Materiały dla studentów | Wydział Chemii

Materiały dla studentów

Pracownia Analityki i Radiochemii Środowiska

Literatura:

  • Gostkowska B., Skłodowska A., Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko, 1994
  • Hrynkiewicz A., Człowiek i promieniowanie jonizujące, 2001
  • Niesmiejanov A., Radiochemia, 1975
  • Skwarzec B., Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna, 2002
  • Sobkowski J., Chemia jądrowa, 2006
  • Szymański W., Chemia jądrowa, 1991
  • Skwarzec B., Kabat K., Procedury i procesy w analizie radiochemicznej, 2009

Instrukcje z przedmiotu Chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa

Materiały dodatkowe:

Pracownia Chemometrii Środowiska

Instrukcje z przedmiotu Modelowanie w Ochronie Środowiska

Instrukcje z przedmiotu Chemometria w analityce chemicznej

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 stycznia 2015 roku, 13:34