Publikacje | Wydział Chemii

Lista publikacji

 1. Cyman, M., Wielińska, J., Myszka, M., Trzybiński, D., Sikorski, A., Nowacki, A., Liberek B., Influence of the oxime and anomeric configurations on the stability of 2-deoxy-2-hydroxyimino-d-hexopyranosides J. Mol. Struct. 2016, 1125, 558-569
 2. Serdiuk, I.E. Reszka, M., Myszka, H., Krzymiński, K., Liberek B. and Roshal A.D. Flavonol-based fluorescent indicator for determination of β-glucosidase activity, RSC Adv., 2016, 6, 42532-42536
 3. Mioduszewska, K., Maszkowska, J., Białk-Bielińska, A., Krüger, O., Kalbe, U., Liberek, B., Łukaszewicz, P., Stepnowski P., The leaching behavior of cyclophosphamide and ifosfamide from soil in the presence of co-contaminant: mixture sorption approach Science of the Total Environment. 2016, 542, 915-922
 4. Bednarko, J., Wielińska, J., Sikora, K., Liberek, B., Nowacki A., Theoretical studies on the reaction of mono- and ditriflate derivatives of 1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol with trimethylamine – Can a quaternary ammonium salt be a source of the methyl group? J. Comput. Aided Mol. Des. 2016, 30, 13-26
 5. Wielińska, J., Liberek, B., Nowacki, A. DFT studies of the formation of furanoid derivatives ofammonium chlorides, J. Mol. Graph. Model. 2015, 56, 74–83
 6. Walczewska, A., Grzywacz, D., Bednarczyk, D., Dawgul, M., Nowacki, A., Kamysz, W., Liberek, B., Myszka H., N-alkyl derivatives of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside : synthesis and antimicrobial activity Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2015, 11, 869-874
 7. Sikora, K., Nowacki, A., Sikorski, A., Dmochowska, B., The synthesis and structure of gemini QASs of 1,4:3,6-dianhydro-L-iditol J. Mol. Struct.2015, 1101, 228-235
 8. Sikorska, E., Tuwalska, D., Karpowicz, P., Jankowska, E., Nowacki, A., Liberek B., Oligomers and peptidomimetics consisting of methyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosiduronic acids Tetrahedron 2015, 71, 2013-2024
 9. Nowacki, A., Wielińska, J., Walczak. D., Sikora, K., Dmochowska, B.,  Liberek, B. The conformational behavior, geometry and energy parameters of Menshutkin-like reaction of O-isopropylidene-protected glycofuranoid mesylates in view of DFT calculations, J. Mol. Graph. Model. 2014, 52, 91–102
 10. Norkowska M., Myszka H., Cyman M., Grzywacz D., Trzybiński D., Sikorski A, Liberek B. 2,3,4,6-tetra-O-Acetyl-D-gluconic acid: crystal structure and application in the synthesis of N-(D-gluconyl) derivatives of D-glucosamine, J. Carbohydr. Chem.  2014, 33, 33-47
 11. Walczak, D., Nowacki, A., Liberek, B. Badania konformacyjne pierścienia furanozowego, istotnego komponentu biopolimerów Na Pograniczu Chemii i Biologii, 2013, XXXI:119-128
 12. Dmochowska, B., Sikora, K., Woziwodzka, A., Piosik, J., Wiśniewski, A. Właściwości mutagenne czwartorzędowych soli aldtitolilo- i glikozylo amoniowych Przem. Chem., 2013, 92, 1585-1588
 13. Walczak, D., Nowacki, A. DFT studies of conversion of methyl chloride and three substituted chloromethyl tetrahydrofuran derivatives during reaction with trimethylamine J Mol Model, 2013, 19, 4403-4417
 14. Nowacki, A., Myszka, H., Liberek, B. Conformational studies of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosides at the PM3 and DFT levels of theory Carbohydr. Res., 2013, 377, 4-13
 15. Nowacki, A., Sikora, K., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. DFT studies of the conversion of four mesylate esters during reaction with ammonia J. Mol. Mod., 2013, 19, 3015-3026
 16. Dmochowska, B., Sikora, K., Chojnacki, J., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. N,N,N-Trimethyl-N-(methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranosid-5-yl)ammonium 4-methylbenzenesulfonate sesquihydrate Acta Cryst., 2013, E69:o1019-o1020
 17. Nowacki, A., Liberek, B. Acetylated methyl 1,2-dideoxyhex-1-enopyranuronates in density functional theory conformational studies Carbohydr. Res., 2013, 371:1-7
 18. Bednarczyk, D., Walczewska, A., Grzywacz, D., Sikorski, A., Liberek, B., Myszka, H. Differently N-protected 3,4,6-tri-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranosyl chlorides and their application in the synthesis of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside Carbohydr. Res., 2013, 367:10-17
 19. Cyman, M., Liberek, B. Hydroksyiminowe pochodne heksitoli jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybicze Na pograniczu chemii i biologii, 2012, XXIX:107-114
 20. Nowacki, A., Sikora, K., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. Studies of the formation of N-substituted pyridinium mesylates: A theoretical approach Comp. Theor. Chem., 2012, 1000:33-41
 21. Nowacki, A., Dmochowska, B., Sikora, K., Madaj, J., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the formation of quaternary pyridinium mesylates Comput. Theoret. Chem., 2012, 986:85-92
 22. Białk-Bielińska, A., Stolte, S., Matzke, M., Fabiańska, A., Maszkowska, J., Kołodziejska, M., Liberek, B., Stepnowski, P., Kumirska, J. Hydrolysis of sulphonamides in aqueous solutions J. Hazard. Mater., 2012, 221-222:264-274
 23. Nowacki, A., Walczak, D., Liberek, B. Fully acetylated 1,5-anhydro-2-deoxypent-1-enitols and 1,5-anhydro-2,6-dideoxyhex-1-enitols in DFT level theory conformational studies Carbohydr. Res., 2012, 352:177-185
 24. Stępień, Ł., Liberek, B. Konformacje pierścienia monosacharydowego Wiad. Chem., 2012, 66:67-92
 25. Sikora, K., Dmochowska, B., Woziwodzka, A., Piosik, J., Węgrzyn, G., Wiśniewski, A. O bromkach D-glikopiranozyd 2-amonioetylu Na Pograniczu Chemii i Biologii, 2011, XXVII:55-65
 26. Cirioni, O., Myszka, H., Dawgul, M., Ghiselli, R., Orlando, F., Silvestri, C., Brescini, L., Kamysz, W., Guerrieri, M., Giacometti, A. In vitro activity and in vivo efficacy of the saponin diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside hydrochloride (HSM1) alone and in combination with daptomycin and vancomycin against Gram-positive cocci J. Med. Microbiol., 2011, 60:1337-1343
 27. Dmochowska, B., Piosik, J., Woziwodzka, A., Sikora, K., Wiśniewski, A., Węgrzyn, G. Mutagenicity of quaternary ammonium salts containing carbohydrate moieties J. Hazard. Mater., 2011, 193:272-278
 28. Nowacki, A., Dmochowska, B., Jączkowska, E., Sikora, K., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the formation of quaternary ammonium mesylates Comput. Theoret. Chem., 2011, 973:53-61
 29. Tuwalska, D., Trzybiński, D., Sikorski, A., Liberek, B. Crystal Structures of Methyl (Methyl 3-azido-2,3-dideoxy-β-L-lyxo- and -β-D-arabino-hexopyranosid)uronates J. Carbohydr. Chem., 2010, 29:299-314
 30. Sikorski, A., Tuwalska, D., Matjasik, B., Liberek, B. Methyl 6-deoxy-6-iodo-a-D-glucopyranoside: crystal structure and high-resolution NMR spectroscopy Carbohydr. Res., 2009, 344:830-833
 31. Tuwalska, D., Liberek, B., Wiśniewski, A. Synteza i zastosowanie kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych Na pograniczu chemii i biologii, 2008, tom XXI:51-57
 32. Tuwalska, D., Sienkiewicz, J., Liberek, B. Synthesis and conformational analysis of methyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosiduronic acids, new sugar amino acids, and their diglycotides Carbohydr. Res., 2008, 343:1142-1152
 33. Nowacki, A., Liberek, B. Methyl 3-Amino-2,3,6-trideoxy-L-hexopyranosides in DFT Level Theory Conformational Studies J. Phys. Chem. A, 2008, 112:7072-7079
 34. Tuwalska, D., Sikorski, A., Liberek, B. Synthesis and geometry of methyl (methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3-dideoxy-alpha/beta-D-arabino- and alpha/beta-D-ribo-hexopyranosid)uronates Carbohydr. Res., 2008, 343:404-411
 35. Melcer, A., Łącka, I., Gabriel, I., Wojciechowski, M., Liberek, B., Wiśniewski, A., Milewski, S. Rational design of N-alkyl derivatives of 2-amino-2-deoxy-D-glucitol-6P as antifungal Agents Bioorg. Med. Chem. Lett., 2007, 17:6602-6606
 36. Kuźma, M., Samaszko, J., Łakomiec, A., Nowacki, A., Madaj, J. Structural study on exopolysaccharides isolated from biofilms of Staphylococcus aureus clinical strains Proceedings of 6th International Conference of PhD Students, 2007, Published by Innovation and Technology Transfer Centre University of Miskolc, Hungary:87-90
 37. Liberek, B., Tuwalska, D., Konitz, A., Sikorski, A., Wiśniewski, A. Sugar amino acids - synthesis and conformational analysis of dimethyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosiduronates Peptides 2006, 2007, Proceedings of 29th EPS:488-489
 38. Liberek, B, Tuwalska, D., Konitz, A., Sikorski, A. X-ray diffraction and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3,4-di-O-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enopyranuronate Carbohydr. Res., 2007, 342:1280-1284
 39. Liberek, B., Nowacki, A. Methyl 4-O-Acetyl-3-azido- and 3-Azido-4-O-methylsulfonyl-2,3,6,-trideoxyhex-5-eno Pyranosides in DFT-Level Conformational Studies J. Phys. Chem. A., 2007, 111:4397-4403
 40. Tuwalska, D., Liberek, B., Wiśniewski, A. Cukrowe aminokwasy w chemii biologicznej Na pograniczu chemii i biologii, 2006, tom XVI:67-74
 41. Kuźma, M., Samaszko, J., Łakomiec, A., Nowacki, A., Madaj, J. Badanie struktury egzopolisacharydów izolowanych z biofilmów bakteryjnych Na pograniczu chemii i biologii, 2006, tom XVI:11-18
 42. Liberek, B., Tuwalska, D., do Santos-Zounon, I., Konitz, A., Sikorski, A, Smiatacz, Z. Conformations of metyl 2,5-di-O-acetyl-β-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone and 1,2,5-tri-O-acetyl-β-D-glucofuranurono-6,3-lactone in the crystal structure and in solution Carbohydr. Res., 2006, 341:2275-2285
 43. Liberek, B. Zastosowanie glikali w syntezie glikopiranoz i glikopiranozydów Wiad. Chem., 2006, 60:487-521
 44. Dmochowska, B., Pellowska-Januszek, L., Skorupa, E., Nowacki, A., Stock, F., Stepnowski, P., Wiśniewski, A. Synthesis of New quaternary ammonium salts - Derivatives of phenyl glucopyranosides Pol. J. Chem., 2006, 80:1513-1521
 45. Janowska, A., Myszka, H. Saponiny diosgeniny Na Pograniczu Chemii i Biologii, 2005, XIII:117-126
 46. Myszka, H., Bednarczyk, D. Saponiny steroidowe Wiad. Chem., 2005, 59:275
 47. Liberek, B., Melcer, A., Osuch, A., Wakieć, R., Milewski, S., Wiśniewski, A. N-Alkyl derivatives of 2-amino-2-deoxy-D-glucose Carbohydr. Res., 2005, 340:1876-1884
 48. Dąbrowska, A., Jacewicz, D., Makowski, M., Kozak, A., Czaja, M., Nowacki, A., Wiśniewski, A., Chmurzyński, L. Determination of the protonation and deprotonation centres for isomers of methyl 3-azido-2,3-dideoxyhexopyranosides Journal of Molecular Structure (Theochem), 2005, 714:1-6
 49. Nowacki, A., Wiśniewski, A. Efekt anomeryczny Wiad. Chem., 2005, 7-8:613-638
 50. Liberek, B. Synthesis and conformational studies on methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-hex-5-enopyranosides of the L series Carbohydr. Res., 2005, 340:2039-2047
 51. Melcer, A., Liberek, B., Janiak, A., Wakieć, R., Milewski, S., Wiśniewski, A. N-Alkilowe pochodne ADGP jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybowe Na pograniczu chemii i biologii, 2005, tom XIII:127-135
 52. Liberek, B., Sikorski, A., Konitz, A. Synthesis, crystal structure, and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy-4,6-di-O-p-tolylsulfonyl-a-D-xylo-hexopyranosid Carbohydr. Res., 2005, 340:143
 53. Liberek, B., Dąbrowska, A., Frankowski, R., Smiatacz, Z. From tri-O-acetyl-D-glucal to (2R,3R,5R)-2,3-diazido-5-hydroxycyclohexanone oxime J. Carbohydr. Chem., 2004, 23:417
 54. Smiataczowa, K., Kosmalski, J., Nowacki, A., Czaja, M., Warnke, Z. Proton-acceptor properties and capability for mutarotation of some glucosylamines in methanol Carbohydr. Res., 2004, 339:1439
 55. Melcer, A., Smiatacz, Z., Liberek, B. The synthesis of methyl 3-azido-2,3,6-trideoxy-β-L-erythro-hex-5-enopyranoside Natural Science, 2003, 4th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary:305-309
 56. Nowacki, A., Błażejowski, J., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the mechanism of the Broensted-acid-catalyzed glycosidation of a- and ß-D-glucofuranurono-6,3-lactone J. Mol. Str. (Theochem), 2003, 664-665:217-228
 57. Liberek, B., Sikorski, A., Melcer, A., Konitz, A. X-ray diffraction and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy-a-D-lyxo-hexopyranoside Carbohydr. Res., 2003, 338:795
 58. Myszka, H., Bednarczyk, D., Najder, M., Kaca, W. Synthesis and induction of apoptosis in B cell chronic leukemia by diosgenyl 2-amino-2-deoxy-ß-D-glucopyranoside hydrochloride and its derivatives Carbohydr. Res., 2003, 338:133
 59. Nishikawa, Y., Dmochowska, B., Madaj, J., Satake, M., Monnier, V.M. Probing of ascorbic acid catabolism with 6-deoxy-6-fluoro-L-ascorbic acid reveals tissue selective impairment of ascorbic acid homeostasis in diabetes Diabetes, 2002, 51:1296
 60. Liberek, B., Dąbrowska, A., Frankowski, R., Matuszewska, M., Smiatacz, Z. The use of tri-O-acetyl-glucal and -D-galactal in the synthesis of 3-acetamido-2,3-dideoxyhexopyranoses and -hexopyranosides Carbohydr. Res., 2002, 337:1803
 61. Myszka, H., Bednarczyk, D., Ciunik, Z., Kaca, W. 1H and 13C NMR and X-ray diffraction data for a diosgenyl N,O-protected glucopyranoside Magn. Reson. Chem., 2002, 40:231
 62. Nowacki, A., Smiataczowa, K., Kasprzykowska, R., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. Acid-catalyzed isomerization of methyl 2-deoxy-D-arabino-hexosides: equilibria, kinetics and mechanism Carbohydr. Res., 2002, 337:265-272
 63. Dąbrowska, A., Konitz, A., Smiatacz, Z. Synthesis, the crystal structure, and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-a-D-arabino-hexopyranoside Carbohydr. Res., 2002, 337:175
