fbpx Działalność naukowo-badawcza | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza

W poszczególnych zakładkach zawarte są informacje dotyczące realizowanych w Zespole Fizykochemii Związków Kompleksowych projektów badawczych, a także dorobku naukowego członków Zespołu.

Aktualna tematyka badawcza Zespołu Fizykochemii Związków Kompleksowych obejmuje:

1. Wykorzystanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach fizykochemicznych potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form tlenu i azotu (dr inż. Krzysztof Żamojć).

2. Badanie mechanizmów wygaszania fluorescencji różnych fluoroforów z użyciem stabilnych rodników nitroksylowych (dr inż. Krzysztof Żamojć).

3. Badanie oddziaływań pomiędzy wykazyjącymi fluorescencję peptydami a jonami metali bloku d (dr inż. Krzysztof Żamojć).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 26 kwietnia 2020 roku, 19:37