Tematyka badań | Wydział Chemii

Tematyka badań

Tematyka badań realizowanych w Pracowni Glikochemii

dr hab. Beata Liberek, prof. UG:

  • Poszukiwanie inhibitorów syntazy GlcN-6P o właściwościach przeciwgrzybowych
  • Cukrowe aminokwasy i ich polimery
  • Badania konformacyjne pierścienia furanozowego

 

dr Henryk Myszka*:

  • Synteza i właściwości biologiczne wybranych glikozydów diosgenylu

Zainteresowanych odsyłam również do mojej strony

 

dr Andrzej Nowacki:

  • Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrach
  • Aminocukry jako komponenty wieloskładnikowej domino-reakcji Hantzscha
  • Badania równowag kwasowo-zasadowych wybranych grup leków
  • Badania konformacji i komplementarności TNA z RNA i DNA

 

*dr Henryk Myszka - jest wykładowcą w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, naukowo pracuje w Pracowni Glikochemii

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 stycznia 2017 roku, 23:30