15: „Synteza chlorowodorku O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny i jego wybranych pochodnych oraz badania ich właściwości przeciwnowotworowych, przeciwbakteryjnych oraz przeciwgrzybiczych”, kierownik dr hab. Henryk Myszka

2019-2020

PRELUDIUM 16, Pochodne 3-hydroksychromen-4-onu jako efektywne fluorescencyjne wskaźniki aktywności β-glikozydaz, kierownik mgr Milena Reszka

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 31. Październik 2014 - 10:36; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 12. luty 2020 - 14:12; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki