fbpx Projekty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty

Granty badawcze

Członkowie Pracowni Sensybilizatorów Biologicznych realizują obecnie następujące projekty grantowe:

Granty NCN:

 • MAESTRO 6. "Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA" Kierownik: Janusz Rak. Wykonawcy: Lidia Chomicz-Mańka, Marta Sosnowska, Kamila Butowska, Samanta Makurat, Paulina Spisz, Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Magdalena Zdrowowicz, Paweł Wityk, Anna Herman-Antosiewicz, Aleksandra Hać, Jacek Czub, Miłosz Wieczór

 • PRELUDIUM 4. "Pronukleotydy - droga do uwrażliwienia komórkowego DNA na promieniowanie jonizujące." Kierownik: Magdalena Zdrowowicz. Opiekun naukowy: Janusz Rak.

 • DIAMENTOWY GRANT. "Specyficzne oddziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów" Kierownik: Paweł Wityk. Opiekun naukowy: Janusz Rak.

 • ETIUDA 4. "Specyficzne oddziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonuklotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów." Kierownik: Paweł Wityk. Opiekun naukowy: Janusz Rak.

Granty BMN (2016):

 • "Uszkodzenia nici DNA wynikające z obecności rodnika 5-urydylowego w krótkim, dwuniciowym fragmencie DNA. Obliczenia ONIOM." Kierownik: Samanta Makurat.

 • "Wpływ sekwencji DNA modyfikowanego halogenowymi pochodnymi zasad nukleinowych na wydajność uszkodzeń indukowanych promieniowaniem UV" Kierownik: Kinga Westphal.

 • "Synteza potencjalnego sensybilizatora: 5-cyjaniano-2’deoxyurydyny, zwiększającego efektywność terapii przeciwnowotworowych" Kierownik: Marta Sosnowska.

 • "Specyficzne oddziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach." Kierownik: Paweł Wityk

 • Synteza i oczyszczanie 5’-trifosforanu 5-rodano-2′-deoksyurydyny” Kierownik: Paulina Spisz

 • "Synteza pronukleotydu cycloSal 5-tiocyjaniano-2’-deoksyurydyny i jego inkorporacja do genomowego DNA" Kierownik: Magdalena Zdrowowicz

Granty obliczeniowe:

 • Grant CI TASK. "Rola niskoenergetycznych elektronów w powstawaniu uszkodzeń DNA" Kierownik: Janusz Rak. Wykonawcy: Lidia Chomicz-Mańka, Łukasz Golon, Samanta Makurat, Piotr Storoniak.

 • Grant WCSS. "Electron impact on brominated DNA nucleotides" Kierownik: Lidia Chomicz-Mańka. Wykonawcy: Samanta Makurat, Rafał Bachorz, Jacek Czub, Mieczysław Torchała, Miłosz Wieczór, Paweł Wityk.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Chomicz
Treść wprowadzona przez: Lidia Chomicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 października 2016 roku, 10:20