fbpx Projekty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty

Projekty

Projekty realizowane w Zespole Glikochemii

2010-2014

POIG.01.01.02-14-102/09, Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej − zadanie 15: „Synteza chlorowodorku O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny i jego wybranych pochodnych oraz badania ich właściwości przeciwnowotworowych, przeciwbakteryjnych oraz przeciwgrzybiczych”, kierownik dr hab. Henryk Myszka

2019-2020

PRELUDIUM 16, Pochodne 3-hydroksychromen-4-onu jako efektywne fluorescencyjne wskaźniki aktywności β-glikozydaz, kierownik mgr Milena Reszka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 lutego 2020 roku, 14:12