 64. Frankowski, R., Maszewski, W., Smiatacz, Z. Cyklitole Wiad. Chem., 2001, 55:821
 65. Bednarczyk, D., Myszka, H. Osłony grupy aminowej w D-glukozaminie Wiad. Chem., 2001, 55:493
 66. Frankowski, R., Smiatacz, Z. Karbacukry (pseudocukry) i cyklofellitole Wiad. Chem., 2001, 55:221
 67. Konitz, A., Dmochowska, B., Nowacki, A., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. Crystal structure of N-(tri-O-acetyl-a-D-xylopyranosyl)pyridinium bromide Carbohydr. Res., 2001, 333:257
 68. Dmochowska, B., Nowacki, A., Wojnowski, W., Konitz, A., Wiśniewski, A. Molecular and crystal structures of N-(ß-D-galactopyranosyl)pyridinium bromide and its per-O-acetylated derivative Carbohydr. Res., 2001, 330:431
 69. Liberek, B., Smiatacz, Z. Synthesis and properties of 1-(3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-hydroxyimino-D-threo- pentopyranosyl)pyrazoles J. Carbohydr. Chem., 2000, 19:1259
 70. Dmochowska, B., Bednarczyk, D., Nowacki, A., Konitz, A., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. Preparation, chemical and crystal structures of N-(2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-ß-D-glucopyranosyl)pyridinium chloride Carbohydr. Res., 2000, 329:703
 71. Liberek, B., Smiatacz, Z. Methyl esters of N-protected-O- or -S-(4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-D-erythro-hex-2-enopyranosyl)-L-serine, -L-threonine and -L-cysteine: synthesis and some transformations Polish J. Chem., 2000, 74:989
 72. Liberek, B., Konitz, A., Frankowski, R., Smiatacz, Z. The synthesis and structure of the derivatives of 2-deoxy-2-hydroxyimino-D-lyxo-hexopyranosyl-L-cysteine and -thiophenol Carbohydr. Res., 2000, 326:151
 73. Dąbrowska, A., Dokurno, P., Konitz, A., Smiatacz, Z. Synthesis, X-ray structure and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy-a-D-arabino-hexopyranoside Carbohydr. Res., 2000, 323:230
 74. Bednarczyk, D., Kaca, W., Myszka, H., Serwecińska, L., Smiatacz, Z., Zaborowski, A. The synthesis of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-ß-D-glucopyranoside hydrochloride Carbohydr. Res., 2000, 328:249
 75. Liberek, B., Smiatacz, Z. Hydroksyiminowe pochodne cukrów Wiad. Chem., 1999, 53:461
 76. Liberek, B., Frankowski, R., Smiatacz, Z. Synthesis and properties of derivatives of 2-deoxy-2-hydroxyimino-D-arabino-hexopyranosyl-L-cysteine and -thiophenol Polish J. Chem., 1999, 73:1153
 77. Madaj, J., Trynda, A., Konitz, A., Nowacki, A., Wiśniewski, A. X-ray diffraction and high resolution NMR spectroscopy analysis of methyl ß-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone Carbohydr. Res., 1998, 308:431
 78. Madaj, J., Kurszewska, M., Nowacki, A., Wiśniewski, A. High resolution NMR spectroscopic study on protoglucal structure Carbohydr. Lett., 1998, 3:65
 79. Smiatacz, Z., Chrzczanowicz, I., Myszka, H. Chemical modification of some methyl (3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-hydroxyimino-a-D-arabino-hexopyranosid)uronates Carbohydr. Res., 1997, 298:341
 80. Smiatacz, Z., Chrzczanowicz, I., Myszka, H., Dokurno, P. The synthesis and structure of selected methyl (3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-hydroksyimino-D-arabino-hexopyranosid)uronates Carbohydr. Res., 1995, 14:723 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 września 2016 roku, 10:59