Pracownia Toksykologii i Ochrony Radiologicznej | Wydział Chemii

Pracownia Toksykologii i Ochrony Radiologicznej

Pracownia

Toksykologii i Ochrony Radiologicznej

Wydział Chemii

Uniwersytet Gdański

Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
budynek G, III piętro

Laboratory of

Toxicology and Radiation Protection

Faculty of Chemistry

University of Gdańsk

Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
building G, third floor

Kierownik Pracowni

dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG

pok. G305; tel. +48 58 5235254; e-mail: dagmara.struminska@ug.edu.pl

 

Adiunkci

dr Grzegorz Olszewski

(obecnie na stażu podoktorskim)

pok. G307; tel. +48 58 5235255; e-mail: grzegorz.olszewski@ug.edu.pl

 

Asystenci

mgr Aleksandra Moniakowska

pok. G303; tel. +48 58 5235252; e-mail: aleksandra.moniakowska@ug.edu.pl

 

Doktoranci

mgr Klaudia Block

mgr Małgorzata Mędyk (promotor: prof. dr hab. J. Falandysz)

mgr Martyna Saba (promotor: prof. dr hab. J. Falandysz)

mgr Karolina Szymańska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 października 2019 roku, 14:48