Badania

Tematyka badań

Pracownia Analityki i Radiochemii Środowiska:

 • chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa, specjacja metali i radionuklidów w przyrodzie,
 • oznaczanie naturalnych (210Po, 210Pb, 234U, 235U, 238U, 230Th, 232Th) radionuklidów w próbkach przyrodniczych,
 • rozmieszczenie i nagromadzanie pierwiastków promieniotwórczych w organizmach lądowych,
 • zastosowanie nierównowagi promieniotwórczej 210Po/210Pb, 234U/238U, 235U/238U w badaniach źródeł pochodzenia polonu i uranu w ekosystemach naturalnych,
 • oznaczanie naturalnych (210Po, 210Pb, 226Ra, 234U, 235U, 238U, 230Th, 232Th) radionuklidów w produktach spożywczych,
 • radiologiczne skutki pobierania radionuklidów z powietrza i żywności oraz w wyniku palenia papierosów dla mieszkańców Polski.

Pracownia Chemometrii Środowiska:

 • opracowanie komputerowych metod oceny ryzyka ze strony nanomateriałów dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego,
 • modelowanie właściwości fizykochemicznych oraz transportu i deponowania w środowisku przyrodniczym związków chemicznych z grupy farmaceutyków i środków ochrony osobistej (ang. PPCP – Pharmaceuticals and Personal Care Products),
 • komputerowe projektowanie cieczy jonowych przyjaznych dla środowiska przyrodniczego,
 • poszukiwanie ilościowych zależności między strukturą chemiczną a właściwościami i toksycznością trwałych zanieczyszczeń organicznych (ang. POPs – Persistent Organic Pollutants).

Pracownia Toksykologii i Ochrony Radiologicznej:

 • oznaczanie naturalnych (40K, 210Po, 210Pb, 226Ra, 234U, 235U, 238U, 230Th, 232Th) oraz sztucznych (137Cs, 228Ac, 238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am, 244Cm) radionuklidów w próbkach przyrodniczych,
 • specjacja radionuklidów w przyrodzie,
 • rozmieszczenie i nagromadzanie pierwiastków promieniotwórczych w organizmach morskich i lądowych,
 • biogeochemia izotopów promienotwórczych w ekosystemie południowego Bałtyku,
 • zastosowanie występowania nierównowagi promieniotwórczej pomiędzy radioizotopami do określenia potencjalnych źródeł pochodzenia izotopów promienoitwórczych w ekosystemach naturalnych,
 • wpływ katastrofy jądrowej w Czarnobylu na radioaktywne skażenie Polski,
 • oznaczanie naturalnych oraz sztucznych radionuklidów w produktach spożywczych,
 • radiologiczne skutki pobierania radionuklidów z żywnością.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. luty 2014 - 21:22; osoba wprowadzająca: Dagmara Strumińska-Parulska Ostatnia zmiana: piątek, 18. Październik 2019 - 09:07; osoba wprowadzająca: Dagmara Strumińska-Parulska